Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Strautiņu bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Strautiņu bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Strautiņu bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/alsviku-pagasta-strautinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16819&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alsviku-pagasta-strautinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16819&type=1e- prasmju nedēļae - prasmju nedēļa 2012<p>&nbsp;</p> <p>No 26. marta līdz 30. martam Latvijā notiks Eiropas e-prasmju nedēļa 2012, kuras laikā &scaron;ogad īpa&scaron;a uzmanība tiks pievērsta jaunie&scaron;iem un viņu karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem. <strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>E - prasmju nedēļas aktivitātes Strautiņu bibliotēkā&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>26. martā </strong>bibliotēkā notiks virtuālā ekskursija <strong><em>&bdquo;Esi dro&scaron;s interneta vidē&rdquo;,</em></strong> uz kuru tiks aicināti 5.&ndash; 6. kla&scaron;u skolēni. Pasākuma galvenais uzdevums ir informēt par uzvedības noteikumiem tīmeklī un iespējamiem riskiem, kā arī sekmēt bērnu dro&scaron;āku interneta lieto&scaron;anu. &nbsp;Skolēniem tiks dots priek&scaron;stats par pārkāpumiem un atbildību interneta izmanto&scaron;anā.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>27. un 28.martā "Atvērto durvju dienas bibliotēkā" </strong>-&nbsp;apmeklētājus iepazīstinās ar e-pakalpojumiem un to izmanto&scaron;anu ikdienā, notiks apmācības un individuālas konsultācijas, t.sk., iespējas pa&scaron;iem mācīties.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>26., 27. un 28. martā </strong>&nbsp;bibliotēkas apmeklētāji varēs vērot e-prasmju nedēļas diskusijas interneta tie&scaron;raidēs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0200