Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 1. bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 1. bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 1. bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49970&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49970&type=1Profesionālā pilnveideProfesionālās pilnveides brauciens uz Latgales un Lietuvas bibliotēkām<p>&nbsp; &nbsp; 13. un 14. augustā mēs,Valmieras reģiona bibliotekāri devāmies profesionālās pilnveides baraucienā uz Latgales un Lietuvas bibliotēkām. Izbraukuma semināra tēma saistīta ar bibliotēku lomu valstu pierobežās - vai tā ir drauds vai jauna iespēja? Latvijas pusē viesojāmies Madonas bibliotēkā un Daugavpils centrālajā bibliotēkā. Savukārt Lietuvā apmeklējām Zarasai un Utenas pilsētu bibliotēkas. Visas &scaron;īs bibliotēkas vieno darbība kopīgā izglītojo&scaron;ā projektā, kur ar jauno tehnoloģiju palīdzību iespēja spēlēt interaktīvas, pasauli izzino&scaron;as, dažādu tēmu spēles.</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; Bibliotēku apskates starplaikos un brauciena brīvajos brīžos&nbsp; redzējām:&nbsp; Marka Rotko Mākslas centru un pilsētas cietoksni Daugavpilī, Zarasai panorāmas tiltu uz ezera, arī pastaigu pa tiltiem koku galotņu augstumā Anyk&scaron;čiai, kā arī apmeklējām keramikas muzeju&nbsp; Leliūnai pilsētā.</p>Sat, 17 Aug 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49969&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49969&type=1Vācijas bibliotēkasIepazīstot Vācijas bibliotēkas<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vācijas viena no lielākajām federālajām zemēm &ndash; Bavārija, ar savu galvaspilsētu Minheni, kas izvietojas Vāczemes D daļā, skaistās dabas, daudzo vēsturisko vietu un kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ ir ļoti pievilcīga ne tikai pa&scaron;māju, bet arī citu zemju tūristiem. &Scaron;o zemi raksturo alpu kalnu ainavas, meži, skaisti ezeri, alus zāles un krā&scaron;ņi svētki.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;ogad Latvijas bibliotekāri izvēlējās Bavāriju un tās kaimiņzemi Bādeni &ndash; Virtembergu, lai dotos profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā &ndash;mūsu mērķis &scaron;ajā brīni&scaron;ķīgajā Vācijas daļā apskatīt un iepazīt bibliotēkas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par &scaron;o iespēju sakām paldies LBB valdes priek&scaron;sēdētājai Mārai Jēkabsonei, tūrisma firmai &ldquo; BALT &ndash; GO&rsquo;&rsquo; un mūsu gidei Agrai Kļaviņai. Braucienā pavadījām 10 dienas, ko veltījām gan darbam, gan atpūtai.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bavārijas un Bādenes-Virtembergas bibliotēkas&ndash; cita par citu lielākas, cita par citu vecākas un cita par citu at&scaron;ķirīgākas savā saturā, nozīmē un dizainā. Pavisam kopā 6. No tām 4 pilsētu bibliotēkas &ndash; Marktheidenfeldā, Rotenburgā, Bīberahā un &Scaron;tutgartē, bez tām Vircburgas Universitātes bibliotēka un Bavārijas Valsts bibliotēka.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No visām spilgtāk atmiņā palieko&scaron;a &Scaron;tutgartes pilsētas bibliotēka. To, ļaujoties austrumu filozofijas idejām un sakarībām, projektējis korejie&scaron;u arhitekts Eun Young Yi. Ēka atklāta 2011. gadā un vizuāli līdzinās baltam kubam, kura projektē&scaron;anas pamatā simetrija un modulis &ndash; skaitlis 9 &ndash; deviņu stāvu augstumā un deviņu logu (durvju) platumā. Ēkas fasāde un iek&scaron;telpu interjers krāsojas vienā krāsā &ndash; viss balts &ndash; grīda, kāpnes, sienas, griesti, plaukti. Jo arhitekts uzskatījis, ka krāsas baltajā namā ienesīs cilvēki un grāmatas. Krāsainu atkāpi ēkas autors izdarījis vien bērnu nodaļā, kur kā atsevi&scaron;ķi&nbsp; akcenti &ndash; krāsu laukumi ir mēbeles atpūtai. Pārsteidzo&scaron;i askētiski vienkār&scaron;i un iedvesmojo&scaron;i. Tīri un ļoti, ļoti gai&scaron;i. Katrs bibliotēkas stāvs ir tematiski at&scaron;ķirīgs. Bibliotēkai ir vairāk kā 10 filiālbibliotēkas un 2 bibliobusi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ar interesi ļāvāmies ekskursijai Bavārijas Valsts bibliotēkā. Bibliotēka dibināta kā Vitenbahu galma bibliotēka. &Scaron;obrīd tā ir Bavārijas centrālā bibliotēka, kura uzkrāj federālās zemes kultūrvēsturisko mantojumu. Pagāju&scaron;ā gadsimtā Vācijā notikusi liela klosteru likvidē&scaron;anās &ndash; to garīgais mantojums nonācis un tiek glabāts Bavārijas valsts bibliotēkā. &Scaron;ī bibliotēka savās krātuvēs glabā ap 10,5 miljonu vienību, to skaitā 130000 vērtīgu un retu rokrakstu. Bibliotēkā krājums tiek digitalizēts, to palīdz sadarbība ar uzņēmumu &ldquo;Google&rdquo;. Ēka ir milzīga, tajā ļoti daudz darbinieku &ndash; 800. Bibliotēkā mūs ekskursijas vadītāja iepazīstināja ar bibliotēkas senāko daļu, savām acīm raudzījām viduslaiku grāmatas un pabijām to krātuvē.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iespaidīga bija tik&scaron;anās ar Vircburgas Universitātes bibliotēku, kas &scaron;ogad svin savu 400 gadu jubileju. &Scaron;ī bibliotēka ir ļoti iecienīta pa&scaron;u studentu vidū &ndash; tai ir ļoti izdevīgs apmeklējuma laiks &ndash; darba dienās līdz pat 24.00. Tā atvērta arī sestdienās un svētdienās. Pie bibliotēkas laukums studentu transportam &ndash; velosipēdiem, skūteriem un motocikliem, no kā vien nojau&scaron;ams bibliotēkas lielais apmeklējums. Studenti tiekas savstarpēji cits ar citu, studē, pēta, meklē&hellip; bibliotēkā valda patie&scaron;ām izzino&scaron;i rado&scaron;a gaisotne.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bibliotēkā skatām seno grāmatu un retumu kolekcijas izstādi &ldquo;Universitātes bibliotēkas dārgumi 400 gados&rdquo;, kur senie izdevumi, kas daudzkārt greznāki kā mūslaikos izdotās grāmatas. Ir retumi, kas izstādē izlikti tikai grāmatu apvākojuma veidā, parādīti senie zīmējumi &ndash; krāsās un melnbaltās grafikās.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vācijas bibliotēkās īpa&scaron;ās &ldquo;artotēkās&rdquo; tiek uzkrāti arī mākslas darbi. Tā iespējama to izsnieg&scaron;ana uz mājām &ndash; tādā veidā &Scaron;tutgartes un Bīberahas bibliotēkās, pret noteiktu naudas summu izsniedz mūsdienu vietējo mākslinieku darbus uz noteiktu laiku. Bibliotēkās ir kafejnīcas. Iespēja pa&scaron;iem nodot un saņemt grāmatas &ndash; tam speciālas automatizētas iekārtas. Bibliotēku pakalpojumi Bavārijā ir maksas pakalpojumi. Bez maksas bibliotēku karti saņem bērni un jaunie&scaron;i līdz 18 gadu vecumam. Vācijas bibliotēkas piedalās lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmās, tajās, sadarbībā ar skolām un vecākiem, piesaistot bērnus un jaunie&scaron;us. Kaut Vācijā bibliotēku tradīcijas ir senas, valstī nav vienota bibliotēku likuma, to katra federālā zeme, pēc saviem ieskatiem, pieņem atsevi&scaron;ķi. Bavārijā &scaron;is likums nav pieņemts.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekskursijā paredzētajos atpūtas brīžos apskatījām Vācijas pilsētas &ndash; Drēzdeni, Eslingenu, Nirnbergu, Rotenburgu pie Tauberes upes, Vircburgu, Minheni, pilsētu &ndash; muzeju Obergammerau.&nbsp; Tā iepazinām miljonu pilsētu arhitektūras jaunos vaibstus un senās pilsētu daļas. &nbsp;Atpūtas dienās devāmies Alpu kalnos un skatījām Bavārijas skaistākās pilis &ndash; Nei&scaron;vān&scaron;teinas pili, ko cēlis Vāczemes karalis Ludvigs II un Linderhofu &ndash; karalisku villu rokoko stilā&nbsp; pēc franču parauga. Viesojāmies Etāles klosterī , kur klausījāmies benediktie&scaron;u mūku garīgos dziedājumus un iegādājāmies klostera saimniecībā ražotos sieru, sinepes, liķierus, vīnus un balzāmus, tējas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iebraucot Austrijas teritorijā, pabijām un pārbaudījām savu drosmi uz Ginesa rekordu grāmatā ierakstītā 405 m garā tro&scaron;u &ndash; van&scaron;u tilta &ldquo;Highline179&rdquo;, kas ir visaugstākais pasaulē. No lejas raugoties, tas ir kā &scaron;aura laipa pār bezdibeni.</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Tāds bija &scaron;is ceļojums &ndash; pilns jaunu iespaidu, emociju, atbildīga darba un izklaidējo&scaron;as atpūtas. Nākamgad ceļosim atkal &ndash; izraudzītā valsts vēl noslēpumā, taču</p> <p>esam apņēmības pilni to atkal iepazīt..</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Profesionālās pilnveides braucienā uz Vāciju no Burtnieku novada piedalījās Valmieras pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna Jek&scaron;eviča un Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Andra Auniņa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa,</p> <p>Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p>Sat, 17 Aug 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44155&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44155&type=1Rūdolfs BlaumanisLiterāra pēcpusdiena kopā ar Rūdolfu Blaumani<p><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; Rencēnie&scaron;i tiekas 2018. gada &ndash; Latvijas 100- gades gada pirmajā literārajā pēcpusdienā, kura veltīta &scaron;ī gada pirmajam jubilāram &ndash; latvie&scaron;u prozas, dzejas un dramaturģijas dižgaram Rūdolfam Blaumanim. Tik&scaron;anās laikā bibliotekāre sniedz ieskatu R. Blaumaņa biogrāfijas datos un stāstā par to, kas rakstnieku ietekmējis un kādi biju&scaron;i viņa motīvi, lai kļūtu par latvie&scaron;u izcilāko novelistu un drāmas meistaru.</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pēcpusdienā iepazīstam Blaumaņa dzeju, stāstus. Tiekamies ar Rencēnu amatierteātra &ldquo; Jautra kompānija&rdquo; aktieriem, klausāmies viņu stāstu par lugas Indrāni iestudējumu Rencēnos. </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ar Rencēnu pamatskolas skolēnu veikumu R. Blaumaņa literārajos konkursos iepazīstina muzeja vadītāja un pedagoģe Inese Birzkope</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Literārā pasākuma laikā , tās apmeklētājiem tiek dota iespēja noskatīties filmu &ldquo;Purva bridējs</strong></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43171&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43171&type=1Sarkanbaltsarkanās sveces rudens stāsts<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rudens vistum&scaron;ākajā laikā deg svece. Sarkanbaltsarkana. Tā simbolizē Latvijas karoga krāsas un &nbsp;novembrī svinam Latvijas dzim&scaron;anas dienu. &Scaron;ogad Latvijas jubilejas nedēļa sakrīt ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu , kad visā Eiropas Ziemeļu daļā notiek literatūras lasījumi. Notiek Rītausmas un Krēslas stundas, kad bibliotēkas aicina savus lasītājus interesēties par Ziemeļvalstu kultūru, mākslu un literatūru.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arī Rencēnu 1. bibliotēka iesaistās &scaron;ajā pasākumā. Piedalīties lasījumos nedēļas Rītausmas stundā tika aicināti pa&scaron;i mazākie rencēnie&scaron;i &ndash; PII &ldquo;Zīļuks&rdquo; audzēkņi. Lasījumam tika izvēlēts zviedru rakstnieces Rūses Lāgerkrancas darbs &ldquo;Mana laimīgā dzīve&rdquo;, kas stāsta par meitenīti Dunni un viņas pirmo draudzību ar klasesbiedreni Ellu Frīdu. Tā mazajiem klausītājiem radot priek&scaron;statu , kas ir īsta draudzība, kā to iegūt, kā saglabāt un kā padarīt nezūdo&scaron;u.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krēslas stundas svece tika aizdegta Camphill ciematā Rožkalni. Lasījumam tika izvēlētas Skandināvijas tautu &nbsp;- zviedru, dāņu un norvēģu pasakas. Kā jau pasakas, tās vēsta par ļauno pretstatā labajam, par godīgumu un meliem, par nenovīdību, skaudību un Laimi, kas pieklauvē pie namdurvīm, kad vismazāk to gaidām, pārsteidz un aizsteidzas, ja neprotam tās klātbūtni savās dzīvēs &nbsp;novērtēt.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tre&scaron;ais literatūras lasījums notika Rencēnu 1. bibliotēkā. Klausītājiem tika piedāvātas dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena &ldquo;Pasakas par ziediem&rdquo; &ndash; trīs pasakas par rozi, ābeļziediem un mārpuķīti. Autors ar augu pasaules starpniecību ļoti spilgti atklājis savstarpējās attiecības cilvēku sabiedrībā un liek aizdomāties par mūsu ikviena dzīves piepildījumu un sapratni, ka cilvēka mūžs ir īss kā tikko uzziedēju&scaron;a ābeļzieda dvesma.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa noslēgusies. Gaidīsim to atkal 2018. gadā kopā ar Latvijas simtgadi, kad no jauna aizdegsim sarkanbaltsarkanu sveci Rītausmas un Krēslas stundās.</p> <p>&nbsp;Uz tik&scaron;anos!</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43170&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43170&type=1Pēc pieredzes uz Raunu un Jaunpiebalgu<p>&nbsp;&nbsp; Ik gadu Burtnieku novada bibliotekāri un bibliotēku grāmatu draugi dodas pieredzes apmaiņas braucienā. &Scaron;oreiz ceļ&scaron; aizveda uz Raunu un Jaunpiebalgu, kur apskatījām bibliotēkas, skolas un muzejus. Raunā, profesionāla gida vadībā, izstaigājām Raunas dabas taku, uzkāpām senās pils drupās, iepazinām apkārtnes ainavu. Jaunpiebalgā tikāmies ar Mērnieku laiku mūsdienu Ķenci, klausījāmies viņa asprātīgo stāstu par saviem piedzīvojumiem. Viesojāmies Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā, bet vispārizglītojo&scaron;ās skolas saimnieces mūs sagaidīja ar jēra gaļas zupu &nbsp;un saldēdienu. Brauciena programmā ietilpa arī Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzeja apskats Jaunpiebalgas Jāņa skolā.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42590&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42590&type=1Māra SvīreDzejas dienas 2017Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri<p>Rudens - Dzejas dienu laiks, poēzijas un daiļliteratūras laiks. Tā Rencēnu pagastā aicināts ciemiņ&scaron; - rakstniece Māra Kaijaka (Svīre), kas pazīstama kā stāstu, eseju un romānu meistare latvie&scaron;u oriģinālliteratūrā. Rakstniece arī scenāriju autore filmai "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" un TV seriālam "Likteņa līdumnieki". Autore savu stāstu sāk atminot dzīvesbiedru, arī rakstnieku V. Kaijaku, par kopīgo dzīvi un darbu, par at&scaron;ķirīgo daiļradē un tomēr vienojo&scaron;o, jo M.Kaijaka(Svīre) ir sava dzīvesbiedra nepabeigto daiļdarbu turpinātāja un izdevēja. Rakstniece savā stāstījumā pieskaras liktens tēmai - katra cilvēka, ģimenes , tautas, kas tik spilgti tiek atspoguļots seriālā Likteņa līdumnieki - patiesā un skaudrā sāgā. Pavisam nedaudz mūsu ciemiņ&scaron; pieskaras sadarbības starp filmu scenāriju autora un filmu uzņem&scaron;anas grupu tēmai. Tik&scaron;anās noslēgumā neliela diskusija par latvie&scaron;u tautas likteni, par to , ko spējam un to, ko nespējam ietekmēt.</p>Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41810&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41810&type=1Ieraudzīt pasaulē citādo<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ieraudzīt pasaulē citādo. Saprast, ka starp mums &nbsp;dzīvo cilvēki , kas nav tādi &nbsp;kā mēs &ndash; lielākā daļa , kam daba nav ņēmusi acu gaismu, lai dažiem tā vietā dāvātu īpa&scaron;u intelektu, dažiem muzikālu dzirdi, dažiem pie&scaron;ķirot vēl kādas dāvanas, kas nav pat mums veselajiem. &Scaron;ie cilvēki ir vājredzīgie un neredzīgie &ndash; redzes invalīdi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25. maijā Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas lasī&scaron;anas eksperti , kas piedalījās&nbsp; lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā &ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija - 2016&rdquo;&rsquo;, devāmies ekskursijā uz Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Tā atrodas Rīgā, Juglā &ndash; Strazdumuižā. Mēs iepazinām daļu no vājredzīgo un neredzīgo cilvēku dzīves iespējām &ndash; bagātināt savu dzīvi ar grāmatu. Tā nav vienkār&scaron;a grāmata, jo izdota Braila rakstā &ndash; tā sastāv no burtu zīmītēm &ndash; maziem , noteiktā sistēmā kārtotiem punktiņiem. Latvijas Neredzīgo bibliotēka &scaron;īs grāmatas ne tikai piedāvā lasī&scaron;anai, &scaron;ajā bibliotēkā notiek &nbsp;grāmatu veido&scaron;anas &ndash; rakstī&scaron;anas process, arī iespie&scaron;ana un izdo&scaron;ana. Ar &scaron;o procesu mūs iepazīstina bibliotēkas darbiniece, katram no mums ļaujot iemēģināt roku Braila raksta rakstī&scaron;anā &ndash; tam bibliotēkā īpa&scaron;a tehnika un īpa&scaron;s papīrs. Iepazīstam grāmatu rediģē&scaron;anas un teksta kļūdu labo&scaron;anas darbus, kuros kopīgi iesaistīti redzīgi un neredzīgi cilvēki. To papildina stāsts par Luiju Brailu &ndash; raksta neredzīgajiem izgudrotāju un viņa biogrāfiju.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viens no bibliotēkas pakalpojumiem ir klausāmgrāmatu izsnieg&scaron;ana . Lai to nodro&scaron;inātu, bibliotēkā ir izveidota audiogrāmatu ielasī&scaron;anas un veido&scaron;anas nodaļa. &Scaron;īs grāmatas ielasa pa&scaron;i darbinieki. Arī mums &ndash; kā bibliotēkas viesiem, tika stāstīts un rādīts &scaron;is nopietnais un ne vienkār&scaron;ais darbs, dodot iespēju no mums drosmīgākajiem&nbsp; ielasīt grāmatas fragmentus.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bibliotēkā iespējams arī darbs ar datoru, kas aprīkots ar speciālu programmu un &nbsp;iekārtām vājredzīgajiem un neredzīgajiem</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Juglā izvietojas ne tikai neredzīgo bibliotēka, &scaron;eit izvietots komplekss &ndash; arī skola un pansionāts &ndash; viss &scaron;o cilvēku īpa&scaron;ajām vajadzībām.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pēc Neredzīgo bibliotēkas apmeklē&scaron;anas, devāmies uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur muzeja gides vadītā ekskursijā apskatījām Kurzemes, Latgales, Zemgales un Vidzemes sētas , to ēku izvietojumu, kas veido &nbsp;pagalmu un iek&scaron;telpu&nbsp; iekārtojumu. &Scaron;ī bija iespēja iepazīt Latvijas senvēsturi, redzēt lietas un priek&scaron;metus, kas &scaron;odien jau mūsu tautas sadzīves, arhitektūras un kultūras&nbsp; pagātne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa,</p> <p>Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p>Sat, 22 Jul 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41487&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41487&type=1ValmieraPāvils RozītisValmieras puikas - likteņa izredzētie<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Ikviens no mums ir dzirdējis vārdu un uzvārdu - Pāvils Rozītis. Jā , viņ&scaron; ir viens no Valmieras puikām.Viens no jaunajiem zēniem - rakstniekiem, kas savu un līdzgaitnieku dzīves ir attainojis romānā "Valmieras puikas". Tā, maija sākumā&nbsp; Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas "Jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas" dalībnieki - grāmatu eksperti devāmies uz Valmieru, lai Valmieras muzeja vēsturnieces - pētnieces Ingrīdas Zīriņas vadībā dotos ekskursijā pa Valmieru un apskatītu vietas, kas saistītas ar romāna personāžu likteņiem. Ekskursiju aizsākām Valmieras muzejā un tā apkārtnē, apskatot vecpilsētu un tajā atrodo&scaron;os Valterkalniņu, Gauju . Ekskursijas mar&scaron;ruts veda no vecpilsētas uz pilsētas jauno daļu, kur ekskursijas vadītāja uzskatāmi, ar fotogrāfiju palīdzību parādīja izmaiņas Valmieras ielu plānojumā un arhitektūrā, ēku izvietojumā, kas atspoguļoja 20. gadsimta vēsturiskos notikumus, sadzīvi Valmierā, populārākos veikalniekus un tirgotājus, arī skolas, to audzēkņu savstarpējās saiknes un attiecības.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Romānā attēloti Pāvila Rozī&scaron;a, Linarda Laicena un Emīla Meldera likteņi.- &scaron;īs personas arī tēlnieces T. Munkevicas Valmieras puikām veltītajā piemineklī, kas pārcelts no vecpilsētas daļas uz Vidzemes augstskolas pagalmu Pārgaujā</p>Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40951&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40951&type=1Bērnu žūrijaBibliotēku nedēļa 2017Jaunie lasīšanas eksperti piena rašanās brīnuma ceļā Valmieras muzejā<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kaut 2016. gada&nbsp; lasī&scaron;anas maratons ir beidzies un Lielie lasī&scaron;anas svētki Rīgā jau nosvinēti, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas pasākumi turpinās. Tā 12. aprīlī lasītāju 5+ un 9+ bērni un vecāki devāmies ekskursijā un Valmieras muzeju, kas piedāvā daudz un dažādas muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas un lekcijas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mēs &scaron;oreiz izvēlējāmies programmu "Piena ceļ&scaron;", kur muzeja pedagoģes Evitas Bu&scaron;as vadībā uzzinājām par piena ra&scaron;anos un visu, kas nepiecie&scaron;ams, lai pieniņ&scaron; nonāktu uz mūsu galdiem jau kā sviests, krējums, kefīrs un jogurts. Skolotāja stāstīja un rādīja muzejā atrodamos priek&scaron;metus, kas bija nepiecie&scaron;ami seno laiku lopkopjiem, ganiem un saimniecēm - gana koka tupelītes, stabuli, cepuri, koka nē&scaron;us ūdenim gotiņu dzirdinā&scaron;anai. Runājām par barību, ko senatnē saimnieki deva ēst gotiņām. Un kā tā atsķiras no mūsdienu kombikorma. Bērniem bija iespēja izspēlēt govs slauk&scaron;anas procesu, apskatīt krējuma maļamo aparātu un sakult saldo krējumu sviestā.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Nodarbības noslēgumā varējām nogar&scaron;ot sakulto sviestu - cienājāmies ar ļoti gardām sviestmaizītēm, par ko bija parūpējies Valmieras muzejs. Paldies!</p>Sat, 15 Apr 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40950&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40950&type=1Luīze PastoreBibliotēku nedēļa 2017Luīze un "mākslas detektīvi" Rencēnu pamatskolā Bibliotēku nedēļā<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &Scaron;ogad Bibliotēku nedēļa Latvijā norisināsies no 17. aprīļa līdz 23. aprīlim.Tās vado&scaron;ais motīvs ir kā turpinājums 2016. gada bibliotēku nedēļas vado&scaron;ajai domai -&nbsp; par sabiedrības un bibliotēku sadarbību. Arī Rencēnos &scaron;o vadmotīvu cen&scaron;amies respektēt, bibliotēku nedēļas galveno pasākumu organizējot Rencēnu pagasta 1. bibliotēkai , sadarbojoties ar Rencēnu pamatskolu, pie sevis aicinot&nbsp; ciemos latvie&scaron;u jaunākās paaudzes bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Bibliotēku nedēļas pasākums Rencēnos notiek 10. aprīlī, vienlaicīgi ar bibliotēku nedēļas pasākumu ieskandinot arī Lieldienu Kluso nedēļu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luīze, kaut nav akadēmiski izglītota ar mākslu saistītā profesijā, tomēr lieliski iejūtas mākslinieku un viņu radīto tēlu pasaulē. Tā viņa "pasaulē laidusi" 5 sērijas "mākslas detektīvi" grāmatas, kas atrodamas Rencēnu pamatskolas un pagasta bibliotēkās. Par to arī tik&scaron;anās stāsts un kopīgais pasākums. Luīze uz sarunu &nbsp; aicināja 2. - 5. klases skolēnus, kurus iepazīstināja&nbsp; ar detektīvstāstu sēriju, ļaujot bērniem nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties piezīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas "otrpus gleznām. Rakstniece&nbsp; atļauj it kā iekāpt gleznās un piedzīvot tajās uzgleznotos stāstus. Tos izdzīvot palīdz detektīvi Teo, Poga un tak&scaron;elis Komats.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rencēnu pamatskolas skolēni ar aizrautību klausījās Luīzes stāstu par sevi, savu prasmi&nbsp; iztēlē uzburt jaunus grāmatu&nbsp; varoņus. Bērni izspēlēja rakstnieces viedoto krustvārdu spēli, kurā iejutās mākslas detektīvu lomās. Spēlē uzvarēja 2. klases skolniece Adriana Sinkeviciute, saņemot dāvanā Luīzes Pastores grāmatiņu "Petra un sniegpārslu meistars" ar rakstnieces autogrāfu un vēlējumu.</p>Sat, 15 Apr 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40614&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40614&type=1Lasot mēs kļūstam bagāti<p>Laiks nepielūdzami skrien. Tas aiznesis sev līdz 15 gadus, kop&scaron; Latvijas bibliotēkās sākts īpa&scaron;s darbs ar bērniem, iesaistot viņus jaunāko grāmatu lasī&scaron;anā, analīzē un vērtē&scaron;anā. Pirmais gads, kad tika sperts solis kā eksperiments &scaron;ajā virzienā, bija 2001. gads, kad programmas kuratori izraudzīja vietas, kurās eksperiments, iespējams, sekmīgi realizēsies. Tās bija divas - Roja un Rīga. &Scaron;ī programma ir izstrādāta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tās īsteno&scaron;anā galvenā loma pieder Latvijas Bibliotekāru biedrībai, bet finansiāli to atbalsta Valsts Kultūrkapitāla Fonds un LR Kultūras Ministrija, arī mūsu Latvijas novadu pa&scaron;valdības. Līdz 2009. gadam programmā tika iesaistīti tikai bērni, tad lasītāju pulkam pievienojās arī jaunie&scaron;i, taču nu jau tre&scaron;o gadu uzrunāti&nbsp; un lasī&scaron;anā iesaistīti tiek arī vecāki, padarot lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmu par ģimenes pasākumu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasī&scaron;anai tiek piedāvāta kvalitatīva un interesanta literatūra &ndash; ārzemju un latvie&scaron;u autoru darbi, dalot tos pa vecuma grupām, katrai vecuma grupai dodot iespēju izlasīt un izvērtēt se&scaron;as grāmatas. Uzdevuma veik&scaron;anai gandrīz pusgads un pieredze rāda, ka to iespējams veikt. Lasī&scaron;ana aizsākas jūnijā, to beidzam nākamā gada janvārī, kad lasītāji aizpilda elektroniskās anketas un nosūta LNB Bērnu literatūras centram, kas apkopo datus. Grāmatas uzvarētājas uzzinām Lielajos Lasī&scaron;anas svētkos. Tajos satiekas visu vecumposmu lasītāji no visas Latvijas un svin svētkus sev un grāmatām. &Scaron;ogad jubileja &ndash; grāmatu lasī&scaron;anas maratonam 15. Svētki notika Latvijas nacionālās bibiotēkas Imanta Ziedoņa zālē. Bērnus, jaunie&scaron;us un vecākus uzrunāja Jūrmalas teātra trupa un grupa &ldquo;Sound poets&rdquo;, grāmatu autori, ilustratori un tulkotāji</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas Lielajos Lasī&scaron;anas svētkos piedalījās&nbsp; Dāniels Zariņ&scaron;, viņa vecmāmiņa Valda Savicka , Edgars Vilsons Marnics un viņa māmiņa Kristīne Plūksne &ndash; Strausa. Viņi, no 22 lielā lasītāju pulka , pirmie veica lasī&scaron;anas uzdevumu. &Scaron;ī ir galvenā lasī&scaron;anas programmas balva. Lasītāji, kas izlasīja visas grāmatas un aizpildīja elektroniskās anketas, saņēma Pateicības rakstus un suvenīrus &ndash; interesanta dizaina magnēta plāksnītes. Bez jau minētajiem tie bija&ndash; Oskars Lapers, Paula Stapulionīte, Adriana Sinkeviciute, Grēta Krista Sirmule, Sofija Elisa Balode, Jānis Zaremba, Laura Luīze Jančevska, Artuss Evens Balodis, Kaspars Plūksne &ndash; Strauss bērnu grupā. Jaunie&scaron;u grupā &nbsp;Ance Paula Lapere, un Mārtiņ&scaron; Rainskis. Mēs ar viņiem lepojamies.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Saldu na&scaron;ķi un kartiņu par piedalī&scaron;anos saņēma arī lasītāji, kuri mērķī ar simtnieku netrāpīja, taču centās darbiņu darīt &ndash; Karlīna Andželika Žavoronkova, Maija Nikola Petrakova, Dmitrijs Žingels, Vladimirs Žingels, Elīna Kulmane un Odrija Cukmace. Viņiem arī veiksies, bet nu jau citgad.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Neskatoties uz Lielo lasī&scaron;anas svētku noslēguma pasākumu, kas iezīmē 2016. gada lasī&scaron;anas cēliena beigas, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā lasī&scaron;ana&nbsp; un ar to saistītie pasākumi turpinās. Sadarbībā ar Valmieras muzeju 5+ un 9+ lasī&scaron;anas grupu bērniem būs iespēja apgūt muzejizglītojo&scaron;u programmu par pienu no tā ra&scaron;anās brīža līdz patērētājam. 11+ un 15+ lasī&scaron;anas grupas jaunie&scaron;iem un vecāku žūrijas dalībniecēm būs iespēja klausīties lekciju un doties ekskursijā pa Valmieras puiku pēdām un uzzināt par Pāvila Rozī&scaron;a romāna personāžu&nbsp; likteņiem. Visiem lasī&scaron;anas programmas dalībniekiem, kuri veica uzdevumu , ieplānota ekskursija uz Rīgu, kur ciemosimies Neredzīgo bibliotēkā un apmeklēsim Rīgas Zoodārzu. Taču jūnija sākumā mūs ar citu pagastu žūrijas dalībniekiem vienos kopīgs pasākums Rūjienas pusē, ko organizē Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas (Lizdēnu bibliotēkas) vadītāja Daina Jēkabsone.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tā &scaron;ajā lasī&scaron;anas programmā apvienojas mērķtiecīgs darbs ar sevi un grāmatām, , sajaucas fantāzija ar realitāti, nopietnais ar nenopietno, visas dzīves krāsas ar melnbalto un pelēko. Lasot mēs kļūstam bagāti.</p>Sat, 25 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39313&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39313&type=1Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2016Ziemeļu nākotnes nedēļa<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Ir pagājis tum&scaron;ākais rudens mēnesis novembris, bet &scaron;ķiet, nav gai&scaron;āka laika par &scaron;o mūsu mazajā Latvijā. Svinam Lāčplē&scaron;a dienu, svinam Latvijas dzim&scaron;anas dienu un &scaron;ajā laikā pie mums arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. &Scaron;ī nedēļa ziemeļvalstīs ir aktuāla ar literatūras lasījumiem, kuros cilvēki tiek aicināti piedalīties, lai vēl vairāk iepazītu to kultūru, mākslu, vēsturi un tradīcijas, Lai sadzirdētu, sajustu cits citu, lai Rīta un Krēslas stundās iedegtu svecītes&nbsp; un ļautos lasījumiem, tā garīgi vienojoties domu telpā Ziemeļvalstu reģionā pasaulē.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rencēnu pagastā &scaron;ogad notika trīs lasījumi. Tiem tika aicināti pa&scaron;i mazākie rencēnie&scaron;i- PII"Zīļuks" audzēkņi, jaunie&scaron;i un darbinieki no Camphill ciemata "Rožkalni", arī Rencēnu pagasta senioru biedrības "SAPRATNE" ļaudis. Literatūras fragmenti tika izvēlēti atbilsto&scaron;i katrai auditorijai un to interesēm. Zīļuki lasīja Astrīdas Lindgrēnas stāstu par Lotu, kura māk gandrīz visu, Rožkalnie&scaron;i klausījās Skandināvijas tautu - zviedru, dāņu un norvēģu pasakas, bet seniori pievērsās norvēģu literatūrai - Olava Gulvoga romānam "Tas sākās Jāņu naktī". Stāsts, pasakas, romāns... Ik katrā apjausma&nbsp; par labestības, izpalīdzības un savstarpējas mīlestības attiecību graudu, par to svarīgumu un nepiecie&scaron;amību mūsu ikdienas dzīvē. Literārie darbi raisīja pārdomas un iedegtās svecītes gaismā katru no mums uzrunāja dziļāk un patiesāk.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasījumus beidzot, katrā no auditorijām , ar vēlmi &scaron;o tradīciju turpināt, vienojāmies par tik&scaron;anos nākamajā 2017. gada novembrī, kad nedēļas tēmu "Nākotne Ziemeļos", būs nomainījusi cita. kad atkal varēsim piemeklēt literārus darbus visām &scaron;īs nedēļas dalībnieku auditorijām un interesentiem.</p>Sat, 26 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39312&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39312&type=1Burtnieku novada bērni patriotiskās dzejas konkursā Salacgrīvā<p>&nbsp;&nbsp; 11. novembrī, kad Latvijā atzīmējam Lāčplē&scaron;a dienu, piejūras pilsētā Salacgrīvā pulcējas jaunie Latvijas dzejnieki. Ciemos pie sevis no visas Latvijas, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, aicina Salacgrīvas novada bibliotēka un tās direktore Hedviga Inese Podziņa. Tā &scaron;ogad bērni, jaunie&scaron;i un pasākuma viesi no Latvijas vecākās paaudzes dzejniekiem&nbsp; tikās Salacgrīvas kultūras namā Vidzemes 7. Patriotiskās dzejas konkursa nobeiguma daļā. Konkurss, kas norisinās reizi divos gados, &scaron;ogad vienkopus &nbsp;jaunos dzejniekus saveda &nbsp;ar nosaukumu &ldquo;Latvji, brauciet jūriņā!&rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kā ierasti, arī &scaron;ajā konkursā piedalījās bērni un jaunie&scaron;i no Valmieras reģiona. Viņi arī apbalvoto un atzinības guvu&scaron;o pulkā. Īpa&scaron;u&nbsp; suminājumu saņem Burtnieku novada jaunie dzejnieki un viņu rado&scaron;o darbu konsultanti. 2.-3. kla&scaron;u grupā 1. vietu ieguvis&nbsp;&nbsp; Ēveles pamatskolas skolēns Aivis Kalniņ&scaron; , 2. vieta Elzai Zutei. Viņus konkursam gatavoja un konsultēja bibliotekāre Aelita Punkstiņa un skolotājas Gunita Vavžika un Ilze &Scaron;teinberga. Savukārt Rencēnu pamatskolas skolēni 1. -3. vietu ieņēmu&scaron;i 8.-9. kla&scaron;u grupā &ndash; 1. vieta Viktorijai Smirnovai, 2. vieta Lienei &scaron;tokrozei, bet 3. vieta Elīnai Bombakai. Viņu konsultante &ndash; Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja, skolotāja &nbsp;Inese Birzkope. No Rencēniem vēl konkursā piedalījās Dāniels Zariņ&scaron;, Elīna Rusaka, Ralfs Zunda, Marija Kruglauža un Jānis Jančevskis . &nbsp;Pasākuma pirmajā daļā jaunie dzejnieki &ndash; laureāti lasīja savus darbus. Apsveikuma vārdus laureātiem teica dzejnieki Valdis Rūja, Eduards Aivars, Ronalds Briedis, Arnolds Auziņ&scaron; , Viks u.c.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konkursa mērķis ir audzināt jaunajā paaudzē patriotismu un latviskumu, aicināt rado&scaron;i darboties un izpausties, veidojot iemaņas dzejas rakstī&scaron;anā. Konkursa organizētāji vēlējās paaugstināt skolēnu, skolotāju un bibliotekāru zinā&scaron;anas par jūrniecību un pirmās latvie&scaron;u jūrniecības skolas Ainažos izveidotāju Kri&scaron;jāni Valdemāru. Lai dzejoļi izdotos interesanti un saturīgi, jaunajiem dzejniekiem bija jāiepazīstas ar BIBLIOKUĢI &ldquo; Kri&scaron;jānis Valdemārs&rdquo;. Konkursa tēmu nosaka konkursa krusttēvs - kinorežisors Jānis Streičs.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konkursa noslēguma dienā, bez uzvarētāju apbalvo&scaron;anas, notiek tik&scaron;anās ar Jāni Streiču. Arī &scaron;ogad, latviskuma stundā, kavējoties atmiņās par savu garīgi rado&scaron;o dzīvi, režisors aicina domāt par latviskumu, par tautasdziesmām, arī par kristīgām vērtībām mūsu kultūrā. Festivāla laikā Streiča kungs pasniedz sevis iedibināto Tagadnes balvu. &Scaron;ogad to saņem Rencēnu pamatskolas 7. klases skolniece Daniela Dafne Hāne&nbsp; par dzejoli &ldquo;Jaunais kuģis&rdquo;. &Scaron;ī balva &scaron;ajā gadā zīmīga ar to, ka pirmo konkursa Tagadnes balvu saņēma Danielas māsa Elēna 2006. gadā. Jānis Streičs saka pateicības vārdus māsām un viņu vecākiem par patriotisma un latviskuma kop&scaron;anu Hānu ģimenē.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konkursa dalībniekus un festivāla viesus sveic operas mākslinieki Helēna Kundrāte un Nauris Indzeris, Latvijas armijas lauku virtuve sagatavojusi pusdienas un &nbsp;bērniem dota iespēja redzēt zemessardzes ieročus. Tāpat iespēja iegūt dzejnieku autogrāfus, kā arī ar tiem kopā nofotografēties</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arī laureātu konsultanti &ndash; skolotāji un bibliotekāri saņem apsveikumu no Eiropas parlamenta deputātes Ivetas Grigules , kopā ar uzaicinājumu viesoties Briselē, viņas darba vietā.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasākuma tre&scaron;ajā daļā konkursa dalībnieki un viesi devās lāpu gājienā no Salacgrīvas kapiem uz Jahtu ostu. Pirms lāpu gājiena Salacgrīvas kapos tika godināti Latvijas armijas karavīri. Pie Jahtu ostas notika jauno Jaunsargu uzņem&scaron;anas ceremonija, kurā bērni deva savu pirmo svinīgo zvērestu Latvijai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa</p> <p>Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p> <p>&nbsp;</p>Sat, 26 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39310&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39310&type=1Rencēnieši Bērnu literatūras maģijā Dikļos<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Vienreizēja unikalitāte, rado&scaron;ums, garīgums, jauni talanti, sacensība, veiksme,&nbsp;&nbsp; ticība sev, pa&scaron;apliecinā&scaron;anās, pa&scaron;apziņa, uzvara, balvas, prieks &nbsp;&hellip;satik&scaron;anās, draudzība&hellip;atmiņu pēdas visam mūžam&hellip;Tāds - katram savs un visiem kopīgs guvums &hellip; tā varam teikt par jauno literatūras talantu konkursu &ldquo;Bērnu literatūras maģija&rdquo;, kurā satiekas bērni no visas Latvijas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konkurss, kas aizsācies 2006. gadā, &scaron;ogad svin savu desmitgadi. To Dikļu pagastā, kopīgā sadarbībā iedibināju&scaron;i dzejnieks Viks (Viktors Kalniņ&scaron;) un VAK prezidents Arvīds Ulme, ne bez vietējo iestāžu atbalsta. Projektā iesaistīju&scaron;ies Dikļu kultūras nams, Dikļu pamatskola, Dikļu pagasta pārvalde un Dikļu pagasta bibliotēka. Dikļi &scaron;im projektam nav izvēlēti nejau&scaron;i, jo Dikļos Vika Pasaku parks, arī dzejnieka pēdējo gadu mājvieta.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;ogad pasākums jubilejas zīmē. Pasākuma organizatori to nosauku&scaron;i vienā vārdā &ndash; &ldquo;Sirdspuksti&rdquo;&nbsp; un aicinātie viesi un ikgadējie dalībnieki svin svētkus. Sirdssvētkus, jo viss, kas noticis aizgāju&scaron;ajos 10 gados ir nācis no bērnu, skolotāju un bibliotekāru sirds. Un radu&scaron;ajos sirdsrakstos norisinājies konkurss.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasākumu atklāja Dikļu bibliotēkas vadītāja Brigita Jaunīte, ieskicējot konkursa vēsturē būtiskākos mirkļus, atgādinot konkursa dažādu gadu moto un minot skaitļus &ndash; dalībnieku skaitu, darbu skaitu &scaron;ajos gados, kas atklāj paveiktu, vērtīgu un milzīgu darbu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;ajā dienā&nbsp; par sadarbību un atbalstu konkursam&nbsp; tika teikts liels paldies Kocēnu novada domes un Dikļu pagasta pārstāvjiem &ndash; Jānim Olmanim, Vinetai Vinterei, Renātei Zīderei u. c. Pateicību un balvu par atbalstu konkursam visā tā pastāvē&scaron;anas laikā saņēma arī Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Inese Birzkope.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ir apbrīnojama Ineses sirdsdegsme un neatlaidība, ar kādu viņa aicina Rencēnu pamatskolas skolēnus piedalīties konkursā. Inese ir latvie&scaron;u valodas un literatūras skolotāja &ndash; Maģijas darbos viņa savas zinā&scaron;anas un pieredzi turpina nodot konkursa dalībniekiem, kuru darbi arvien saņem vienas no pirmajām vietām un atzinības. Pateicībā par sadarbību un konkursa organizē&scaron;anu, Inese saka paldies Brigitai Jaunītei&nbsp; un viņas rado&scaron;ai komandai, Vikam, arī Skolotājai Mirdzai Lībietei no Cēsīm, kas pasaulē nākusi un bērnību vadījusi Rencēnos.&nbsp; Kopā ar Inesi pasākumā piedalās Rencēnu pamatskolas skolnieces Daniela Dafne Hāne, Marija Kruglauža un Katrīna &Scaron;rēdere.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jubilejas svinībās daudz viesu: Andris Akmentiņ&scaron; &ndash; dzejnieks un mūziķis, Reinis Tomiņ&scaron;, kas spēlējot marimbu rādīja savu virtuozo muzikalitāti. Bērnu ansamblis no Limbažu mūzikas skolas Daces Rubules vadībā.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svētki noslēdzās Vika pasaku parkā, kur&nbsp; gaisā tika palaisti krāsaini baloni ar laba vēlējumiem konkursa &ldquo; Bērnu literatūras maģija&rdquo; nākotnei.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa,</p> <p>Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p>Sat, 26 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37939&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37939&type=1Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļaLBB VN 19. vasaras konference Limbažos<p>Ir vasaras vidus un kā ik gadu jūlijā Vidzemes bibliotekāres tiekas vasaras saietā konferencē. &Scaron;ogad tikāmies Limbažu novada Limbažu pagasta tūrisma un atpūtas kompleksā "Meža salas". Konferences tēma "Visi ceļi ved uz bibliotēku - daudzkrāsainu Gaismas pili". &Scaron;ī kopīgā tēma sevī ietvēra deviņas krāsainas apak&scaron;tēmas : zilā krāsa "Bibliotēku infrastruktūra, sarkanā krāsa "Inovācijas bibliotēkās", violetā krāsa "Bērns un pusaudzis bibliotēkā", oranžā krāsa " Rado&scaron;ais bibliotekārs" un citas. Katrā tēmā varējām noklausīties dažādas lekcijas, kuras lasīja LNB direktors Andris Vilks, arhitekti Jānis Dripe un Sarmīte Pāvilaite, LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistes Māra Jēkabsone un Ilze Kļaviņa, Anita Strok&scaron;a - Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja, Kristīne Mozerte - psiholoģe, Elīna Zelčāne - ge&scaron;taltterapeite, u.c. Konference uzņēma arī ciemiņu - Viborgas reģiona (Krievija)centrālās bibliotēkas direktori Irinu Semjonovu, kura dalījās savā pieredzē par bibliotēku darbu mūsu kaimiņzemē.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konferencē ne tikai klausījāmies lekcijas, bet piedalījāmies arī rado&scaron;ajā darbnīcā "Visi ceļi ved uz bibliotēku". Tas bija visu Vidzemes bibliotekāru kopdarbs, kas tika atraktīvi prezentēts. Mēs- Burtnieku novada bibliotekāres piedalījāmies dzeltenās krāsas grupā un mūsu grupas darbu citiem aizrautīgi un veiksmīgi prezentēja Ēveles bibliotēkas vadītāja Aelita Punkstiņa.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konferenci noslēdz LBB VN vadītāja pārvēlē&scaron;anas un ekskursijas - iespēja redzēt jauno Limbažu Galveno bibliotēku, Limbažu muzeju, sabiedrisko centru Lādes Vītoli un Lādes bibliotēku, N. Bomja maiznīcu "Lielezers", Jāņa Ulmja veselības augu dārzu.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dienas piesātinātas un, patie&scaron;ām, krāsainas. Mājās atgriezāmies bagātākas ar informāciju un zinā&scaron;anām un viedokli&nbsp; - kā bagātināt bibliotēku darbu savā pagastā un Burtnieku novadā kopumā.</p>Sat, 16 Jul 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37092&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37092&type=1Dace PriedePriede starp debesīm un zemi<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dace Priede. Psiholoģe, teoloģe, aktrise, režisore, dzejniece, rakstniece, mamma un vecmāmiņa. Tā ar sevi iepazīstina mūsu&nbsp; Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vie&scaron;ņa. Tik&scaron;anās ar Daci notika bibliotēku nedēļā, kad visā Latvijā bibliotēkās notiek dažādas rado&scaron;ās darbnīcas, ekskursijas, tik&scaron;anās ar rakstniekiem, dzejniekiem, literāri pasākumi. Arī Rencēnos.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dace ir stipra, enerģiska, optimistiska, sirdsgudra un ļoti gai&scaron;a. To apliecina viņas stāsts par savu personīgo dzīvi, bērniem un mazbērniem, kuri visi ir viņas bērni, bet ne visos plūst viņas asinis. Par to kā &nbsp;dzīves ceļos viņu pavada viņas &bdquo;Boss&rdquo; - Dievs tas Kungs , uz kuru Dace mācījusies paļauties, un kur&scaron; viņu pavada vienā gadījumā &ndash; kad visu savā dzīvē dari pats. Un tā Dace ir paļāvusies gan savos ikdienas ceļos, gan kalpojot baznīcas draudzē. Daces stāsts ir par cilvēku attiecībām, par priekiem, sāpēm un mīlestību, savstarpējo atbildību un bezatbildību,pa&scaron;apziņu. Par attiecībām ar mūsu mazākajiem brāļiem, dzīvniekiem- sunī&scaron;iem un kaķī&scaron;iem, ko viņa apzinājusi un sarakstījusi stāstus, kurā ik vienā ir pa sirdsgudram atradumam &ndash; atziņai, atskārsmei par atbildību, ko mēs cilvēki nesam visas pasaules priek&scaron;ā kā gudrākās un stiprākās zemes būtnes. Rakstniece lasa fragmentus no saviem stāstiem un pasakām, raisot interesi un atbildīgu līdzjūtību, liekot aizdomāties mums katram pa&scaron;am par sevi un savām attieksmēm.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rakstniece stāsta arī par saviem hobijiem&nbsp; - grāmatzīmju un rotu veido&scaron;anu. Mums tiek dota iespēja tās redzēt un iegādāties.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dace ar lepnumu stāsta , ka ir viena no retajām mācītājām Latvijā, kas savā sprediķī baznīcēniem ievij arī latvie&scaron;u dainas, sasaistot latviskās vērtības ar kristīgo reliģiju un kultūru, mācot gūt un vairot skaisto, labo, visu pozitīvo cilvēku savstarpējās attiecībās ģimenē un sabiedrībā kopumā. Viņa interesējas arī par indiāņu kultūru un mitoloģiju, apzinot senās Amerikas kultūras spēka zīmes. Viesojusies indiāņu rezervātā un tikusies ar indiāņu vecajiem.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daces Priedes vieso&scaron;anās Rencēnos noslēdzas Camphill Rožkalni Cincendorfa namā, kur cieminieki, sagaidot savu ciemiņu, sarūpēju&scaron;i &nbsp;cienastiņu &ndash; pa&scaron;ceptos siera cepumus un īpa&scaron;i gardo Rožkalnu tēju. Rakstniece lasa fragmentus no&nbsp; savām 366 pasaciņām jeb Dieva sarunām ar cilvēku, tā rodot kontaktu ar jaunie&scaron;iem un ciemata darbiniekiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p>Sat, 30 Apr 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36378&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36378&type=1Bērnu jauniešu un vecāku žūrija 2015Lielā lasīšana Burtnieku novadā un Rīgā<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Ir noslēgusies 2015. gada Lielā Lasī&scaron;ana. Tā aizsākās pagāju&scaron;ā gada pavasarī, kad , kā ikgadu, bibliotēkas tika aicinātas piedalīties VKKF organizētajā lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā &bdquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija&rdquo;. Katram uzdevums savs, bet tomēr vienots &ndash; būt par grāmatu ekspertu, kas nozīmē izlasīt un novērtēt konkrētas grāmatas, kā arī piedalīties bibliotēku organizētajos pasākumos.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasītājiem ir iespēja piedalīties Burtnieku novada &nbsp;lielajā ekspertu pasākumā, kas katru gadu notiek vienā no novada pagastiem. 2015. gada vasarā pabijām Matī&scaron;os, kur bibliotekāres Agita Zalte un Dace Alsiņa, kopā ar savām kolēģēm bija sarūpēju&scaron;as rado&scaron;ās darbnīcas, viktorīnas par izlasītajām grāmatām. Apskatījām Jēkabkalnu un Dziesmu svētku akmeni, pasākuma noslēgumā ciemojāmies uzņēmumā &ndash; ražotnē &bdquo;Cietais rieksts&rdquo;, kur redzējām ogu saldējamās iekārtas un nogar&scaron;ojām uzņēmuma produkciju. Arī &scaron;ogad &ndash; jūnijā, gaidāms pārsteigums.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taču Latvijā vislielākais pasākums notiek Rīgā. Parasti Ķīpsalas izstāžu zālē, bet &scaron;ogad jaunuzceltajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Imanta Ziedoņa zālē. Latvijas nacionālajā bibliotēkā mājo arī pati galvenā lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas &bdquo;brigāde&rdquo; &ndash; LNB Bērnu literatūras centrs ar tās vadītāju Silviju Tretjakovu. Ar viņas gādību ik gadu pavasarī notiek Lielie Lasī&scaron;anas svētki, kur no visas Latvijas sabrauc visčaklākie lasītāji, &scaron;ogad &ndash; ap astoņiem simtiem.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tādi ir arī Burtnieku novadā.&nbsp; Pavisam mūsu &nbsp;novadā &scaron;ajā programmā darbojas 75 grāmatu eksperti, no kuriem 10 vecāki un&nbsp; 65 bērni. &Scaron;ogad uz Rīgu posās lasītājas no Ēveles un Rencēnu pagastiem &ndash; ēvelietes Inga un Alīna Kalniņas, bet no Rencēniem &ndash; Elīza un Luīze Laura Jančevskas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasākumā Rīgā uzzinām, ka lasī&scaron;anā piedalās arī bērni un vecāki, kas Latvijā &scaron;obrīd nedzīvo. Lasī&scaron;anas programma ple&scaron;as pla&scaron;umā un tālākais Bērnu žūrijas punkts pasaulē atrodas Amerikā., protams, arī Īrijā un Lielbritānijā, pavisam 40 latvie&scaron;u diasporas centri pasaulē.&nbsp; Lasī&scaron;anas svētkos bērni uzzin grāmatas, kas lasītas un vērtētas kā visinteresantākās un skaistākās. Nav viegli bijis izvērtēt &ndash; somu, zviedru, krievu, īslandie&scaron;u, vācu, latvie&scaron;u tautību autori, tulkotāji, grāmatu ilustratori, kuru grāmatas izvēlēju&scaron;ās izdot izdevniecības Latvijā, Tas viss ir rezultējies, grāmatiņas savietojot dažādās vietās, bet pirmo vietu ieguvējas ir &scaron;īs:</p> <p>5 + grupā &ndash; T. Robere&scaron;ts &bdquo;Vilks, kur&scaron; izvēlās no grāmatas&rdquo;</p> <p>9 + grupā&nbsp; - R. Lagerkranca, Ē. Eriksone&nbsp; &bdquo;Mana laimīgā dzīve&rdquo;</p> <p>11 + grupā &ndash; K. Olsone &bdquo;Stikla bērni&rdquo;</p> <p>15 + grupā &ndash; R. Dž. Palasio &bdquo;Brīnums&rdquo;</p> <p>Vecāku žūrijas grupā &ndash; M. Bērziņ&scaron; &bdquo;Svina gar&scaron;a&rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasī&scaron;anas svētkus interesantus darīja&nbsp; Jūrmalas teātris, kas ar pelēnu Pūkas, Pīkas un Pogas palīdzību&nbsp; dziedāja dziesmas, skaitīja dzejoļus un delverējās nebēdādami. Vecāko grupu bērnus un vecākus priecēja LNB direktora Andra Vilka uzruna čaklākajiem lasītājiem un koncerts.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svētku dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Dzelzceļa muzeju un piedalīties&nbsp; spēlē par dzelzceļa transportu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par iespēju nokļūt Rīgā sakām paldies Valmieras Integrētās bibliotēkas bērnu nodaļas galvenai bibliotekārei Lolitai Dreimanei.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 29 Mar 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29012&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29012&type=1dzejas dienasMaija LaukmaneMonika ZariņaCamphill RožkalniSaules diena Rencēnos<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Paldies par Saules dienu Rencēnos, vēsta ieraksts nesen izdotajā dzejnieces Maijas Laukmanes haiku grāmatiņā. Vēsta pārliecino&scaron;i un palieko&scaron;i. Arī Rencēnu dzejas draugu atmiņās.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;ī ir otrā reize, kad dzejniece viesojas Rencēnu pagastā. Neizpaliek trimdas dzejnieces Monikas Zariņas dzīvesvietas Rencēnu pagasta Lejpurniekos apmeklējums, kas dziļi saviļņo &nbsp;Maiju Laukmani. Ģimenes draugi, gara radinieces dvēseļu sarunā&hellip; Vecā klētiņa, kas vēl glabā M. Zariņas atstāto dažādo literatūras krājuma mantojumu.(Pa&scaron;reizējais Lejpurnieku īpa&scaron;nieks Raitis Apinis to novēl Rencēnu pamatskolas muzejam un Rencēnu pagasta 1. bibliotēkai ). It visur vēl Monikas pieskāriens. Maija to sajūt un emocionāli izdzīvo.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tālāk ceļ&scaron; ved uz Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeju. Tā vadītāja Inese Birzkope viesmīlīgi izrāda materiālus, fotogrāfijas un lietas, kas stāsta par notikumiem un Rencēnu cilvēku dzīvēm un gaitām Latvijā un pasaulē.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vēlāk seko tik&scaron;anās ar Rencēnu pagasta iedzīvotājiem. Saruna par dzeju, dzejas lasījumi un pārdomas par dzejas ārējo, vizuāli saturisko pamatu- alfabēta burtu virknējumiem vārdos, teikumos. Par 33 burtu salikumiem, kas aizved&nbsp; sajūtās un dvēseles lidojumos tālāk par ierasto, paceļ un spārno&hellip;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kā ierasts Dzejas dienā, Rencēnu 1. bibliotēkas viesi apciemo arī Camphill ciemata Rožkalni saimi. Dzejniece runā savu dzeju, arī mājinieki sagatavoju&scaron;i priek&scaron;nesumus .Veidojas azartisks dialogs. Rožkalnie&scaron;i ciemiņiem izrāda savu saimniecību un cienā ar pa&scaron;u piena mājā darīto sieru un sviestu. Brīnumaini gar&scaron;o Rožkalnu zāļu tēja &ndash; cienasts pirms tālā ceļa atpakaļ uz Talsiem.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ar savstarpējiem laba vēlējumiem atvadāmies.</p> <p>&nbsp;</p> <p>es esmu</p> <p>dzirksteļu uzlasītāja</p> <p>&scaron;ajā brīnumu</p> <p>brīnumu</p> <p>dzīvē</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tā par sevi dzejniece.</p> <p>Lai daudz brīnumainu dzirksteļu arī turpmāk!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa,</p> <p>Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p>Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29395&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29395&type=1pieredzes apmaiņaHorvātijaSeptembris Horvātijā<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Septembris. Laiks rudenīgs. Vēj&scaron; kaisa krāsainas lapas un pelēki mākoņi smidzina lietu. Ik dienu un vakaru tiek klausītas laika ziņas un salīdzinātas ar prognozēm internetā. Nu ko &ndash; Horvātijā sola lietu, kam arī gatavojamies&hellip; Latvijas bibliotekāri po&scaron;as ceļojumam. Tikai dienu pirms brauciena meteorologi ziņo, ka laiks Balkānos&nbsp; nedaudz mainās un varam cerēt uz saulīti.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ceļojums iecerēts 8 dienas kā bibliotekāru profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Horvātiju un Austriju. Un tā 20. septembra agrā rīta stundā dodamies ceļā. Braucienu organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas konsultatīvais centrs sadarbībā ar tūrisma firmu &bdquo;Rīgas Tūristi&rdquo;. &Scaron;ī sadarbība notiek jau daudzu gadu garumā un bibliotekāri apceļoju&scaron;i Ēģipti, Portugāli, Nīderlandi, Skotiju, Turciju, Poliju, Austriju un citas valstis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lai nokļūtu Horvātijā, jāveic divu dienu gar&scaron; pārbrauciens pār Poliju, Slovākiju, Slovēniju. Ceļojam ar autobusu un varam aplūkot kā laukus, tā pilsētas, redzēt katras zemes ciemu un pilsētu arhitektūru, kultūru, zemnieku veikumu &ndash; poļu, slovēņu, slovāku cilvēku ikdienas dzīvi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Horvātijai tuvojamies vakarā. Pulksteņa rādītāji pagriezti stundu atpakaļ. Tumsa pārvelkas pār debesu jumu un, kad tuvojamies Trogirai, kuras apkaimē būs mūsu dzīvesvieta un naktsmītnes, ir jau &nbsp;melna nakts. Trogira atrodas Horvātijas novada Dalmācijas vidusdaļā uz nelielas salas un ir viena no Adrijas jūras piekrastes skaistākajām pilsētām. Lai tajā nokļūtu, jāveic serpentīna ceļ&scaron; lejup no kalniem un Trogira ielejā ieraugāma kā zvaigzņu sietiņ&scaron;. Tik naksnīgi mirgojo&scaron;a un skaista pērle.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pirmā diena Horvātijā ir kā atpūta pēc garā ceļa. Braucam ar kuģīti pa Adrijas jūru un vērojam salas, līčus un līcī&scaron;us. Nepaiet ilgs laiks, kad klāt &Scaron;olta. Tajā izkāpjam un izstaigājam salu. Palmas, neparastas priedes, oleandri, bugenvillijas. Nelieli veikaliņi, kuros , redzams, tiek gaidīti tūristi. Atkal dodamies jūras ceļā un nonākam nāko&scaron;ā salā, kur mūs sagaida vietējais jauneklis ar ģitāru un dziesmu. Viņa kompanjoni sarūpēju&scaron;i zivju maltīti. Klāt piekožam baltmaizi (rupjmaizi Horvātijā visa ceļojuma laikā tā arī neieraugām) un kāpostu salātus. Horvātu pui&scaron;i ir dāsni &ndash; mums iespēja nogar&scaron;ot dzērienu &ndash; rakiju un bumbieru liķieri, ko labprāt iepērkam suvenīriem mājup. Kolēģes izmanto iespēju peldēties Adrijas jūrā.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otrajā dienā, cauri Neretvas upes ielejai, dodamies uz tālāko Horvātijas dienvidu galu &ndash; Dubrovniku. Pilsētu, kura deviņdesmito gadu sākumā pieredzēja kara ap&scaron;audes, kas iznīcināju&scaron;as ne vienu vien kultūras pieminekli. Tikai pēc 1995. gada pilsēta atgriezusies ierastajā dzīvē, kad UNESCO un Eiropas Savienība pievērsusies pilsētas rekonstrukcijai. Pilsētas apskatē iekļauta arī Dubrovniku pilsētas bibliotēka, kas atrodas vecpilsētā. Tajā aplūkojam bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļu, konferenču zāli, periodikas nodaļu un uzzinām, ka bibliotēka tās apmeklētājiem pieejama vien par maksu. Bibliotēkā ir gan tradicionālie &ndash; papīra informācijas nesēji, gan elektroniskie dokumenti, tā apkalpo pilsētas un tuvējo pa&scaron;valdību iedzīvotājus. Dubrovnika ir sena cietok&scaron;ņa, katedrāļu un klosteru piesēta. Uzkāpjot cietoksnī, paveras skaists skats uz Adrijas jūru &ndash; zilu, zilu,&nbsp; dzidru, dziļi caurredzamu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nākamā dienā aplūkojam Splitu un Trogiru. Sākam ar Splitas, Marko Marulika vārdā nosauktās bibliotēkas apmeklējumu. Tajā ir vairākas nodaļas: bērnu un jaunie&scaron;u, pieaugu&scaron;o, periodisko izdevumu, vēstures jeb novadpētniecības nodaļa, kur tiek krātas un glabātas vēsturiskas liecības, visdažādākie pilsētas iedzīvotāju dāvinājumi bibliotēkai &ndash; notis, seni rokraksti, avīzes, vēstules, dienasgrāmatas, kartes &nbsp;Bibliotēkām Horvātijā savs elektroniskais katalogs &ndash; sistēma ZAKI, kas izstrādāta un uzturēta Zagrebas bibliotēkā. Arī &scaron;eit uzzinām, ka bibliotēkas pakalpojumi par noteiktu samaksu. Bibliotēkai ir sava izstāžu zāle.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Splitā esot, nedrīkst neapmeklēt romie&scaron;u imperatora Diokletiāna pili, kas celta ap 3. gs. Tagad tajā izvietoti veikaliņi un kafejnīcas, restorāni un senatnes elpa sajaukusies ar mūsdienām. Par seno nojaust palīdz īpa&scaron;s rituāls, kurā simboliski Valdnieks ar savu sievu vēr&scaron;as pie tautas, liekot vēlēt visiem labu un skaistu dzīvi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trogirā izmantojam iespēju iepirkties tirgū. Tie&scaron;i tajā arī ieraugām Horvātijas lauku bagātības- olīvas, olīvu eļļu, saldas un sāļas vīģes, mandarīnus, vīnogas un dažādus sierus.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ceturtā diena paiet Plitvicas ezeru nacionālajā parkā, kas kop&scaron; 1979. gada iekļauts UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā. Parka teritoriju veido 16 dažādu augstuma līmeņu ezeri, kurus savieno dažādu augstumu ūdenskritumi. Parkā var pārvietoties ar kuģīti, elektrobusiem un doties pastaigā kājām pa gājēju laipām. Mēs izmantojām visas piedāvātās iespējas. &Scaron;ajā dienā mūs pārsteidza jau Latvijā solītais lietus, kā dēļ visu dabas parku apskatīt nepaguvām &ndash; bija sāku&scaron;as applūst gājēju takas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tālāk sekoja ceļ&scaron; caur Austrijas federālo zemi &Scaron;tīriju, kur arī tās galvaspilsētā Grācā ciemojāmies bibliotēkā. Tā pēc rekonstrukcijas atvērta 2011. gadā, kur tās arhitektūrā apvienoti modernās mākslas un dizaina elementi ar viduslaiku interjeru. Daļa pla&scaron;ās bibliotēkas atrodas zem zemes.&nbsp; Tajā milzīgs katalogs, vēl kartī&scaron;u veidā, īpa&scaron;as kar&scaron;u glabātuves, daiļliteratūras nodaļa, periodikas nodaļa, arhīvs, grāmatu restaurācijas nodaļa, grāmatu tīrī&scaron;anas un atputekļo&scaron;anas ma&scaron;īna - aparāts, kas izmaksā vairākus desmitus tūksto&scaron;u eiro&hellip;Arī Austrijā bibliotēkas par samaksu. Ļoti pla&scaron;a bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļa. Tajā literatūra, spēles, lelles, dīvāniņi, spilventiņi&hellip;-viss bērnu brīvā laika pavadī&scaron;anai. Pat simboliska leļļu teātra skatuvīte.&nbsp; Vēlāk pilsētas apskate &ndash; opera, rātsnams, slavenais Grācas pulkstenis&hellip;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tā ritēja dienas. Pienāca laiks, kad jādodas mājup. Iespaidi? Kad vēl mājās esot klausījos nostāstus par mūsu ekskursijas galamērķi, izrādās, pat savās gara domās nebiju varējusi iztēloties, cik &scaron;ī zeme savdabīga un skaista &ndash; kalni, ielejas, serpentīna ceļi, upes, vīna dārzi, ķirbju lauki&hellip; Jūra, skaistā Adrijas jūra. Cik patīkami un sirsnīgi ļaudis, kas dzīvo dziļā cieņā un mīlestībā pret savu valsti, kas izcīnīta pēdējā &nbsp;karā un nesaticībā ar brāļiem Balkānu zemē. Ceļ&scaron; uz brīvību nav bijis viegls , par to horvāti dzied savās dziesmās, kur ar vārdiem &bdquo;moja ļuba, tvoja ļuba&rdquo; izsaka visu vispatiesāko, ko jūt savā dvēselē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andra Auniņa</p> <p>Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja</p>Wed, 05 Nov 2014 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23915&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23915&type=1MazsalacaKocēniVaidavaValmieras reģiona bibliotekāru izbraukuma seminārs<p>30. maijā Valmieras reģiona bibliotekāri devās izbraukuma seminārā, lai apciemotu kolēģes Vaidavā, Kocēnos un Mazsalacā. Visas &scaron;īs bibliotēkas &scaron;ajā gadā ir ieguvu&scaron;as izremontētas, jaunas, skaistas telpas, kas priecē ne tikai pa&scaron;us &scaron;o pagastu un pilsētas lasītājus, bet arī mūs - ciemiņus.</p> <p>Vaidavā mūs sagaida Maijas sarūpētas 3 dažādas&nbsp;kafijas un cienasts, kā arī mākslinieces Birutas Jansones kompozīciju un tekstiliju izstāde, kas visu mūsu apbrīnas vērta.</p> <p>Kocēnos tiekamies ar Aivu un novada domes priek&scaron;sēdētāju Jāni Olmani un kultūras nama vadītāju Ināru Blūmu, kas mūs priecē ar mūziku un dzejas lasījumiem. Arī vīna glāzi.</p> <p>Mazsalacā mūs sagaida Zane ar savām kolēģēm. Pēc bibliotēkas telpu apmeklējuma , dodamies pusdienās, vēlāk tiekamies ar Mazsalacas novada domes priek&scaron;sēdētāju Zundas kungu un klausāmies Mazsalacas mūzikas skolas audzēkņu priek&scaron;nesumus.</p> <p>Paldies kolēģēm par jauki izdevu&scaron;os dienu!&nbsp;</p>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23904&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23904&type=1EkskursijasLatvijas Nacionālā bibliotēkaLatvija bibliotekāriSkotijaLatvijas bibliotekāru ekskursija uz Skotiju<p>No 6.-10. maijam Latvijas bibliotekāriem, pateicoties tūrisma firmai "Rīgas Tūristi" un LNB Konsultatīvajam centram, bija iespēja doties ekskursijā-profesionālajā braucienā&nbsp;uz britu zemes ziemeļu galu&nbsp;- Skotiju.</p> <p>Skotija mūs neapdalīja, tā sagaidīja gan ar sauli un siltumu (pirmajā dienā), gan ar lietu un vēju un skotu salas vēsumu un miglu...</p> <p>Dienas bija piepildītas ar gariem pārbraucieniem , kas pārvērtās interesantos ceļojuma mar&scaron;rutos, kuros redzējām pilis-Edinburgas, Stērlingas, Ēnikas, Anglijas karalienes rezidenci Skotijā.</p> <p>&nbsp;Redzējām augstkalnu tundru un augstāko kalnu Ben Nevis, Lohnesa ezeru, vien Nesija kā jau vienmēr, ar mums negribēja pat redzēties.</p> <p>Daba skarba un savdabīga, caur to arī skaista. Brīvā dabā augo&scaron;ie, jau ziedo&scaron;ie rododendri un leknās savvaļā ziedo&scaron;ās narcises, raisa skaistuma pilnas emocijas...</p> <p>Viesojāmies Edinburgas nacionālajā bibliotēkā un Glazgovas Universitātes bibliotēkā, kā arī Glazgovas Sievie&scaron;u biblbiotēkā.</p>Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=7015&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/rencenu-pagasta-1-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=7015&type=1dzejaAndra ManfeldeMuzikālās drāmasDZEJAS DIENAS 2010<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010. gada 15 septembrī, plkst 14:00, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja aicina rencēnie&scaron;us, kā arī visus burtnieku novada iedzīvotājus, viesus, kurus saista dzeja un dziesma uz uz pasākumu "Ja tu man esi".</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pasākuma viesis būs dzejniece Andra Manfelde. Meitene, kuras liktenī ne viss rakstīts tikai gaismas pilniem burtiem.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meitene, kuru dzīve nesusi ne tikai aug&scaron;up, bet arī lejup...</p> <p>Ne tikai savs spēks, bet arī Dieva dotais, lūgtais un saņemtais...Izdzīvotais. Izsāpētais. Un atrastais. Mazajā meitiņā.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Notiks darbu autorlasījumi, kā arī būs iespēja iegādāties publicētos darbus.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Noskatīsimies muzikālo drāmu "Adata" DVD formātā</p>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0300