Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Jaunalūksnes bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Jaunalūksnes bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Jaunalūksnes bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45812&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45812&type=120.jūnijā- Jauno grāmatu diena; plkst. 15.00 grāmatu apskats<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="font-size: 13.6px;">Grāmatu saraksts</strong></p> <p><strong style="font-size: 13.6px;"><br /></strong></p> <p><strong style="font-size: 13.6px;">&nbsp;</strong><strong style="font-size: 13.6px;">Daiļliteratūra</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <ol> <li>&nbsp; Bauere, Inguna. Palieku tev uzticams. Juris Neikens</li> <li>&nbsp; Cepīte, Inguna. Ulsiks</li> <li>&nbsp; Dimante, Inguna. Divi džokeri un papardes zieds</li> <li>&nbsp; &nbsp;Hāge, Martina. Uz mūžu. Līdz sestdienai</li> <li>&nbsp; &nbsp;Liberte, Maija. Kaimiņiene</li> <li>&nbsp; &nbsp;Penaks, Daniels. Kā romāns</li> <li>&nbsp; &nbsp;Александрова, Наталья. Тайна тринадцати апостолов.<strong>&nbsp;</strong></li> <li>&nbsp; &nbsp;Крамер, Марина. Время злых чудес<strong>&nbsp;</strong></li> <li><strong>&nbsp; &nbsp;</strong>Тамоников, Александр. Смерть под уровнем моря</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Grāmatas bērniem</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>&nbsp; &nbsp; Dibika, Marianna. Pastnieks Pele</li> <li>&nbsp; &nbsp; Kalninskis, Toms. Zaķa Garau&scaron;a laimes zeme</li> <li>&nbsp; &nbsp; Korena, Majda. Uzvāri man pasaciņu!</li> <li>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Randa, Hilli. Sniegbaltais un ogļmelnais</li> <li>&nbsp; &nbsp; Svetina, Peters. Brīnumu gredzens</li> <li>&nbsp; &nbsp; Vehterovičs, P&scaron;emislavs. Lūdzu, apskauj mani</li> <li>&nbsp; &nbsp; Vehterovičs, P&scaron;emislavs. Vista vai ola</li> <li>&nbsp; &nbsp; Zandere, Inese. Zirgā</li> <li>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Zutis, Mārtiņ&scaron;. Nenotiku&scaron;ais atklājums<strong>&nbsp;</strong></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uzziņu literatūra</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <ol> <li>&nbsp; &nbsp; Džonsone, Bea. Māja bez atkritumiem</li> <li>&nbsp; &nbsp; Lapsa, Lato. Zem Muhameda palmas</li> <li>&nbsp; &nbsp; Sila, Inita. 100 vēstules sievietei</li> <li>&nbsp; &nbsp; Vollēbens, Pēteris. Dzīvnieku dvēseles dzīve</li> </ol>Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42830&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42830&type=1Lasīt ir stilīgi!<p>&Scaron;ajā pasākumā pirms grāmatu maiņas bija grāmatu apskats "Viss par putniem."</p>Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42692&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42692&type=1"Vai tu vari izrunāt?"<p>Pa&scaron;i mazākie bērni mēģināja mācīties mēles mežģus, bija interesanti un jautri.</p>Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42691&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42691&type=1"Mans draugs dators"<p>&scaron;oreiz se&scaron;gadnieki datorā apguva prasmi zīmēt.</p>Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42612&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42612&type=1"Lasīt ir stilīgi!"<p>Oktobra mēne&scaron;a pirmā lasī&scaron;anas akcijas "Lasīt ir stilīgi" nodarbība. &Scaron;oreiz 20&nbsp;bērni izvēlējās jaunas grāmatas.Nodarbības sākumā bibliotekāre iepazīstināja ar grāmatām, kurās stāstīts par bērnu dro&scaron;ību, iepazināmies ar jaunākajām grāmatām, kuras iegādātas &scaron;ajā mēnesī. Pēc grāmatu apmaiņas bērni rotaļājās ar koka rotaļlietām.</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42521&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42521&type=1"Mans draugs dators"<p>&nbsp;Cikla&nbsp; "Mans draugs dators" pirmā nodarbība 6-gadniekiem datorzinā&scaron;anu apguvē. Pirmajā reizē iepazināmiies: kas ir dators, no kā tas sastāv, kā tas darbojas un to visu apgūt palīdzēja čaklā bitīte.</p>Sat, 07 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42442&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42442&type=1"Lasīt ir stilīgi!"<p>28.oktobrī "Pūcītes" bērni ieradās bibliotēkā, lai izlasītās grāmatas nomainītu pret citām.Nodarbības sākumā bibliotekāre sniedza grāmatu apskatu "Par maizīti"</p>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42282&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42282&type=1Bērnu dzejas diena<p>15.septembrī 'bibliotēka kopā ar PII"Pūcīte" organizēja dzejas dienu bērniem "Reiz es bū&scaron;u dzejnieks!" Pie mums viesojās dzejniece Moda Sedleniece. Baudījām dzejas burvību dzejnieces un bērnu skaitītajos dzejoļos.Notika arī Knīpas un Knauķu dzejas grāmatiņas "Reiz es bū&scaron;u dzejnieks"&nbsp;prezentācija.</p>Sat, 16 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42206&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42206&type=1Lasīšanas akcija bērniem "Lasīt ir stilīgi!"<p>7.septembrī atsākās lasī&scaron;anas akcija pirmskolas vecuma bērniem "Lasīt ir stilīgi!" Bērni kuri pievienojās &scaron;ai akcijai no jauna, iepazinās ar bibliotēku, ar tās lieto&scaron;anas noteikumiem&nbsp;, tika reģistrēti par bibliotēkas lietotājiem un &nbsp;saņēma&nbsp; lasītāja karti.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41566&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41566&type=1"LASĪT TAS IR STILĪGI!"<p>Mēnesī divas reizes bērni nāca uz bibliotēku pēc grāmatām: mainīja izlasīto pret jaunu, sev interesantu grāmatu.Maijā notika pasākums, kurā rezumējām paveikto, bērni saņēma apliecinājumus.Pasākumā piedalījās Lapsa, kura bērniem par labo darbiņu dāvaja saldumus.</p>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41565&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41565&type=1"Iztēles spēks-grāmatu ilustrācijas"<p>Pasākuma mērķis-attīstīt bērnos rado&scaron;o iztēli stāstot par notieko&scaron;o dabā pēc grāmatu ilustrācijām. Bērni iepazinās ar jaunumu bibliotēkā-elektronisko lupu, pētīja dabas priek&scaron;metus.&nbsp;</p>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41564&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41564&type=1"Mans draugs dators"<p>Apmācību cikls par datorprasmi notika piecus mēne&scaron;us, kurā prasmi lietot datoru apguva se&scaron;gadnieki.Noslēgumā bērni saņēma apliecinājumu par iegūtajām zinā&scaron;anām.</p>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40465&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40465&type=1"Lasām grāmatiņu, skatāmies ilustrācijas"<p>Nodarbība pa&scaron;iem mazākajiem bērniem.Aplūkojam vilciena dažāda veida ilustrācijas.</p>Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42184&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42184&type=1Jauni novadpētniecības darbi<p>2017.gadā bibliotēka izstrādāja jaunus novadpētniecības darbus:</p> <p>"Jaunalūksnes Tautas fronte,"</p> <p>"Lāzberģa (Fianden) pils,"</p> <p>"Kolberģis"</p>Wed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40464&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40464&type=1''Vinnijs Pūks un viņa draugi"<p>Pasākums organizēts bērniem un veltīts rakstnieka A.Milna dzim&scaron;anas dienai.</p>Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39480&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39480&type=1"Pasaka pasaku pasaka"<p>Pa&scaron;iem mazākajiem bērniem pasākumā lasām un izspēlējam&nbsp; M.Stārastes pasaku "Mazā eglīte." Dziedam un rotaļājamies, noslēgumā katrs bērns dāvanā saņem piparkūku eglīti ar kuru mājās rotāt savu eglīti.</p>Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39477&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39477&type=1Svētku noskaņa<p>Bibliotēka ieguvusi Ziemassvētku un gadu mijas noskaņojumu telpā un foajē.</p>Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39476&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39476&type=1"Mans draugs dators"<p>Apgūstam informācijas tehnoloģijas. Se&scaron;gadnieki 2x mēnesī iegūsts prasmi rīkoties ar datoru. &scaron;īs nodarbības turtināsies 2017.gadā.</p>Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39475&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39475&type=1"Dzimtenes mīlestība"<p>Pasākums bērniem par savas mājas un mājvietas mīlestību, Par Sprīdīti autoru un tautas pasakās.</p>Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39012&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39012&type=1J.Poruks "Tracis"<p>Pa&scaron;iem mazākajiem bērniem kopā ar bērnudārza skolotājām bibliotekāre izspēlēja dzejnieka dzejoli "Tracis." Dzejoli&nbsp; nostiprinājām ar animācijas filmiņas noskatī&scaron;anos un ar&nbsp; Alfrēda Kalniņa &nbsp;dziesmu "Tracis."</p>Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39011&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39011&type=1Laītāju klubiņa "Pūcīte" nodarbība "Lasīt ir stilīgi"<p>Nodarbībā&nbsp; bija dzejas dienu pasākumā sacerēto dzejoļu grāmatas prezentācija un iepazī&scaron;anās ar grāmatu jaunumiem.</p>Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39009&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39009&type=1"Mans draugs dators"<p>Bibliotēka kopā ar PII "Pūcīte" piecgadniekiem un se&scaron;gadniekiem nodarbību ciklā "Mans draugs dators" iepazīstinās bērnus ar e-pasauli.</p>Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38509&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38509&type=1"Lasīt ir stilīgi!"<p>Septembrī (2., un 29.)&nbsp;notika divas mazo &nbsp;lasītāju klubiņa "Pūcīte"pasākumi.Pirmais pasākums veltīts Dzejas dienām, otrais "Jauno grāmatu apskats."</p>Thu, 29 Sep 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37503&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37503&type=1Maija pasākumi.<p>Bibliotēkas vadītāja divas darba nedēļas atpūtās, bet paspēja noorganizēt lasī&scaron;anas akcijas noslēguma pasākumu "Lasīt ir stilīgi."Ieguva no Alūksnes zonālā arhīva dokumentus par Jaunalūksnes Tautas frontes darbību.</p>Tue, 07 Jun 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37072&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37072&type=1Pasākums bērniem<p>28.aprīlī pirmskolas vecuma bērni pasākumā "Uguntiņas labie un sliktie darbi" iepazinās par uguns nozīmi cilvēka dzīvē.Rosinājām bērniem stāstīt pēc pieredzes par uguns labajiem un sliktajiem darbiem.</p>Fri, 29 Apr 2016 00:00:00 +0300