Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrshttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrshttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39766&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39766&type=1fotokonkurssFoto konkurss "Noķerts mirklis"<p> <div> <div class="text_mod_style"> <div>Jaunie&scaron;i un pieaugu&scaron;ie, profesionāļi un amatieri aicināti piedalīties foto konkursā &ldquo;Noķerts mirklis&rdquo;. Aicinām paskatīties apkārt caur fotoobjektīva aci un ieraudzīt skaisto mūsu pagastā.</div> </div> </div> <div> <div class="text_mod_style"> <div>Konkursa mērķis ir iesaistīt dažāda meistarības līmeņa fotogrāfus mākslinieciski kvalitatīvu un interesantu Kursī&scaron;u pagastu raksturojo&scaron;u fotogrāfiju radī&scaron;anā un fotoattēlu krājumu papildinā&scaron;anā. Fotogrāfijas tiks izmantotas informatīvo izdevumu veido&scaron;anai, ievieto&scaron;anai Kursī&scaron;u pagasta pārvaldes mājaslapā, sociālajos tīklos, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādes &bdquo;Noķerts mirklis&hellip;&rdquo; izveido&scaron;anai.</div> <div>Vairāk par konkursu un nolikums <strong><a href="http://www.kursisi.lv/112494/piedalies-foto-konkursa-nokerts-mirklis2/">&Scaron;EIT</a></strong></div> </div> </div> </p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40280&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40280&type=1Saldus pilsētas bibliotēkanovadpētniecības izstādetematiska izstādeNovadpētniecības izstāde „Saldus literārā apvienība”<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 02.03. līdz. 31.03.2017.</strong></p> <p>Saldus pilsētas bibliotēkas</p> <p><strong>novadpētniecības izstāde &bdquo;Saldus literārā apvienība&rdquo;</strong></p>Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40435&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40435&type=1literatūras izstādeLiteratūras izstādes MARTĀ<p><strong>Marta literatūras izstādēs godinām rakstniekus jubilārus, sievietes aktrises, gatavojamies pavasara dārza darbiem un apskatam spēles brīvajam laikam. Nāc ieskaties grāmatu pasaulē!</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>PIEAUGU&Scaron;AJIEM</strong></p> <p><strong>&bdquo;Ar valodu spēlēties&rdquo; </strong>(literatūrzinātniecei <strong>Janīnai Kursītei - 65 </strong>(1952))<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Simts vientulības gadi&rdquo; </strong>(kolumbie&scaron;u rakstniekam <strong>Gabrielam Garsijam Markesam - 90 </strong>(1927-2014))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Ar Pulicera prēmiju kabatā&rdquo; </strong>(amerikāņu rakstniekam <strong>Džonam Apdaikam - 85 </strong>(1932-2009))</p> <p><strong>&bdquo;Zied pienenes&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Jānim Plotniekam - 85 </strong>(1932-2003))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Mēness bērns&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Jānim Einfeldam - 50 </strong>(1967))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Siržu likteņi&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Kārli Ieviņam - 129 </strong>(1888-1977))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Viss nāk un aiziet tālumā&rdquo; </strong>(rakstniekam, žurnālistam <strong>Osvaldam Mauriņam - 85 </strong>(1932))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Sarmots ugunskurs&rdquo; </strong>(dzejniekam <strong>Mārim Melngalvam - 60 </strong>(1957-2005))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Gaidot dārza darbus&rdquo;</strong></p> <p><strong>&ldquo;Sieviete un teātris: mūsu spožās, neatkārtojamās, lieliskās&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>BĒRNIEM UN JAUNIE&Scaron;IEM</strong></p> <p><strong>&bdquo;Lai būtu teātris, nepiecie&scaron;ama luga&rdquo;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Spēles brīviem brīžiem&rdquo;</strong></p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40445&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40445&type=1Kolekcijastematiska izstādeKolekcijas izstāde “Par piemiņu no izrādes” – dažādu teātra izrāžu programmas<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 20.03.-30.04.2017.</strong></p> <p>Kursī&scaron;nieka Mārtiņa Lagzdona kolekcijas izstāde</p> <p><strong>&ldquo;Par piemiņu no izrādes&rdquo; &ndash; dažādu teātra izrāžu programmu kolekcija</strong></p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40606&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40606&type=1lekcijaSarunu pēcpusdienaStāsts par ENEGRAMMU kopā ar Irēnu Lagūnu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>3.aprīlī plkst.18.00</strong></p> <p><strong>&ldquo;Saruna par ENEAGRAMMU&rdquo;</strong></p> <p>Uz interesantu laika pavadī&scaron;anu sarunā aicina un zinā&scaron;anās dalīsies <strong>Irēna Lagūna</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Tas nav noslēpums, ka mēs esam ļoti dažādi. Ar vieniem mums viegli ir komunicēt, ar citiem ne tik viegli. Reizēm pat ar sevi nav viegli.</p> <p>Eneagrammas zinātne palīdz saprast &scaron;os iemeslus, un, kas ir pats labākais &mdash;&nbsp; parādot cilvēku at&scaron;ķirīgo būtību vislabvēlīgākajā gaismā, palīdz pieņemt un koriģēt savu izturē&scaron;anos, tā padarot dzīvi priecīgāku sev un citiem.</p> <p>Visa pamatā ir attiecības! (tā saka gudri cilvēki)&nbsp;</p>Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40443&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40443&type=1lasītāju klubsTematisks pasākumsLasītāju kluba pasākums — lasam visi vienu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>28.03.2017. plkst. 19.00</strong></p> <p><strong>Lasītāju kluba pasākums</strong> &mdash; lasam visi vienu - romāns &bdquo;Ceļmalas puķes&rdquo;</p> <p>Uzzināsim par, izpētīsim un ieskatīsimies, sazināsimies ar!</p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40441&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40441&type=1krustvārdu mīklas minēšanaTematisks pasākumsKrustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 7.kārta<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>23.03.2017. plkst.16.00</strong></p> <p><strong>Krustvārdu mīklu minē&scaron;anas čempionāta 3.posma 7.kārta</strong></p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40439&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40439&type=1Tematisks pasākumsLekcijas. Lekciju cikls.Lekciju cikla pasākums “Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū” muzeja speciālistes Ilzes Harunas lekcija-stāstījums<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>21.03.2017. plkst. 18.00</strong></p> <p>Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā <strong>&ldquo;Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū&rdquo;</strong></p> <p>J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālistes Ilzes Harunas lekcija-stāstījums</p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39944&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39944&type=1Portrets tuvplānātikšanās ar autoruVKKF projektiPasākums „Gan jau viss būs labi” tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>28.02.2017. plkst. 18.30</strong></p> <p><strong>Pasākums &bdquo;Gan jau viss būs labi&rdquo; tik&scaron;anās ar rakstnieku Māri Bērziņu</strong></p> <p>Projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (4)&rdquo; ietvaros ar VKKF atbalstu.</p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39948&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39948&type=1krustvārdu mīklas minēšanaTematisks pasākumsKrustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 6.kārta<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>23.02.2017. plkst.16.00</strong></p> <p><strong>Krustvārdu mīklu minē&scaron;anas čempionāta 3.posma 6.kārta</strong></p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39942&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39942&type=1Tematisks pasākumsLekcijas. Lekciju cikls.Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā “Ielas garuma stāsts: Striķu iela Saldū”<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>16.02.2017. plkst. 18.00</strong></p> <p><strong>Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā &ldquo;Ielas garuma stāsts: Striķu iela Saldū&rdquo;</strong></p> <p>J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālistes <strong>Ilzes Harunas</strong> lekcija-stāstījums</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iepazīsim pilsētas tirgus laukumu un Striķu ielu. Savulaik tirgus laukums bijis nozīmīgs ne tikai miesta veido&scaron;anā, te notiku&scaron;i pilsētniekiem ļoti svarīgi pasākumi. Striķu iela, kā vecākā Saldus iela glabā daudz nostāstu par seniem un ne tik seniem notikumiem.</p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39940&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39940&type=1Portrets tuvplānātikšanās ar autoruVKKF projektsPasākums „Fantāzija un fantastika” tikšanās ar jauniešu rakstnieci Lauru Dreiži<p>Kursī&scaron;u pamatskolā</p> <p>14.02.2017. plkst. 13.00</p> <p>Pasākums &bdquo;Fantāzija un fantastika&rdquo; tik&scaron;anās ar jaunie&scaron;u rakstnieci Lauru Dreiži</p> <p>Projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (4)&rdquo; ietvaros ar VKKF atbalstu.</p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40084&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40084&type=1literatūras izstādeLiteratūras izstādes FEBRUĀRĪ<p><strong>PIEAUGU&Scaron AJIEM</strong></p> <p><strong>&bdquo;Mīlestības krā&scaron;ņais koks&rdquo; </strong>(dzejniecei <strong>Mirdzai Ķempei - 110 </strong>(1907-1973))<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Zvaigznes staro pār mums&rdquo; </strong>(amerikāņu rakstniekam <strong>Sidnijam &Scaron;eldonam - 100 </strong>(1917-2007))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Neapskaužams liktenis&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Miermīlim Steigam - 90 </strong>(1927))</p> <p><strong>&bdquo;Nav vārdam vietas&rdquo; </strong>(dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei <strong>Mārai Zālītei - 65 </strong>(1952))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Svētvakara viesis&rdquo; </strong>(rakstniecei <strong>Skaidrītei Kaldupei - 95 </strong>(1922-2013))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Mīlestība&hellip; latvie&scaron;u literatūras nosaukumos&rdquo;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Mīlestība&hellip; ārzemju literatūras nosaukumos&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>BĒRNIEM UN JAUNIE&Scaron;IEM</strong></p> <p><strong>&bdquo;Mīlestība&hellip; jaunie&scaron;u literatūras nosaukumos&rdquo;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Draugi&hellip; bērnu literatūras nosaukumos&rdquo;</strong></p>Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39897&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39897&type=1stāstu laiksTematisks pasākumsCeļojuma iespaidu pēcpusdienaStāstu pasākums "Ceļojumu piezīmes – Sicīlija”<p><span style="font-size: 13.6px;">Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</span></p> <p><strong>07.02.2017. plkst.18.00</strong></p> <p>Stāstu laiks t@vā bibliotēkā</p> <p><strong>&ldquo;Ceļojumu piezīmes &ndash; Sicīlija&rdquo;</strong></p> <p><strong>Stāsta ezerniece Ināra Riežniece</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz pasākumu līdz ņemam maiņas apavus!</p>Tue, 31 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39946&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39946&type=1Rozentāls J.tematiska izstādeJ.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde "Mākslinieks J. Rozentāls"<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>Līdz 28.02.</strong></p> <p>J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde</p> <p><strong>"Mākslinieks J. Rozentāls"</strong></p> <p>Izstāde piedāvā iepazīties ar Jaņa Rozentāla svarīgākajiem dzīves notikumiem un dod ieskatu mākslinieka daiļradē.</p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39769&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39769&type=1lasītāju klubsTematisks pasākumsLasītāju kluba pasākum - grāmatu blogi un blogeri<p><span>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</span><br /><strong>31.01.2017. plkst.19.00<br />Lasītāju kluba pasākums &mdash; grāmatu blogi un blogeri</strong></p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39771&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39771&type=1Tikšanās ar grāmatu autoriemPortrets tuvplānāVKKF projektsPasākums „Par lāčiem un ceļojumiem” tikšanās ar Juri Zvirgzdiņu un Ingunu Cepīti<p><strong>Kursī&scaron;u pamatskolā 31.janvārī plkst.11.00</strong><br /><span>Pasākums &bdquo;Par lāčiem un ceļojumiem&rdquo;</span><br /><strong>tik&scaron;anās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu un bērnu grāmatu autori, izdevēju Ingunu Cepīti</strong></p> <p><strong></strong><br /><span>Pasākums tiek organizēts Kursī&scaron;u bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (4)&rdquo; ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!</span></p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39767&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39767&type=1kolekciju izstādeKursīšnieces Jautrītes Līdakas kolekcijas izstāde “Krūzes un krūzītes”<p><span>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</span><br /><strong>No 04.01.-28.02.2017</strong><span>.</span><br /><span>Kursī&scaron;nieces Jautrītes Līdakas kolekcijas izstāde</span><br /><strong>&ldquo;Krūzes un krūzītes&rdquo; &ndash; dažādu krūzī&scaron;u kolekcija</strong></p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39765&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39765&type=1literatūras izstādeLiteratūras izstādes JANVĀRĪ<p> <div> <div> <div class="text_mod_style"> <div><strong>Janvārī godinām jubilārus, latvie&scaron;u un ārzemju autorus, kā arī svinam Vinnija Pūka dzim&scaron;anas dienu. Nāc uz bibliotēku un iepazīsti literatūras izstādes janvārī.</strong></div> </div> </div> <div> <div class="text_mod_style"> <div><strong>PIEAUGU&Scaron;AJIEM</strong><br /><strong>&bdquo;Latvie&scaron;u detektīvu karalis&rdquo;&nbsp;</strong>(rakstniekam&nbsp;<strong>Egilam Lukjanskim - 80&nbsp;</strong>(1937-2008))<br /><strong>&bdquo;Vienlīdz labi literatūrā, filozofijā un mākslā&rdquo;&nbsp;</strong>(itālie&scaron;u rakstniekam, filozofam &nbsp;<strong>Umberto Eko 85&nbsp;</strong>(1932-2016))<br /><strong>&bdquo;Tā vieta, aukstuma bailes&rdquo;&nbsp;</strong>(rakstniecei&nbsp;<strong>Andrai Neiburgai - 60&nbsp;</strong>(1957))<br /><strong>&bdquo;Ar vēju, jūru un dzintaru azotē&rdquo;&nbsp;</strong>(rakstniekam&nbsp;<strong>Olafam Gūtmanim - 90&nbsp;</strong>(1927-2012))<br /><strong>&bdquo;Savās mājās&rdquo;&nbsp;</strong>(dzejniekam&nbsp;<strong>Vitautam Ļūdēnam - 80&nbsp;</strong>(1937-2010))<br /><strong>&bdquo;Ar kultūrvēsturisku piesitienu&rdquo;&nbsp;</strong>(rakstniekam, kultūrvēsturniekam&nbsp;<strong>Andrejam Johansonam - 95&nbsp;</strong>(1922-1983))<br /><strong>&bdquo;Tā, lai var&hellip;&rdquo;&nbsp;</strong>(dramaturģei&nbsp;<strong>Leldei Stumbrei - 65&nbsp;</strong>(1952))<br /><strong>&bdquo;Stāsti un pastāsti&rdquo;&nbsp;</strong>(rakstniecei&nbsp;<strong>Laimai Kotai - 55&nbsp;</strong>(1962))<br /><strong>&bdquo;Pirmais&rdquo;&nbsp;</strong>(pulkvedim, militārajam darbiniekam&nbsp;<strong>Oskaram Kalpakam - 135&nbsp;</strong>(1882-1919))<br />&nbsp;<br /><strong>BĒRNIEM UN JAUNIE&Scaron;IEM</strong><br /><strong>&bdquo;Nosapņotas murrādziesmiņas&rdquo;&nbsp;</strong>(dzejniekam&nbsp;<strong>Vitautam Ļūdēnam - 80&nbsp;</strong>(1937-2010))<br /><strong>&bdquo;Vinnijam Pūkam dzim&scaron;anas diena&rdquo;&nbsp;</strong>(18.janvāris)<br /><strong>&bdquo;Rūķi, elfi, piedzīvojumi&hellip;&rdquo;&nbsp;</strong>(angļu rakstniekam&nbsp;<strong>Dž.R. Rūelam Tolkīnam - 125&nbsp;</strong>(1892-1973))</div> </div> </div> </div> </p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39159&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39159&type=1Portrets tuvplānāLiterāras tikšanāsVKKF projektsPasākums „Latvieša dvēselei izstāstīts stāsts”, tikšanās ar Jāni Lejiņu un Virdžiniju Lejiņu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>8.decembrī plkst.18.00</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākums &bdquo;Latvie&scaron;a dvēselei izstāstīts stāsts&rdquo;</p> <p><strong>tik&scaron;anās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un TV režisori Virdžīniju Lejiņu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākums tiek organizēts Kursī&scaron;u bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (4)&rdquo; ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!</p>Mon, 14 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39360&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39360&type=1literatūras izstādeLiteratūras izstādes DECEMBRĪ<p><strong style="font-size: 13.6px;">Atzīmēsim novembra un decembra jubilāru apaļās jubilejas.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>PIEAUGU&Scaron;AJIEM</strong></p> <p><strong>&bdquo;Stāstītāja svētdiena&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Zigmundam Skujiņa - 90 </strong>(1926))<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Par teātri un ne tikai&hellip;&rdquo; </strong>(literatūras un teātra zinātniekam <strong>Viktoram Hausmanim</strong> &mdash; <strong>85 </strong>(1931))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Nezūdo&scaron;ā vērtība&rdquo; </strong>(rakstniecei <strong>Dainai Avotiņai - 90 </strong>(1926))</p> <p><strong>&bdquo;Atvasaras gaismā&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Mārtiņam kalndruvam - 100 </strong>(1916-1992))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;bez komentāriem&hellip;&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Ērikam Kūlim - 75 </strong>(1941))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Nesteidzies mani atminēt&rdquo; </strong>(rakstniekam, publicistam <strong>Arnoldam Auziņam - 85 </strong>(1931))<strong></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>BĒRNIEM</strong></p> <p><strong>&bdquo;Skola uzlidos debesīs?!?&rdquo; </strong>(rakstniekam, publicistam <strong>Arnoldam Auziņam - 85 </strong>(1931))<strong></strong></p> <p><strong>&bdquo;Rūķi stiķi un niķi&rdquo; </strong>(rakstniekam <strong>Ērikam Kūlim - 75 </strong>(1941))<strong></strong></p>Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39161&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39161&type=1krustvārdu mīklas minēšanaKrustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 3.kārta<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>24.11.2016. plkst.16.00</strong></p> <p><strong>Krustvārdu mīklu minē&scaron;anas čempionāta 3.posma 3.kārta</strong></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 14 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=38959&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=38959&type=1Izstadenovadpētniecības konkurssIzstāde "Rozentāls manā pagastā - Indra Roberta un Krista Tumova"<p>KURSĪ&Scaron;U BIBLIOTĒKĀ-INFORMĀCIJAS CENTRĀ</p> <p><strong>No 6.11. līdz 30.11.2016.</strong></p> <p><strong>Izstāde &bdquo;Rozentāls manā pagastā &mdash; Indra Roberta un Krista Tumova&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde un pasākums notiek Saldus pilsētas bibliotēkas organizētā novadpētniecības konkursa Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām &bdquo;Rozentāls manā pagastā&rdquo; ietvaros!</p>Mon, 31 Oct 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=38961&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=38961&type=1novadpētniecības konkurssIzstādes atklāsanaIzstādes "Rozentāls manā pagastā" atklāšana un tikšanās ar māksliniecēm<p>KURSĪ&Scaron;U BIBLIOTĒKĀ-INFORMĀCIJAS CENTRĀ</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">6.11.2016. plkst. 14.00</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Izstādes &bdquo;Rozentāls manā pagastā &mdash; Indra Roberta un Krista Tumova&rdquo;&nbsp;</span>atklā&scaron;ana un tik&scaron;anās ar kursī&scaron;niecēm, izstādes autorēm</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde un pasākums notiek Saldus pilsētas bibliotēkas organizētā novadpētniecības konkursa Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām &bdquo;Rozentāls manā pagastā&rdquo; ietvaros!</p>Mon, 31 Oct 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=38727&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=38727&type=1lasītāju klubsTematisks pasākumsLasītāju kluba pasākums — piedzīvojums kopā ar grāmatu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>25.10.2016. plkst.19.00</strong></p> <p><strong>Lasītāju kluba pasākums &mdash; piedzīvojums&nbsp;&nbsp; kopā ar grāmatu</strong></p> <p>(literāra spēle un mana vasaras grāmata)</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 13 Oct 2016 00:00:00 +0300