Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46491&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46491&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāTBSTikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti<p><span>2018. gada 26. septembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;. Tradicionāli rudens sezonu aizsāksim ar atskatu uz LNB kolēģu vasaras periodā apmeklētām nozīmīgām kultūras un bibliotēku jomas konferencēm un tur gūto pieredzi.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Letonikas un Baltijas centra vadītājas vietniece muzeju darbā Inga Surgunte &scaron;ovasar piedalījās Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā, kura norisinājās no 10. līdz 15. jūnijam Kauņā, Lietuvā. Baltijas Muzeoloģijas skolu jau 15. gadu rīkoja Baltijas valstu kultūras ministrijas, un tās dalībnieki &ndash; Baltijas un citu valstu muzeju darbinieki &ndash; katru gadu tiek izraudzīti konkursa kārtībā. Baltijas Muzeoloģijas skolā tiek piedāvāts izcilu, starptautiski atzītu muzeoloģijas lektoru skatījums uz muzeju, tā vietu sabiedrībā un darbības problēmām. 2018. gada tēma bija &ldquo;Tradīciju pārvērtē&scaron;ana muzejos: atvērtība jauniem risinājumiem&rdquo;. Papildus I. Surgunte pastāstīs arī par 10.&ndash;11. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiku&scaron;o semināru grāmatu muzeju un izstāžu jomas profesionāļiem. Semināra iniciatori un rīkotāji bija LNB pastāvīgās ekspozīcijas &ldquo;Grāmata Latvijā&rdquo; veidotāji un uzturētāji; semināra mērķis bija iepazīstināt ārzemju kolēģus ar LNB grāmatu izstāžu veido&scaron;anas praksi, kā arī apmainīties ar pieredzi &scaron;ajā visnotaļ &scaron;aurajā muzeju un izstāžu darbības laukā. Par veiksmīgo semināra norisi liecina ne vien tas, ka tajā piedalījās nozares pārstāvji no 13 valstīm, bet arī fakts, ka tā noslēgumā tika nolemts izveidot starptautisku tīklu, kur&scaron; turpinātu rīkot līdzīgus pieredzes apmaiņas pasākumus arī turpmāk.</span></p> <p><br />Pateicoties Vācijas bibliotēku un informācijas asociāciju federālās apvienības &ldquo;Bibliotēka un informācija Vācijā&rdquo; komitejas <em>BI-International </em>(<a href="https://bi-international.de" target="_blank">https://bi-international.de</a>) atbalstam, 2018. gada augustā LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektē&scaron;anas eksperte Dace Ūdre un LNB portāla izdevējiem eksperte Evija Krūmiņa devās uz Vācijas Nacionālo bibliotēku Frankfurtē, lai uzzinātu, kā vācu kolēģi organizē sadarbību ar nacionālajiem izdevējiem un nodro&scaron;ina tie&scaron;saistes publikāciju (piemēram, e-grāmatu) obligāto eksemplāru pārvaldības procesu. Savā prezentācijā &ldquo;Tie&scaron;saistes publikāciju apstrādes automatizācija Vācijas Nacionālajā bibliotēkā&rdquo; kolēģes interesentiem pastāstīs par Vācijas Nacionālās bibliotēkas pieredzi darbā ar tie&scaron;saistes publikācijām &ndash; sākot ar publikāciju saņem&scaron;anu un beidzot ar to automatizētu indeksē&scaron;anu un klasificē&scaron;anu.</p> <p><br />No 24. līdz 30. augustam Kualalumpurā, Malaizijā, notika Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (<em>International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA</em>) 84. ģenerālkonference. Latviju konferencē pārstāvēja LNB Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga un LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priek&scaron;sēdētāja Māra Jēkabsone. Pasākuma laikā M. Jēkabsone stāstīs ne tikai par konferences laikā uzzinātajām nozares aktualitātēm, bet arī dalīsies iespaidos par spilgto un daudzveidīgo tropisko Āzijas valsti Malaiziju. Kas jauns <em>IFLA</em> Globālās vīzijas projektā? Kāda &scaron;obrīd izskatās &ldquo;Pasaules bibliotēku karte&rdquo; un arī&hellip; bibliotekāru mode? Kā strādā bibliotēkas Malaizijā? Vai konferences laikā bija jāuzmanās no Latvijai sve&scaron;ādiem dzīvniekiem un augļiem? Pasākuma laikā varēsiet ne tikai uzzināt jaunāko un aktuālāko nozarē, bet arī izbaudīt Āzijas &scaron;armu un eksotiku.</p> <p><br />26. septembrī aicinām visus interesentus &ndash; gan publisko, gan akadēmisko un skolu bibliotēku darbiniekus, kā arī LNB kolēģus &ndash; uz profesionāli bagātino&scaron;u tik&scaron;anos Bibliotēkzinātnes lasītavā, kura vasaras periodā ir mainījusi vizuālo iekārtojumu un papla&scaron;inājusi arī savu darbības lauku &ndash; tagad tā ir ne vien lasītava un bibliotēku nozares speciālistu pieredzes apmaiņas vieta, bet arī citu kultūras un izglītības nori&scaron;u telpa.</p> <p><br />Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās nav nepiecie&scaron;ama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>***<br />Pievienotajā fotoattēlā: Latvijas pārstāvji <em>IFLA</em> 84. ģenerālkonferencē &ndash; LNB Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga (no labās), LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priek&scaron;sēdētāja Māra Jēkabsone un <em>IFLA</em> biedru iesaistes speciāliste Kristīne Pabērza (foto no Māras Jēkabsones arhīva)</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Informāciju sagatavoja:</p> <p>Anda Saldovere</p> <p>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 67716047<br /><br /></p>Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46200&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46200&type=1KonferencesTerminoloģijaKonference “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts”<p>2018. gada 5. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, notiks konference &ldquo;Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts&rdquo;. Konferenci organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apak&scaron;komisiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pieteik&scaron;anās: aizpildot&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYZ634FiCqqb76fwDneEBy7YsOSFSsoyw-9OOF0SHfpsSRnw/formResponse" target="_blank">elektronisku pieteik&scaron;anās veidni</a>&nbsp;līdz 1. oktobrim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.slideshare.net/bibliotekuportals/konferences-bibliotku-nozares-un-saskarnozaru-terminoloija-vsturiskais-un-msdienu-aspekts-programma-114938677" target="_blank">Programma</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=46198&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Sun, 19 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46434&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46434&type=1KoncertiInese ZandereIneses Zanderes jubilejas koncerts “Uz Rīgu peld mana debesu Dole”<p><span>2018. gada 24. septembrī plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas &ldquo;Ziedoņa zālē&rdquo; skanēs Ineses Zanderes jubilejas koncerts &ldquo;Uz Rīgu peld mana debesu Dole&rdquo;. &Scaron;ogad latvie&scaron;u dzejniece un grāmatu autore atzīmē savu dzim&scaron;anas dienu un &scaron;im notikumam par godu Valsts Akadēmiskais koris &ldquo;Latvija&rdquo;, aktieri Guna Zariņa un Kaspars Znotiņ&scaron; un diriģents Māris Sirmais ir izveidoju&scaron;i koncertprogrammu, kurā tiks atskaņoti latvie&scaron;u komponistu darbi ar Ineses Zanderes dzeju.</span></p> <p><span><br /></span><span>Atzīmējot Ineses Zanderes apaļo jubileju, koncertā tiks atspoguļotas daudzveidīgās, bieži vien paralēlās un radikāli at&scaron;ķirīgās interpretācijas, kas rodas dzejas tekstu mijiedarbībā ar komponistu muzikālajām idejām. Inese Zandere dzeju un grāmatas raksta gan bērnu, gan pieaugu&scaron;o auditorijai un savos darbos ar dažādiem līdzekļiem panāk &scaron;ķietamu vieglumu, vienkār&scaron;ību un ļoti tie&scaron;u emocionālu iedarbību. Iespējams, ka tie&scaron;i &scaron;o iemeslu dēļ tik daudz komponistu izvēlas viņas tekstus savām kompozīcijām. 24. septembra koncerta programmā iekļauti komponistu Valta Pūces, Riharda Dubras, Raimonda Paula, Artura Maskata, Pētera Vaska, Ērika E&scaron;envalda u.c. skaņdarbi, kuros izmantota Ineses Zanderes dzeja. Koncerta skaņdarbus vienotā plūdumā savīs aktieru Gunas Zariņas un Kaspara Znotiņa lasījumi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Apmeklētājiem pirms un pēc koncerta Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrija Draugu telpā būs iespēja vērot Ināras Kolmanes veidoto videofilmu par Inesi Zanderi un citus Latvijas Televīzijas arhīva materiālus, kā arī koncertu un izrāžu ierakstus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Interesanti, ka savu 50 gadu jubileju dzejniece svinēja vietā, kur tagad uzcelta Latvijas Nacionālā bibliotēka - latvie&scaron;u tautas zinību, garīgā spēka un gaismas simbols. Desmit gadus atpakaļ tur bija tikai pamati, bet &scaron;ogad dzejniece savu jubileju atzīmēs bibliotēkā, Ziedoņa zālē.</span></p> <p><br />Biļetes pieejamas Biļe&scaron;u paradīzes kasēs visā Latvijā, kā arī <a href="https://www.bilesuparadize.lv/events/event/66892" target="_blank">internetā</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Informācijai:</span></p> <p><span>Liene Millere</span></p> <p><span>Tālr.: 20228013</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:liene.millere@koris.lv" target="_blank">liene.millere@koris.lv&nbsp;</a></p>Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46506&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46506&type=1Ģimeņu sestdienasĢimeņu sestdienā - tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu<p>2018. gada 22. septembrī plkst. 13.00 LNB Bērnu literatūras centrā (Mūkusalas ielā 3, 7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros notiks tik&scaron;anās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laipni gaidīsim pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus kopā ar ģimenēm!</p>Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46474&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46474&type=1Saruna ar Arvīdu Dravnieku par tematu "Vai ir jēga balsot?"<p>2018. gada 19. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) notiks saruna ar Publisko tiesību institūta direktoru Arvīdu Dravnieku par tematu "Vai ir jēga balsot?". Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Sabiedrībā ir uzticē&scaron;anās krīze valdo&scaron;ajām aprindām, bet uzticē&scaron;anās ir kultūras elements, no kura atkarīgs progress. Kā izdarīt pareizo izvēli vēlē&scaron;anās? Vai tie&scaron;ām nav jēgas balsot?</span></p> <p><span><br /></span><span>Tuvojas 6. oktobris &ndash; 13. Saeimas vēlē&scaron;anas, kurās pieteiku&scaron;ās kandidēt 16 partijas vai vēlē&scaron;anu apvienības ar savām programmām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Daudziem balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem ir aktuāls jautājums: "Par ko balsot?", jo informācijas plūsma par &scaron;o svarīgo notikumu ir ļoti blīva. Pirms vēlē&scaron;anām izskan aicinājumi būt atbildīgiem, informētiem un nepalikt vienaldzīgiem, tomēr, kā liecina pieredze, daudzi Latvijas pilsoņi uz vēlē&scaron;anām nemaz neaiziet.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lai veicinātu sabiedrības informētību un atbildību, LNB Nozaru literatūras centrs sadarbībā ar Publisko tiesību institūtu organizē &scaron;o sarunu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja diskutēt, uzdot sev interesējo&scaron;us jautājumus un sagaidīt kompetentas atbildes.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46385&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46385&type=1Dzejas dienas 2018Dzejas dienu noslēguma pasākums<p>2018. gada 16. septembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva ātrijā svinēsim Dzejas dienu noslēgumu! Aicināti visi &ndash; ģimenes, dzejas mīlētāji, profesionāli dzejnieki un rakstnieki &ndash; apliecināt savu mīlestību dzejai. Dalība bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Noslēguma pasākuma programmā norisināsies dzejas maratons, kurā ikviens varēs dalīties ar savu mīļāko dzejoli un nolasīt to skaļi. Vienlaikus katrs dzejas draugs aicināts īsi raksturot, kādēļ tie&scaron;i &scaron;is dzejolis viņam ir svarīgs un kāpēc tie&scaron;i to viņ&scaron; vēlas nolasīt publiski. Dzejas maratonu iesāks jau atzīti rakstnieki un dzejnieki, lasot savus mīļākos darbus. Dzirdēsim Aivara Eipura, Ingmāras Balodes, Ērikas Bērziņas, Vasilija Karasjova, Valtera Dak&scaron;as, Ievas Vieses-Vigulas, Elvīras Blomas un citu autoru lasījumus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Plkst. 13.00 notiks Dzejas debates sadarbībā ar organizāciju "QUO tu domā?". Tēma &ndash; "Vai literatūras stundās būtu jāanalizē mūsdienu latvie&scaron;u dziesmu teksti?" Debates iezīmēs jautājumu par mūsdienu dziesmu tekstuālā satura ietekmi uz sabiedrību un nepiecie&scaron;amību runāt par &scaron;o dzejas formu skolās. Deba&scaron;u dalībnieki mēģinās prezentēt gan par, gan pret argumentus izvirzītajā deba&scaron;u jautājumā. Katru pusi pārstāvēs trīs spēcīgi runātāji &ndash; jomas eksperti, dzejnieki, mūzikas autori un pieredzēju&scaron;i debatētāji.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pēc debatēm, plkst. 14.00 &ndash; dzejas karaoke &ndash; dzejas skaļlasī&scaron;anas akcija, kurā tiks lasīta interesantākā latvie&scaron;u dzeja, par pamatu ņemot &scaron;ajā gadā iznāku&scaron;o dzejas krājumu "100 dzejoļi Latvijai". Dzejas karaoki atklās Inese Auziņa, krājuma veidotāja, pastāstot sīkāk par dzejoļu atlasi un grāmatas tap&scaron;anas procesu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākumu vadīs LTV Kultūras ziņu vadītājs, mūziķis Jānis Hol&scaron;teins-Upmanis (Goran Gora).</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46389&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46389&type=1Pasākumi bērniemĢimeņu sestdienasĢimeņu sestdienā - pasaku pēcpusdiena<p>2018. gada 15. septembrī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros aicinām apmeklēt pasaku pēcpusdienu. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Ar pasaku lasī&scaron;anu, klausī&scaron;anos un stāstī&scaron;anu ir izaudzis gandrīz ikkatrs. Tās raisa iztēli, domās virpina brīnumainus notikumus, ļauj sekot līdzi satrauco&scaron;iem notikumiem un māca daudzas svarīgas patiesības, izdzīvojot būtiskas emocijas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tās vienmēr ir un būs interesantas. Tādēļ pasaku pēcpusdienā pievērsīsimies pasaku dažādībai, to interesantajiem tēliem, spēlēsim spēles un rado&scaron;i darbosimies.</span><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim ikvienu interesentu.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46393&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46393&type=1KartesGrāmatu atvēršanas svētkiGrāmatas "100 gadi 100 kartēs" atvēršanas svētki<p>2018. gada 13. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un "Kar&scaron;u izdevniecība Jāņa sēta" aicina uz grāmatas "100 gadi 100 kartēs" atvēr&scaron;anas svētkiem! Pasākums notiks LNB Draugu telpā (Mūkusalas ielā 3, 1. stāvā).</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas atvēr&scaron;anas svētkos ar stāstiem par grāmatas tap&scaron;anu dalīsies tās autors Jānis Barbans, klāteso&scaron;os sveiks LNB direktors Andris Vilks un grāmatas redaktori. Pēc grāmatas atvēr&scaron;anas svinīgās daļas interesentiem tiks piedāvāta vienreizēja iespēja apmeklēt LNB Kar&scaron;u lasītavu un ielūkoties kar&scaron;u krājumā.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā "100 gadi 100 kartēs", ko izdevusi "Kar&scaron;u izdevniecība Jāņa sēta" un LNB, Latvijas valsts 100 gadu vēsture atspoguļota, izmantojot oriģinālu informācijas avotu &ndash; kartes.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes ir izkārtotas tā, lai varētu izsekot mūsu valsts likteņgaitām no visdažādākajiem skatupunktiem 100 gadu garumā. Katram gadam izvēlēto karti papildina neliels stāsts un fotogrāfijas, kas ļaus paraudzīties uz konkrēto vēstures posmu no dažādām &scaron;ķautnēm, sasaistot vēsturiskus notikumus ar to atspoguļojumu kartēs.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ajā izdevumā ir iekļauti pārsvarā LNB krājumos eso&scaron;ie iespiestie kartogrāfiskie izdevumi. Grāmatā ir iekļautas kartes, kas iespiestas gan Latvijā, gan aiz tās robežām austrumos un rietumos, tās ir izdotas latvie&scaron;u, vācu, krievu un angļu valodā. Kartes ir izdevu&scaron;i visi okupācijas režīmi, kā arī mūsu tautie&scaron;i trimdā. Tā ir ļoti daudzveidīga izlase, kurā iekļautas visdažādāko mērogu tematiskās kartes, arī topogrāfiskās kartes un pilsētu plāni.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izdevuma "100 gadi 100 kartēs" kolekcija brīni&scaron;ķīgi atspoguļo Latvijas vēsturi gadsimtu kolīzijās. Kaut vai visiem zināmās administratīvi teritoriālās izmaiņas. Ļoti būtiska un sevi&scaron;ķi sāpīga 20. gadsimta tēma &ndash; Latvijas robeža, okupācijas un to sekas. Dažādu laiku un varu armijas kartes ir karu, arī Aukstā kara, liecinieces. Ir kartes, kuru ģeogrāfija sniedzas tālu aiz Latvijas robežām, bet vēstī par latvie&scaron;u likteņiem. Citas rāda Latviju kontekstos &ndash; Baltijā, PSRS, Eiropā u. c. Kartes un plāni dod ieskatu saimniecības, demogrāfijas, sociālajās, kultūras un pat sporta norisēs. Īpa&scaron;i daudz kar&scaron;u ir saistītas ar tūrismu. Piemēram, 1937. gadā izdotā karte "Apceļo savu dzimto zemi" ir izglītojo&scaron;a un savā laikā bija īsts "bestsellers". Nozīmīga grāmatas kar&scaron;u krājuma daļa ir pilsētu, jo īpa&scaron;i Rīgas, plāni. Sabiedriskā transporta kartes ilustrē satiksmes vēsturi. Kolekcijā ir iekļautas kartes, kas vēsta par aktuālo, un kartes, kas izgaismo procesus vēsturiskā retrospekcijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span><br /></span><span>Dana Spulle</span></p> <p><span>Komunikācijas vadītāja</span></p> <p><span>SIA "Kar&scaron;u izdevniecība Jāņa sēta"</span></p> <p><span>Tālr.: 67317540, 26361325</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:dana.spulle@kartes.lv" target="_blank">dana.spulle@kartes.lv</a></p> <p><a href="http://www.kartes.lv" target="_blank"><span>www.kartes.lv</span></a></p> <p><span><br /></span><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 26472501</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46391&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46391&type=1Diskusija-spēle "Pusaudzis + dators = ?"<p>2018. gada 12. septembrī plkst. 18.00 Telpā -15+ (M stāvā) Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina jaunie&scaron;us no 14 gadu vecuma, kā arī viņu vecākus uz aizraujo&scaron;u diskusiju-spēli "Pusaudzis + dators = ?". Dalība bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Telefonu bakstītāji, <em>Instagram zombiji</em> un citi <em>zvēri</em> jeb kā absolvēt skolu ar miljonu kabatā?</span></p> <p><span><br /></span><span>Kopā ar Datorium.lv ekspertu Eļčinu Džafarovu (<em>Elchin Jafarov &ndash; Education and Training</em>) spēlējot spēli, padiskutēsim par:</span><span><br /> <ul> <li>skolēnu datora lieto&scaron;anas ieradumiem (spēles, socializē&scaron;anās, dro&scaron;ība);</li> <li>kāpēc &scaron;odien programmēt jāprot ne tikai programmētājiem &ndash; bet arī ārstiem, baņķieriem, juristiem un žurnālistiem?;</li> <li>kas notiks, kad spēlētāju paaudze kļūs par ministriem?;</li> <li>digitālo iemaņu nozīmi mūsdienu izglītībā;</li> <li><em>java, c-sharp, python, html, bot, crypto, hackathon</em>, kas tie tādi?;</li> <li>agrāk bija nafta, tagad ir dati!Spēlē būs nepiecie&scaron;ams mobilais telefons!</li> </ul> <span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></span><span>Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās pa tālruni 29802323.</span></p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45971&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45971&type=1KonferencesProfesionālā pilnveideBibliotēku darbsKonference “21. gadsimta bibliotēka”<p>2018. gada 12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks konference &ldquo;21. gadsimta bibliotēka&rdquo;. Konferenci organizē LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā un Latvijas Bibliotekāru biedrību. Konferences mērķis ir sniegt labākās pieredzes paraugus un iedro&scaron;ināt Latvijas bibliotekārus ieviest inovatīvus bibliotēku pakalpojumus bibliotēku darbā. Mērķauditorija: visu veidu bibliotēku darbinieki &ndash; akadēmiskās bibliotēkas, publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=45969&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46381&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46381&type=1Aigara Bikšes veidotā tēlniecības darba "Divi Raiņi" atklāšana<p>2018. gada 11. septembrī plkst. 15.00 fonds "Mākslai vajag telpu" aicina uz Aigara Bik&scaron;es veidotā tēlniecības darba "Divi Raiņi" atklā&scaron;anu pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB). Atklā&scaron;anā piedalīsies un teiks uzrunu Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, tēlniecības darba autors Aigars Bik&scaron;e, mecenāti Jānis Zuzāns un Guntis Rāvis, kā arī LNB direktors Andris Vilks.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tēlniecības darbs "Divi Raiņi" ietver ideju par aug&scaron;anu garā un skatījuma, attīstības punktu maiņu gan indivīda dzīves laikā, gan tautas mūža garumā. Skulptūrā izmantotais tēls Rainis parādīts kā izcila kultūras personība un entuziasts latvie&scaron;u identitātes nostiprinā&scaron;anā. Viņ&scaron; ir kā mērogs un simbols idejai par "latvie&scaron;u lielumu".&nbsp;</span>Tēlnieka Aigara Bik&scaron;es skulptūra sastāv no diviem identiskiem Raiņiem, kuri sēž katrs savā sola galā, tomēr to izmēru attiecības at&scaron;ķiras. Sevis attīstī&scaron;ana un izglīto&scaron;ana dara cilvēku lielu un pa&scaron;pietiekamu &ndash; no maza var tapt par lielu un lielais, kas reiz tapis no mazā, saglabājis savu būtību arī augot. Sols ir kā uz aug&scaron;upejo&scaron;a taisne, kas simbolizē attīstību laikā un telpā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Lielā Raiņa skulptūra ir trīs metrus augsta, kamēr mazās izmērs ir viens metrs. Starp abām figūrām stiepjas desmit metrus gar&scaron; soliņ&scaron;, atgādinot izņemtu fragmentu no bezgalīgi gara soliņa, uz kura viens par otru lielāki sēž neskaitāmi daudz Raiņu. Starp tiem atvēlēta vieta arī skatītājam, ļaujot ar skulptūru sastapties nepastarpināti.</span><span><br /></span><span>Abi Raiņi sēd tā, it kā tie būtu citu nenovēroti &ndash; tie basām kājām, vienā kreklā, ar pierakstu kladi un zīmuli rokā, &scaron;ķietami auklē kādu ideju. To mierīgais brīdis vienatnē ir ticis pārtraukts, tādēļ abu galvas ir paslietas uz aug&scaron;u un tie sastingu&scaron;i izbrīnā vai izziņā. Būt vienmēr modram un sekot līdzi tam, kas notiek apkārt; nebūt vienaldzīgam par to, kas notiek pasaulē ap tevi.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Latvijas 100 gadu jubileja ir iespējama, pateicoties tādiem tautas dižgariem kā Rainis, kas veicinājis tautas identitātes stiprinā&scaron;anu, savā daiļradē pievēr&scaron;oties tādām tēmām kā tauta un tās pa&scaron;apziņa, kultūras un mākslas nozīme, kā arī vērtības, uz kurām balstās latvie&scaron;u cilvēka izpratne par sevi un savu piederību tautai.&nbsp;</span>Katrā laikmetā ir nepiecie&scaron;ami jauni identitātes stiprinā&scaron;anas līdzekļi, un tādēļ fonds "Mākslai vajag telpu" &scaron;o augstvērtīgo Aigara Bik&scaron;es tēlniecības darbu novieto pie Gaismas Pils, kas ir viena no 21. gadsimtā radītajām liecībām, kam ilgi bijām briedu&scaron;i. 20. gadsimta otrās puses mākslas muzeja izveide ir nākamais solis, kas mums jāsper. Bet kamēr &scaron;is ceļ&scaron; vēl ejams, &scaron;is mākslas darbs rod vietu pilsētvidē, bagātinot tās krāsainību un dažādību, un laužot vēl aizvien pastāvo&scaron;os uzskatus, ka mākslai vieta tikai muzejos un izstāžu zālēs. Tie&scaron;i pretēji &ndash; fonds "Mākslai vajag telpu" iestājas par mākslas jaunradi un tās pieejamību pla&scaron;ai sabiedrībai, ticot, ka mākslas objektu integrē&scaron;ana publiskajā telpā kalpo ne tikai kā laikmeta nospiedums, bet tie arī atdzīvina pilsētas urbāno vidi, vienlaicīgi veidojot atsauces uz mūsu kultūras mantojumu, kas nolasāmas un interpretējamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Mākslas darbs tapis ar fonda "Mākslai vajag telpu", Zuzānu ģimenes un Gunta Rāvja atbalstu un sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span><br /></span><span>Katrīna Jaunupe</span></p> <p><span>Fonda "Mākslai vajag telpu" valdes locekle</span></p> <p><span>Tālr.: 26578344</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:katrina@makslaivajagtelpu.lv" target="_blank">katrina@makslaivajagtelpu.lv</a></p> <p><span><br /></span><span>Lāsma Goba</span></p> <p><span>Fonda "Mākslai vajag telpu" projektu vadītāja</span></p> <p><span>Tālr.: 26305862</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:lasma.goba@gmail.com" target="_blank">lasma.goba@gmail.com</a>&nbsp;</p> <p><span><br /></span><span><a href="http://www.makslaivajagtelpu.lv" target="_blank">www.makslaivajagtelpu.lv</a></span></p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46206&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46206&type=1Baltā naktsKlusā diskotēka<p>2018. gada 8. septembrī, Baltās nakts ietvaros, no plkst. 20.00 līdz pusnaktij Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks īpa&scaron;a klusā diskotēka. Jā, arī bibliotēkā ir iespējams dejot! Tikai &scaron;oreiz citādākā formātā. Trīs diskžokeji, katrs ar savu muzikālo pasauli, cīnīsies par dejotāju uzmanību. Kur&scaron; uzvarēs &scaron;ajā sacensībā? To noteiks dejotāji!</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=46203&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Sun, 19 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45998&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45998&type=1Radošās darbnīcasDarbs ar bērniemMums ir pa ceļamRadošo nodarbību cikls bērniem "Mums ir pa ceļam"<p><span>Latvijas Nacionālā Bibliotēka un Dzelzceļa muzejs no 13.-17. augustam bērnus vecumā no 9-13 gadiem aicina uz 5 dienu rado&scaron;o nodarbību ciklu "Mums ir pa ceļam". Katru dienu piedāvāsim dažādas rado&scaron;ās nodarbības, spēles un ekskursijas. Tas būs ceļojums grāmatu, dzelzceļa un rado&scaron;ās iztēles pasaulē. Darbosimies kopā, sacentīsimies, rakstīsim un dalīsimies ar piedzīvoto. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pieteik&scaron;anās uz rado&scaron;o nodarbību ciklu līdz 6. augustam pa e-pastu: <a href="mailto:gramata.latvia@lnb.lv" target="_blank">gramata.latvia@lnb.lv</a> vai <a href="mailto:muzejs@ldz.lv" target="_blank">muzejs@ldz.lv</a>. Tālrunis uzziņām 26420065 vai 20032331. Dalības maksa vienam bērnam 45 eur.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Nodarbību cikla programma apskatāma <a href="https://lnb.lv/sites/default/files/media/Mums_ir_pa_celam_LNB.pdf" target="_blank">&Scaron;EIT</a></p>Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46052&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46052&type=1Orientēšanās sportsTelpu orientēšanās sacensībasTelpu orientēšanās sacensība<p>2018. gada 5. augustā Pasaules čempionāta orientē&scaron;anās sportā ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisināsies telpu orientē&scaron;anās sacensības, kas ir viens no orientē&scaron;anās sporta paveidiem.</p> <p><span><br /></span><span>Distances garuma ziņā tās līdzinās orientē&scaron;anās sprintam un labākajiem dalībniekiem prasīs aptuveni 15 līdz 20 minūtes laika. LNB ēka Gaismas pils ir unikāla celtne Latvijā, tādēļ arī orientē&scaron;anās tajā ir īpa&scaron;a un ļaus iepazīt būvi visā tās godībā.</span></p> <p><br />Pla&scaron;āka informācija: <a href="https://www.woc2018.lv/Indoor/" target="_blank">https://www.woc2018.lv/Indoor/</a></p>Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46051&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46051&type=1OrigamiRadošās darbnīcasOrigami vakars<p><span>2018. gada 27. jūlijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā) notiks Japānas tradicionālās papīra locī&scaron;anas (origami) mākslai veltīta rado&scaron;ā darbnīca. Darbnīcas laikā būs iespēja apskatīt grāmatas par origami, izvēlēties un salocīt modeli. Apmeklētāji varēs apskatīt arī dažādus origami papīra veidus. Dalība bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Origami ir tradicionālā Japānas papīra locī&scaron;anas māksla. Tās vēstures aizsākumus datē aptuveni ar 6. gadsimtu, kad papīrs ienāca japāņu dzīvē no Ķīnas. Sākotnēji no papīra taisīja amuletus un rotājumus ceremoniāliem nolūkiem. &Scaron;ajos laikos tika vērtēta nevis reālistiskā figūras līdzība ar mērķa objektu, bet "iek&scaron;ēja sajūta" vai "priek&scaron;meta gars". Vēlāk origami elementus sāka lietot dāvanu iesaiņojumos. Japāņi ticēja, ka dāvanai, kas nāk no tīras sirds, arī iesaiņojumam vajadzētu būt akurātam un izsmalcinātam. Pla&scaron;u popularitāti papīra locī&scaron;ana Japānā iegūst 18. gadsimtā līdz ar papīra pieejamības pieaugumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tagad origami nav tikai atpazīts mākslas veids vai vaļasprieks. Principus, uz kuriem balstās origami, pla&scaron;i izmanto ģeometrijā, datorgrafikā, lidma&scaron;īnu un satelītu būvē, medicīnā un citās dzīves jomās. &Scaron;ī māksla ir jau atstājusi bagātu mantojumu un joprojām turpina sagādāt prieku cilvēkiem visā pasaulē, neatkarīgi no vecuma un dzimtās valodas.</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>*Pasākumā iespējama filmē&scaron;ana un fotografē&scaron;ana, &scaron;ie materiāli var tikt ievietoti sociālajos tīklos un citās publiskās vietnēs. Ja pret to iebilstat, lūdzam informēt pirms pasākuma.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46020&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46020&type=1Starptautiskie bērnu literatūras lasījumiStarptautiskie bērnu literatūras lasījumi<p>2018. gada 24. jūlijā plkst. 13.00 dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944&ndash;2003) dzim&scaron;anas dienā, Rīgas Doma baznīcas dārzā (Herdera laukumā 6, Rīgā) notiks ikgadējie Starptautiskie bērnu literatūras lasījumi. Aicināti bērni, vecāki un visi bērnu literatūras interesenti. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=46018&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45828&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45828&type=1LekcijasRičards RorsGarīgā izaugsmeRičarda Rora lekcija "Kāds garīgums mums nepieciešams?"<p><span>2018. gada 19. jūlijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks garīgā skolotāja un rakstnieka Ričarda Rora (<em>Richard Rohr</em>) vieslekcija "Kāds garīgums mums nepiecie&scaron;ams?".</span></p> <p><span><br /></span><span>Maksa par dalību: 20.00 EUR. </span></p> <p>Biļetes iespējams iegādāties <a href="http://www.bezrindas.lv" target="_blank">www.bezrindas.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Daudzi uzskata, ka dzīvojam uzvaro&scaron;a materiālisma laikmetā. Tomēr mūsdienu pasaulē interese par garīgu izaugsmi nemazinās. Taču garīgo piedāvājumu daudzveidīgais piedāvājums ir mulsino&scaron;s. Izcilais garīgais skolotājs, daudzu grāmatu autors Ričards Rors ir pārliecināts, ka patiesi noderīgs ir tikai cilvēku maino&scaron;s, transformējo&scaron;s garīgums. Garīgums, kas mūs dara par patiesākiem un mīlo&scaron;ākiem cilvēkiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45965&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45965&type=1Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolaDigitālo humanitāro zinātņu vasaras skola<p>No 17. līdz 20. jūlijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies pirmā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola. Tā pulcēs kultūras zinātņu studiju studentus, pētniekus, arhīvu, bibliotēku un muzeju speciālistus no dažādām valstīm.</p> <p><span><br /></span><span>Vasaras skolu rīko LNB, Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts un LU Sociālo zinātņu fakultāte.</span></p> <p><br />Pla&scaron;āka informācija par dalību vasaras skolas bezmaksas atvērtajās lekcijās un maksas pasākumos: <a href="http://www.digitalhumanities.lv/bssdh2018/" target="_blank">http://www.digitalhumanities.lv/bssdh2018/</a></p>Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45826&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45826&type=1bibliotēkasDiskusijasBibliotēku darbsDiskusija "Ja bibliotēkas nepastāvētu, vai kāds tās izgudrotu?"<p>2018. gada 30. jūnijā plkst. 12.00 Cēsu pils parkā, Cēsīs, sarunu festivālā "LAMPA" uz skatuves "Apgaismo" notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) diskusija "Ja bibliotēkas nepastāvētu, vai kāds tās izgudrotu?". Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Laiki mainās un tiem līdzi mainās arī bibliotēkas, pārtopot no ekskluzīvām informācijas iegū&scaron;anas vietām par kultūras un izglītības centriem vispla&scaron;ākajā nozīmē. &Scaron;obrīd mēs pavadām būtisku ikdienas daļu virtuālajā pasaulē, tāpēc arvien svarīgāka kļūst klātienes saskarsme. Vai tā kļūs par jauno bibliotēku lomu? Vai bibliotēku tradicionālā misija - nodro&scaron;inot vienlīdzīgu uzticamas informācijas iegū&scaron;anu &ndash; vēl ir aktuāla? Vai bibliotēka būs primāri kultūras, izglītības vai sociālā iestāde? Vai bibliotēkas būs vajadzīgas arī pēc 50 gadiem, un ja jā &ndash; kādas būs to funkcijas, un vai tās vēl sauks par bibliotēkām?</span></p> <p><span><br /></span><strong>Sarunā piedalīsies:</strong><span><br /></span><span>Uldis Zariņ&scaron; &ndash; Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos;</span></p> <p><span>Viesturs Celmiņ&scaron; &ndash; sociālantropologs;</span></p> <p><span>Laura Dmitrijeva &ndash; telpiskās plāno&scaron;anas eksperte;</span></p> <p><span>Dzidra &Scaron;mite &ndash; Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku padomes priek&scaron;sēdētāja;</span></p> <p><span>Natālija Krama &ndash; Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore;</span></p> <p><span>Anda Baklāne &ndash; LNB Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas vadītāja</span></p> <p><span>Andris Vilks &ndash; LNB direktors</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aicinām sekot līdzi diskusijas aktualitātēm arī LNB sociālajos tīklos, lietojot mirkļbirkas #lnblv un #lampalnblv</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45845&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45845&type=1OrigamiJapānas tradicionālās papīra locīšanas (origami) mākslai veltīta radošā darbnīca<p>2018. gada 29. jūnijā plkst. 18.00 Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) notiks Japānas tradicionālās papīra locī&scaron;anas (origami) mākslai veltīta rado&scaron;ā darbnīca. Darbnīcas laikā būs iespēja apskatīt grāmatas par origami, izvēlēties un salocīt modeli. Ieeja bez maksas.</p>Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45824&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45824&type=1IzstādesLatvijas Nacionālā bibliotēkaKrājuma saglabāšanas centrsIzstādes "Redzamais neredzamajā. Krājuma saglabāšanas centram 30" atklāšana<p>2018. gada 28. jūnijā plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) LNB Krājuma saglabā&scaron;anas centra 30 gadu jubilejas svinību ietvaros tiks atklāta izstāde "Redzamais neredzamajā. Krājuma saglabā&scaron;anas centram 30". Izstāde apskatāma līdz 21. oktobrim. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>LNB Krājuma saglabā&scaron;anas centram &scaron;ogad aprit 30 gadi. Tas visu &scaron;o laiku īstenojis vienu no galvenajām bibliotēkas funkcijām &ndash; kultūras mantojuma saglabā&scaron;anu. Centrā &scaron;obrīd strādā 12 darbinieki &ndash; restauratori, restauratori-meistari un grāmatsējēji, daļa no viņiem krājuma saglabā&scaron;anas nozarē darbojas pat vairāk nekā 20 gadus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstādes ietvaros būs iespēja ielūkoties restauratora un grāmatsējēja ikdienā, kā arī aplūkot saglabātos LNB krājuma objektus. Krājuma saglabā&scaron;anas centra 30 pastāvē&scaron;anas gados mainīju&scaron;ās gan restaurācijas tehnoloģijas, gan tendences. Izstādes apmeklētāji ar videoinstalāciju palīdzību tiks iepazīstināti arī ar metodēm un tehnikām, kādas mūsdienās tiek izmantotas bibliotēku materiālu restaurācijā un konservācijā.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45843&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45843&type=1Pasākums "Raiņa Mēnessmeitiņai – 120"<p><span>2018. gada 27. jūnijā plkst. 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks pasākums "Raiņa Mēnessmeitiņai &ndash; 120". Tas būs veltīts latvie&scaron;u literatūras vēsturē labi zināmā Raiņa dzejoļu krājuma "Mēnessmeitiņa" galvenajai iedvesmotājai &ndash; pazīstamajai izglītības darbiniecei Olgai Klīgerei (1898&ndash;1990), kurai &scaron;ī gada 26. jūnijā aprit 120 gadi. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ar prezentāciju&nbsp; par pētījumu "Dzejnieka personība, mīlestība un daiļrade: Raiņa&nbsp; Mēnessmeitiņa dzīvē un dzejā" uzstāsies psiholoģijas profesore Rita Bebre. Autores pētījuma&nbsp; un topo&scaron;ās monogrāfijas galvenā uzmanība veltīta Raiņa īpa&scaron;ā dzejas tēla &ndash; Mēnessmeitiņas &ndash; radī&scaron;anai, atzīmējot, ka Mēnessmeitiņa ir vispārināts poētisks tēls, kuram ierosmes dzejnieks smēlies gadu gaitā, ietilpinot &scaron;ajā tēlā ar daudziem cilvēkiem saistītās emocijas, jūtas, dabas un sabiedrības vērojumus. Bet tie&scaron;i Olga Klīgere, viņas rakstītā dienasgrāmata un dzejnieka attiecības ar viņu visvairāk devu&scaron;as dzejoļu krājuma "Mēnessmeitiņa" tap&scaron;anā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Starp pētījuma vērtībām jāatzīmē retā iespēja &ndash; autores personīgā pazī&scaron;anās ar O. Klīgeri viņas dzīves pēdējos astoņus gadus. Prezentācijā būs arī citas novitātes: pirmoreiz atskaņots audio intervijas fragments ar O. Klīgeri&nbsp; un nepublicētas fotogrāfijas no R. Bebres personīgā arhīva.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma ietvaros skanēs dzejas lasījumi no Raiņa dzejas krājuma "Mēnessmeitiņa" un LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā būs skatāma tematiska krājuma izlase.</span><span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;<br /></span><em>*Pasākumā iespējama filmē&scaron;ana un fotografē&scaron;ana, &scaron;ie materiāli var tikt ievietoti sociālajos tīklos un citās publiskās vietnēs. Ja pret to iebilstat, lūdzam informēt pirms pasākuma.</em><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Inga Vovčenko</span></p> <p><span>Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67806123</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:inga.vovcenko@lnb.lv" target="_blank">inga.vovcenko@lnb.lv</a></p>Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45798&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45798&type=1IzstādesLatvietībaTekstilmozaīkas "Stāstu sega" un izstādes "Es (arī) esmu latvietis" atklāšana<p>2018. gada 21. jūnijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ātrijā muzejs un pētniecības centrs "Latvie&scaron;i pasaulē" atklās tekstilmozaīku "Stāstu sega" un izstādi "Es (arī) esmu latvietis". "Stāstu sega" ir unikāla dāvana Latvijai, kuras tap&scaron;anā piedalīju&scaron;ies diasporas latvie&scaron;i no visas pasaules, savukārt izstāde "Es (arī) esmu latvietis" meklē atbildes uz jautājumiem par to, ko nozīmē būt latvietim ārpus Latvijas. Ieeja bez maksas.</p>Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45797&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45797&type=1IzstādesOto BongsIzstādes "Oto Bongs. Krājējs" atklāšana<p>2018. gada 21. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāva izstāžu zālē tiks atklāta izstāde "Oto Bongs. Krājējs". Tā iepazīstinās ar vienu no vērtīgākajiem un kultūrvēsturiski interesantākajiem Baltijas pagātnes liecību krājumiem. Bonga savāktie iespieddarbi, attēli, rokraksti un citi dokumenti atspoguļo Baltijas reģiona kultūras, politisko un saimniecības vēsturi. Ieeja bez maksas.</p>Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45795&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45795&type=1IzstādesTautastērpiIzstādes "Mans tautastērps" atklāšana<p><span>2018. gada 20. jūnijā plkst. 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 1. stāva ātrijā tiks atklāta izstāde "Mans tautastērps" un tai veltīta grāmata. Pasākumu rīko LNB un biedrība "Mans tautastērps". Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>"Mans tautastērps" ir brīvprātīgā darba projekts, kur&scaron; aizsākās 2015. gada rudenī ar mērķi izveidot gada kalendāru ar 12 tautastērpu stāstiem un fotogrāfijām, bet &scaron;obrīd stāstu ir jau desmit reizes vairāk. Projekta moto &ndash; pa&scaron;a radīts vai mantots, bet mans tautastērps.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ieceres rado&scaron;ā komanda &ndash; Ilze Strēle, Ginta Zaumane un Dace Sadaka apkopo mūsdienu latvju sievu, vīru un ģimeņu stāstus par viņu īpa&scaron;ajiem tērpiem. Tie ir stāsti, kurus atklāj pa&scaron;i tautastērpu īpa&scaron;nieki &ndash; par savām sajūtām, par savu dzimtu, par satiktajiem meistariem, par sev svarīgo. &Scaron;ie stāsti tiek iemūžināti fotogrāfijās, papildināti ar dzejas rindām un miniatūriem iz&scaron;uvumiem, kuri akcentē īpa&scaron;o projekta simbolu &ndash; ziedu vainadziņu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kop&scaron; pirmās izstādes "Mans tautastērps" atklā&scaron;anas 2017. gada 1. aprīlī pagājis vairāk nekā gads &ndash; izstādes apjoms ir krietni audzis un tā viesojusies 13 dažādās Latvijas pilsētās un ciematos, radot latviskuma daudzinā&scaron;anas svētkus un tautastērpu parādes mirkļus katrā izstādes atklā&scaron;anas reizē. Izstāžu cikls tupināsies līdz 2018. gada beigām, aptverot vēl 12 Latvijas pilsētas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ir izveidota grāmata un tajā ikviens varēs iepazīt latvie&scaron;u tautastērpu nēsātājam svarīgo &ndash; mantoto, pa&scaron;a radīto vai no jauna izdomāto. Tā ir grāmata, kurā apkopots materiāls par Latvijas simtgades laikā sastopamajiem tērpiem &ndash; gan precīzām kopijām, gan stilizētiem tautastērpiem, gan raksturtērpiem. Tā ir vērtība, kurā smelties iedvesmu &scaron;odienai un nākotnei.</span></p> <p><span><br /></span><span>Īpa&scaron;a vieta &scaron;ajā projektā ir dabas vel&scaron;u vainadziņam &ndash; to liek galvā ikvienai meitai un ikvienai sievai kā Latvijas dabas krā&scaron;ņuma zīmi visos gadalaikos, simboliski kronējot &scaron;īs stiprās latvietes ar dabas spēku pateicībā par latviskā turē&scaron;anu godā un tālāknodo&scaron;anu nākamajām paaudzēm.</span></p> <p><br />Izstāde apskatāma M stāvā līdz 31. jūlijam LNB <a href="https://lnb.lv/lv/darba-laiki" target="_blank">DARBA LAIKĀ</a>. Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Biedrība "Mans tautastērps" sociālajos tīklos&nbsp; - <a href="https://www.facebook.com/tautasterps" target="_blank">https://www.facebook.com/tautasterps</a><br />&nbsp;<br />Pasākumā iespējama filmē&scaron;ana un fotografē&scaron;ana. &Scaron;ie materiāli var tikt ievietoti sociālajos tīklos un citās publiskās tīmekļa vietnēs. Ja pret to iebilstat, lūdzam informēt pirms pasākuma.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Ginta Zaumane</p> <p>Biedrības "Mans tautastērps" valdes locekle</p> <p>Tālr.: 29175271</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:manstautasterps@gmail.com" target="_blank">manstautasterps@gmail.com</a></p> <p><a href="http://www.manstautasterps.lv" target="_blank">www.manstautasterps.lv</a></p>Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300