Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44340&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44340&type=1LekcijasKomunikācijas nozareLekcija jauniešiem "Mūsdienu komunikācija – spogulis izmaiņām sabiedrībā"<p>2018. gada 27. februārī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Telpā -15+ (M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultāti notiks lekcija "Mūsdienu komunikācija &ndash; spogulis izmaiņām sabiedrībā". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs Vita Savicka, RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras docente un "Baltic Communication Partners" valdes priek&scaron;sēdētāja.</p> <p><span><br /></span><span>Lekcijā varēs uzzināt, kādi procesi un notikumi sabiedrībā nosaka izmaiņas komunikācijas nozarē un kādos virzienos attīstās komunikācijas disciplīnas. Vienlaikus tiks stāstīts, kādēļ mūsdienās arvien pieaug pieprasījums pēc komunikācijas speciālistiem, padarot &scaron;o profesiju pievilcīgu nākotnes studijām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vieslekciju piedāvā Rīgas Stradiņa universitāte lekciju cikla vidusskolēniem ietvaros.</span></p> <p><br />Dalība lekcijā ikvienam interesentam ir bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:ilona.viduleja@lnb.lv" target="_blank">ilona.viduleja@lnb.lv</a> vai zvanot pa tālruni 26149129.</p>Thu, 22 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44242&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44242&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāPagastu bibliotēkasPasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā": pagasta bibliotēka – vieta, kur ikvienu gaida, uzklausa un saprot<p><span>2018. gada 28. februārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Pasākuma tēma &ndash; pagastu bibliotēkas, to vieta un loma Latvijas lauku kultūrvidē.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Mūsu valsts publisko bibliotēku darbiniekiem veikt savu galveno misiju &ndash; ar optimismu sagaidīt ikvienu mazu un lielu apmeklētāju un likt viņam justies kā vienīgajam gaidītajam &ndash; &scaron;ī brīža lauku sociāli ekonomiskajā situācijā nav ne vienkār&scaron;i, ne viegli. Var dro&scaron;i apgalvot, ka mūsu aroda pārstāvjiem, īpa&scaron;i tiem, kas mazajās lauku bibliotēkās pārsvarā ir vienas personas bibliotēkas darbinieki, zināmā mērā pat nākas būt fanātiķiem. Cikla pasākumā &scaron;oreiz uzklausīsim triju dažādu Latvijas reģionu pagastu bibliotekāres, kuru darba pieredze ir ļoti at&scaron;ķirīga, taču viņas vieno patiesa mīlestība savu darbu un pagasta ļaudīm.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tik&scaron;anās laikā iepazīsim &scaron;ādas pagastu bibliotēkas un to darbinieces:</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>&bull;<span> </span>Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēka (kādreizējā Stukmaņu bibliotēka) uzskatāma par vienu no senākajām Latvijas lauku bibliotēkām; tās vēstures epizodes aplūkojamas LNB Atbalsta biedrības 2018. gadā atklātajā ceļojo&scaron;ā izstādē &ldquo;Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai&rdquo;. Bibliotēkas vadītāja Alita Klu&scaron;a savā darbā allaž ir rado&scaron;a un vadās pēc trijiem pamatprincipiem: elastīgums, izcilība un arī&hellip; nepiecie&scaron;amais konservatīvisms!;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&bull;<span> </span>Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka, kuras vadītāja Dainuvīte Bērziņa ir pieredzējusi bibliotekāre, vienmēr atradusi gan vietējus, gan citvalstu sadarbības partnerus un ir erudīta un nenogurdināma jaunu darba virzienu īstenotāja;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&bull;<span> </span>Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkas pirmsākumi arī meklējami sen &ndash; tālajā 1880. gadā. Jau 38 gadus par bibliotēkas vadītāju strādā profesionāļu lokā pazīstamā nozares speciāliste Maiga Livčāne. Pavisam neilgu laiku, bet ļoti inovatīvi un enerģiski darbu bibliotēkā uzsākusi Jūlija Mihņonoka, un viņai ir daudz oriģinālu domu, ko paust Latvijas bibliotekārajai sabiedrībai.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma ievaddaļa tradicionāla &ndash; ar spilgtiem akcentiem no jaunienāku&scaron;iem un agrākos gados bibliotēku nozares lasītavā saņemtiem publisko bibliotēku darbā noderīgiem izdevumiem klāteso&scaron;os iepazīstinās LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma apmeklējums ir bez maksas. Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās nav nepiecie&scaron;ama. Īpa&scaron;i gaidīti Latvijas publisko bibliotēku speciālisti, lai gan interesanti būs ikvienam &ndash; paredzam daudzpusīgu un auglīgu pieredzes un viedokļu apmaiņu!</span></p> <p><span><br /></span><span>Aicinām uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 28. februārī!</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Anda Saldovere</span></p> <p><span>Bibliotēku attīstības centrs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716047</span><span>; 29336112</span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44143&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44143&type=1KinoSimtgade un vēlRoze StiebraTikšanās un saruna ar režisori Rozi Stiebru; Rozes Stiebras filmu izlase<p><span>2018. gada 28. februārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Rozi Stiebru. Saruna par filmu "Saule brauca debesīs" (pirmizrāde 2018. gada novembrī, producē Studija Lokomotīve). Glezniecisks un simbolisks stāsts, risināts komponista Jura Kaukuļa mūzikas pavadījumā, &ndash; par Saules meitu (Latviju), kuru no &scaron;ūpuļa nozog Tumsas valdniece, bet izglābj un atbrīvo ķekatnieki, liekot lietā drosmi un attapību.</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Rozes Stiebras filmu izlase: "Zelta sietiņ&scaron;" (1975, 10 min, Telefilma-Rīga), "Zaķī&scaron;u pirtiņa" (1979, 9 min, Telefilma-Rīga), "Kabata" (1983, 9 min, Telefilma-Rīga), "Man vienai māsiņai" (1983, 9 min, Telefilma-Rīga), "Spēlēju, dancoju" (2007, 33 min, Dauka).</span><span><br /></span><span>Latvijas zīmētās animācijas pamatlicēja Roze Stiebra ir arī izveidojusi un vairāk nekā 40 gadus kopusi īpa&scaron;u žanru Latvijas animācijā &ndash; muzikālās filmas, kuru pamatā ir trīs vienlīdz vērtīgi elementi, žanra profesionāļu veidoti: dzeja, mūzika un attēls.</span></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44337&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44337&type=1IzstādesKrišjānis BaronsTautasdziesmasHerdersIzstādes "Herders un Barons" atklāšana<p><span>2018. gada 2. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva ātrijā tiks atklāta neparasta izstāde "Herders un Barons", kas sniegs ieskatu tautasdziesmu vāk&scaron;anas priek&scaron;vēsturē apgaismības laikmetā. Izstāde LNB darba laikā būs skatāma līdz 2018. gada 20. maijam. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kri&scaron;jāņa Barona (1835&ndash;1923) vērienīgajam tautasdziesmu apkopojumam "Latvju dainas" un UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļautajam Dainu skapim (apskatāms LNB 5. stāvā), kurā glabājas no visas Latvijas iesūtīto tautasdziesmu rokraksti, ir īpa&scaron;a priek&scaron;vēsture. Tautasdziesmas Eiropas intelektuāļu redzeslokā nonāca jau apgaismības laikmetā, un liela nozīme to vērtības atklā&scaron;anā un vāk&scaron;anas pirmssākumos bija vācu mācītājam un domātājam Johanam Gotfrīdam Herderam (1744&ndash;1803).</span></p> <p><span><br /></span><span>1764. gadā Herders ieradās Rīgā, lai strādātu Rīgas Domskolā un kalpotu par mācītāju. Turpmāko gadu gaitā, uzturoties gan Rīgā, gan citviet Eiropā, viņ&scaron; pastiprināti pievērsās dažādu tautu, tostarp latvie&scaron;u tautasdziesmu izpētei. To vāk&scaron;anas procesā būtiska loma bija Vidzemes enciklopēdistiem un Baltijas mācītājiem, kuri pēc Herdera lūguma 1777. gadā sāka tautasdziesmas apkopot, lai nosūtīti viņam uz Veimāru Vācijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Līdz ar Herdera veidoto krājumu "Tautasdziesmas" (<em>Volkslieder</em>, 1778/1779) un nedaudz pārveidoto pēcnāves izdevumu "Tautu balsis dziesmās" (<em>Stimmen der V&ouml;lker in Liedern</em>, 1807), kuros bija iekļauti arī Vidzemē pierakstīti latvie&scaron;u folkloras materiāli, tautasdziesmas kļuva par populāru lasāmvielu visā Eiropā un pasaulē.</span><span><br /></span><span>Izstāde aicina ieskatīties 18. gadsimta ideju pasaulē, iepazīt procesu, kādā Herders atklāja latvie&scaron;u tautasdziesmas un izveidoja pirmo tautasdziesmu krājumu, kā arī izsekot ceļam, kas ved no Herdera aktivitātēm līdz Barona "Latvju dainām".</span><span><br /></span><span>Izstādes saturu izstrādāju&scaron;i LNB Letonikas un Baltijas centra vado&scaron;ie pētnieki Dr.phil. Beata Pa&scaron;kevica un Dr. philol. Pauls Daija, savukārt asprātīgi risināto izstādes dizainu veidoju&scaron;i mākslinieki Dace Izabella un Kristaps Grund&scaron;teini kopā ar tēlnieku Sandi Aispuru.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstādes veidotāji: LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkoras un mākslas institūta Latvie&scaron;u folkloras krātuvi un Potsdamas Universitāti. Tās tap&scaron;anā piedalīju&scaron;ies arī Potsdamas Universitātes, Bordo Montēņa universitātes, Tartu Universitātes un LU studenti. Izstāde veidota ERASMUS+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības ietvara projektā "Apgaismības mediju prakses" / "Medienpraktiken der Aufkl&auml;rung" (projekta kods 2016-1-DE01-KA203-002908).</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Thu, 22 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43970&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43970&type=1MeditācijaĒrihs FrommsMārcis AuziņšSaruna par Ēriha Fromma grāmatu "Māksla būt" un meditācija ar Mārci Auziņu<p>2018. gada 17. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna par Ēriha Fromma grāmatu "Māksla būt" (<em>Art of Being</em>) &ndash; vai &scaron;odien to var lietot kā rokasgrāmatu piepildītai, interesantai un laimīgai dzīvei? &ndash; un kopīga meditācija ar Dr. Mārci Auziņu. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Balstoties Ēriha Fromma grāmatā "Māksla būt" un izmantojot arī Fromma grāmatu "Piederēt vai būt" (<em>To Have or to Be</em>), tāpat Fromma iedvesmotāju D. T. Suzuki un Nianaponikas tekstus par dzenbudismu un meditāciju, &scaron;ajā sarunā tiks runāts par to, kā mūsdienu strauji mainīgajā un savus noteikumus diktējo&scaron;ajā pasaulē dzīvot saskaņā ar sevi, interesanti un piepildīti.</span></p> <p><span><br /></span><span>Otrajā daļā &ndash; meditācija.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ērihs Fromms (1900&ndash;1980), Vācijā dzimis ebreju izcelsmes filozofs, sociālpsihologs un psihoanalītiķis. Profesionālo karjeru sācis kā psihoanalītiķis, Zigmunda Freida skolnieks. Pēc nacistu nāk&scaron;anas pie varas Vācijā imigrējis uz ASV, kur veidoja savu profesionālo karjeru kā filozofs. Daudzu grāmatu autors. To starpā "Piederēt vai būt", "Māksla būt", "Mīlestības māksla" (<em>Art of Loving</em>), "Dzenbudisms un psihoanalīze" (<em>Zen Buddhism and Psychoanalysis</em>) un citas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Mārcis Auziņ&scaron; pēc profesijas ir fiziķis, Latvijas Universitātes profesors. Strādā kvantu fizikas jomā un ir vairāk nekā simt zinātnisko rakstu autors. Uzrakstījis divas monogrāfijas, kas izdotas <em>Cambridge University Press</em> un <em>Oxford University Press</em> izdevniecībās. Karjeras laikā dzīvojis un strādājis dažādās pasaules malās &ndash; Ķīnā un Taivānā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Anglijā, Izraēlā un Vācijā. Tāpat mācījies Tibetas budistu institūtā Kalifornijā. Apguvis gan budistu, gan arī kristīgo meditāciju, izgājis psihoanalīzi pie &scaron;ā virziena aizsācēja Latvijā &ndash; Arkādija Panca.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43978&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43978&type=1RokrakstiPasākums "Vēstuļu prezentācija"<p>2018. gada 17. februārī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centra A. Ģintera lasītavā (Mūkusalas ielā 3, 5. stāvā) notiks pasākums "Vēstuļu prezentācija". Tā mērķis ir sniegt detalizētu ieskatu LNB rokrakstu krājumos glabāto vēstuļu atsevi&scaron;ķos paraugos. Vairāki desmiti vēstuļu ir eksponēti un vēl līdz 17. februārim skatāmi arī izstādē "Laiku atspulgi senos manuskriptos". Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Pasākuma ietvaros 11 Letonikas un Baltijas centra pētnieki sniegs vēstījumus par kādu vēstuli vai vēstuļu kopu, papla&scaron;inot zinā&scaron;anas un iespaidus par&nbsp; tajās lasāmo un vizuāli skatāmo, atklājot vēstuļu potenciālu kultūras vēstures izpētē.&nbsp;</span>Priek&scaron;nesumu autori vizuāli prezentēs uz ekrāna un sniegs savu komentāru par to saturu. Ar vēstuļu prezentācijām to autori ļaus ielūkoties sava darba laboratorijā, jo dažiem tās saistās ar vēstulēs izlasītām nozīmīgām ziņām, kas palīdz veidot kopainu par aplūkojamo pētniecisko problēmu, citi izraudzīju&scaron;ies no rokrakstu pūra kādu jauku, interesantu eksemplāru un vēlas dalīties iespaidos ar citiem. Daudzas vēstules izgaismo nozīmīgas kultūras vēstures detaļas, cilvēku savstarpējos kontaktus un attiecības, centienus un emocionālās saites.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Pasākumā izskanēs stāsti par literātu un mākslinieku vēstulēm (latvie&scaron;u literāts Gothards Frīdrihs Stenders un brīvmākslinieks un literāts Karls Gothards Grass, dzejnieki Jānis Ruģēns un Jānis Grots), par zinātnieka Haralda Biezā vēstulēm, tiks interpretēta bibliotekāres Milijas Andersones vēstule Gunāram Priedem par vācbaltie&scaron;u bibliotekāri Maiju Redlihu, izskanēs stāsts par karavīra, Lizdēnu muižas mežsarga ziņu savam muižkungam par latvie&scaron;u strēlnieku bataljona izveidi. Klausītājus emocionāli bagātinās stāsti par draugu veltījumiem albumos. Dzejnieka Pāvila Vīlipa tēva vēstules sirdsmīļajai Minniņai uz Līgatni ceļoju&scaron;as gan no Veismaņiem, gan Baltinavas, kāda no tām tiks izcelta no cigāru kastītes un rādīta skatītājiem. Varbūt būs dzirdami arī kādi interesanti fragmenti no vēstulēm.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43980&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43980&type=1MācībasNekropoleMācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija"<p>2018. gada 16. februārī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas Mācību klasē (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) notiks mācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija". Tās saturā stāstījums par enciklopēdiju un praktiskas mācības. Nodarbību vadīs portāla "Nekropole" veidotājs jurists Aivars Borovkovs. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ginta Zalcmane</span></p> <p><span>Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ginta.zalcmane@lnb.lv" target="_blank">ginta.zalcmane@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43966&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43966&type=1FotogrāfijasLekcijasLekcija "Laikmetīgā autorfotogrāfija starp dokumentu un pasaku"<p>2018. gada 16. februārī&nbsp; plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Telpā -15+ (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) notiks lekcija "Laikmetīgā autorfotogrāfija starp dokumentu un pasaku". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs RSU Studiju programmas vadītājs docents Alnis Stakle.</p> <p><span><br /></span><span>Uz lekciju īpa&scaron;i tiek aicināti jaunie&scaron;i, kuri interesējas par fotogrāfiju un mākslu.</span><span><br /></span><span>Lektora stāstījums sniegs ieskatu laikmetīgu fotogrāfu darbos un idejās, neizvairoties no sarežģītām, paradoksālām, traģiskām un arī humoristiskām kultūrsituācijām.</span><span><br /></span><span>RSU tematiskās lekcijas notiek reizi mēnesī, iepazīstinot vidusskolēnus gan ar teorētiskām zinā&scaron;anām, gan arī ļaujot apgūt praktiskas iemaņas, piedalīties eksperimentos un novērojumos. Visas RSU piedāvātās lekcijas LNB Telpā -15+ ir bezmaksas, uz kurām pieteikties var ikviens interesents gan individuāli, gan kopā ar savu vidusskolas klasi.</span></p> <p><br />Dalība bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a> vai zvanot pa tālr. +371 29466511.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Iveta Krūmiņa</p> <p>Uzziņu un informācijas centrs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 67806113</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43972&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43972&type=1MeditācijaIlmārs LatkovskisSaruna "Roberta Mūka meditācijas filosofija: 2. daļa" un meditācija<p>2018. gada 14. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna "Roberta Mūka meditācijas filosofija: 2. daļa", kam sekos meditācija. Pasākumu vadīs "Via Integralis" kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Turpināsim janvārī aizsākto sarunu, kuru inspirēja latvie&scaron;u filosofa Roberta Mūka grāmata "Kas ir meditācija?". Tur skarti vairāki mūžīgi un aktuāli jautājumi. Kāpēc egoistam grūta dzīve? Kas ir grēks? Reinkarnācija. Tuk&scaron;ums un Nekas. Nomoda miegs. Vai ir iespējama Ceturtā Atmoda?</span></p> <p><span><br /></span><span>Otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Īss atgādinājums par meditācijas pamatiem. Vairāk pievērsīsimies mantrai un centrējo&scaron;iem vārdiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44140&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44140&type=1KinoSimtgade un vēlGatis ŠmitsTikšanās un saruna ar režisoru Gati Šmitu; filmas "Seržanta Lapiņa atgriešanās" seanss<p><span>2018. gada 14. februārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Gati &Scaron;mitu.&nbsp;Saruna par filmu "1906" (pirmizrāde 2018. gada oktobrī, producē studija <em>Tanka</em>). Spēlfilma par romantisku un nāvīgu afēru dramatiskajā 1905.gada revolūcijas atplūdu laikā &ndash; kaujinieku Pēteri un dzejnieci Violetu saista ne tikai dzimsto&scaron;ās jūtas, bet arī riskanti notikumi.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Filmas "Seržanta Lapiņa atgrie&scaron;anās"&nbsp;(2010, 80 min, <em>Tanka</em>) seanss.</span></p> <p><span>Teātra un kino režisors Gatis &Scaron;mits ar pilnmetrāžas spēlfilmu debitēja 2010. gadā &ndash; "Seržanta Lapiņa atgrie&scaron;anās" ir veikli savīta pārpratumu komēdija ar spilgtiem Jaunā Rīgas teātra aktieru radītiem tēliem.</span></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44138&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44138&type=1Simtgade un vēlEdmunds JansonsTikšanās un saruna ar režisoru Edmundu Jansonu; filmas "Čiža acīm" seanss un studijas Atom Art filmu kolekcija<p><span>2018. gada 17. februārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Edmundu Jansonu. Saruna par filmu "Jēkabs, Mimmi un runājo&scaron;ie suņi" (pirmizrāde 2018. gada oktobrī, producēstudija <em>Atom Art</em>).&nbsp;Animācijā veidots stāsts par Rīgas priek&scaron;pilsētā Maskačkā pavadītām vasaras brīvdienām, kas izvēr&scaron;as riskantā un aizraujo&scaron;ā piedzīvojumā &ndash; bērni un runājo&scaron;i suņi cīnās pretalkatīga kungabiznesa plāniem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Filmas "Čiža acīm"&nbsp;(2007, 26 min, Studija Centrums) seanss &nbsp;un studijas Atom Art filmu kolekcija: "Pavasaris Vārnu ielā" (2009, 24 min), "Kora turneja" (2012, 5 min), "Roņu sala" (2014, 7 min), "Starptautiskā Tēva diena" (2012, 5 min).</span><span><br /></span></p> <p>Animācijas režijas maģistra Edmunda Jansona autorvakars, kas apliecina tehnikas, žanra un stilistikas pla&scaron;ās iespējas &ndash; gan animēta dokumentālā filma, gan literatūras klasikā balstīts mūzikls pusaudžiem, gan virtuozi animācijas neierobežoto iespēju demonstrējumi.</p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43974&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43974&type=1Ģimeņu sestdienasIrina OšlejaTikšanās ar mākslinieci un grāmatas "Ezītis Jurucis" autori Irinu Ošleju<p>2018. gada 3. februārī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (Mūkusalas ielā 3, 7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks tik&scaron;anās ar mākslinieci un grāmatas "Ezītis Jurucis" autori Irinu O&scaron;leju. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Mākslinieces darbi biju&scaron;i skatāmi dažādās izstādēs Latvijā &ndash; Marka Rotko Mākslas centrā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Jūrmalas Mākslinieku namā, kā arī citviet pasaulē &ndash; Austrijā, Itālijā, Igaunijā. Tik&scaron;anās reizē uzzināsim, kā tapa jaunā grāmata "Ezītis Jurucis&rdquo;, kurā iekļauti vairāki aizraujo&scaron;i stāsti. Aicināsim piedalīties asprātīgās spēlēs un kopā pavadīt jauku "Ģimeņu sestdienu".</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim sākumskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālās bibliotēkas</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43968&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43968&type=1LekcijasPatriks LavioletsAntropologa Patrika Lavioleta lekcija "Stopēšana – no īkšķa līdz papēžiem"<p>2018. gada 1. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) notiks akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" lekcija "Stopē&scaron;ana &ndash; no īk&scaron;ķa līdz papēžiem" (<em>Rules of Thumb: Auto-stop 'Carporeality'</em>). Ar lekciju uzstāsies antropologs Patriks Laviolets (<em>Patrick Laviolette</em>). Tā notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Jau nepilnu gadsimtu sabiedrības apziņā mīt visdažādākie viedokļi par stopē&scaron;anu. &Scaron;is neviennozīmīgi vērtētais bezmaksas pārvieto&scaron;anās veids, kas no ceļotāja nepaģērē daudz vairāk, kā vien gaisā izslietu īk&scaron;ķi, var materializēties dažādās, reizēm paradoksālās, formās. Tāpat kā vairumam citu motorizētu pārvieto&scaron;anās veidu, stopē&scaron;anai ir nepiecie&scaron;ama autoceļu infrastruktūra. Tomēr stopētāju "anomālijas" pamatā ir tas, ka viņi, salīdzinājumā ar vidējo autobraucēju, izmanto vairākas autoceļu infrastruktūras dimensijas, neskatoties uz to, ka stopētāji ne tikai neseko, bet reizēm pat aktīvi pretojas &scaron;īs infrastruktūras ideoloģiskajiem pamatiem. Līdz ar to stopē&scaron;ana var tikt skatīta kā limināla, antistrukturāla, piepilsētās mīto&scaron;a parādība. &Scaron;o pārvieto&scaron;anās veidu raksturo saikņu sarau&scaron;ana ar vietām, apvidiem, valstīm un robežām. Stopē&scaron;ana var izvērsties par personīgo attiecību mīnu lauku, īpa&scaron;i ja īk&scaron;ķotājam un stūrētājam izrādās krasi at&scaron;ķirīga izpratne par kādā valstī iesakņoju&scaron;os hegemoniju un preto&scaron;anos tai.&nbsp; Balstoties autoetnogrāfiskās atmiņās un lauka darbā iegūtajos datos, &scaron;ī lekcija pievērsīsies stopē&scaron;anas pieredzei Eiropā &ndash; ar piemēriem no Lielbritānijas, Beniluksa valstīm, Vācijas un Slovēnijas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Patriks Laviolets ieguvis doktora grādu <em>University College London</em> un kop&scaron; 2010. gada strādājis Tallinas Universitātē. Viņam ir starpdisciplināra pieredze materiālās un vizuālās kultūras studijās, kā arī medicīnas antropoloģijā un cilvēka ekoloģijā. Liela daļa viņa pētījumu analizē britu un eiropie&scaron;u identitātes veido&scaron;anos. Patriks ir divu 2011. gadā publicētu grāmatu autors: "The Landscaping of Metaphor and Cultural Identity" (<em>Peter Lang</em>) un "Extreme Landscapes of Leisure: Not a Hap-Hazardous Sport" (<em>Ashgate</em>). Viņa pētniecības intereses ietver kartes, intelektuālās biogrāfijas, kooperatīvu kustības, piedzīvojumu sportu un mūzikas telpas. &Scaron;obrīd Patriks raksta monogrāfiju, kuras provizoriskais nosaukums ir "The Hitchhiking Diaries".</span></p> <p><span><br /></span><span>Pēc lekcijas diskusiju aizsāks Kristians Zalāns, kur&scaron; pasniedz kultūras un sociālo antropoloģiju Latvijas Universitātē un ar mainīgu regularitāti nodarbojies ar stopē&scaron;anu pēdējos desmit gadus. Viņa pētnieciskās intereses ietver varas attiecības pilsētā, attīstības problemātiku un afekta teoriju.</span></p> <p><span><br /></span><span>Akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākumu organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar LNB Nozaru literatūras centru.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Ieva Puzo</span></p> <p><span>Latvijas Antropologu biedrība</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ieva.puzo@gmail.com" target="_blank">ieva.puzo@gmail.com</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43499&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43499&type=1KinoDzintra GekaSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisori un producenti Dzintru Geku; filmas "Dieva putniņi" seanss<p>2018. gada 17. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori un producenti Dzintru Geku. Saruna par filmu "Kurts Fridrihsons" (pirmizrāde 2018. gada septembrī, producē studija <em>Sibīrijas Bērni</em>). Dokumentālā filma pēc rakstnieces Gundegas Rep&scaron;es scenārija &ndash; par izcilu mākslinieku un personību, kura gara spēku nespēj salauzt pat izsūtījums.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Dieva putniņi" (2015, 85 min, <em>Sibīrijas Bērni</em>) seanss.</p> <p>Izsūtījums un pla&scaron;ākā nozīmē at&scaron;ķirtība no dzimtenes ir režisores un producentes Dzintras Gekas mūža tēma, un par to arī Dieva putniņi &ndash; pilnmetrāžas dokumentālā filma par tiem, kas gribēja izbēgt no Fridrihsona un citu izsūtīto likteņa, devās trimdā uz rietumiem un satikās &ldquo;dīpī&scaron;u&rdquo;/pārvietoto personu nometnēs.</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43958&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43958&type=1MeditācijaIeva Salmane KuļikovskaMeditācijas nodarbība "Kā meditācija var palīdzēt emociju regulēšanā?"<p><span>2018. gada 31. janvārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks meditācijas nodarbība "Kā meditācija var palīdzēt emociju regulē&scaron;anā?". To vadīs "Via Integralis" kontemplācijas skolotāja Ieva Salmane Kuļikovska.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ieeja bez maksas. Iepriek&scaron; pieteikties nav nepiecie&scaron;ams.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;oreiz meditācijas ievada sarunu daļā tiks stāstīts par emocijām un cilvēkiem raksturīgajiem domā&scaron;anas modeļiem. Saruna tiks veidota, iedvesmojoties no kognitīvi-biheiviorālā psihoterapeita Artura Frīmena un viņa kolēģes Rozas de Volfas grāmatas "Kā būtu, ja būtu...", kā arī apzinātībā balstītās pieejas autora Jona Kabat-Zina (<em>Jon Kabat-Zinn</em>) grāmatas "Full Catastrophe Living". Autoru pieejas balstās pieņēmumā, ka emocijas ir mūsu domu produkts, un tas, ko domājam un jūtam, ietekmē mūsu uzvedību un dzīvi kopumā. Vienlaikus tiks runāts par raksturīgākajām domā&scaron;anas kļūdām un to, kā apzinātība var palīdzēt pamanīt mūsos notieko&scaron;os procesus, radot priek&scaron;noteikumus pilnvērtīgākai un laimīgākai dzīvei.</span></p> <p><span><br /></span><span>Otrajā daļā &ndash; ar sarunas tēmu saistīta meditācija, kas piemērota gan iesācējiem, gan meditētājiem ar pieredzi.</span></p> <p><span><br /></span><span>2017. gada sākumā LNB izveidota Klusuma un meditācijas istaba &ndash; vieta pilsētā un bibliotēkā, kur cilvēkiem ikdienas steigā rast mieru iek&scaron;ējam klusumam un meditācijai. Projektu īsteno LNB sadarbībā ar biedrību "Simboli un Riti".</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43774&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43774&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāArtis TeilānsTikšanās bibliotekāru stāvā: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pieredze elektroniskās izdevniecības jomā<p><span>2018. gada 25. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā "Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze".</span></p> <p><br />Pasākuma viesis būs profesors, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centra vadītājs, Dr.sc.ing. Artis Teilāns ar kolēģiem. Sarunas galvenā tēma: publiski pieejamās sistēmas akadēmisko žurnālu un konferenču materiālu izdevējiem, kā arī zinātnisko publikāciju citējamība.</p> <p><br />Klāteso&scaron;ajiem būs iespēja uzzināt, kā iesaistīties un izmantot PKP (<em>Public Knowledge Project,</em> Publisko zinā&scaron;anu projekts), kurā darbojas vairākas starptautiski pazīstamas ASV, Kanādas un Eiropas universitātes, nodro&scaron;inot piekļuvi atvērtu sistēmu kompleksam akadēmiskai izdevējdarbībai. Sistēmu komplekss sastāv no četrām atvērtā koda informācijas sistēmām konferenču norises procesu organizē&scaron;anai, e-žurnālu izdevniecības procesa organizē&scaron;anai un elektroniskai publicē&scaron;anai, grāmatu un monogrāfiju izdo&scaron;anai un elektroniskai publicē&scaron;anai un sistēmas e-izdevumu metadatu apkopo&scaron;anai. Vairāk informācijas par projektu: <a href="https://pkp.sfu.ca" target="_blank">https://pkp.sfu.ca</a>. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija &scaron;īs sistēmas izmanto kop&scaron; 2014. gada un labprāt dalās pieredzē, prezentējot interesentiem līdz&scaron;inējā veikuma rezultātus: <a href="http://journals.rta.lv" target="_blank">http://journals.rta.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Uz tik&scaron;anos īpa&scaron;i aicinām skolu un augstskolu bibliotēku darbiniekus, dažādu zinātņu nozaru doktorantus, akadēmisko un zinātnisko izdevumu izdevējus, taču aizraujo&scaron;o un atraktīvo profesora uzstā&scaron;anos būs saisto&scaron;i noklausīties ikvienam bibliotekāram un pētniecības un elektroniskās izdevējdarbības interesentam.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kā jau ierasts, tik&scaron;anās ievadā piedāvāsim LNB Bibliotēku attīstības centra galvenās bibliotekāres Elitas Vīksnas prezentāciju &ndash; Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas jaunieguvumu apskatu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma apmeklējums ir bez maksas. Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās nav nepiecie&scaron;ama.</span><span><br /></span><span>Aicinām uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 25. janvārī!</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Anda Saldovere</span></p> <p><span>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv&nbsp;</a></p> <p><span>Tālr.: 67716047;&nbsp;</span><span>29336112</span></p>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43777&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43777&type=1DiskusijasIvars ĪjabsRalfs FikssDiskusija par brīvību. Ivara Ījaba saruna ar vācu intelektuāli Ralfu Fiksu<p><span>Noslēdzot reformācijas atceres piecsimtgadi un sākot Latvijas valsts simto gadu, tre&scaron;dien, 17. janvārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 1. stāvā) notiks politologa Ivara Ījaba saruna ar vācu politiķi un intelektuāli Ralfu Fiksu (<em>Ralf F&uuml;cks</em>) par brīvību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākums notiks vācu un latvie&scaron;u valodā ar sinhrono tulkojumu. Ieeja bez maksas.</span><span><br /></span><span>Savā darbā &ldquo;Par kristīgā cilvēka brīvību&rdquo; (1520) Martins Luters (1483&ndash;1546) izvirzīja divus pretējus apgalvojumus: &ldquo;Kristietis ir brīvs, viņ&scaron; ir kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam. Kristietis ir padevīgs kalps visās lietās un ir pakļauts ikvienam.&rdquo; Nereti &scaron;o Lutera darbu mēdz uzskatīt par robež&scaron;ķirtni starp viduslaiku un modernā laikmeta cilvēka brīvības izpratni. &Scaron;odien mēs varam vaicāt, kas ir indivīda un sabiedrības brīvība 21. gadsimtā un vai brīvība ir apdraudēta? Kurā brīdī var sagaidīt indivīda atteik&scaron;anos no savas personīgās brīvības augstāku mērķu vārdā? Pirms 26 gadiem, kad sabruka PSRS, daudzi domāja, ka indivīda brīvībā un demokrātijā balstītajai politikai vairs nebūs nopietnu pretinieku. Mūsdienās tas izrādās maldīgi. Ne tikai daudzviet pasaulē nostiprinās jauna veida autoritārisms, bet arī attīstītajos Rietumos sabiedrības pārmaiņas ir radīju&scaron;as pieprasījumu pēc autoritāra populisma un &ldquo;neliberālās demokrātijas&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ralfs Fikss (1951) ir Vācijas Zaļās partijas biedrs, bijis Brēmenes birģermeistars un Heinriha Bella fonda vadītājs, vairāku demokrātijai, vides un ekonomikas ilgtspējai veltītu grāmatu autors. Viņa jaunākā grāmata &ldquo;Aizstāvēt brīvību. Kā uzvarēt cīņu par atvērtu sabiedrību&rdquo; (2017) (<em>Freiheit verteidigen. Wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen</em>) Vācijā guvusi pla&scaron;u ievērību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ivars Ījabs (1972) ir politologs, Latvijas Universitātes profesors, tulkotājs un politisko procesu komentētājs, vairāku zinātnisku un publicistisku grāmatu autors, darbojas Latvijas valsts simtgades rado&scaron;ajā padomē.</span></p> <p><span><br /></span><span>Sarunu ar R. Fiksu rīko LNB un Gētes institūts Rīgā un tā notiek LNB izstādes &ldquo;Luters. Pagrieziens&rdquo; (apskatāma līdz 4. februārim, bibliotēkas 1. stāvā, ieeja bez maksas) saistīto pasākumu ietvaros. Izstāde norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="http://mce_host/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 26472501</span></p>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43501&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43501&type=1KinoSimtgade un vēlDāvis SīmanisTikšanās un saruna ar režisoru Dāvi Sīmani; filmas "Pēdējā tempļa hronikas" seanss<p>2018. gada 31. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Dāvi Sīmani. Saruna par filmu "Tēvs nakts" (pirmizrāde 2018. gada septembrī, producē studija <em>Mistrus Media</em>).Vistum&scaron;ākajā holokausta naktī viens parasts degvīna kontrabandists pēk&scaron;ņi kļūst par eņģeli desmitiem nāvei nolemtu cilvēku &ndash; Žanis Lipke trulai varai liek pretī azartu, pārgalvību un spītu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Pēdējā tempļa hronikas" (2012, 58 min, <em>Ego Media</em>) seanss.</p> <p>Mitoloģiska pretstatu cīņa notiek arī režisora Dāvja Sīmaņa dokumentālajā filmā "Pēdējā tempļa hronikas" (2012) &ndash; simboliski piepildītā stāstā par to, kā pēc Gunāra Birkerta projekta tika celts mūsdienu templis &ndash; Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, Gaismas pils.&nbsp;</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43497&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43497&type=1KinoSimtgade un vēlGints GrūbeTikšanās un saruna ar režisoru un producentu Gintu Grūbi; filmas "Vairāk nekā dzīve" seanss<p>2018. gada 10. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru un producentu Gintu Grūbi.&nbsp;Saruna par filmu "Lustrum"&nbsp;(pirmizrāde 2018. gada augustā, producē studija&nbsp;<em>Mistrus Media</em>). Dokumentāls pētījums par to, vai 90. gados veikta lustrācija un līdz ar to pagātnes izvērtē&scaron;ana būtu palīdzējusi vai traucējusi Latvijas valsts pieaug&scaron;anai un tālākpastāvē&scaron;anai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Vairāk nekā dzīve" (2013, 52 min, <em>Mistrus Media</em>) seanss.</p> <p>Producents, scenārists un režisors Gints Grūbe ir studējis gan politikas zinātni un vēsturi, gan arī filozofiju, un varbūt tāpēc viņa rado&scaron;ā interese bieži fokusējas uz &scaron;ķietami neatbildamiem jautājumiem &ndash; piemēram, "kā būtu, ja būtu" (projektā <em>Lustrum</em>) vai "kā rodas māksla" (filmā "Vairāk nekā dzīve") &ndash; kā režisors Alvis Hermanis un aktieris Vilis Daudziņ&scaron; veido savas izcilās izrādes.</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43494&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43494&type=1Latvijas Zinātnes kalendāra 2018. gadam "Zināt! Tas ir Latvijas dabā" prezentācija<p>2017.gada 19.decembrī plkst. 10.00&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) Latvijas valsts simtgades informācijas centrā tiks prezentēts Latvijas zinātnes kalendārs "ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ". Lai suminātu Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību, svinot Latvijas valsts simtgadi, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu radīja zinātnes kalendāru 2018.gadam, atklājot 12 personības, kas izgaismo 12 nozares un iedvesmo 12 mēne&scaron;iem. Tie ir 12 zinātnieki Latvijai.</p> <p><span><br /></span><span>2018.gada Latvijas zinātnes kalendārs aicina domāt analītiski un nebaidīties riskēt, būt kritiskam un atvērtam, kā arī skatīties uz procesiem pragmatiski un rado&scaron;i. Tie ir vienlaikus zinātnieka uzdevumi un arī rakstura iezīmes, kas jāliek lietā, meklējot atbildes uz sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Patiesi neatkarīgi un neietekmējami mēs esam tikai tad, kad pa&scaron;i spējam izvirzīt sev svarīgus jautājumus un rast uz tiem atbildes. Zinātne meklē, jautā, izglīto un pievieno vērtību. To veido zinātnieki, kas ātri uztver apkārtējās norises un nebaidās ielūkoties tur, kur citi vēl nav skatīju&scaron;ies.</span><span><br /></span><span>Latvijas zinātnes kalendārs 2018.gadam izgaismo 12 nozares un iedvesmo ikvienu tiekties pēc arvien jaunām zinā&scaron;anām. Kalendārā tiek izmantotas papildinātās realitātes tehnoloģijas <em>Overly</em>, ar kuru palīdzību ir iespējams ielūkoties katra zinātnieka video stāstā un tuvāk iepazīt gan zinātnieku, gan to pārstāvētās zinātnes jomas.</span></p> <p><br /><br />Papildu informācija:<br />Izglītības un zinātnes ministrijas<br />Komunikācijas nodaļa<br />E-pasts: <a href="mailto:prese@izm.gov.lv" target="_blank">prese@izm.gov.lv</a><br />Tālr.: 67047893, 26689592</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1KinoSimtgade un vēlRaitis ĀbeleLauris ĀbeleTikšanās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm; filmu "Kurši" un "Kastrāts kuilis" seanss<p><span>2017. gada 13. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Baltu ciltis" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē Tritone Studio). Populārzinātniski dokumentāla filma ar inscenējumiem un animētām epizodēm, stāsts par seniem gadsimtiem, kad no Eiropas pēdējo pagānu ciltīm sāka veidoties latvie&scaron;u tauta.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmu "Kur&scaron;i" (2015, 26 min, Tritone Studio) un "Kastrāts kuilis" (2014, 22 min, Tritone Studio, Air Productions) seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Seanss kā liecība par pla&scaron;o spektru, kurā strādā brāļi Ābeles, &ndash; populārzinātniskā filma "Kur&scaron;i", no kuras izauga projekts "Baltu ciltis", ir stāsts par vienu no nepakļāvīgākajām baltu ciltīm, savukārt spēles īsfilma "Kastrāts kuilis" ir abu brāļu starptautiski slavenākais darbs, kas pat kvalificējās ASV Kinoakadēmijas Oskara balvai labāko īsfilmu kategorijā.</span></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1SemināriMedijpratībaSeminārs "Ievads medijpratībā"<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 13. decembrī plkst. 11.00-15.30&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks seminārs "Ievads medijpratībā".&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Semināra mērķis ir veicināt bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglīto&scaron;anas procesā, kā arī palīdzēt bibliotekāriem saprast viņu lomu un iespējas sabiedrības mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot iespēju apgūt teorētiskas pamatzinā&scaron;anas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus bibliotēkas darbā, veicinot bibliotēkas lietotāju spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūdzam reģistrēties semināram, izmantojot tie&scaron;saistes anketu:&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHelkbGMkUtk4-4jsB0-M6fNKRGFtNMEQJ2EvG9Kj9h3v7FQ/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank">ej.uz/seminaru_LNB</a>&nbsp;līdz &scaron;.g. 7. decembrim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=43286&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p>Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1KoncertiLūcija GarūtaKomponistes Lūcijas Garūtas 115. dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa…"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 12. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks komponistes Lūcijas Garūtas (1902-1977) 115. dzim&scaron;anas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa&hellip;". Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Piedalās: komponists Imants Zemzaris, "TRIO" (Artūrs Cingujevs, klavieres; Kristīne Balanas, vijole; Marta Sudraba, Austrija, čells), Kri&scaron;jānis Norvelis (bass), Dzintra Erliha (klavieres) un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.Programmā: Lūcija Garūta, Alfrēds Kalniņ&scaron;, Jānis Mediņ&scaron;, Pēteris Plakidis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pirms koncerta plkst. 17.30 ātrijā pie Ziedoņa zāles Lūcijai Garūtai veltītas izstādes atklā&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncertu rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Lūcijas Garūtas fondu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio 3 "Klasika", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, "Musica Baltica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzziņai:</p> <p>Lūcijas Garūtas fonds ir dibināts 2000. gada maijā. Fonda izveides iniciatori ir L. Garūtas kolēģi, skolnieki, tuvinieki - cilvēki, kuri jūtas aicināti rūpēties par L. Garūtas piemiņas un rado&scaron;ā mantojuma saglabā&scaron;anu, bet galvenais - par &scaron;ī mantojuma, tāpat latvie&scaron;u mūzikas aktīvu iekļau&scaron;anu mūzikas dzīvē Latvijā, ārpus Latvijas robežām.</p> <p>Fonda atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Komponistu savienība, izdevniecība "Musica Baltica", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, kā arī privātpersonas Latvijā un ārvalstīs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Daina Pormale</p> <p>Lūcijas Garūtas fonda vadītāja</p> <p>Tālr.: 29821289</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:garutas.fonds@gmail.com" target="_blank">garutas.fonds@gmail.com</a></p> <p><a href="http://www.lucija.garuta.lv" target="_blank">www.lucija.garuta.lv</a></p>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1Latvijas vēstureKonferencesLivonijaKonference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums"<p><span style="font-size: 13.6px;">No 7. līdz 9. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Latvijas valsts simtgadei veltītā konferenču cikla &ldquo;Valsts pirms valsts&rdquo; otrā starptautiskā konference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums". Tajā bez īpa&scaron;as pieteik&scaron;anās aicināts piedalīties ikviens interesents.&nbsp;</span></p> <p><br />Livonija izveidojās 13. gadsimtā un līdz 16. gadsimta vidum pastāvēja kā bīskapu un Vācu ordeņa pārvaldītu garīgu valdījumu kopums. Sastopoties ar tās vārdu, pirmie priek&scaron;stati visbiežāk saistās ar Cēsu un citu viduslaiku piļu drupām, Rīgas un citu senāko Latvijas pilsētu baznīcām. Taču vairāk nekā trīs gadsimtus ilgais Livonijas pastāvē&scaron;anas laiks mūsos ir atstājis arī neredzamas pēdas. Ne vienmēr pamanām un novērtējam, ka vēstures slānī, uz kura balstās mūsdienu sabiedrība, pastāv arī viduslaikos gūtā pieredze.&nbsp;</p> <p><br />Viduslaikos tika ielikti stingri pamati Austrumbaltijas &ndash; mūsdienu Latvijas un Igaunijas &ndash; rietumnieciskajai orientācijai. Mūsdienu Latvija un Igaunija ir veidoju&scaron;ās viduslaiku Livonijas vēsturiskajā telpā; Latvijas valsts 1918. gadā tika nodibināta teritorijā, kas ar baznīcas starpniecību reliģiskajā un kultūras jomā vairākus gadu simtus bija saistīta ar Romu. Pateicoties Hanzas tirgotāju uzņēmībai, Livonija tika iesaistīta Ziemeļeiropas ekonomisko attiecību tīklā. &Scaron;ī konference uzdos vairākus būtiskus jautājumus par Livonijas vietu mūsdienu Latvijas un Igaunijas sabiedrības pagātnes kopainā.</p> <p><br />Konferencē būs iespējams gan dzirdēt pieredzēju&scaron;u Latvijas un ārzemju vēsturnieku referātus un piedalīties to apsprie&scaron;anā, gan iesaistīties apaļā galda diskusijā par Livonijas vēsturisko mantojumu mūsdienās. Tās ietvaros notiks arī jauno Livonijas vēstures pētnieku &ndash; doktorantu un doktora darbus nesen aizstāvēju&scaron;o zinātnieku &ndash; kolokvijs, ko vadīs Berlīnes Brīvās universitātes profesors Matiass Tumzers (Matthias Thumser). &Scaron;ī ir reta iespēja dzirdēt teju visu spilgtāko mūsdienu Livonijas pētnieku uzstā&scaron;anos un ar viņiem iesaistīties domu apmaiņā.</p> <p><br />Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.</p> <p><br />Darba valodas: latvie&scaron;u, vācu un angļu. Tiks nodro&scaron;ināts sinhronais tulkojums.&nbsp;</p> <p><br />Konference &ldquo;Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums&rdquo; norit Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p>Tel.: +371 26472501</p>Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43205&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43205&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāSpeciālās bibliotēkasCikla "Tikšanās bibliotekāru stāvā" pasākums "Speciālās bibliotēkas – mazāk zināmas, bet nozīmīgas Latvijas bibliotēku tīklā"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Nepilnu triju cikla pastāvē&scaron;anas gadu laikā Bibliotekāru stāvā viesoju&scaron;ies un savu darbu un novitātes prezentēju&scaron;i pārstāvji no dažādām Latvijas bibliotēkām. &Scaron;oreiz kārta pienākusi mazāk zināmajām, taču tikpat rosīgajām un interesantajām speciālajām bibliotēkām. Lai rastos iespējami pla&scaron;āks priek&scaron;stats par speciālo bibliotēku darba pieredzi un to piedāvātajiem pakalpojumiem, būs iespēja uzklausīt triju at&scaron;ķirīga darba profila pārstāvju stāstījumus: LNB viesosies Latvijas Saeimas bibliotēkas vadītāja Sarma &Scaron;mite, Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas vadītāja Alla Sidorina.</span></p> <p><br />Saeimas bibliotēka ir Saeimas Analītiskā dienesta struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums ir nodro&scaron;ināt Saeimas deputātus un darbiniekus ar viņu darbam nepiecie&scaron;amajiem informācijas resursiem. Bibliotēkas krājumu veido brīvpieejā izvietotas grāmatas politikas, tiesību, ekonomikas, socioloģijas un citās zinātņu nozarēs, tajā skaitā izdevumi par Latvijas valsts vēsturi, Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām, Latvijas un ārvalstu ziņu lentes, starptautisku institūciju pētījumi un normatīvie dokumenti. Pēc pieprasījuma bibliotēkas darbinieki sagatavo Saeimas darbā nepiecie&scaron;amās uzziņas tās deputātiem un darbiniekiem.</p> <p><br />Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir Rīgas Celtniecības koledžas struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums &ndash; nodro&scaron;ināt audzēkņu un pasniedzēju mācību un studiju procesu ar atbilsto&scaron;iem informācijas resursiem un pakalpojumiem. Krājuma apjoms &ndash; 29 530 vienības, un to veido ne tikai grāmatas un periodiskie izdevumi, bet arī pasniedzēju izstrādātie mācību metodiskie materiāli u. c. No 2010. līdz 2013. gadam tika realizēts ERAF projekts &ldquo;Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizē&scaron;ana, rekonstruē&scaron;ana un izglītības pieejamības nodro&scaron;inā&scaron;ana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem&rdquo;.</p> <p><br />Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkai ir sena vēsture &ndash; tā darbojas jau no 1905. gada, kad muzejs tika atvērts apmeklētājiem. Interesanti, ka Mākslas muzeja ēkas arhitekts un pirmais direktors Vilhelms Neimanis (1849&ndash;1919) jau celtnes plānā bija paredzējis pla&scaron;u bibliotēkas telpu. Bibliotēkas krājumu veido tikai ar mākslu saistīti izdevumi. &Scaron;obrīd krājumā ir apmēram 30 000 izdevumu dažādās valodās. Pirms muzeja rekonstrukcijas bibliotēka bija slēgta tipa resursu krātuve, kas paredzēta tikai muzeja speciālistiem un mākslas pētniekiem, bet pēc rekonstrukcijas bibliotēka ir atvērta trīs dienas nedēļā, un jebkur&scaron; muzeja apmeklētājs var iepazīties ar mākslas izdevumiem.</p> <p><br />Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noklausīties arī speciālo bibliotēku praktiskajā darbā noderīgu jaunāko nozares izdevumu apskatu &ndash; ar to pasākuma ievaddaļā klāteso&scaron;os iepazīstinās lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.</p> <p><br />Uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 7. decembrī laipni gaidīti ne vien kolēģi no speciālajām bibliotēkām, bet arī visi, kam speciālo bibliotēku darba specifika līdz &scaron;im mazāk zināma &ndash; arī tajās notiek daudz saisto&scaron;a, kas var noderēt ikvienam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās dalībai pasākumā nav nepiecie&scaron;ama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Informāciju sagatavoja:</p> <p>Anda Saldovere</p> <p>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 67716047</p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200