Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1KinoSimtgade un vēlRaitis ĀbeleLauris ĀbeleTikšanās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm; filmu "Kurši" un "Kastrāts kuilis" seanss<p><span>2017. gada 13. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Baltu ciltis" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē Tritone Studio). Populārzinātniski dokumentāla filma ar inscenējumiem un animētām epizodēm, stāsts par seniem gadsimtiem, kad no Eiropas pēdējo pagānu ciltīm sāka veidoties latvie&scaron;u tauta.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmu "Kur&scaron;i" (2015, 26 min, Tritone Studio) un "Kastrāts kuilis" (2014, 22 min, Tritone Studio, Air Productions) seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Seanss kā liecība par pla&scaron;o spektru, kurā strādā brāļi Ābeles, &ndash; populārzinātniskā filma "Kur&scaron;i", no kuras izauga projekts "Baltu ciltis", ir stāsts par vienu no nepakļāvīgākajām baltu ciltīm, savukārt spēles īsfilma "Kastrāts kuilis" ir abu brāļu starptautiski slavenākais darbs, kas pat kvalificējās ASV Kinoakadēmijas Oskara balvai labāko īsfilmu kategorijā.</span></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1SemināriMedijpratībaSeminārs "Ievads medijpratībā"<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 13. decembrī plkst. 11.00-15.30&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks seminārs "Ievads medijpratībā".&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Semināra mērķis ir veicināt bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglīto&scaron;anas procesā, kā arī palīdzēt bibliotekāriem saprast viņu lomu un iespējas sabiedrības mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot iespēju apgūt teorētiskas pamatzinā&scaron;anas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus bibliotēkas darbā, veicinot bibliotēkas lietotāju spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūdzam reģistrēties semināram, izmantojot tie&scaron;saistes anketu:&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHelkbGMkUtk4-4jsB0-M6fNKRGFtNMEQJ2EvG9Kj9h3v7FQ/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank">ej.uz/seminaru_LNB</a>&nbsp;līdz &scaron;.g. 7. decembrim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=43286&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p>Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1KoncertiLūcija GarūtaKomponistes Lūcijas Garūtas 115. dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa…"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 12. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks komponistes Lūcijas Garūtas (1902-1977) 115. dzim&scaron;anas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa&hellip;". Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Piedalās: komponists Imants Zemzaris, "TRIO" (Artūrs Cingujevs, klavieres; Kristīne Balanas, vijole; Marta Sudraba, Austrija, čells), Kri&scaron;jānis Norvelis (bass), Dzintra Erliha (klavieres) un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.Programmā: Lūcija Garūta, Alfrēds Kalniņ&scaron;, Jānis Mediņ&scaron;, Pēteris Plakidis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pirms koncerta plkst. 17.30 ātrijā pie Ziedoņa zāles Lūcijai Garūtai veltītas izstādes atklā&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncertu rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Lūcijas Garūtas fondu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio 3 "Klasika", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, "Musica Baltica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzziņai:</p> <p>Lūcijas Garūtas fonds ir dibināts 2000. gada maijā. Fonda izveides iniciatori ir L. Garūtas kolēģi, skolnieki, tuvinieki - cilvēki, kuri jūtas aicināti rūpēties par L. Garūtas piemiņas un rado&scaron;ā mantojuma saglabā&scaron;anu, bet galvenais - par &scaron;ī mantojuma, tāpat latvie&scaron;u mūzikas aktīvu iekļau&scaron;anu mūzikas dzīvē Latvijā, ārpus Latvijas robežām.</p> <p>Fonda atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Komponistu savienība, izdevniecība "Musica Baltica", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, kā arī privātpersonas Latvijā un ārvalstīs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Daina Pormale</p> <p>Lūcijas Garūtas fonda vadītāja</p> <p>Tālr.: 29821289</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:garutas.fonds@gmail.com" target="_blank">garutas.fonds@gmail.com</a></p> <p><a href="http://www.lucija.garuta.lv" target="_blank">www.lucija.garuta.lv</a></p>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1Latvijas vēstureKonferencesLivonijaKonference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums"<p><span style="font-size: 13.6px;">No 7. līdz 9. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Latvijas valsts simtgadei veltītā konferenču cikla &ldquo;Valsts pirms valsts&rdquo; otrā starptautiskā konference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums". Tajā bez īpa&scaron;as pieteik&scaron;anās aicināts piedalīties ikviens interesents.&nbsp;</span></p> <p><br />Livonija izveidojās 13. gadsimtā un līdz 16. gadsimta vidum pastāvēja kā bīskapu un Vācu ordeņa pārvaldītu garīgu valdījumu kopums. Sastopoties ar tās vārdu, pirmie priek&scaron;stati visbiežāk saistās ar Cēsu un citu viduslaiku piļu drupām, Rīgas un citu senāko Latvijas pilsētu baznīcām. Taču vairāk nekā trīs gadsimtus ilgais Livonijas pastāvē&scaron;anas laiks mūsos ir atstājis arī neredzamas pēdas. Ne vienmēr pamanām un novērtējam, ka vēstures slānī, uz kura balstās mūsdienu sabiedrība, pastāv arī viduslaikos gūtā pieredze.&nbsp;</p> <p><br />Viduslaikos tika ielikti stingri pamati Austrumbaltijas &ndash; mūsdienu Latvijas un Igaunijas &ndash; rietumnieciskajai orientācijai. Mūsdienu Latvija un Igaunija ir veidoju&scaron;ās viduslaiku Livonijas vēsturiskajā telpā; Latvijas valsts 1918. gadā tika nodibināta teritorijā, kas ar baznīcas starpniecību reliģiskajā un kultūras jomā vairākus gadu simtus bija saistīta ar Romu. Pateicoties Hanzas tirgotāju uzņēmībai, Livonija tika iesaistīta Ziemeļeiropas ekonomisko attiecību tīklā. &Scaron;ī konference uzdos vairākus būtiskus jautājumus par Livonijas vietu mūsdienu Latvijas un Igaunijas sabiedrības pagātnes kopainā.</p> <p><br />Konferencē būs iespējams gan dzirdēt pieredzēju&scaron;u Latvijas un ārzemju vēsturnieku referātus un piedalīties to apsprie&scaron;anā, gan iesaistīties apaļā galda diskusijā par Livonijas vēsturisko mantojumu mūsdienās. Tās ietvaros notiks arī jauno Livonijas vēstures pētnieku &ndash; doktorantu un doktora darbus nesen aizstāvēju&scaron;o zinātnieku &ndash; kolokvijs, ko vadīs Berlīnes Brīvās universitātes profesors Matiass Tumzers (Matthias Thumser). &Scaron;ī ir reta iespēja dzirdēt teju visu spilgtāko mūsdienu Livonijas pētnieku uzstā&scaron;anos un ar viņiem iesaistīties domu apmaiņā.</p> <p><br />Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.</p> <p><br />Darba valodas: latvie&scaron;u, vācu un angļu. Tiks nodro&scaron;ināts sinhronais tulkojums.&nbsp;</p> <p><br />Konference &ldquo;Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums&rdquo; norit Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p>Tel.: +371 26472501</p>Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43205&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43205&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāSpeciālās bibliotēkasCikla "Tikšanās bibliotekāru stāvā" pasākums "Speciālās bibliotēkas – mazāk zināmas, bet nozīmīgas Latvijas bibliotēku tīklā"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Nepilnu triju cikla pastāvē&scaron;anas gadu laikā Bibliotekāru stāvā viesoju&scaron;ies un savu darbu un novitātes prezentēju&scaron;i pārstāvji no dažādām Latvijas bibliotēkām. &Scaron;oreiz kārta pienākusi mazāk zināmajām, taču tikpat rosīgajām un interesantajām speciālajām bibliotēkām. Lai rastos iespējami pla&scaron;āks priek&scaron;stats par speciālo bibliotēku darba pieredzi un to piedāvātajiem pakalpojumiem, būs iespēja uzklausīt triju at&scaron;ķirīga darba profila pārstāvju stāstījumus: LNB viesosies Latvijas Saeimas bibliotēkas vadītāja Sarma &Scaron;mite, Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas vadītāja Alla Sidorina.</span></p> <p><br />Saeimas bibliotēka ir Saeimas Analītiskā dienesta struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums ir nodro&scaron;ināt Saeimas deputātus un darbiniekus ar viņu darbam nepiecie&scaron;amajiem informācijas resursiem. Bibliotēkas krājumu veido brīvpieejā izvietotas grāmatas politikas, tiesību, ekonomikas, socioloģijas un citās zinātņu nozarēs, tajā skaitā izdevumi par Latvijas valsts vēsturi, Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām, Latvijas un ārvalstu ziņu lentes, starptautisku institūciju pētījumi un normatīvie dokumenti. Pēc pieprasījuma bibliotēkas darbinieki sagatavo Saeimas darbā nepiecie&scaron;amās uzziņas tās deputātiem un darbiniekiem.</p> <p><br />Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir Rīgas Celtniecības koledžas struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums &ndash; nodro&scaron;ināt audzēkņu un pasniedzēju mācību un studiju procesu ar atbilsto&scaron;iem informācijas resursiem un pakalpojumiem. Krājuma apjoms &ndash; 29 530 vienības, un to veido ne tikai grāmatas un periodiskie izdevumi, bet arī pasniedzēju izstrādātie mācību metodiskie materiāli u. c. No 2010. līdz 2013. gadam tika realizēts ERAF projekts &ldquo;Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizē&scaron;ana, rekonstruē&scaron;ana un izglītības pieejamības nodro&scaron;inā&scaron;ana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem&rdquo;.</p> <p><br />Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkai ir sena vēsture &ndash; tā darbojas jau no 1905. gada, kad muzejs tika atvērts apmeklētājiem. Interesanti, ka Mākslas muzeja ēkas arhitekts un pirmais direktors Vilhelms Neimanis (1849&ndash;1919) jau celtnes plānā bija paredzējis pla&scaron;u bibliotēkas telpu. Bibliotēkas krājumu veido tikai ar mākslu saistīti izdevumi. &Scaron;obrīd krājumā ir apmēram 30 000 izdevumu dažādās valodās. Pirms muzeja rekonstrukcijas bibliotēka bija slēgta tipa resursu krātuve, kas paredzēta tikai muzeja speciālistiem un mākslas pētniekiem, bet pēc rekonstrukcijas bibliotēka ir atvērta trīs dienas nedēļā, un jebkur&scaron; muzeja apmeklētājs var iepazīties ar mākslas izdevumiem.</p> <p><br />Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noklausīties arī speciālo bibliotēku praktiskajā darbā noderīgu jaunāko nozares izdevumu apskatu &ndash; ar to pasākuma ievaddaļā klāteso&scaron;os iepazīstinās lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.</p> <p><br />Uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 7. decembrī laipni gaidīti ne vien kolēģi no speciālajām bibliotēkām, bet arī visi, kam speciālo bibliotēku darba specifika līdz &scaron;im mazāk zināma &ndash; arī tajās notiek daudz saisto&scaron;a, kas var noderēt ikvienam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās dalībai pasākumā nav nepiecie&scaron;ama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Informāciju sagatavoja:</p> <p>Anda Saldovere</p> <p>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 67716047</p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43308&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43308&type=1InformācijpratībaLekcijasMedijpratībaSofija MalmbergaSofijas Malmbergas vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 6. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (</span><em style="font-size: 13.6px;">Sofia Malmberg</em><span style="font-size: 13.6px;">) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā" (</span><em style="font-size: 13.6px;">Media and information literacy in a library context</em><span style="font-size: 13.6px;">).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku tīkla pla&scaron;ais pārklājums, sabiedrības uzticība, bibliotēku pieejamība un atvērtība jauniem izaicinājumiem padara bibliotēkas par būtiskiem spēlētajiem mediju un informācijpratības apguvē. Zviedrijas pieredzes iepazī&scaron;ana palīdzēs Latvijas bibliotēkām veiksmīgāk apzināties savas pozīcijas medijpratības izglītības laukā, kā arī pilnveidot mediju un informācijpratības pakalpojumu piedāvājumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sofija Malmberga ir arī divu medijpratības jautājumiem veltītu grāmatu autore. Viņas 2014. gadā iznākusī grāmata par bibliotekāra lomu mediju pedagoģijā (oriģinālnosaukums zviedru valodā &ldquo;Bibliotekarien som medpedagog&rdquo;) var tikt uzskatīta par neoficiālām vadlīnijām mediju un informācijpratības īsteno&scaron;anai skolu vidē Zviedrijā. &Scaron;ogad izdotajā grāmatā Sofija, izmantojot savu vairāk nekā desmit gadus ilgo darba pieredzi skolas bibliotēkā, aplūko bibliotēkas pedagoģisko potenciālu, lai sekmētu skolēnu sasniegumus mācībās (oriģinālnosaukums zviedru valodā &ldquo;Skolbiblioteket som pedagogisk investering&rdquo;). &Scaron;is Zviedrijas izglītības vidē &scaron;obrīd ir īpa&scaron;i aktuāls temats, jo valdības līmenī ir akceptēta skolu bibliotēku loma pedagoģiskajos procesos.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodro&scaron;ināts tulkojums latvie&scaron;u valodā. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz &scaron;.g. 1. decembrim, rakstot uz <a href="mailto:aiga.grenina@lnb.lv" target="_blank">aiga.grenina@lnb.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijā medijpratības jautājumiem un bibliotēku lomai &scaron;īs prasmes veicinā&scaron;anā pastiprināta uzmanība pievērsta pāris pēdējo gadu laikā. 2016. gada novembrī Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.&ndash;2020.gadam un to īsteno&scaron;anas plānu, kurā medijpratība ir viens no rīcības virzieniem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vieslekciju organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Silvija Tretjakova</p> <p>LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja</p> <p>LNB Bērnu literatūras centra vadītāja</p> <p>Tālr.: 67716040</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:silvija.tretjakova@lnb.lv" target="_blank">silvija.tretjakova@lnb.lv</a></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43303&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43303&type=1KinoKristīne ŽelveSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisori Kristīni Želvi; filmas "Fedja" seanss<p><span>2017. gada 5. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Kristīni Želvi.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Mērijas ceļojums" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē studija Vivat!). Dokumentālā filma &ndash; izpētes ceļojums, mēģinot iepazīt Mēriju Grīnbergu (1909-1975), kura Otrā pasaules kara laikā izglābusi visu Latvijas muzeju krājumu bagātības.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Fedja" (2012, 52 min, An&scaron;a Epnera studija AVE) seanss.</p> <p>Režisores Kristīnes Želves iepriek&scaron;ējais ceļojums nezināmajā, dokumentālā filma par citu noslēpumainu personību &ndash; Latgalē dzimu&scaron;o zēnu Teodoru Tugaju, kur&scaron; pieaugot kļuva par Somijā leģendāru kinorežisoru Teuvo Tulio.</p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43216&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43216&type=1NekropoleMācību nodarbībasMācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija"<p>2017. gada 28. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas Mācību klasē (M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks mācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija". Tās saturā stāstījums par enciklopēdiju un praktiskas mācības. Nodarbību vadīs portāla "Nekropole" veidotājs jurists Aivars Borovkovs. Ieeja bez maksas.</p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43182&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43182&type=1Galda spēlesGalda spēļu festivāls "Balticon"<p>2017. gada 25. un 26. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks pirmais galda spēļu festivāls Baltijā &ndash; "Balticon". Festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām Baltijā un citur pasaulē veidotām galda spēlēm, piedalīties turnīros un konkursos, kā arī nakts spēlē&scaron;anas maratonā. Pasākuma ietvaros norisināsies arī pasaulē slavenās spēles "Sabotieri" (<em>Saboteur</em>) Pasaules čempionāts, kas pulcēs ap 50 dalībnieku no visas pasaules.</p> <p><br />Biļetes uz pasākumu nopērkamas &scaron;eit: <a href="http://www.balticon.info" target="_blank">www.balticon.info</a>. LNB lasītāju kartes īpa&scaron;niekiem biļetes iegādei 30% atlaide.&nbsp;</p> <p><br />Festivāla apmeklētājiem būs iespēja piedalīties Baltijas "Catan" turnīrā, "Ice Cool", "Carcassonne" u.c. spēļu turnīros, kas to dalībniekiem sniegs iespēju pacīnīties par lieliskām balvām. Tāpat festivālā notiks galda spēļu izstāde, kurā piedalīsies dažādas galda spēļu izdevniecības un ar spēlēm saistīti uzņēmumi &ndash; galda spēļu uzņēmums "Brain Games", "Kadabra", "Mission to Mars 2049", bērnu preču un rotaļlietu uzņēmums "Anvol", grāmatnīca "Jānis Roze", dizaina projekts "Kokmaizītes", "X-Wing", kas savu dalību festivālā jau apstiprināju&scaron;i. Paralēli izstādei notiks dažādas lekcijas par galda spēļu kultūru, spēļu radī&scaron;anu un izstrādi, konkrētu spēļu ideju attīstību u. tml.</p> <p><br />Izstādē apmeklētājiem būs iespēja aplūkot un iemācīties spēlēt jaunākās spēles, uzlabot savas spēlē&scaron;anas iemaņas, piedalīties konkursos, kā arī svarīgi pieminēt, ka spēļu spēlē&scaron;ana norisināsies visu dienu līdz pat rītam, kā arī nākamajā dienā, kad atsāksies izstādes darba laiks. Lielākajiem spēļu entuziastiem tiks piedāvāta arī jauno spēļu testē&scaron;anas darbnīca, kuras mērķis būs ievākt atgriezenisko saiti par jaunām spēļu idejām.</p> <p><br />Pilnu "BaltiCon" programmu iespējams aplūkot pasākuma mājaslapā <a href="http://www.balticon.info" target="_blank">www.balticon.info</a>.</p> <p><br />Galda spēļu izstādes ir ļoti populārs ikgadējs notikums visā pasaulē, it sevi&scaron;ķi Eiropā, taču Latvijā &scaron;āds festivāls tiek rīkots pirmo reizi. Tā organizāciju uzņēmusies galda spēļu uzņēmuma "Brain Games" komanda, kas ir viens no vado&scaron;ajiem galda spēļu uzņēmumiem Baltijā.</p> <p><br />"Tā kā pa&scaron;iem ir sanācis apmeklēt dažādus galda spēļu pasākumus ārzemēs, laika gaitā radās vēlme piedāvāt ko līdzīgu arī spēļu entuziastiem Baltijā," stāsta festivāla galvenais organizators Edgars Zaķis. "Tādā veidā radās ideja sarīkot galda spēļu festivālu, kurā kopā sanāktu lielākā daļa ar galda spēlēm saistīto uzņēmumu, organizāciju vai individuālo izstrādātāju, kuri visi dotu iespēju apmeklētājiem gan spēlēt, gan iegādāties spēles, gan piedalīties dažādos turnīros, izjūtot kopības sajūtu ar citiem &scaron;ī hobija entuziastiem. Pēdējos gados galda spēļu kultūra Latvijā un pārējā Baltijā ir uzņēmusi apgriezienus, arvien vairāk cilvēku izvēlas kādā brīvā brīdī uzspēlēt spēles ar ģimeni un draugiem, tādēļ pasākuma pamata ideja ir dot cilvēkiem iespēju sākt savu ceļu galda spēļu pasaulē vai arī ienirt tajā vēl dziļāk."</p> <p><br />Tāpat aicinām ieskatīties festivāla galvenajā komunikācijas platformā, Facebook lapā &ndash; BaltiCon.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Anna Peipiņa</p> <p>Tālr.: +371 28315389</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anna@brain-games.com" target="_blank">anna@brain-games.com </a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/BaltiCon-1313978258723555/" target="_blank">facebook.com/BaltiCon</a></p> <p><a href="http://www.balticon.info" target="_blank">www.balticon.info</a></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43178&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43178&type=1KoncertiKoncerts "Latvijai - 99"<p>2017. gada 25. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (1.stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris, Zemessardzes bigbends un Zemessardzes koris "Stars" diriģenta virsleitnanta Anda Kareļa vadībā klausītājiem dāvina krā&scaron;ņu koncertu "Latvijai - 99", atzīmējot Latvijas 99. un orķestra 6. gadadienu. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43180&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43180&type=1Tikšanās ar rakstniekiemKristīne JacinoTikšanās ar grāmatas "Kur rodas piens?" autori Kristīni Jacino<p>2017. gada 25. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks tik&scaron;anās ar grāmatas "Kur rodas piens?" autori Kristīni Jacino. Ieeja brīva.</p> <p><br />Ne katrs bērns zina, kā un no kurienes mūsu glāzē uz galda nonāk piens. "Kur rodas piens?" ir izglītojo&scaron;a grāmata bērniem, kurā ar mākslinieces Maijas Līdumas ilustrācijām, paskaidrojo&scaron;ām fotogrāfijām un viegli uztveramiem tekstiem atklājas lielais noslēpums. Tā stāsta par piena tālo ceļu līdz mūsu ledusskapjiem, ļauj saprast nianses, saņemt atbildi uz lielo "kāpēc?" un daudz vairāk novērtēt &scaron;o veselīgo produktu.</p> <p><br />Laipni gaidīti pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni un vecāki.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43176&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43176&type=1OrigamiRadošās darbnīcasOrigami mākslai veltīta radošā darbnīca<p>2017. gada 24. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Japānas tradicionālās papīra locī&scaron;anas (origami) mākslai veltīta rado&scaron;ā darbnīca. Darbnīcas laikā būs iespēja apskatīt grāmatas par origami, izvēlēties un salocīt modeli. Apmeklētāji varēs apskatīt arī dažādus origami papīra veidus. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43184&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43184&type=1KinoNacionālā Filmu skolaLatvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas studentu īsfilmu skate<p>2017. gada 23. novembrī plkst. 17.30 Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) pla&scaron;ai publikai piedāvā jaunāko LKA Nacionālās Filmu skolas studentu īsfilmu izlasi "NFS pirmā parāde". Filmu skate norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā). Ieeja ikvienam interesentam &ndash; bez maksas.</p> <p><br />Nacionālā Filmu skola ir jaunizveidota LKA struktūrvienība, kas oficiāli darbojas kop&scaron; 2017. gada, turpinot kino izglītības tradīcijas, kas LKA koptas jau kop&scaron; tās dibinā&scaron;anas. LKA NFS vadītājs ir kino režisors Jānis Putniņ&scaron;.</p> <p><br />Filmu skates programmu veido spilgtākie LKA Nacionālās Filmu skolas bakalaura un maģistra programmu "Audiovizuālā māksla" pirmā kursa mācību darbi, kas uzņemti 2017. gadā &ndash; divas dokumentālās un se&scaron;as spēles īsfilmas. Piecas no tām ("Dzeņa pieskāriens", rež. Signe Birkova; "Tētis snauž", rež. Mārcis Miljons; "Pinokio", rež. Elita Kļaviņa; "Augstāk, tālāk, stiprāk", rež. Tīna Zariņa; "Smil&scaron;u kovbojs", rež. Marta Elīna Martinsone) bija nominētas &scaron;īgada Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" labākās studentu filmas kategorijā, savukārt īsfilma "Tu es tout" (rež. Elizabete Mežule-Gricmane) &scaron;ovasar izpelnījās sudraba godalgu kino un mākslas festivālā "Rojal".</p> <p><br />Skatē iekļautajās aktierfilmās spēlē virkne Latvijā pazīstamu aktieru &ndash; Maija Doveika, Iveta Pole, Lauma Balode, Aigars Apinis, Inga Apine, Ivars Krasts, Madara Botmane, Kaspars Dumburs u. c.</p> <p><br />Programmā iekļauto filmu veido&scaron;anu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.</p> <p><br /><a href="https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/gaismas-pili-norisinasies-latvijas-kulturas-akademijas-studentu-filmu-skate-nfs-pirma-parade/" target="_blank">FILMU PROGRAMMA</a><br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Liene Linde</p> <p>LKA Nacionālās Filmu skolas sinematēkas vadītāja</p> <p>Tālr.: 20280888</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:liene@citakinozeme.lv" target="_blank">liene@citakinozeme.lv</a></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43174&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43174&type=1MeditācijaMeditācijas nodarbība "Ikdienas nodarbes spēkam un harmonijai"<p>2017. gada 22. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks "Via Integralis" kontemplācijas skolotājas Ineses Ēbeles meditācijas nodarbība "Ikdienas nodarbes spēkam un harmonijai".</p> <p><br />Pasākums ir bez maksas, iepriek&scaron; pieteikties nav nepiecie&scaron;ams.</p> <p><br />Aktīvam mūsdienu cilvēkam ir svarīgas trīs kompetences &ndash; spēja pieņemt sarežģītus un daudzveidīgus lēmumus, spēja sevi pasargāt no liekās informācijas, traucējumiem un spēja saglabāt augstu enerģijas līmeni, jo ir augsta darba intensitāte. Lai cilvēks būtu laimīgs un stiprs &ndash; gan garīgi, gan fiziski &ndash; svarīgi ir ikdienā ieviest un praktizēt aktivitātes prātam, fiziskajam ķermenim, garam un darbam ar emocijām un ievainojo&scaron;u pieredzi.</p> <p><br />Varam tās saukt par četrām, mūsdienu cilvēkam vienlīdz svarīgām, inteliģencēm &ndash; mentālā, fiziskā, emocionālā un garīgā. Tās cilvēkam ir kā četri riteņi automa&scaron;īnai. Ja visi četri ir labi piepumpēti, tad auto var vest jebko &ndash; cilvēks var veidot karjeru, nodarboties ar vaļaspriekiem, rūpēties par ģimeni un darīt daudzas citas lietas. Savukārt, ja kāds no aspektiem ir atstāts novārtā, ātrāk vai vēlāk cilvēks nejutīsies labi, būs grūti sasniegt savus mērķus un dzīvot kvalitatīvi. Meditācijas vakarā runāsim par nodarbēm, kas sekmē mūsu veselību, labsajūtu, palīdz saglabāt augstas darba spējas un veidot harmoniskas attiecības ar līdzcilvēkiem.&nbsp;</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43002&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43002&type=1KinoSimtgade un vēlInāra KolmaneTikšanās un saruna ar režisori Ināru Kolmani; filmu "Sarmītes" un "Ručs un Norie" seanss<p><span>2017. gada 22.. novembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Ināru Kolmani.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">Saruna par filmu BILLE (pirmizrāde 2018. gadamartā, producē Filmu studija Deviņi). Vizmas Bel&scaron;evicas klasiskā darba ekranizācija &ndash;smeldzīgs, bet cerību pilns stāsts par kāda cilvēkbērna pieaug&scaron;anu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagāju&scaron;ā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmu "Sarmītes" (2001, 18 min, Filmu studija Deviņi) un "Ručs un Norie" (2015, 66 min, Filmu studija Deviņi) seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmas, kas apliecina režisores vēlmi iedziļināties bērna spējā ieraudzīt neparasto ikdieni&scaron;ķajā, &ndash; Ināras Kolmanes pirmā spēles īsfilma "Sarmītes" stāsta par mazas meitenes sapņiem 60.&ndash;70. gadu Latvijā, un arī japāņu studente no filmas "Ručs un Norie", kas saņēmusi četras Lielā Kristapa balvas, ir tāds sirsnīgs bērns, kur&scaron; Latvijas suitu sievā atradis savu zudu&scaron;o vecmāmiņu.<br /></span></p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43172&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43172&type=1Māris RungulisAgija StakaTikšanās ar rakstnieku Māri Runguli un mākslinieci Agiju Staku<p>2017. gada 22. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks tik&scaron;anās ar rakstnieku Māri Runguli un mākslinieci Agiju Staku. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43076&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43076&type=1LekcijasKristīne Šalma-AncāneBiomateriāliLekcija "Cilvēka ķermeņa rezerves daļas – biomateriāli"<p>2017. gada 21. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku asociāciju notiks lekcija "Cilvēka ķermeņa rezerves daļas &ndash; biomateriāli". Lekciju lasīs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vado&scaron;ā pētniece Kristīne &Scaron;alma-Ancāne. Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Lekcijas ietvaros interesentiem būs iespēja uzzināt:<br />- kāpēc biomateriāli ir cilvēka ķermeņa rezerves daļas,&nbsp;kas ir biomateriālu zinātne un kāpēc tā ir multidisciplināra,</p> <p>- cik sena ir biomateriālu vēsture,</p> <p>- vai jūras gliemežvāki var kalpot par zobu implantiem,</p> <p>- kuras ir svarīgākās biomateriālu īpa&scaron;ības,</p> <p>- vai visi biomateriāli ir implantmateriāli,</p> <p>- kādas ir galvenās biomateriālu klases un kādi ir populārākie materiāli implantmateriālu izstrādei,</p> <p>- kas ir mākslīgie kaulu implantmateriāli un kāpēc tādi nepiecie&scaron;ami,</p> <p>- kāds ir RTU zinātnieku darbs pie kaulu implantmateriālu izstrādes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kristīne &Scaron;alma-Ancāne, inženierzinātņu doktore materiālzinātnes nozares biomateriālu apak&scaron;nozarē, 2016. gadā atzīta par RTU Gada jauno zinātnieci un saņēmusi "L'Or&eacute;al" Latvijas stipendiju "Sievietēm zinātnē" pētījumam "Nanostrukturētu biokompozītmateriālu izstrāde ar pretosteoporozes īpa&scaron;ībām".<br />Pasākuma laikā būs apskatāma LNB tematiskā krājuma izlase.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Liene Kalneta</p> <p>Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:liene.kalneta@lnb.lv" target="_blank">liene.kalneta@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 67806132</p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42943&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42943&type=1Maģistru lasījumiMaģistru dienaBibliotekāru stāvā – Maģistru diena<p><strong>Ceturtdien, 2017. gada 16. novembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks jau tradicionālās studiju nodarbības LNB telpās &ndash; rudens sezonas &ldquo;Maģistru diena&rdquo;!</strong> Visu dienu lasītava būs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) maģistra studiju programmas &ldquo;Bibliotēkzinātne un informācija&rdquo; I un II kursa studentu rīcībā. Dienas gaitā plānotas vairākas studiju nodarbības, bet to ievaddaļā &ndash; <strong>plkst. 11.00 &ndash; kārtējais cikla pasākums &ldquo;Maģistru lasījumi&rdquo;, kuru apmeklēt aicināti visi nozares interesenti</strong>.</p> <p><br /><strong>&ldquo;Maģistru lasījumu&rdquo; aktuālā tēma &scaron;oreiz &ndash; Brīvprātīgā darba iespējas publiskajās bibliotēkās.</strong> Ar studentiem sarunāsies un savā nesenajā pieredzē dalīsies 2017. gadā maģistra grādu ieguvusī LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmas absolvente <strong>Santa Stikute</strong>. Viņa atzīst, ka, lai gan studiju gados bijusi vienīgā no kursa, kura ne dienu nav nostrādājusi bibliotēkā, un arī tagad viņas darbs saistīts ar citu &ndash; pētniecības &ndash; jomu, Santas sapnis joprojām ir reiz atrast sev piemērotu un tīkamu darbu tie&scaron;i bibliotēkā, jo &scaron;is darbs allaž licies interesants, aizraujo&scaron;s un brīvs no ikdienas rutīnas. Maģistra darba tēma &ndash; brīvprātīgo darbs un tā iespējas &ndash; izvēlēta, ņemot vērā tās pieaugo&scaron;o aktualitāti pasaulē. Brīvprātīgo darbs uzskatāms par jaunu bibliotēku darba virzienu, kas veicina bibliotēku un to eso&scaron;o vai potenciālo lietotāju sadarbību, sabiedrības līdzdalību. Pirms neilga laika Latvijā brīvprātīgā darba jomā ieviestas vērā ņemamas izmaiņas, jo 2016. gada 1. janvārī stājies spēkā Brīvprātīgā darba likums.</p> <p><br />Darba izstrādes gaitā Santa nonākusi pie vairākiem interesantiem secinājumiem:</p> <ul> <li>brīvprātīgo iesaiste varētu būt veiksmīgs piemērs bibliotēku darba organizē&scaron;anā, tomēr trūkst īstas skaidrības, kāda ir eso&scaron;ā situācija un Latvijas publisko bibliotēku pieredze, kā arī bibliotēku darbinieku uzskati par brīvprātīgā darba aktualitāti;</li> <li>ar organizētu un mērķtiecīgu brīvprātīgo darbu ir iespējamas pozitīvas izmaiņas gan organizācijas darbībā, gan brīvprātīgā profesionālajā izaugsmē, gan sabiedrībā kopumā;</li> <li>brīvprātīgais darbs vērtējams kā ieguvums, lai papla&scaron;inātu bibliotēku darbības jomu, radot bibliotēkā jaunus pakalpojumus un padarot kvalitatīvāku un pieejamāku eso&scaron;o piedāvājumu.</li> </ul> <p><br />Savā prezentācijā Santa komentēs maģistra darba tēmas un empīriskās bāzes izvēli, sniegs ieskatu darba tap&scaron;anas specifikā; izskanēs arī ieteikumi topo&scaron;ajiem maģistrantiem par veiksmīga maģistra darba izstrādā&scaron;anas procesu un darba gaitu, kā arī iespējamiem &ldquo;klup&scaron;anas akmeņiem&rdquo;.</p> <p><br /><strong>Uz &ldquo;Maģistru lasījumiem&rdquo; 16. novembrī laipni aicināti visi ieinteresētie nozares profesionāļi, bet, jo īpa&scaron;i &ndash; brīvprātīgo darba pieredzi izmēģināju&scaron;ie un tajā ieinteresētie publisko bibliotēku darbinieki</strong>, jo Santas Stikutes darbs tā aizstāvē&scaron;anas gaitā saņēma augstu nozares profesionāļu vērtējumu.</p> <p><br />Informāciju sagatavoja:</p> <p>Anda Saldovere</p> <p>Bibliotēku konsultatīvais centrs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv&nbsp;</p>Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43078&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43078&type=1KoncertiNYX TRIOMadara GruntmaneLatviešu kamermūzikas un dzejas vakars "NYX TRIO. Madara Gruntmane. Mūzika un dzeja"<p>2017. gada 15. novembrī plkst. 20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē notiks kamermūzikas apvienības "NYX TRIO" (Anete Toča, flauta,Tatjana Ostrovska, vijole, Ieva Sarja, klavieres) un dzejnieces Madaras Gruntmanes latvie&scaron;u kamermūzikas un dzejas vakars "NYX TRIO. Madara Gruntmane. Mūzika un dzeja".</p> <p><br />Koncerts notiks tre&scaron;dienā &ndash; dienā tie&scaron;i starp Lāčplē&scaron;a dienu un Latvijas Republikas proklamē&scaron;anas dienu. Vakara gaitā "NYX TRIO" izpildījumā dzirdēsim tikai latvie&scaron;u komponistu trio flautai, vijolei un klavierēm. Speciāli &scaron;im koncertam J. Nīmaņa jaundarbs, programmā iekļauti A. &Scaron;turma, J. Porie&scaron;a, A. Kalēja trio flautai, kā arī ir iestudēts sen nedzirdētais un nepelnīti piemirstais A. Grīnupa trio.</p> <p><br />Koncerts būs vārda un skaņas mijiedarbe, vienas idejas izteiksme lirikā un mūzikā. Madara Gruntmane, piedaloties koncertprogrammas mēģinājuma procesā, iepazinās ar visu skaņdarbu mūzikas materiālu un, iedvesmojoties no tā, ir gan atlasījusi asociatīvi piemērotus dzejoļus, gan radījusi jaunu dzeju tie&scaron;i &scaron;ai koncertprogrammai.<br />Īpa&scaron;u atmosfēru radīs arī simboliskā norise vieta &ndash; LNB kore neatkārtojamo skatu uz naksnīgo Rīgu un Daugavu.</p> <p><br />Kamermūzikas apvienība "NYX TRIO" 2016. gada nogalē svinēja piecu gadu pastāvē&scaron;anas jubileju. Kop&scaron; dibinā&scaron;anas trio ir intensīvi koncertējis gan Latvijā, gan ārzemēs, klausītāju vērtējumam nododot visdažādāko stilu un laikmetu mūziku.<br />Madara Gruntmane 2016. gadā nominēta Literatūras gada balvai par spilgtāko debiju ar dzejas krājumu "Narkozes", kā arī ieguvusi lasītāju simpātijas balvu.<br />Biļetes nopērkamas LNB Klientu apkalpo&scaron;anas centrā (1. stāvā). Cena 6 EUR; skolniekiem, studentiem un pensionāriem 3 EUR.</p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43082&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43082&type=1MeditācijaIeva Salmane-KuļikovskaIevas Salmanes-Kuļikovskas meditācijas nodarbība "Stress un meditācija"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 15. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks "Via Integralis" kontemplācijas skolotājas Ievas Salmanes-Kuļikovskas meditācijas nodarbība "Stress un meditācija".</span></p> <p><br />Pasākums ir bez maksas, iepriek&scaron; pieteikties nav nepiecie&scaron;ams.</p> <p><br />Stress ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa, un noteikta līmeņa stresam ir pozitīva ietekme &ndash; tas mūs mobilizē un dod enerģiju. Problēmas rodas tad, kad ilgsto&scaron;s paaugstināta stresa līmenis izsmeļ mūsu spēju tam pretoties. Ar stresu cīnīties ir bezjēdzīgi &ndash; tā būtu gluži kā cīņa ar vējdzirnavām. Toties ar stresu var iemācīties sadzīvot, un tam var palīdzēt regulāra meditācija. Par to, kā meditācija par palīdzēt mainīt attieksmi pret stresu un arī mazināt stresa negatīvo ietekmi uz mūsu garīgo un fizisko veselību, runāsim &scaron;ajā nodarbībā.</p> <p><br />2017. gada sākumā LNB izveidota Klusuma un meditācijas istaba &ndash; vieta pilsētā un bibliotēkā, kur cilvēkiem ikdienas steigā rast mieru iek&scaron;ējam klusumam un meditācijai. Projektu īsteno LNB sadarbībā ar biedrību "Simboli un Riti".</p> <p><br />Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiks rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildinās ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit būs pieejama literatūra par meditāciju.</p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43080&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43080&type=1PsiholoģijaSocioloģijaLekcijasDubultlekcija "Sociologs vs. psihologs. Ko īsti katrs no viņiem dara?"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 15. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultāti notiks dubultlekcija "Sociologs vs. psihologs. Ko īsti katrs no viņiem dara?". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs Sandra Mihailova, RSU asociētā profesore un praktizējo&scaron;a psiholoģe un Ilze Rozenberga, RSU pasniedzēja un SIA "Mārketinga praktiķu Academia" līdzīpa&scaron;niece. Dalība bez maksas.</span></p> <p><br />Divos aizraujo&scaron;os stāstījumos ar ieskatu divās profesijās klāteso&scaron;ie uzzinās:<br />ar ko ikdienā strādā psihologs?;psihologa darba nozīme individuālā un sabiedriskā kontekstā;kādām īpa&scaron;ībām jāpiemīt, lai kļūtu par psihologu;kā ir radusies sociologa profesija, un ko sociologs dara?;ko sabiedrībā pētīja agrāk, un ko mūsdienās?;kādam nolūkam pētījumi nepiecie&scaron;ami?Vieslekciju piedāvā RSU lekciju cikla vidusskolēniem ietvaros.</p> <p><br />Papildu informācijas un pieteik&scaron;anās dalībai dubultlekcijā, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a> vai zvanot pa tālruni 29466511.</p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42980&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42980&type=1Lasām LatvijāIzrāžu-lasījumu cikla "Lasām Latvijā" piektais lasījums<p>Latvijas Nacionālajā bibliotēkā turpinās izrāžu-lasījumu cikls &ldquo;Lasām Latvijā&rdquo;<br />2017. gada 14. novembrī plkst. 18.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā&nbsp;(-1. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks laikmetīgā izrāžu-lasījumu cikla &ldquo;Lasām Latvijā&rdquo; piektais lasījums. Tas&nbsp;veltīts Garlība Merķeļa grāmatai &ldquo;Latvie&scaron;i, sevi&scaron;ķi Vidzemē filosofiskā gadu simteņa beigās&rdquo; un norit Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros. Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Apgaismības ideju iespaidā uzrakstītais Garlība Merķeļa (1769&ndash;1850) darbs &ldquo;Latvie&scaron;i, sevi&scaron;ķi Vidzemē filosofiskā gadu simteņa beigās&rdquo; ieguvis kanonisku statusu kā pirmais literārais darbs, kas iepazīstināja Eiropu ar latvie&scaron;iem. Polemiskais darbs nebija domāts zemniekiem &ndash; latvie&scaron;iem, bet gan vācu lasītājiem. &Scaron;is latvie&scaron;u nacionālajai pa&scaron;apziņai būtiskais sacerējums latviski pirmo reizi tika iespiests tikai 1905. gadā, kad grāmata ieguva jaunu spēku 1905. gada revolūcijas noskaņās. Taču jau 19. gs. pirmajā pusē Merķeļa sacerējums latviski tika pavairots un izplatīts brāļu draudzes rokraksta tradīcijā.</p> <p><br />Lasījuma režisors Valters Sīlis par iestudējuma centrālo jautājumu: &ldquo;Mani arvien ir interesējis tas, kā &scaron;is teksts izveidoja mūsu, latvie&scaron;u, apziņu par to, kas mēs esam, un vēl vairāk &ndash; kā tas mūs pa&scaron;us padarīja par tiem, kas mēs esam. Merķeļa apgalvojumi &ndash; patiesi vai nepatiesi, &ndash; bet kļuva par daļu no mūsu identitātes.&rdquo; Izrāžu-lasījumu cikla mākslinieks ir Uģis Bērziņ&scaron;. &ldquo;Latvie&scaron;us&rdquo; kopā ar skatītājiem lasīs aktieris Toms Veličko. Izrādi papildinās vēsturnieka, LNB pastāvīgās ekspozīcijas &ldquo;Grāmata Latvijā&rdquo; kuratora Gustava Strengas komentārs.</p> <p><br />Izrāžu-lasījumu ciklā tiek izmantotas LNB pastāvīgajā ekspozīcijā &ldquo;Grāmata Latvijā&rdquo; skatāmas vai ar tās tēmām saistītas grāmatas. &ldquo;Lasām Latvijā&rdquo; ar laikmetīgu skatuves līdzekļu palīdzību atklās, kā grāmatas un lasī&scaron;anas process gadsimtu gaitā veidojis Latvijas teritorijas iedzīvotāju identitāti, kā grāmatas palīdzēju&scaron;as nokļūt līdz valsts idejai un tās īsteno&scaron;anai, kā valsts liktenis atspoguļojas grāmatās. Izrāžu cikla veidotājus interesē ne tikai izvēlēto grāmatu saturs, bet arī to radī&scaron;anas, izdo&scaron;anas un lasī&scaron;anas apstākļi, kā arī lasī&scaron;anas process kā performatīvs akts. &Scaron;ī gada gaitā LNB notiks piecas izrādes-lasījumi, 2018. gada sākumā būs iespēja vienas nedēļas garumā noskatīties visus iestudējumus.</p> <p><br />Ekspozīcijā &ldquo;Grāmata Latvijā&rdquo; apskatāms J. Pulana 1849. gada &ldquo;Latvie&scaron;u&rdquo; latviskojums rokrakstā. 14. novembrī ekspozīcija atvērta no plkst. 10.00 līdz 17.00.&nbsp;<br />Izrāžu-lasījumu ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Inga Surgunte</p> <p>Ekspozīcija &ldquo;Grāmata Latvijā&rdquo;</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:inga.surgunte@lnb.lv" target="_blank">inga.surgunte@lnb.lv</a></p> <p>Tel.: 29953235</p>Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42770&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42770&type=1KinoSimtgade un vēlKristīne BriedeAudrius StonisTikšanās ar režisoriem Kristīni Briedi un Audriusu Stoni; filmas "Sieviete un ledājs" seanss<p>2017. gada 8. novembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoriem Kristīni Briedi un&nbsp;<span>Audriusu Stoni</span>.<span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu BALTIJASJAUNAIS VILNIS (pirmizrāde2018. gada aprīlī, producē studijaVFS Films). Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojuma dokumentālā filma par 60. gadu kinodokumentālistu sākto jauno laikmetu &ndash; unikālu parādību pasaules kino vēsturē, kas Baltijas dokumentālajā kino atbalsojas vēl &scaron;odien.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmas <span>"Sieviete un ledājs"&nbsp;</span>(2016, 56 min, UKU, Lietuva) seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Pasaulē pieprasītais lietuvie&scaron;u dokumentālists un sens Vides Filmu studijas draugs Audrius Stonis atzīst, ka savulaik ļoti iespaidojies no Herca Franka un citiem Baltijas jaunā viļņa varoņiem, un viņa jaunākā filma "Sieviete un ledājs" apliecina, ka poētiskā kino tradīcija ir dzīva.&nbsp;</span></p>Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42828&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42828&type=1IzstādesAndrejs UpītsIzstādes "Divreiz rakstīta grāmata" atklāšana<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 2. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāva ātrijā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) tiks atklāta izstāde "Divreiz rakstīta grāmata". Izstāde ir veltīta latvie&scaron;u rakstnieka Andreja Upī&scaron;a (1877&ndash;1970) 140. jubilejai.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=42827&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42836&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42836&type=1Latviešu tautasdziesmām veltītas kolekcijas monētas izlaišanas pasākums<p><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Banka un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Jūs uz kolekcijas monētas "Kalējs kala debesīs" izlai&scaron;anas pasākumu ceturtdien, 2017. gada 2.novembrī, plkst.13.00.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā tiks sniegta detalizēta informācija par latvie&scaron;u tautasdziesmām veltīto sudraba kolekcijas monētu, kuras grafisko dizainu veidojis mākslinieks Edgars Folks. Pasākums notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tie&scaron;i pie Kri&scaron;jāņa Barona (1835&ndash;1923) Dainu skapja, kas ir viņa veidota gandrīz 218 tūkst. tautasdziesmu kartotēka un kop&scaron; 2001.gada ietverts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" (<em>Memory of the World</em>) Starptautiskajā reģistrā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktors Uldis Zariņ&scaron;, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Janīna Kursīte-Pakule, monētas grafiskā dizaina autors Edgars Folks un Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas priek&scaron;sēdētāja vietnieks Laimonis &Scaron;ēnbergs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūdzam dalību apstiprināt elektroniski (<a href="mailto:janis.silakalns@bank.lv" target="_blank">janis.silakalns@bank.lv</a>) vai zvanot pa tālr. 67022594.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākuma norises vieta - Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) ātrija 5.stāva galerija pie Dainu skapja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Latvijas Bankas preses dienests</p> <p>Tālr.: 67022594; 67022384</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:presesdienests@bank.lv" target="_blank">presesdienests@bank.lv</a></p> <p>www.bank.lv</p> <p>www/makroekonomika.lv</p> <p>www.naudasskola.lv</p>Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 +0200