Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45117&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45117&type=1Lilija BerzinskaĢimeņu sestdienasTikšanās ar rakstnieci, tulkotāju un grāmatu ilustratori Liliju Berzinsku<p>2018. gada 21.&nbsp; aprīlī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) notiks cikla "Ģimeņu sestdiena" pasākums. &Scaron;oreiz mazie lasītāji tiek aicināti uz sarunu ar rakstnieci, tulkotāju un grāmatu ilustratori Liliju Berzinsku. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Vai var aizmirst Lamzaku, kur&scaron; meklēja Lamzaku un nezināmo zvēru Bolaci? Arī Bizbizmārīte un Gliemezis "Pļavas pasakās" attēlo mums gai&scaron;u un līksmu pasauli, kurā cits citam palīdz un cits par citu priecājas. Pasakas varoņus saista sirsnīga draudzība, sapratne un izpalīdzīgums. Noslēpumi, ko viņi pamazām atklāj, palīdz saprast dzīves patiesības un allaž ticēt labajam visā pla&scaron;ajā pasaulē.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tik&scaron;anās reizē vairāk uzzināsim par grāmatu varoņiem un kopā ar Liliju darbosimies rado&scaron;ā darbnīcā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45119&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45119&type=1LekcijasMarta ĀbulaRSU lekcija vidusskolēniem "Kā radoši risināt konfliktus?"<p>2018. gada 24. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) notiks RSU studiju programmas "Starptautiskais bizness un tiesības" vadītājas Dr.iur., doc. Martas Ābulas lekcija "Kā rado&scaron;i risināt konfliktus?".</p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ajā nodarbībā uzzināsiet, kāpēc rodas konflikti, un cik ļoti tie var ietekmēt, piemēram, biznesa attīstību. Pārbaudīsim savas prasmes vienoties par kompromisu dažādās konfliktsituācijās, meklēsim rado&scaron;us veidus strīdu risinā&scaron;anai. Nodarbības noslēgumā būsi guvis praktisku pieredzi konflikta samierinātāja jeb mediatora lomā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vieslekciju piedāvā RSU lekciju cikla vidusskolēniem ietvaros.</span></p> <p><br />Dalība bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a> vai zvanot pa tālruni 29466511.</p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44985&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44985&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāJānis BuholcsTikšanās bibliotekāru stāvā – kā sadzīvot ar “Facebook” algoritmiem<p>2018. gada 25. aprīlī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais cikla &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo; pasākums. Tēma &ndash; sociālā medija &ldquo;Facebook&rdquo; algoritmi un to ietekme uz mūsu ikdienu. Pasākuma viesis &ndash; žurnālists un Vidzemes augstskolas docents Jānis Buholcs.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=44982&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45112&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45112&type=1Jāzeps VītolsPasākums "Tikšanās ar Jāzepu Vītolu"<p>2018. gada 26. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā), atzīmējot komponista Jāzepa Vītola (1863&ndash;1948) 155. gadadienu, notiks pasākums "Tik&scaron;anās ar Jāzepu Vītolu". Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Klāteso&scaron;ie tiks iepazīstināti ar komponista nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstībā un tā svarīgo nozīmi &scaron;obrīd, ļaujot&nbsp; izprast J. Vītola rado&scaron;o personību &ndash; lielo cilvēcību, humoru, rūpes, mīlestību, pacietību un taisnīgumu. Uzvedumā skanēs J. Vītola mūzika, tiks lasīti citāti no J. Vītola vēstulēm un izspēlētas ainiņas, izceļot komponista humoru.</span></p> <p><span><br /></span><span>Piedalās: Gaujienas rado&scaron;ā grupa &ndash; Jānis Kri&scaron;jānis, Ineta Riepniece, Ilze Dāve, Liena Eglīte.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45120&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45120&type=1MeditācijaMeditācijas nodarbība kopā ar čaņ budistu mūķeni Jifo<p><span>MEDITĀCIJA KOPĀ AR ČAŅ BUDISTU MŪĶENI JIFO</span><span>12/04/2018</span><span>IZDRUKĀTNOSŪTĪT</span><span>Foto: Krists Luhaers<span> </span></span><span>Foto: Krists Luhaers</span><span>1</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>2018. gada 9. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks meditācijas nodarbība kopā ar čaņ budistu mūķeni Jifo, kura pēc 10 Ķīnā pavadītiem gadiem atgriezusies Latvijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Iesākumā &ndash; īsa ievada meditācija, kam sekos apmēram 30 minū&scaron;u meditācija. Noslēguma sarunas temats "Jautājo&scaron;ā meditācija un citāti no Altāra sūtras".</span></p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību <a href="https://docs.google.com/forms/d/1wTtxThRJP2rlRg0qGW_blwjAu5iAyfLTHk3Uwdjas8A/viewform?edit_requested=true" target="_blank">&Scaron;EIT</a>.</p> <p>Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45122&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45122&type=1Inga ĀbeleMeditācijaIlmārs LatkovskisSaruna ar rakstnieci Ingu Ābeli; meditācija kopā ar Ilmāru Latkovski<p>2018. gada 16. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks saruna ar rakstnieci Ingu Ābeli ""Klūgu mūks": meditatīvas inspirācijas". Pirms tam &ndash; kopīga meditācija un sarunu kopā ar "via integralis" kontemplācijas skolotāju Ilmāru Latkovski.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību &Scaron;EIT. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45124&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45124&type=1MeditācijaMārcis AuziņšSaruna un meditācija kopā ar Mārci Auziņu<p><span>2018. gada 23. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks saruna "Kāpēc meditēt? Kā iesākt?", ko vadīs Mārcis Auziņ&scaron;.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kāpēc cilvēki meditē? Ko meditācija var dot parastam lielpilsētas iedzīvotājam? Kā aizņemtā ikdienā atrast laiku meditē&scaron;anai? Daži budisma tradīcijā balstīti praktiski padomi, kā meditēt. Sarunas noslēgumā interesentiem būs iespēja kopīgi izmēģināt meditāciju praktiski.</span></p> <p><span><br /></span><span>Mārcis Auziņ&scaron; pēc profesijas ir fiziķis, Latvijas Universitātes profesors. Strādā kvantu fizikas jomā un ir vairāk nekā simts zinātnisko rakstu autors. Uzrakstījis divas monogrāfijas, kas izdotas izdevniecībās "Cambridge University Press" un "Oxford University Press". Karjeras laikā dzīvojis un strādājis dažādās pasaules malās &ndash; Ķīnā un Taivānā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Anglijā, Izraēlā un Vācijā. Tāpat mācījies Tibetas budistu institūtā Kalifornijā. Apguvis gan budistu, gan arī kristīgo meditāciju, izgājis psihoanalīzi pie &scaron;ā virziena aizsācēja Latvijā &ndash; Arkādija Panca.</span></p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību <a href="https://docs.google.com/forms/d/1FfQpC5UR8tWcVfw9mRrID-jUid8cbZu_w4aava37aAg/viewform?edit_requested=true" target="_blank">&Scaron;EIT</a>. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45113&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45113&type=1Muzeju darbsNacionālā muzeju krājuma kopkatalogsDiskusija "Muzeju efektivitāte. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs"<p>2018. gada 20. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē (1. stāvā) notiks domnīcas "Creative Museum" diskusija "Muzeju efektivitāte. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs".</p> <p><span><br /></span><span>Dalība bez maksas. Pieteik&scaron;anās: ineta.simansone@creativemuseum.lv (link sends e-mail).</span></p> <p><span><br /></span><span>Ievērojot resursu apjomu, kur&scaron; 10 gadu laikā ieguldīts Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) attīstībā, tā publiski pieejamā gala produkta kvalitāte liek uzdot virkni jautājumu:</span><span><br /> <ul> <li>Vai NMKK uzrāda optimālo paredzamo rezultātu?Vai NMKK kļūst lietotājam draudzīgāks?</li> <li>Vai autonomas krājuma digitālās uzskaites sistēmas muzejos ("Meandrs", MUPUS, KAUS) sniedz atbildi uz NMKK nepilnībām?</li> <li>Kas ir LNB īstenotais "Kultūras mantojuma satura digitalizācijas projekts" 2017&ndash;2021 un ko paredz tā ietvaros pieteiktā 70 000 muzeju priek&scaron;metu digitalizācija?&nbsp;</li> <li>Kā tas sasaucas ar NMKK un tā kvalitātes uzlabo&scaron;anu?</li> </ul> <span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></span>Diskusijā piedalīsies:</p> <p>Una Balode, Kultūras informācijas sistēmu centra projektu koordinatore,</p> <p>Jana Ķikāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā mantojuma centra vadītāja,</p> <p>Austra Ziļicka, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniece,</p> <p>Līva Klabere, Rundāles pils muzeja Krājuma nodaļas vadītāja,</p> <p>Iveta Derkusova, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece krājuma darbā,</p> <p>Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas pārstāvis.</p> <p><span><br /></span><span>Diskusijas moderatore: domnīcas "Creative Museum" vadītāja Ineta Zelča-Sīmansone.</span></p> <p><span>Diskusiju novēros un skatu no malas piedāvās kultūras socioloģe Dr.soc. Maija Spuriņa.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;is ir "Creative Museum" diskusiju cikla "Muzeju efektivitāte" papildu pasākums.</span></p> <p><span><br /></span><span>2018. gada maijā "Creative Muzeum" plāno veikt pētījuma un diskusijās gūto viedokļu kopsavilkumu ar mērķi izstrādāt rekomendācijas.</span></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44919&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44919&type=1MācībasNekropoleMācību nodarbība par enciklopēdiju "Nekropole"<p>2018. gada 13. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas Mācību klasē (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) notiks mācību nodarbība par personu un notikumu kultūrvēsturiskas enciklopēdijas "Nekropole" satura veido&scaron;anu. Nodarbību vadīs portāla nekropole.info veidotājs jurists Aivars Borovkovs. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ginta Zalcmane</span></p> <p><span>Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ginta.zalcmane@lnb.lv" target="_blank">ginta.zalcmane@lnb.lv</a></p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44913&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44913&type=1Tikšanās ar rakstnieku, dzejnieku un publicistu Arnoldu Auziņu<p>2018. gada 7. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks tik&scaron;anās ar rakstnieku, dzejnieku un publicistu Arnoldu Auziņu. Dzejas lasījumus, aizraujo&scaron;us pieredzes stāstus un anekdotes papildinās režisores Ingas Nesteres jaunākā veikuma &ndash; Arnolda Auziņa dzejoļa "Vecmāmuļa" ekranizējuma pirmizrāde, kā arī filmu "Zilie zvaniņi" un "Balāde par vectēvu" demonstrācijas. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Kā piemiņas veltījumu savām vecmāmiņām, režisore Inga Nestere ekranizējusi dzejoli "Vecmāmuļa", kurā atklājas vecmāmiņu gādīgā un darbu mīlo&scaron;ā daba un tā piemēra nozīmība, ko mūsu vecākā paaudze spēj rādīt saviem mazbērniem. Galvenajās lomās &ndash; Rita Seņkova (vecmāmuļa) un Emīlija Ivanova (mazmeita Pārsla).</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Darba tikuma un paaudžu savstarpējo attiecību problemātiku, ko ietekmējis mūsdienu dzīves straujais ritums, risina arī Arnolda Auziņa stāsts "Zilie zvaniņi", kuru Inga Nestere ir ekranizējusi tāda pa&scaron;a nosaukuma īsmetrāžas spēlfilmā. Galvenajās lomās &ndash; Amanda Ozoliņa (mazmeita Dace), Inita Beinaroviča (ome) un Ainis Zālītis (opis).</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma ietvaros tiks demonstrēta arī 1971. gadā radītā Valda Sakara filma "Balāde manam vectēvam", kas tapusi pēc Arnolda Auziņa dzejoļa motīviem. Dzejnieks &scaron;o darbu veltījis savam vecvectēvam un tajā satiekas cieņa, gai&scaron;s smaids, bijība un arī nolemtība. &Scaron;ī pa&scaron;a dzejoļa tekstu izmantojis arī maestro Raimonds Pauls, komponējot dziesmu "Balāde manam vectēvam", kuras noskaņu paspilgtina tās izpildītāja &ndash; aktiera Valdemāra Zandberga vīri&scaron;ķīgā balss.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties arī ar tematiskās literatūras izlasi, kurā iekļauti Arnolda Auziņa dzejas krājumi, stāsti un anekdotes.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Agrita Laudurga</span></p> <p><span>Nori&scaron;u projektu vadītāja</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716238</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:agrita.laudurga@lnb.lv" target="_blank">agrita.laudurga@lnb.lv</a></p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44915&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44915&type=1FolkloraLekcijasFolkloristikaLekcijas par latviešu folkloru un folkloristiku<p>2018. gada 6. aprīlī Latvie&scaron;u folkloras krātuves (LFK) lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā, akcijas "Satiec savu meistaru 2018" ietvaros būs iespējams piedalīties tautasdziesmu kārto&scaron;anas darbnīcā un noklausīties lekcijas par latvie&scaron;u folkloru un folkloristiku. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>LFK strādā savas nozares meistari, kuriem ir gan izglītojoties, gan praksē iegūta, gan paaudzēs pārmantota pieredze folkloras vāk&scaron;anā, izpētē, arhīva pārzinā&scaron;anā un sarežģītu publicējumu veido&scaron;anā.</span></p> <p><span><br /></span><strong>Programma</strong></p> <p><strong></strong><span><br /></span><strong>Tautasdziesmu kārto&scaron;anas darbnīca</strong></p> <p><span>14.00-15.30</span></p> <p><span>Iespēja gan bērniem, gan pieaugu&scaron;ajiem izdzīvot "Latvju dainu" tap&scaron;anu &ndash; iejusties teicēju, pierakstītāju, iesūtītāju un K. Barona lomās, noteikt tautasdziesmu piederību nodaļām, rediģēt un sakārtot dziesmu tipu publicē&scaron;anai. </span></p> <p><span>Ieteicamais dalībnieku vecums: no 11 gadiem, vēlams ierasties jau darbnīcas sākumā. Vada: Ginta Pērle-Sīle un Beatrise Reidzāne</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><strong>Lekcijas par latvie&scaron;u folkloru un folkloristiku</strong><span><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>15.30-17.00</span></p> <p><span>Ginta Pērle-Sīle. Kas kopīgs tautasdziesmām un kartupeļiem?</span></p> <p><span>Ieva Garda-Rozenberga. Meklējot noklusētās balsis &ndash; čigānu dzīvesstāsti Latvijā</span></p> <p><span>Māra Vīksna. Folkloras ekspedīcijas padomju laikā</span></p> <p><span><br /></span><span>17.00-18.30</span></p> <p><span>Beatrise Reidzāne. Atmiņas par padomju laika folkloristiku</span></p> <p><span>Aldis Pūtelis. Folkloras dokumentē&scaron;anas paņēmieni padomju laikā</span></p> <p><span>Guntis Pakalns. Mūsdienu jeb pilsētas teikas &ndash; padomju laikā un mūsdienās</span></p> <p><span><br /></span><span>18.30-19.30</span></p> <p><span>Folkloras teicēju ierakstu skatī&scaron;anās un klausī&scaron;anās. Iespēja iepazīties ar LFK arhīva materiāliem</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Guntis Pakalns</span></p> <p><span>Latvie&scaron;u folkloras krātuves pētnieks</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:guntis.pakalns@lulfmi.lv" target="_blank">guntis.pakalns@lulfmi.lv</a></p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44500&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44500&type=1MeditācijaGongu meditācijaGongu meditācija kopā ar Raivo Sabuli<p>2018. gada 28. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks gongu meditācija. Vada "Via Integralis" kontemplācijas skolotājs Raivo Sabulis.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Gonga skaņa dziedina ķermeni, prātu un dvēseli. Tā sniedz piesātinātu un dziļu relaksāciju, kas rada atvieglojuma sajūtu, atbrīvojot cilvēku no spriedzes, ļaujot atkal brīvi plūst dzīvības enerģijai. Pakāpeniski pieaugo&scaron;ie gonga skaņu viļņi caurvij un piepilda mūsu organismu un apkārtējo telpu ar kāpjo&scaron;u un atkal krīto&scaron;u toņu un virstoņu pēctecību. Tie palīdz izkausēt ego radīto personīgās identitātes sajūtu &ndash; brīžiem pārvēr&scaron;ot to asarās vai bailēs; atvieglojumā vai priekā; skumjās, bēdās vai dusmās, bet neizbēgami novedot pie atvērtas sirds un mīlestības piepildītas esības. Gongs ir visa klusuma kopsavilkums un esības spogulis.</span></p> <p><span><br /></span><span>Gongu meditācijas sesijas laikā katram no klāteso&scaron;ajiem būs iespēja piedzīvot satik&scaron;anos ar savu patieso būtību. Tas ir tāds ķermeņa, prāta un dvēseles stāvoklis, kad cilvēks ir pilnībā apņemts ar &scaron;o vienreizējo, miljoniem skaņas virstoņu piepildīto pieredzi. Tas ir brīdis, kad vienkār&scaron;i būt &ndash; nepiesaistītam nevienai idejai, domai vai vērtējumam. Tu esi plūsto&scaron;a upe vai debesīs augstu lidojo&scaron;s vanags, vai mākonis, vai iedvesmas un rado&scaron;uma avots. Tu vienkār&scaron;i esi! Gongu meditācija aicina mūs atlaist, nevis kontrolēt.</span></p> <p><span><br /></span><span>Raivo Sabulis pēc izglītības ir ekonomisko zinātņu doktors (Dr.oec.) un uzņēmējs, kas&nbsp; ikdienā nodarbojas ar finan&scaron;u investīciju projektu attīstī&scaron;anu. Bet viņa patiesā būtība visa mūža garumā ir bijusi saistīta ar mūziku, skaņu, dzeju un meditāciju. Raivo ir haiku dzejnieks un vairāku haiku dzejas krājumu līdzautors, kā arī haiku dao garīgās izglītības skolas aizsācējs Latvijā. Diplomēts "Lassalle Kontemplationsschule Via integralis" (&Scaron;veice) meditācijas skolotājs un Za-zen praktizētājs jau vairāk nekā 10 gadus. Gongu meditāciju un terapiju apguvis pie pazīstamajiem gongu lielmeistariem <em>Tom Soltron</em> un <em>Don Contreaux</em>.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44678&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44678&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāCiklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” saruna ar latviešu valodnieci Gunu Kalniņu<p><span>2018. gada 28. martā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Ar bibliotekāru auditoriju aicināta sarunāties latvie&scaron;u valodniece praktiķe un aizrautīga valodas attīstības vērotāja Guna Kalniņa.</span></p> <p><span><br /></span><span>Valodniece uzkrājusi vērā ņemamu pieredzi darbā ar tekstiem. Kop&scaron; 1993. gada, kad iznāca žurnāla &ldquo;Rīgas Laiks&rdquo; pirmais numurs, viņa ir tā literārā redaktore un korektore. G. Kalniņa strādā par bērnu grāmatu izdevniecības &ldquo;liels un mazs&rdquo; korektori kop&scaron; apgāda dibinā&scaron;anas, lasa un labo arī citus tekstus. 2017. gadā strādājusi LNB izstādes &ldquo;Luters. Pagrieziens&rdquo; veidotāju komandā; koriģējusi tekstus arī izstādēm &ldquo;Pierakstītā skaņa&rdquo;, &ldquo;Melnās mākslas darbnīca&rdquo; un &ldquo;Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards Grass&rdquo;. Kop&scaron; 2015. gada Latvijas Universitātes mūžizglītības projektā &ldquo;Open Minded&rdquo; G. Kalniņa vada kursus &ldquo;Pareiza un moderna rakstu valoda &ndash; korektora padomi&rdquo;, no kuriem vēlāk attīstīju&scaron;ās apjomā nelielas praktiskas mācības uzņēmumiem, kuru darbinieki ir motivēti uzlabot savas latvie&scaron;u valodas zinā&scaron;anas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tik&scaron;anās reizē ar bibliotēku nozares speciālistiem G. Kalniņa pastāstīs par žurnāla &ldquo;Rīgas Laiks&rdquo; veido&scaron;anu no lielākai daļai maz iepazītā korektora skatpunkta, dalīsies savās domās par valodas attīstību, prezentēs divas daļas no lekcijas &ldquo;Pareiza un moderna rakstu valoda&rdquo;: &ldquo;Biežākās kļūdas&rdquo; un &ldquo;Jauni vārdi, kas rodas reizē ar jaunām lietām&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>Bibliotekāriem, kuru ikdienas darba specifika saistīta ar visdažādākajām runas un rakstu valodas izpausmēm, vairumā gadījumu tās labi apgūtas. Tomēr izaugsmi piedzīvojam ne vien mēs pa&scaron;i, bet arī valoda, tādēļ personīgās pa&scaron;apziņas uzturē&scaron;anai ieteicams ik pa laikam pārliecināties arī par savu kompetenci valodas lietojumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā aicināts ikviens, kur&scaron; seko mūsu skaistās un bagātās valodas attīstībai.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Anda Saldovere</span></p> <p><span>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716047;&nbsp;</span><span>29336112</span></p>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44772&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44772&type=1Rūjienas dienaRūjienas diena<p>2018. gada 24. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) ar pla&scaron;u notikumu programmu norisināsies Rūjienas diena, kas veltīta vienam no skaistākajiem Ziemeļvidzemes novadiem un tā daudzveidības iepazī&scaron;anai. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=44769&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44736&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44736&type=1Letonikas lasījumiLetonikas lasījumi: Hiršenhofas stāsts<p>2018. gada 23. martā plkst. 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas lasītavā (Mūkusalas ielā 3,&nbsp;5. stāvā) latvie&scaron;u &ndash; vācbaltie&scaron;u centrs "Domus Rigensis" sadarbībā ar Letonikas un Baltijas centru Letonikas lasījumu ciklā aicina uz pasākumu, kurā Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks iepazīstinās ar savu grāmatu "Hir&scaron;enhofas stāsts" Kultūrvēsturiska eseja.</p> <p><span><br /></span><em>&nbsp;"Letonikas lasījumi" ir cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.</em></p>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44498&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44498&type=1MeditācijaMeditācija kopā ar Žannu Jeļisejevu<p>2018. gada 21. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna "Zen meditācija un Skolotāja loma tajā". Saruna tiks balstīta uz &Scaron;odo Harada Ro&scaron;i (<em>Shodo Harada Roshi</em>) grāmatu "Kā praktizēt zazen". To vadīs attīstības trenere Žanna Jeļisejeva.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību <a href="https://docs.google.com/forms/d/1U8a4ghdReouOjdaUAYmdLdtHIU21ysrxKe-ONWadwRE/viewform?edit_requested=true" target="_blank">&Scaron;EIT</a>. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;odo Harada Ro&scaron;i &scaron;obrīd ir zen Rinzai tradīcijas uzturētājs un lielākais skolotājs. Viņ&scaron; ir Sogendži klostera vadītājs Okajamas apkārtnē Japānā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Zazen prakses pamati.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44496&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44496&type=1MeditācijaMeditācija kopā ar Ilmāru Latkovski<p>2018. gada 14. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna "Roberta Mūka meditācijas filosofija". To vadīs "Via Integralis" kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību <a href="https://docs.google.com/forms/d/1pKADsx5E3fBDirymmsBKrj9dxQY5LuNzu1eDQJW0Q5g/viewform?edit_requested=true" target="_blank">&Scaron;EIT</a>. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv.</a></p> <p><span><br /></span><span>Turpināsim janvārī aizsākto sarunu, kuru inspirēja latvie&scaron;u filosofa Roberta Mūka grāmata "Kas ir meditācija?". Tur skarti vairāki mūžīgi un aktuāli jautājumi. Kāpēc egoistam grūta dzīve? Kas ir grēks? Reinkarnācija. Tuk&scaron;ums un Nekas. Nomoda miegs. Vai ir iespējama Ceturtā Atmoda?</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Īss atgādinājums par meditācijas pamatiem, akcentējot mantru un centrējo&scaron;os vārdus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44492&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44492&type=1MeditācijaMeditācijas lekcija "Labestības ceļš"<p>2018. gada 13. martā plkst. 18.00 LNB Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks ceļojo&scaron;ā meditācijas lektora Bila Karela (<em>Bill Karelis</em>) lekcija "Labestības ceļ&scaron;" (<em>Path of Basic Goodness</em>). Tā būs angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Teorētiskajā un praktiskajā meditācijas lekcijā būs iespējams uzzināt par prāta skaidrības sasnieg&scaron;anas tehniku. Lai gan mēs visi piedzīvojam apskaidrības mirkļus, &scaron;is stāvoklis ne vienmēr ir pieejams ikdienas burzmā. Meditācijas prakse piedāvā metodi prāta skaidrības pakāpeniskai atklā&scaron;anai.</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44595&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44595&type=1Lasīšanas veicināšanaLielie lasīšanas svētkiBērnu jauniešu un vecāku žūrija 2017Lielie lasīšanas svētki<p><span>2018. gada 10. martā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks ikgadējie &ldquo;Lielie lasī&scaron;anas svētki&rdquo; &ndash; lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas &ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija 2017&rdquo; noslēguma un apbalvo&scaron;anas pasākums.</span><span>Tajā piedalīsies ap 800 žūrijas ekspertu &ndash; bērnu, jaunie&scaron;u un pieaugu&scaron;o, &ndash; pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus, kā arī izdevējus.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Svētki noritēs divās daļās: plkst. 12.00 sāksies pasākums mazajiem lasītājiem 5+ līdz 9+ vecuma grupā. Savukārt plkst. 13.30 sāksies pasākums pusaudžiem un jaunie&scaron;iem 11+ līdz 15+ vecuma grupā. Vienlaikus sveiksim aktīvākos vecākus &ndash; &ldquo;Lasī&scaron;anas vēstneses&rdquo; un &ldquo;Tēvu kampaņas&rdquo; loterijas izlozes uzvarētājus, kā arī &ndash; cildināsim aktīvākos bibliotekārus, kas rūpējas, lai bērni un jaunie&scaron;i varētu lasīt aktuālu literatūru, dalītos savos iespaidos un iemantotu lasītprieku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="ArticleItem.aspx?article=44589&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44494&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44494&type=1LekcijasArhitektūraFrancisko MartinessSpāņu arhitekta Francisko Martinesa publiskā lekcija "Under Construction"<p>2018. gada 8. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 1. stāva ātrijā notiks spāņu arhitekta Francisko Martinesa publiskā lekcija "Under Construction" ("Būvniecības procesā"). Lekcija būs angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>F. Martinesa uzstā&scaron;anās tiek organizēta kā viens no LNB 1. stāva izstāžu zālē apskatāmās augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas studentu projektu izstādes "Projekti zinā&scaron;anu teritorijām" pavado&scaron;ajiem pasākumiem. Izstāde apskatāma līdz 31. martam bibliotēkas darba laikā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lekcija būs stāsts par arhitektūras tap&scaron;anu un projektu attīstību dažādajos posmos no idejas līdz būvniecībai, un to, cik būtiski &scaron;ajā procesā saglabāt arhitekta sākotnējo ieceri.</span></p> <p><span><br /></span><span>Arhitekts F. Martiness studējis arhitektūru Valensijas Politehniskajā universitātē un Parīzes <em>La D&eacute;fense</em> arhitektūras skolā. Francisko ir arhitektu biroja "Kubota &amp; Bachmann Architects" partneris. Paralēli tam (2000&ndash;2006) strādājis arī pie <em>Agbar Tower</em> projekta Barselonā (arhitekts Žans Nuvēls) un pie starptautiski atpazīstamā arhitektu biroja "OMA" projektētās<em> Biblioth&egrave;que Alexis de Tocqueville</em> (2010&ndash;2018) multimediju bibliotēkas (Kāna, Francija).</span></p> <p><span><br /></span><span>F. Martiness 2018. gada pavasara studiju semestrī ir RISEBA Arhitektūras skolas viespasniedzējs.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44440&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44440&type=1MeditācijaMeditācija kopā ar Ivo Stranti<p>2018. gada 7. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna par Skota Peka grāmatu "Ceļ&scaron;, kuru izvēlēties". Turpinājumā &ndash; kopīga meditācija "Via Integralis" kontemplācijas skolotāja Ivo Strantes vadībā.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību &Scaron;EIT. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Skots Peks ir ārsts psihiatrs. Grāmatā viņ&scaron; izklāsta savā terapeita praksē gūto pieredzi par to, kas ir garīgā izaugsme.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Īss atgādinājums par meditācijas pamatiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44487&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44487&type=1KinoSimtgade un vēlAnna VidulejaTikšanās un saruna ar režisori Annu Viduleju; filmas "Maestro" seanss<p>2018. gada 7. martā plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Annu Viduleju. Saruna par filmu "Homo Novus" (pirmizrāde 2018. gada novembrī, producē <em>Film Angels Productions</em>). An&scaron;lava Eglī&scaron;a populārā romāna ekranizācija ar noslieci uz komēdiju &ndash; 30. gadu Latvijas mākslas pasaule, bohēmas virpuļi, uzcītīgi diletanti un talantīgi slaisti, panākumu reiboņi un realitātes paģiras...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Maestro" (1990, 56 min, Rīgas kinostudija) seanss.</p> <p>An&scaron;lava Eglī&scaron;a stāsta "Maestro" ekranizācija (režisors &ndash; Pēteris Krilovs, viens no pirmajiem Annas Vidulejas skolotājiem) &ndash; tā pati 30. gadu Latvijas mākslas pasaule, tikpat komiskā rakursā, galvenajā lomā spožs Eduards Pāvuls, viņa sievas lomā &ndash; tikpat spoža muzikoloģe Ligita Viduleja, režisores Annas Vidulejas mamma.</p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44490&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44490&type=1LekcijasSergejs KruksSergeja Kruka vieslekcija "Kā lasīt attēlus medijos?"<p>2018. gada 6. martā plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) notiks lekcija "Kā lasīt attēlus medijos?" RSU Komunikācijas fakultātes profesora Sergeja Kruka vadībā.</p> <p><span><br /></span><span>Lekcija vēstīs par medijpratību un tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā, īpa&scaron;i akcentējot attēlus, kuri papildina informāciju, ko lasām internetā un drukātajos medijos.&nbsp;</span>Stāstījums būs balstīts vizuālās kultūras teorijās un praktiskos piemēros, jaunie&scaron;i mācīsies atpazīt viltotus attēlus un domāt kritiski.</p> <p><span><br /></span><span>Sergejs Kruks kop&scaron; 2006. gada docē Rīgas Stradiņa universitātē. Viņ&scaron; lasa lekciju kursus radio un televīzijas žurnālistikā, kultūras socioloģijā, semiotikā, komunikācijas teorijā. S. Kruks ir piedalījies daudzu pētniecisko grantu programmās par masu informācijas līdzekļu problēmām.</span></p> <p><span><br /></span><span>RSU profesors, mediju eksperts Sergejs Kruks ir publicējis savus darbus latvie&scaron;u, krievu un angļu valodās. Viņ&scaron; ir piedalījies ar priek&scaron;lasījumiem daudzās zinātniskajās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs, kā arī ASV, Kanādā, Kazahstānā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vieslekciju piedāvā RSU lekciju cikla vidusskolēniem ietvaros.</span></p> <p><br />Dalība lekcijā ikvienam interesentam ir bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a> vai zvanot uz tālruni +371 29466511.</p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44444&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44444&type=1Radošās darbnīcasĢimeņu sestdienasRadošā darbnīca grāmatzīmju izgatavošanā "Ģimeņu sestdienā"<p>2018. gada 3. martā plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (Mūkusalas ielā 3, 7. stāvā) notiks rado&scaron;ā darbnīca, kurā aicināsim vērīgāk aplūkot izstādi "100 grāmatzīmes Latvijai" un izgatavot katram pa&scaron;am savu grāmatzīmi. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu "Baltais Flīģelis" un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir tapusi izstāde "100 grāmatzīmes Latvijai". Tās autori ir 100 Latvijas mākslas skolu audzēkņi, kuri darināju&scaron;i savas dzimtas vai skolas ekslibrus klasiskajās grafikas tehnikās. &Scaron;ī izstāde ir veltījums Latvijas simtgadei ar domu veicināt bērnu interesi par savas dzimtas vēsturi un tās pētī&scaron;anu, vairot piederības sajūtu savai dzimtai, savai skolai, savai zemei. Izstādē būs pārstāvētas 44 Latvijas mākslas skolas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus kopā ar ģimenēm.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstāde "100 grāmatzīmes Latvijai" LNB darba laikā būs skatāma 7. stāva ātrijā no 2018. gada 3. marta līdz 30. aprīlim.</span></p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44337&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44337&type=1IzstādesKrišjānis BaronsTautasdziesmasHerdersIzstādes "Herders un Barons" atklāšana<p><span>2018. gada 2. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva ātrijā tiks atklāta neparasta izstāde "Herders un Barons", kas sniegs ieskatu tautasdziesmu vāk&scaron;anas priek&scaron;vēsturē apgaismības laikmetā. Izstāde LNB darba laikā būs skatāma līdz 2018. gada 20. maijam. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kri&scaron;jāņa Barona (1835&ndash;1923) vērienīgajam tautasdziesmu apkopojumam "Latvju dainas" un UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļautajam Dainu skapim (apskatāms LNB 5. stāvā), kurā glabājas no visas Latvijas iesūtīto tautasdziesmu rokraksti, ir īpa&scaron;a priek&scaron;vēsture. Tautasdziesmas Eiropas intelektuāļu redzeslokā nonāca jau apgaismības laikmetā, un liela nozīme to vērtības atklā&scaron;anā un vāk&scaron;anas pirmssākumos bija vācu mācītājam un domātājam Johanam Gotfrīdam Herderam (1744&ndash;1803).</span></p> <p><span><br /></span><span>1764. gadā Herders ieradās Rīgā, lai strādātu Rīgas Domskolā un kalpotu par mācītāju. Turpmāko gadu gaitā, uzturoties gan Rīgā, gan citviet Eiropā, viņ&scaron; pastiprināti pievērsās dažādu tautu, tostarp latvie&scaron;u tautasdziesmu izpētei. To vāk&scaron;anas procesā būtiska loma bija Vidzemes enciklopēdistiem un Baltijas mācītājiem, kuri pēc Herdera lūguma 1777. gadā sāka tautasdziesmas apkopot, lai nosūtīti viņam uz Veimāru Vācijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Līdz ar Herdera veidoto krājumu "Tautasdziesmas" (<em>Volkslieder</em>, 1778/1779) un nedaudz pārveidoto pēcnāves izdevumu "Tautu balsis dziesmās" (<em>Stimmen der V&ouml;lker in Liedern</em>, 1807), kuros bija iekļauti arī Vidzemē pierakstīti latvie&scaron;u folkloras materiāli, tautasdziesmas kļuva par populāru lasāmvielu visā Eiropā un pasaulē.</span><span><br /></span><span>Izstāde aicina ieskatīties 18. gadsimta ideju pasaulē, iepazīt procesu, kādā Herders atklāja latvie&scaron;u tautasdziesmas un izveidoja pirmo tautasdziesmu krājumu, kā arī izsekot ceļam, kas ved no Herdera aktivitātēm līdz Barona "Latvju dainām".</span><span><br /></span><span>Izstādes saturu izstrādāju&scaron;i LNB Letonikas un Baltijas centra vado&scaron;ie pētnieki Dr.phil. Beata Pa&scaron;kevica un Dr. philol. Pauls Daija, savukārt asprātīgi risināto izstādes dizainu veidoju&scaron;i mākslinieki Dace Izabella un Kristaps Grund&scaron;teini kopā ar tēlnieku Sandi Aispuru.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstādes veidotāji: LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkoras un mākslas institūta Latvie&scaron;u folkloras krātuvi un Potsdamas Universitāti. Tās tap&scaron;anā piedalīju&scaron;ies arī Potsdamas Universitātes, Bordo Montēņa universitātes, Tartu Universitātes un LU studenti. Izstāde veidota ERASMUS+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības ietvara projektā "Apgaismības mediju prakses" / "Medienpraktiken der Aufkl&auml;rung" (projekta kods 2016-1-DE01-KA203-002908).</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Thu, 22 Feb 2018 00:00:00 +0200