Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47670&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47670&type=1IzstādesPasākumiSpēlesaktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES JANVĀRA MĒNESĪ<p><strong>Gaidām Jūs Madonas novada bibliotēkā arī 2019.gadā, lai kopīgi lasītu, izglītotos, pilnveidotos, svinētu svētkus, emocionāli un kulturāli bagātinātos.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>02.01. - 31.01. </strong><strong>&ldquo;</strong>Cerību vārtos&rdquo; : Dzintrai Žuravskai 80</p> <p><strong>02.01. &ndash; 31.01. &ldquo; </strong>Pa&scaron;u darināts prieks&rdquo; &nbsp;: rokdarbi, amatniecība</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uzziņu lasītavā<br /> 02.01. - 31.01. </strong>&ldquo;Katram cilvēkam ir unikāla dvēseles mūzika&rdquo; : psiholoģijas literatūra no Uzziņu lasītavas krājuma</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Eiropas savienības informācijas lasītavā (EDIC Gulbenē Madonas informācijas punkts)</strong></p> <p><strong>02.01. &ndash; 29.06. &ldquo;</strong>Rumānija &ndash; ES Padomes prezidentvalsts no 2019. gada janvāra līdz jūnijam&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>02.01. &ndash; 31.01. </strong>Aivara Aivieksta dzeja fotogrāfijās &ldquo;Sagrūstītie pikseļi&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>04.01.- 23.01.</strong> Lasītākās grāmatas - 2018</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>12.janvārī pulksten 11:00 </strong>UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkla &ldquo;Stāstu bibliotēkas&rdquo;<strong> </strong>aktivitāte ģimenēm &ldquo;Stāsti par mums pa&scaron;iem&rdquo; -&nbsp; Spēļotavas atklā&scaron;ana.</p> <p><strong>24.janvārī </strong>Nacionālās &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas&rdquo; sacensību Madonas novada fināls.</p> <p><strong>26.janvārī pulksten 11:00 </strong>LNB Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas projekta &ldquo;Grāmatu starts&rdquo; prezentācija un pirmā nodarbība &ldquo;Pūce - pati gudrākā&rdquo;<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47839&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47839&type=1Lasīšanas veicināšanaPasākumsprojektsGrāmatu Starts“Grāmatu starts” Madonas novada bibliotēkā!<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa ir vieta, kur ar grāmatu starpniecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī.&nbsp; Grāmatas ir neaizstājamas ikviena bērna attīstībā, bagātas valodas, personības un vērtību veido&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;Pateicoties &nbsp;LNB Atbalsta biedrībai un Madonas novada pa&scaron;valdībai, &nbsp;pirmo reizi &nbsp;piedalīsimies projektā &ldquo;Grāmatu starts&rdquo; - bērnu lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā, kas iepazīstina pirmsskolas vecuma bērnus ar aizraujo&scaron;o grāmatu pasauli, aicina uz pirmo tik&scaron;anos ar bibliotēku un rosina lasīt visai ģimenei kopā. &ldquo;Grāmatu startu&rdquo; radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā metodisku, visu Latviju aptvero&scaron;u ilgtermiņa lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmu pirmsskolas vecuma bērniem.</p> <p>&nbsp; Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas &bdquo;Grāmatu starts&rdquo; uzdevumi:</p> <ul> <li>stiprināt lasī&scaron;anas tradīciju ģimenē; </li> <li>nodro&scaron;ināt kvalitatīvas literatūras pieejamību ikvienam bērnam, neraugoties uz ģimenes finansiālajām iespējām vai dzīvesvietu; <ul> <li>veicināt bērnos interesi par literatūru un veidot bibliotēku pakalpojumus pievilcīgākus ģimenēm ar maziem bērniem;</li> <li>piedāvāt vienlīdzīgas izglīto&scaron;anās un attīstības iespējas ikvienam bērnam.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;Projektā aicinām iesaistīties&nbsp; ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni un kuri nav bibliotēkas klienti.&nbsp; Esam ieplānoju&scaron;i 4 tematiskas aktivitātes:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>26. </strong><strong>janvāris</strong>- &rdquo;Pūce- pati gudrākā?&rdquo;-( pūce kā gudrības simbols bērnu literatūrā)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; februāris- &rdquo; Dzejolēni&rdquo;- ( latvie&scaron;u autoru dzeja&nbsp; mazajiem)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; marts-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rdquo;Pasakas, pasaciņas&rdquo;- ( latvie&scaron;u tautas pasakas par dzīvniekiem)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aprīlis, bibliotēku nedēļa- &rdquo;Izlaidums un projekta rezultātu apkopo&scaron;ana.&rdquo;</p> <p>Katrs bērns, kur&scaron; piedalīsies visās nodarbībās, noslēgumā saņems &ldquo;Grāmatu starta&rdquo; komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu - projekta simbolu pūčulēnu, kā arī bro&scaron;ūru vecākiem par kopā lasī&scaron;anu un bērnu lasītprieka veicinā&scaron;anu</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sakarā ar ierobežoto dalībnieku skaitu, lūdzu pieteikties dalībai projektā &nbsp;līdz 20.01.2019. g. personīgi MNB bērnu literatūras nodaļā, zvanot pa t.&nbsp; 64821926 vai rakstot <a href="mailto:berni.mnb@gmail.com">berni.mnb@gmail.com</a> ,norādot bērna vārdu, uzvārdu un kontaktpersonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tikai laso&scaron;a un grāmatās guvusi zinā&scaron;anas, rado&scaron;u prātu un bagātu valodu nākamā paaudze veidos gudru, konkurētspējīgu, izcilībā un spēcīgās personībās balstītu sabiedrību Latvijā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja, 64821926</p>Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47669&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47669&type=1SpēlesSpēļotavaSpēļotavai būt!<p>Spēlējot galda spēles tiek attīstītas sociālās prasmes - kā sadarboties ar citiem spēles dalībniekiem, kā izprast morāles normas un būt godīgam, stiprināts ģimeniskums, attīstīts intelekts un rado&scaron;ums. Viena no svarīgākajām prasmēm, ko iemāca spēles ir spēja sekot noteiktām instrukcijām un noteikumiem. Turklāt spēles parāda, ka ievērojot noteikumus, iespējams uzvarēt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2018. gada rudenī bērnu literatūras nodaļa&nbsp; ikvienu aicināja piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu&nbsp; vai bibliotēkā būtu vajadzīga spēļotava.&nbsp; Aptaujā piedalījās 93 respondenti: 78% vecāku vai vecvecāku, 11% 1.-4. kla&scaron;u skolēni un 11% 5.-9. kla&scaron;u skolēni. Uz jautājumu &ldquo;Vai bibliotēkā vajadzīgas galda spēles?&rdquo; visi respondenti&nbsp; viennozīmīgi atbildēja - "jā"!&nbsp; Paldies par ierosinājumiem un priek&scaron;likumiem:</p> <p>o&nbsp;&nbsp; mūsu klienti vēlētos lasīt grāmatas bibliotēkas mājas lapā;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; modernākus datorus;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; pla&scaron;āku zonu dažādām aktivitātēm;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; vairāk ilustratīva materiāla par jaunākajām grāmatām;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; medijpratības nodarbības (e - grāmatu lasī&scaron;anu) u.c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ī gada&nbsp;<strong>12. janvārī plkst. 11:00</strong>&nbsp;ikvienu interesentu aicinām atnākt uz Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, lai piedalītos&nbsp; 2019. gada pirmajā aktivitātē -&nbsp;<strong>Spēļotavas atklā&scaron;anā</strong>!&nbsp; Iepazīsim daudzas aizraujo&scaron;as galda spēles, mācīsimies tās spēlēt!&nbsp; Mūsu īpa&scaron;ie viesi - Gruntes: Arvis, Sigita, Laimrota, Teiksma.</p> <p>Noliksim malā telefonus, ļausimies bērni&scaron;ķīgam atklāsmes priekam un jautrībai!&nbsp;<br /><br />Gūsim pozitīvas emocijas!<br />&nbsp;<br />&zwnj;<br />&zwnj;<em>Bērnu literatūras nodaļas vadītāja<br />&zwnj;Līga Fiļipova</em></p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47378&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47378&type=1tikšanāsceļojumiSapņu piepildījums ceļojot<p>12.decembrī pulksten 13:00 "Sapņu piepildījums ceļojot" : tik&scaron;anās ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes vecāko inspektoru Igo Midrijāni.</p> <p>Igo Midrijānis apceļojis pasaules malu malas, gūstot ieskatu dažādu ļoti at&scaron;ķirīgu valstu dabu, cilvēkiem, tradīcijām. Tik&scaron;anās laikā uzzināsim par spilgtākajiem ceļojumos gūtajiem iespaidiem, eksotiskākajām valstīm, kas apmeklētas, veiksmēm un grūtībām, ar ko nācies saskarties.</p>Sun, 02 Dec 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47368&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47368&type=1tikšanāsEiropas Kultūras mantojuma gads; izloksnesTikšanās ar Kārli Kazāku<p class="NoSpacing">12.decembrī pulksten 12:00 aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai tiktos ar dziedātāju, komponistu, dziesminieku, izlok&scaron;ņu pētnieku un aizrautīgu ceļotāju Kārli Kazāku.</p> <p class="NoSpacing">Kārlis Kazāks pla&scaron;ākai Latvijas sabiedrībai atpazīstams kā muzikālās ekspedīcijas "Velomūzika" rīkotājs, latvie&scaron;u valodas izlok&scaron;ņu pētnieks, TV raidījumu cikla &ldquo;Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku&rdquo; radītājs un vadītājs, tātad Latvijas vietu, dialektu un kultūras pazinējs.</p> <p class="NoSpacing">Lai izzinātu Eiropas kultūras vēsturi un vērtības, kā arī nostiprinātu Eiropas identitātes sajūtu, jāsāk ar savas valsts vērtību izzinā&scaron;anu, tāpēc noslēdzoties Eiropas Kultūras mantojuma gadam, vērsīsim uzmanību uz mūsu kultūras mantojumu, uz mūsu unikālajām vērtībām, un leposimies ar tām.</p> <p class="NoSpacing">Pasākumu organizē Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts, kas atrodas Madonas novada bibliotēkā.<br /> <br /> Madonas novada bibliotēkā 12.decembrī pulksten 12.</p> <p class="NoSpacing">Ieeja bez maksas.</p>Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47367&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47367&type=1pasākums; izstādes; aktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES DECEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Decembra mēnesī gaidīsim Madonas novada bibliotēkā, lai iesaistītos aktivitātēs, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.12. - 29.12. </strong>&ldquo;Ceļ&scaron; cauri laikiem&rdquo; akadēmiķim Jānim Stradiņam 85</p> <p><strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>01.12. - 29.12. </strong>Ziemassvētku zvaigzne</p> <p>Lai pār visiem mirdz!</p> <p>Miers lai ir virs zemes,</p> <p>Miers iek&scaron; katras sirds! (Vensku Edvarts)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>03.12. &ndash; 29.12. </strong>Aivara Aivieksta dzejas fotogrāfijas</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>01.12.- 29.12.</strong> &ldquo;Ko dara ziema</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>12.decembrī pulksten 12:00</strong> Eiropas Kultūras mantojuma gada noslēguma pasākums &ldquo;Pasaules ceļos: ceļojuma piezīmes&rdquo; &ndash; tik&scaron;anās ar dziedātāju, komponistu, dziesminieku, izlok&scaron;ņu pētnieku un aizrautīgu ceļotāju Kārli Kazāku<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.<strong><br /></strong></p>Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46918&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46918&type=1MūzikaKoncertsKlasikaLatvijai - 100Koncertprogramma “Latviešu mūzikas dārgumi”<p>Noslēdzoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas &ldquo;Latvijai 100&rdquo; projektu konkursā atbalstītajam projektam &ldquo;Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā&rdquo; kā noslēguma aktivitāti Madonas novada bibliotēka piedāvā koncertprogrammu &ldquo;Latvie&scaron;u mūzikas dārgumi&rdquo;, kas<strong> </strong>2018. gada 23. novembrī pulksten 13:00 notiks<strong> </strong>Madonas Kultūras namā.</p> <p>Koncertprogrammā &ldquo;Latvie&scaron;u mūzikas dārgumi&rdquo; iekļautas izmeklētas latvie&scaron;u klasiskās mūzikas pērles izcilu mākslinieku sniegumā.</p> <p>Klavieres - Liene Circene, čells - Ivars Bezprozvanovs, solists &ndash; Jānis Apeinis. Koncertu vadīs Karina Bērziņa</p> <p class="NoSpacing">&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46917&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46917&type=1PasākumstikšanāsZiemeļvalstisZiemeļvalstu diena Madonā<p class="NoSpacing">14.novembrī pulksten 13:30 aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai tiktos ar žurnālisti, raidījumu veidotāju, kaislīgu ceļotāju un TV seju Martu Selecku, lai sarunātos par Ziemeļu pusi un atzīmētu Ziemeļvalstu dienu Madonā.</p> <p>Marta Selecka darbojusies &ldquo;Vides filmu studijā&rdquo;, zināma kā Zelta Zivtiņas reklāmas seja, Latvijas jaunatklā&scaron;anas raidījuma &ldquo;Te!&rdquo;, raidījumu cikla &ldquo;Dzintara puse&rdquo;, autorraidījuma &ldquo;Ziemeļu puse&rdquo; &ldquo;stūrētāja&rdquo;, kā arī dokumentālo raidījumu cikla &ldquo;LiteraTūre &ndash; ceļojums ar rakstnieku&rdquo; idejas autore (kopdarbs ar Gustavu Terzenu un &ldquo;VFS Films&rdquo; komandu), ko LTV1 sāks demonstrēt 2019.gada sākumā.</p> <p>Marta Selecka teikusi: &ldquo;Man patīk meklēt un atrast savdabību vietās un cilvēkos &ndash; vērtību, kurai pati no sirds ticu un uzticos&rdquo;.</p> <p>Sarunas laikā noskaidrosim par Ziemeļvalstu ceļojumos gūtajām atziņām, spilgtākajiem iespaidiem, lielākajiem izaicinājumiem un ne tikai.</p> <p>&Scaron;ī aktivitāte tapusi &ldquo;Europe Direct&rdquo; projekta ietvaros, saņemot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu.</p> <p class="NoSpacing"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Ieeja bez maksas</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46948&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46948&type=1PasākumsseminārsVeselībaUztursVeselības semināru cikla nodarbība<p>4.novembrī pulksten 15:00 Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē Veselības semināru cikla Creation Health kārtējā nodarbība.</p> <p>&Scaron;īs nodarbības tēma - UZTURS jeb Tu esi tas, ko Tu ēd un kā Tu ēd.</p>Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46919&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46919&type=1mākslagleznasizstādenovadnieceLāsmas Dumerānes darbu izstāde<p>Novembrī Madonas novada bibliotēkā apskatāma Latvijas mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļas studentes Lāsmas Dumerānes darbu izstāde.</p> <p>Lāsma dzīves pamatus apguvusi tepat Madonas novadā, mācoties Sarkaņu pamatskolā un Madonas pilsētas 1.vidusskolā, absolvējusi Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu, restaurācijas pamatus un profesijas būtību apguvusi Rīgas Celtniecības koledžā, &scaron;obrīd papla&scaron;ina savu prasmju kopumu Latvijas Mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļā.</p> <p>Aicinām aplūkot izstādi, kurā apkopoti dažādās tehnikās tapu&scaron;i mākslas darbi!</p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46916&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46916&type=1IzstādesPasākumitikšanāsKoncertiMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES NOVEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Novembra mēnesī gaidīsim Madonas novada bibliotēkā, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.11. - 30.11. &ldquo;</strong>Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur.</p> <p>Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm,</p> <p>Kas kopā tur.&rdquo; /Andrejs Eglītis/</p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 01.11. - 30.11.&nbsp;</strong>Izstāde autoram novadniekam &ndash; 2018. gada jubilāram: &ldquo;Dzīve &ndash; tas tāds dziļums &ndash; neizsmeļams.-&ldquo;&nbsp; 29.novembrī Aivaram Aiviekstam &ndash; 75!</p> <p><strong>01.11. - 30.11.</strong> &ldquo;Mana Latvija&rdquo; &ndash; Latvijai 100</p> <p><br /> <strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>01.11. &ndash; 30.11. </strong>Lāsmas Dumerānes personālizstāde</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>01.11. &ndash; 29.11. &ldquo;</strong>Mana Latvija svin simtgadi&rdquo;</p> <p><strong>27.11.- 30.12.</strong> &ldquo;Ko dara ziema</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pasākumi</strong></p> <p><strong>14.novembrī plkst. 13:00</strong> Ziemeļvalstu diena &ndash; tik&scaron;anās ar žurnālisti, raidījumu veidotāju, kaislīgu ceļotāju un TV seju Martu Selecku.<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Novembrī Bērnu lietaratūras nodaļā &ldquo;Mūsu Latvijai dzim&scaron;anas diena!&rdquo; &ndash; sarunas, grāmatu apskati par patriotismu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>23. novembrī plkst. 13:00 </strong>noslēdzoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas &ldquo;Latvijai 100&rdquo; projektu konkursā atbalstītajam projektam &ldquo;Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā&rdquo; kā noslēguma aktivitāti Madonas novada bibliotēka piedāvā koncertprogrammu &ldquo;Latvie&scaron;u mūzikas dārgumi&rdquo;, kas notiks<strong> </strong>Madonas pilsētas kultūras namā.</p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p> <p><strong><br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46812&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46812&type=1PasākumstikšanāsbērniemspēleģimenesKārtējā pasākumu cikla «Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!» tikšanās<p>Atnāc sestdien, 2018. gada 27.oktobrī no plkst. 11:00- 13:00 uz Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu&nbsp; un piedalies pasākumā &laquo;Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!&raquo;</p> <p>Par pa&scaron;radīto ģimenes spēli stāstīs: Arvis, Sigita, Laimrota un Teiksma Gruntes.</p> <p>Pateicoties CEMEX iespēju fonda atbalstītajam projektam&rdquo; 3D - radi Latvijai&rdquo; , ikviens varēs izmēģināt jaunos&nbsp; 3D burvju zīmuļus! Nāc un izmēģini zīmēt telpiski!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div><em>Līga Fiļipova,</em></div> <div><em>Bērnu literatūras nodaļas vadītāja</em></div>Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46811&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46811&type=1JauniešibērniemaktivitātespiedāvājumsbrīvdienasPavadi brīvdienas bibliotēkā!<p>Aicinām rudens brīvdienu nedēļā nākt uz bibliotēku un aizraujo&scaron;i pavadīt ik dienu, īpa&scaron;s nedēļas piedāvājums būs sagatavots Bērnu literatūras nodaļā.</p> <div><span style="color: #333333; font-family: &quot;Open Sans&quot;, Tahoma, Arial, sans, _sans;"><br /></span> <div> <p>22.oktobrī:Spēļu diena!</p> <p>23.oktobrī plkst. 11:00: Jauno grāmatu diena.</p> <p>24.oktobrī plkst. 11:00-12:00: interaktīva nodarbība &laquo;Rudens. Koki. Krāsas.&raquo;</p> <p>25.oktobrī plkst. 11:00- 12:00: fragmenti no&nbsp; animācijas filmas &laquo;Lupatiņi&raquo; (Inesei Zanderei- 60)</p> <p>27.oktobrī plkst. 11:00- 13:00: aktivitāte &laquo;Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!&raquo;</p> </div> </div>Sat, 20 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46725&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46725&type=1VēsturePasākumstikšanāspaaudzesVēsture. Kāpēc?<p>&nbsp;&nbsp;Laipni aicinām <strong>18. oktobrī 17:00</strong> uz pasākumu cikla &ldquo;Soļi un pakāpieni laikā&rdquo; novadnieku triju paaudžu sarunām <strong>Madonas novada bibliotēkā</strong>. Tā būs kārtējā, nu jau ceturtā, tik&scaron;anās. &Scaron;oreiz sarunu tēma ir vēsture.<strong> Pasākuma viesi: Indulis Zvirgzdiņ&scaron; un Andris Trečaks, jaunāko paaudzi pārstāvēs jaunsargi. &nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;Latvijas simtgades gadā būsim izgodāju&scaron;i mūsu pamatvērtības: vidi &ndash; tiekoties ar mežiniekiem, kultūru &ndash; ieklausoties triju paaudžu bibliotekāru stāstījumā, veselību &ndash; uzzinot novadnieku mediķu pieredzi. Mūsu reģiona vēsture, tās izzinā&scaron;ana, materiālu, lietu, stāstījumu, atmiņu saglabā&scaron;ana novadpētniecības krājumā, grāmatās, muzejos, &nbsp;kāpēc izvēlei tam pievērsties visa darba mūža garumā ir vērtība, kas rosina tam atvēlēt savu brīvo laiku, kas mudina jaunās paaudzes cilvēkus domāt par Latviju, būt gataviem to saudzēt un pasargāt &ndash; tēmas, par kurām vēlamies runāt tik&scaron;anās laikā.</p> <p>&nbsp; Aktuāla tagadne mirklī jau pārtop par vēsturi &ndash; tādēļ ir vērts to piefiksēt gan ar tradicionālām, gan ar mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām. Pasākumu cikla&nbsp; aktivitātes tiek nofilmētas un saglabātas Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības krājumā. Paldies Kārlim Kumsāram! Pateicoties &scaron;im VKKF atbalstītajam projektam esam ieguvu&scaron;i skārienjutīgo monitoru, kas tiks turpmāk izmantots izstāžu papildinā&scaron;anai, lai ar interaktīvām metodēm popularizētu novadpētniecības krājumu.</p> <p>&nbsp; Norises novadā ir vienlaikus gan sociālās domas &scaron;odiena, gan vēsture. Bez vēstures nav sakņu, bez saknēm nav identitātes. Par identitāti domājam apziņas, atmiņas, rakstības un pat sajūtu līmenī. To ietekmē laiks, vieta, vide, kas, savukārt, nemitīgi mainās. Stabilitāti pie&scaron;ķir tradīcijas, pārmantotība. &ldquo;Kur tad patiesībā meklējamas identitātes? Taču ne skapī, muzeja noliktavās vai mežā. Tie&scaron;i cilvēciskā pieredze ir tā norise, kas plūst, bagātinās, mainās, uztur spēkā un noraida identitātes.&rdquo; (K. Vērpe)</p> <p>&nbsp; Tiksimies un sarunāsimies! B. Matīsa sociālajā medijā <em>facebook </em>pirms pāris gadiem bija ierakstījusi: &ldquo;Madona ir kā plauksta &ndash; mēs visi viens otram blakus kā pirksti.&rdquo; Sadarbojamies, esam kopā, veidojam savu stāstu kopā ar pārējiem. Lai mums izdodas!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sarmīte Radiņa</p>Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46665&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46665&type=1bērniemspēleDrossinternetsMedijpratībaVaifija spēle pieejama Madonas novada bibliotēkā<p>Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa saņēmusi DROSSINTERNETS.LV dāvinājumu &ndash; VAIFIJA SPĒLI, lai pārbaudītu un uzlabotu zinā&scaron;anas medijpratībā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Spēle ikvienam interesentam (gan individuāli, gan kla&scaron;u kolektīviem) būs pieejama Bērnu literatūras nodaļā, spēle ceļos arī pa reģionu &ndash; bibliotēkām un/vai skolām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pieteik&scaron;anās: 64821926 (Līga).</p>Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46604&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46604&type=1izstādeFotogrāfijasFotoizstādes "Pie Aiviekstes Ļaudonā" atklāšana<p>4.oktobrī pulksten 17:00 aicinām uz Valda Kļaviņa fotoizstādes "Pie Aiviekstes Ļaudonā" atklā&scaron;anu Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē.</p> <p>Izstāde bibliotēkā būs apskatāma līdz 24.oktobrim.&nbsp;</p>Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46584&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46584&type=1IzstādesPasākumitikšanāsaktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES OKTOBRA MĒNESĪ<p><strong>Oktobra mēnesī gaidīsim Madonas novada bibliotēkā, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus.</strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.10. - 31.10.</strong> &ldquo;Rakstnieks &ndash; saucēja balss&rdquo; Albertam Belam 80</p> <p><strong>01.10. &ndash; 31.10.</strong> &ldquo;Mana Latvija no četriem novadiem austa&rdquo; - Izstaigāt Zemgali; izstādes noslēgumā izspēlējam spēli &rdquo;Izzini Zemgali&rdquo;.</p> <p><strong>01.10. - 31.10.</strong> &ldquo;Trīs zvaigznes&rdquo; Kārlim Zālem 130</p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 01.10. - 31.10.&nbsp;</strong>Politika ir iespējamā māksla /Bismarks/</p> <p><strong>01.10. - 31.10.</strong> Latvijas Universitātes bibliotēkas ceļojo&scaron;ā izstāde &ldquo;Rūdolfa Blaumaņa &bdquo;Skroderdienas Silmačos&rdquo; caur gadu desmitiem&rdquo;</p> <p><br /> <strong>Europe Direct informācijas punkts Madonā</strong></p> <p><strong>01.10. - 31.10. </strong>Eiropas Parlamenta vēlē&scaron;anas- 2019</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>04.10. &ndash; 24.10. </strong>Valda Kļaviņa fotoizstāde &ldquo;Pie Aiviekstes Ļaudonā&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>02.10. &ndash; 23.10. &ldquo;</strong>Pa &scaron;o īso vasariņu</p> <p>Pūru pilnu pielocīju&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pasākumi</strong></p> <p><strong>18.oktobrī pulksten 17:00</strong> pasākumu cikla &bdquo;Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā&rdquo; tik&scaron;anās. &Scaron;oreiz tēma &ndash; vēsture. Savā pieredzē dalīsies Indulis Zvirgzdiņ&scaron;, Andris Trečaks un Jaunsargi.</p> <p>Lekcija - tik&scaron;anās &ldquo;Eiropas Parlamenta vēlē&scaron;anas &ndash; 2019&rdquo;</p> <p><strong>22.-26.oktobris</strong> Brīvdienas bibliotēkā - grāmatu apskati, fragmenti no populārām animācijas filmām u.c.</p> <p><strong>27.oktobris </strong>Latvijas simtgadei veltītas tematiska rado&scaron;ā nodarbība ģimenēm, testējot 3D pildspalvu izmantojamību.</p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Sun, 30 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46557&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46557&type=1grāmatasVēsturePasākumstikšanāsAtvēršanas svētkiEdgara Aizstrauta grāmatas “Pirmā kilometrā” atvēršana<p>Aicinām uz Edgara Aizstrauta grāmatas &ldquo;Pirmā kilometrā&rdquo; atvēr&scaron;anu</p> <p>29.septembrī plkst. 12:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Edgars Aizstrauts ir Latvijas vienaudzis, viņam &scaron;ogad paliktu 100 gadu. Grāmatā dzīvā valodā ar humora piedevu viņ&scaron; atklāj, kā izdzīvojis un sadzīvojis ar apstākļiem filtrācijas nometnē Vorkutā.</p> <p>Redzēto un dialogus labi papildina viņa zīmējumi.</p> <p>Vakara gaitā grāmatas lasījumi un tik&scaron;anās ar atmiņu krājuma izdevēju,</p> <p>autora meitu Inesi Aizstrautu.</p>Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46546&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46546&type=1PasākumsTulkošanatikšanāsEiropas Valodu dienaEiropas Valodu diena "ES runāju. Mani saprot"<p>27.septembrī pulksten 14:00 Madonā - Madonas Valsts ģimnāzijā - notiks Eiropas Valodu dienu pasākums "ES runāju. Mani saprot", kura laikā ar 10. kla&scaron;u skolēniem tiksies tulkotāja Dace Meiere.</p> <p>Eiropas Valodu diena Madonā, kuras ietvaros jaunie&scaron;iem būs iespēja tikties ar tulkotāju Daci Meieri un runāt par valodām, filoloģijas studiju specifiku, filologa darba iespējām, par tulko&scaron;anu un tulkojumiem, kā arī citiem jaunie&scaron;us interesējo&scaron;iem jautājumiem.&nbsp;<br />Tulkotāja Dace Meiere (1973) kop&scaron; 1996. gada publicē tulkojumus no itāļu, lietuvie&scaron;u, spāņu un katalāņu valodas. Kopumā iztulkots vairāk nekā 80 grāmatu, to vidū Umberto Eko, Sandro Veronēzi, Alesandro Bariko, Nikolo Ammaniti, Havjera Mariasa, Roberto Bolanjo, Kristinas Sabaļauskaites u. c. autoru darbi. Meiere saņēmusi Itālijas Kultūras ministrijas Nacionālo prēmiju tulko&scaron;anā un vairākas Itālijas Ārlietu ministrijas prēmijas, balvu "Sudraba tintnīca" un Latvijas Literatūras gada balvu. Pla&scaron;āk:&nbsp;<a class="aext" href="http://literatura.lv/autors/Dace-Meiere/29088" target="_blank">http://literatura.lv/autors/Dace-Meiere/29088</a>&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&zwnj;Vairāk par tulkotājas sasniegumiem:&nbsp;<a class="aext" href="http://www.makslinieki.lv/profile/225/" target="_blank">Latvijas Rado&scaron;o Savienību Padomes vietnē</a>.</p>Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46542&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46542&type=1PasākumsprojektsLatvijai - 100Latvju spēka zīmesProjekts “3D- RADI LATVIJAI”<p>Ar nodibinājuma &ldquo;CEMEX Iespēju fonds&rdquo; finansiālu atbalstu Madonas novada bibliotēkā tiek realizēts projekts &ldquo;3D- RADI LATVIJAI&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mēs veidojam Latviju, mīlot vietu,&nbsp; no kurienes nākam, ticot tam, ko darām, saglabājot sava laika kultūrvēstures liecības, iepazīstot kultūrvēsturisko mantojumu un raugoties nākotnē.</p> <p>Projekta mērķis - &nbsp;&nbsp;nodro&scaron;ināt inovatīvas Latvijas valsts simtgades svinē&scaron;anas &nbsp;aktivitātes atbilsto&scaron;i Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA, sekmējot piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, noorganizējot&nbsp; 3 tematiskas&nbsp; rado&scaron;ās nodarbības ģimenēm un projekta darbu izstādi.</p> <p>Projekta ietvaros iepirkti 6 Da Vinci 3D Pen komplekti.&nbsp; Atraisot rado&scaron;umu ģimenēs, vienlaicīgi sniedzot jaunas zinā&scaron;anas- latviskie simboli, latviskā dzīvesziņa, nākotnes vīzija u.c., tiks noorganizētas 3 Latvijas simtgadei veltītas tematiskas&nbsp; rado&scaron;ās nodarbības ģimenēm- Madonas bibliotēkā 27. septembrī, 27. oktobrī, testējot 3D pildspalvu izmantojamību un&nbsp; atsauksmes noorganizējot ģimeņu darbu izstādi. Novembrī&nbsp; rado&scaron;ā nodarbība tiks noorganizēta Ļaudonas bibliotēkā.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Turpmāk plānots 3D pildspalvu komplektus uz vieno&scaron;anās pamata izsniegt&nbsp; ieinteresētām pagastu bibliotēkām, par to interesējoties Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&zwnj;Madonas novada bibliotēkas direktore, projekta vadītāja I.Saulīte</p>Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46273&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46273&type=1PasākumiDzejas dienasDzejas dienu pasākums “Vārdi par pasaulīgām lietām”<p>13. septembrī 17:00 ielūdzam uz Dzejas dienu pasākumu &ldquo;Vārdi par pasaulīgām lietām&rdquo;. &Scaron;oreiz tā būs tik&scaron;anās ar dzejnieku, rakstnieku, žurnālistu, dziesminieku Andri Akmentiņu. &Scaron;ogad sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" iznāca arī autora romāns &ldquo;Skolotāji&rdquo;, kas jau izpelnījies lielu lasītāju interesi. Būsiet gaidīti &ndash; gan rakstītāji, gan lasītāji un klausītāji!</p>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46191&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46191&type=1PasākumstikšanāsVeselībasarunaEsiet aicināti uz semināru - sarunu "Vai varam sevi un savus tuvākos pasargāt no vēža?"<p>Arvien biežāk sociālajos medijos var ieraudzīt lūgumu pēc palīdzības un ziedojumiem no cilvēkiem, kuriem atklāts ir ļaundabīgs vēzis. Neviens no viņiem nebija to gaidīju&scaron;i un tam gatavi. Uzzinot savu diagnozi, cilvēki ir nobiju&scaron;ies un apmulsu&scaron;i. Bieži diagnoze tiek atklāta vēlu. Kaut atklājot laicīgi (I vai II stadijā), ārstniecība notiek daudz veiksmīgāk, un ir liela iespēja tapt veselam.</p> <p>Kā rīkoties? Vai ir iespēja sevi un savus mīļos - pasargāt?<br />Teik&scaron;u "Jā!".<br />&zwnj;50% saslim&scaron;anu ietekmē uzturs, lauksaimniecība un vide. Otri 50% būs atkarīgi arī no ģenētikas. Bet arī tad varam laicīgāk pievērst uzmnaību signāliem.<br />&zwnj;Ko un kā darīt, lai sevi un savus mīļos pasargātu?<br />&zwnj;Par to runāsim sanākot kopā 6.septembrī plkst.12:00 Madonas novada bibliotēkā.<br />&zwnj;Runāsim par riskiem, veselīgu uzturu un gardām receptēm. Kā laicīgi diagnosticēt un kādas ir iespējamās ārstē&scaron;anas metodes? Kā uztvert &scaron;o diagnozi, kur meklēt atbalstu un palīdzību, un kā reaģēt?<br />&zwnj;Jaukā sarunā un, atbildot uz jūsu jautājumiem, ar jums būs kopā Latvijas Vidzemes onkoloģijas vēstnese - Ingūna Bedikere.<br />&zwnj;Kā arī visas dienas garumā, no plkst. 10:00, pie Madonas novada bibliotēkas būs radio mamogrāfs ar iespēju veikt bezmaksas krū&scaron;u pārbaudi. Vēlams laicīgi pierakstīties rindā uz e-pastu: dzivesgriba@inbox.lv vai, piesakoties pa telefonu: 25431313.<br />&zwnj;<br />&zwnj;Uz tik&scaron;anos Madonā, Jūsu vēstnese, Ingūna Bedikere</p>Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46272&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46272&type=1fotokonkurssbalsošanaNobalso par fotokonkursā “Pieķerts lasot” iesūtītajām fotogrāfijām<p>No 1. līdz 10. septembrim aicinām balsot par fotokonkursā &ldquo;Pieķerts lasot&rdquo; iesūtītajām fotogrāfijām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kas Tev jādara?</p> <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No 1. līdz 10. septembrim (ieskaitot) jāieiet Madonas novada bibliotēkas Facebook lapā (<a href="https://bit.ly/2ND2QZu">https://bit.ly/2ND2QZu</a>) un/vai Madonas novada bibliotēkas Draugiem.lv lapā (<a href="https://bit.ly/2MFp2Wz">https://bit.ly/2MFp2Wz</a>).</p> <p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pie tīkamākajām fotogrāfijām spied PATĪK/MAN PATĪK jeb LIKE.</p>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46274&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46274&type=1IzstādesPasākumiaktivitātesAKTIVITĀTES SEPTEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Septembra mēnesī gaidīsim Madonas novada bibliotēkā, lai kopīgi atzīmētu Dzejas dienas un Eiropas Valodu dienu, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus.</strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.09. - 29.09.</strong> Dzejas dienas zem Latvijas saules;</p> <p><strong>17.09. &ndash; 31.10.</strong> &ldquo;Mana Latvija no četriem novadiem austa&rdquo; - Izstaigāt Zemgali; izstādes noslēgumā izspēlējam spēli &rdquo;Izzini Zemgali&rdquo;.</p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 01.09. - 29.09.&nbsp;</strong>Zinā&scaron;anas ir daudz iedarbīgākas par visiem ieročiem /Stīvs Berijs/.</p> <p><br /> <strong>Europe Direct informācijas punkts Madonā</strong></p> <p><strong>01.09. - 29.09. </strong>Izstāžu cikls&nbsp; &ldquo;2018. - Eiropas Kultūras mantojuma gads&rdquo;.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>01.08. &ndash; 10.09. </strong>Ritas Zepas personālizstāde;</p> <p><strong>11.09. &ndash; 29.09.</strong> Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojo&scaron;ā izstāde &ldquo;Pieķerts lasot!&rdquo; un Madonas novada bibliotēkas organizētā fotokonkursa &ldquo;Pieķerts lasot!&rdquo; fotogrāfiju izstāde.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>03.09. &ndash; 28.09. </strong>&ldquo;..tu lasi- un nebeidzas pasaules stāsti&rdquo;- Inesei Zanderei &ndash; 60.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>13.septembrī plkst. 17:00 ielūdzam uz Dzejas dienu pasākumu &ldquo;Vārdi par pasaulīgām lietām&rdquo;.</strong> &Scaron;oreiz tā būs tik&scaron;anās ar dzejnieku, rakstnieku, žurnālistu, dziesminieku <strong>Andri Akmentiņu</strong> (īstajā vārdā Andri Grīnbergu). &Scaron;ogad sērijā &ldquo;Mēs. Latvija, XX gadsimts&rdquo; iznāca autora romāns &ldquo;Skolotāji&rdquo;, kas jau izpelnījies lielu lasītāju interesi. Būsiet gaidīti &ndash; gan rakstītāji, gan lasītāji un klausītāji.</p> <p>Pasākuma ietvaros notiks arī fotokonkursa &ldquo;Pieķerts lasot&rdquo; labāko darbu autoru apbalvo&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lekcija / tik&scaron;anās Eiropas Valodu diena Madonā &ldquo;ES runāju. Mani saprot&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46131&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46131&type=1PasākumstikšanāsNovadniekiMedicīnaMans laiks medicīnā<p><strong>&nbsp;&nbsp;Ma onas novada bibliotēkā 16. augustā 17:00 aicinām uz kārtējo pasākumu cikla </strong>&bdquo;Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā&rdquo; tik&scaron;anos. &Scaron;oreiz tēma &ndash; <strong>medicīna</strong> senāk, tagad un tuvākajā nākotnē. Mūsu sarunas dalībnieki būs triju paaudžu mediķi novadnieki: sporta ārsts <strong>Jānis Kvēps, </strong>Dr.med. kardiologs<strong> Andris Skride </strong>un<strong> </strong>medicīnas studente<strong> Rita Turkina.</strong> Pasākuma aktivitātes norit pateicoties VKKF mērķprogrammas &ldquo;Latvijai 100&rdquo; projektu konkursā gūtajam atbalstam, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi. Katra cilvēka personīgais un profesionālais stāsts uzrunā, veido vēsturi, katra tik&scaron;anās, saruna ir mirklis, kas atstāj pēdas, nospiedumus laikā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; Mazliet par tik&scaron;anās dalībniekiem.<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;Jānis Kvēps</strong>&nbsp;dzimis Cesvainē, izglītību ieguvis Cesvaines vidusskolā un Rīgas Medicīnas institūtā. Viens no autoritatīvākajiem <a title="Latvie&scaron;i" href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1i"></a>sporta&nbsp;ārstiem Latvijā. Kop&scaron; 1960. gadu beigām strādājis ar vairākiem sporta klubiem un izlasēm, tai skaitā ar&nbsp;<em>Rīgas Dinamo,</em> ar Latvijas hokeja izlasi, arī futbola klubā&nbsp;<em>Liepājas Metalurgs</em>. Strādājis kopā ar slaveniem hokeja treneriem, populārs un novērtēts sabiedrības vidū. 2006. gadā saņēmis balvu par&nbsp;mūža ieguldījumu Latvijas sportā. 2014. gadā J. Kvēpam pie&scaron;ķirts Triju Zvaigžņu ordenis.</p> <p>&nbsp; 2011. gadā piedalījies TV3 &scaron;ovā &bdquo;Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas" kopā ar dziedātāju&nbsp;Evitu Zālīti, sasniedzot finālu.</p> <p>&nbsp; 2011. gadā izdevis autobiogrāfiju &bdquo;Es atradu sevi hokejā". Kā apgalvo pats J. Kvēps: &bdquo;Hokeja ārsta karjera ir kā narkotika, no kuras grūti tikt vaļā &ndash; kā mīlestība.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Andris Skride </strong>&ndash; dzelzavietis, mācījies&nbsp;Cesvaines ģimnāzijā, RSU. Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs, Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes Iek&scaron;ķīgo slimību katedras docētājs<strong>. </strong>2017. gada nogalē saņēma Zinātņu akadēmijas Jaunā zinātnieka balvu par ieguldījumu medicīnā, jomā, kurā cits līdz &scaron;im nav darbojies. Viņ&scaron; ir plau&scaron;u transplantācijas metodes, pulmonālās endarterektomijas metodes ieviesējs Latvijā.</p> <p class="starting-text">&nbsp; Kā vēsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas informācija &ndash; no septembra Andris Skride ievēlēts vienā no Eiropas Kardiologu biedrības darba grupu valdēm. Vienīgais Baltijas valstu pārstāvis &scaron;ajā nozīmīgajā amatā. Viņa ieguldītais darbs būs ietekmīgs faktors, kas pavērs ceļu reto slimību un plau&scaron;u hipertensijas ārstē&scaron;anai mūsu valstī.&nbsp;<br /> &nbsp;&bdquo;Zinā&scaron;anas, empātija, emocionālā inteliģence, prasme at&scaron;ķirt būtisko, zinātniska pieeja darbam &ndash; tās ir lietas, kas ārstu dara veiksmīgu. &ndash; <strong>Ārsta darbs ir dinamisks. </strong>&ndash;<strong> Man patīk, ka manā darbā katra diena ir at&scaron;ķirīga,"&nbsp;pārliecino&scaron;i saka Andris Skride, kur&scaron; nav māņticīgs un stingri tic zinātnei. </strong>&bdquo;<strong>Medicīnā brīnumi nenotiek, lai kā mēs</strong> <strong>citreiz to gribētu. Medicīnā valda zinā&scaron;anas. Ja ir piedzīvota brīnumaina izārstē&scaron;anās, tad tur slimības vispār nav bijis."</strong></p> <p>&nbsp; <em>Atbalstot un&nbsp;veicinot Latvijas jaunie&scaron;u&nbsp;izaugsmi un izglītību, Andris Skride ir izveidojis Skrides fondu.&nbsp;Vaļasprieki: vindsērfings.</em> <strong>distanču slēpo&scaron;ana, peldē&scaron;ana, kino. </strong></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>&nbsp; Rita Turkina </strong>ir absolvējusi Cesvaines vidusskolu, ieguvusi M.M.V. Petkevičs piemiņas</p> <p>stipendiju, studē <strong>&nbsp;</strong>LU Medicīnas fakultātē.</p> <p>&nbsp; LU mājas lapā<strong> </strong>Rita pati sevi raksturo:&nbsp;&bdquo;Mērķtiecīga un apņēmīga. Daudzpusīga, spēju piemēroties dažādām situācijām. Komunikabla &ndash; labi saprotos ar at&scaron;ķirīgiem cilvēkiem. &ndash; Arīdzan sapņotāja, jo uzskatu, ka sasniegumi vispirms jāizsapņo. Patīk dažādi izaicinājumi, iespējas un katru no tiem cen&scaron;os izmantot.&rdquo;<strong> </strong>Moto<strong>:&nbsp;</strong>&bdquo;Dari, cik vari, un vēl mazliet!&rdquo; Skolas laikā izmantojusi visas iespējas pietuvināties medicīnai, piedaloties Ēnu dienās, ēnojot ārstus, sekojot līdzi medicīnas studenta ikdienas gaitām pasākumā &bdquo;Studenta kurpēs&rdquo;, lasot žurnālu &bdquo;Doctus&rdquo;, komunicējot ar mediķiem. Iemēģināta roka žurnālistikā arī reģiona laikrakstā &bdquo;Stars&rdquo;. Tagad Rita pati ir redaktore un rakstu autore Latvijas Ārstu biedrības veselības žurnālam &bdquo;Ārsts.lv&rdquo;. <br /> &nbsp; Hobiji:&nbsp;jā&scaron;anas sports, fotografē&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; Laipni aicinām ikvienu interesentu ieklausīties, iesaistīties &ndash; gan atceroties, gan jautājot, gan atvēlot laiku pabūt kopā ar mums Madonas novada bibliotēkā augusta ceturtdienas pēcpusdienā. Īpa&scaron;i aicinām gan viesu skolas biedrus, gan tos cilvēkus, kas novērtēju&scaron;i mediķu profesionālo veikumu un cilvēcību saskarsmē, gan mūsu novada mediķus, gan Skrides fonda atbalsta saņēmējus.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre</p>Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0300