Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Alūksnes pilsētas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Alūksnes pilsētas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Alūksnes pilsētas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47826&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47826&type=1Foto izstādeAlūksnes bibliotēka2019Zvanu balsisFoto izstāde "Zvanu balsis"<p>Vai esat kādreiz, paceļot acis uz debesīm vai baznīcas torni, klausīju&scaron;ies zvanu skaņās? Un, ja vēl nodimd varens akords, tad trīsas skrien caur ķermeni un dvēseli...Bet īpa&scaron;i svētki sirdij - uzkāpt zvanu tornī un mēģināt pa&scaron;am likt ierunāties debesu pulksteņa mēlei! To piedzīvojusi, vēlējos kaut nelielos fotostāstos dalīties redzētajā un dzirdētajā.<br />Pirms vairākiem gadiem piepildījās arī senlolots sapnis - nokļūt slavenajā Valdaja zvanu muzejā. Visbeidzot, skanot zvaniem, ra<span class="text_exposed_show">dās grāmata "Latvijas dievnami" - vācot tai materiālus, bija iespēja uzkāpt neskaitāmos mūsu torņos.&nbsp;<br />Vienu gan zinu dro&scaron;i - ja pirms dievkalpojumiem ir skaisti nozvanīts, tad dziesmas Dievam par godu skan viegli un skanīgi.Novēlu izziņas un sirds prieku arī citiem, kam tuva mūzika, sakrālā arhitektūra, vēsture vai vienkār&scaron;i ieinteresē zvanu dziesmas!<br />Vivanta Volkova</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p><strong>Janvārī Alūksnes pilsētas bibliotēkas 2.stāvā apskatāma foto izstāde "Zvanu balsis".</strong> Laipni gaidām!</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.albibl.lv/news/data/images/DSC_0007%20-%20kopija.JPG" border="0" alt="" hspace="10" width="200" height="110" align="left" /></p> </div> <p>&nbsp;</p>Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47824&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47824&type=1Alūksnes bibliotēkaVēsma Kokle - Līviņa2019Lellīšu izstādeVēsmas Kokles - Līviņas lellīšu izstāde<p>Vēl tikai līdz 18.janvārim Bērnu bibliotēkas literatūras nodaļā apskatāma Lellī&scaron;u izstāde.</p> <p>Laipni gaidām visus interesentus!</p>Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47291&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47291&type=1izstādeAlūksnes bibliotēkaZintis Purens2018Bērnu literatūras nodaļā - jauna izstāde!<p>Bērnu literatūras nodaļā no 16.novembra līdz 7.decembrim apskatāma Zinta Purena zīmējumu izstāde.</p> <p>Laipni aicinām visus interesentus!</p>Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47293&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47293&type=1Alūksnes bibliotēka2018Zaiga Staršinskacimdu izstādeZaigas Staršinskas adīto cimdu izstāde<p>&nbsp;</p> <div>Alūksnes pilsētas bibliotēkā 2.stāvā līdz 14.decembrim apskatāma</div> <div><span>&nbsp;</span><strong>Zaigas Star&scaron;inskas&nbsp;</strong><span>(30.07.1938.g. - 15.10.2010.) rokdarbu izstāde&nbsp;</span><strong>&bdquo;Cimdotā Malēnija".</strong></div> <div><strong>Laipni aicinām visus interesentus!</strong></div> <p>&nbsp;</p>Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45558&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45558&type=1konkurssAlūksnes bibliotēka2018Meklē un uzzini!3.kārtaKonkursa “Meklē un uzzini!” 3.kārtas jautājumi<p> <div><span><span>1.&nbsp;</span></span><span>Zudusī Latvija (www.zudusilatvija.lv) ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kur&scaron; apvieno unikālu informāciju par zudu&scaron;ām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Cik objektus par Alūksni var atrast &scaron;ajā katalogā?</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span><span>2.&nbsp;</span>Latvijas Valsts arhīva materiālos atrodamas ziņas par nacionālo partizānu kustību Alūksnes novadā. Pēc atrastajām norādēm tika veikta ekspedīcija uz Alsviķu pagasta Čūskubirzi. Ko vēstures avoti liecina, kas tad īsti notika Čūskubirzī?</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span><span>3.&nbsp;</span>Kādu rubriku par Alūksnes vēsturi 2016. gadā aizsāka laikraksts MALIENAS ZIŅAS?</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span><span>4.&nbsp;</span><span>Dr. A.Misiņa Medicīnas vēstures muzejā ekspozīcijā var iepazīt medicīnas vēsturi Alūksnes pusē. Laikraksts &bdquo;Alūksnes Ziņas&rdquo; 2010.g. oktobrī publicē rakstu par atmiņu pēcpusdienu muzejā. Kam veltīts &scaron;is pasākums?</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span><span>5.&nbsp;</span><span>No 2007.gada visā Latvijā, tai skaitā- arī mūsu novada bibliotēkās, aizsākās bibliotēku attīstības</span>&nbsp;<span>projekts, kura rezultātā bibliotēku apmeklētājiem tika dota iespēja izmantot bezmaksas pieeju datoriem un internetam. Kā saucās &scaron;is vērienīgais projekts Latvijā?</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span>Iestājies labs un saulains laiks, vairāk gribas uzturēties dabā. Tāpēc 3.kārtas jautājumi ir tikai pieci.</span></div> <div><span style="text-decoration: underline;"><strong><span>Atbildes gaidīsim līdz 31.maijam.</span></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><span>2.kārtas pareizo atbilžu autori ir Velga Vimba, Velga Podniece, Agrita Nagle, Aina Fel&scaron;a, Vizma Supe.</span></strong></div> <div><strong><span>Izlozē balviņu saņem Aina Fel&scaron;a. Apsveicam!</span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><span>Uz tik&scaron;anos rudens sezonā!</span></div> </p>Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44659&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44659&type=1konkurssAlūksnes bibliotēka2018MEKLĒ UN UZZINIAicinām piedalīties izzinošā konkursā - MEKLĒ UN UZZINI!<div>Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Simboliski Latvijas simtgade skar ikvienu. Arī mēs, alūksnie&scaron;i, esam daļa no valsts. Dzim&scaron;anas dienā parasti atceramies savus vecākus, vecvecākus, apskatāmies bērnības fotogrāfijas, interesantus notikumus. Īpa&scaron;i, apaļais cipars liek atskatīties un padomāt par to, kas noticis, ko esam sasniegu&scaron;i.</div> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <div>Alūksnes pilsētas bibliotēka aicina atcerēties mūsu novadam un, tātad, arī Latvijai, nozīmīgus cilvēkus, viņu devumu, notikumus, lietas un faktus. Lai ceļojums pagātnē būtu interesantāks, sadarbībā ar laikrakstiem &bdquo;Malienas Ziņas&rdquo; un &bdquo;Alūksnes Ziņas&rdquo;&nbsp;<strong>piedāvājam piedalīties izzino&scaron;ā konkursā &bdquo;Meklē un uzzini!&rdquo;</strong></div> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <div>Konkurss notiks 5 kārtās laikā no 2018.gada 9.marta. Konkursa jautājumi pieejami interneta vietnēs&nbsp;<strong><a href="http://www.albibl.lv/">www.albibl.lv</a></strong>,&nbsp;<strong><a href="http://www.draugiem.lv/apb">www.draugiem.lv/apb</a></strong>, laikrakstos &bdquo;Malienas Ziņas&rdquo; un &bdquo;Alūksnes Ziņas&rdquo; mēne&scaron;a otrajā piektdienā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties<strong>&nbsp;<a href="http://www.albibl.lv/">www.albibl.lv</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Tā kā 8.martā svinam Starptautisko sievie&scaron;u dienu, tad pirmās kārtas jautājumi sagatavoti par mūsu sievietēm.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meklējot atbildes, aicinām izmantot arī bibliotēkas novadpētniecības krājumu.</div> <div><strong><a href="http://www.albibl.lv/index.php?go=novads">Sīkāk skatīt</a></strong></div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>MEKLĒ UN UZZINI!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.albibl.lv/news/data/images/novadpetnieciba/nolikums_konkurss.jpg"></a></p> <ol> <li><strong>Nosauciet Alūksnes ielas, kurām doti sievie&scaron;u vārdi!</strong></li> <li><strong>2015.gadā Alūksnes novada pa&scaron;valdības novadpētniecības konkursā &bdquo;Latvijai-100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi&rdquo; tika iesniegti 19 pētnieciskie darbi, 6 no tiem bija veltīti mūsu novada sievietēm. Nosauciet viņas!</strong></li> <li><strong>Novadniece literāte Lūcija Sāgameža- Nāgele &scaron;ogad martā svinēs apaļu jubileju. Kādos Amerikas un Kanādas žurnālos un laikrakstos dzejniece ir publicējusies.&nbsp;</strong></li> <li><strong>Alma Bindemane 1944.gada septembrī uzsāka veidot bibliotēku Alūksnē. Kādu profesiju viņa ieguva, mācoties Pēterburgā?</strong></li> <li><strong>Kura mūsu novadniece literāte dzim&scaron;anas dienu svin 8.martā? Nosauciet grāmatu- monogrāfiju, kura veltīta viņai!</strong></li> <li><strong>Nosauciet laikraksta &bdquo;Alūksnes Ziņas&rdquo; un portāla aluksnie&scaron;iem.lv balvas &bdquo;Gada alūksnietis 2017&rdquo; ieguvēju! Kurā gadā un datumā sācis (-kusi) strādāt Alūksnē?</strong></li> <li><strong>Nosauciet Alūksnes novada skolas, kurās izglītību ieguvusi Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece?</strong></li> <li><strong>Pirms 90 gadiem 8.marta &bdquo;Malienas Ziņas&rdquo; rakstīja par Mālupes izglītības biedrības &bdquo;Vārds&rdquo; gadskārtējo biedru sapulci. Kāds svarīgs problemātisks jautājums priek&scaron; dāmām un kungiem tika izskatīts &scaron;ajā sapulcē?&nbsp;</strong></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Atbildes gaidām līdz 30.martam plkst. 17.00</strong></p> <p><strong><br /></strong></p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44649&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44649&type=1Kalendāriceļojošā izstādeAlūksnes bibliotēka2018Ceļojošā izstāde bibliotēkā<p> <div><span>Latvie&scaron;u grāmatu kalendāru vēsture aizsākās 18.gadsimta piecdesmitajos gados. Pirmie drukātie latvie&scaron;u kalendāri daudzviet mājās bija vienīgie laicīga satura izdevumi, kuru popularitāte un nozīme ir saistīta ar kalendāru tematisko daudzveidību un praktisko pielietojumu.</span></div> <div><strong><span>Alūksnes bibliotēkā skatāma Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojo&scaron;ā izstāde "Kalendāri"</span></strong></div> <div><span>Laipni aicinām visus interesentus!</span></div> </p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44126&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44126&type=1Foto izstādeAlūksnes bibliotēka2018Alvits GrīvnieksNo fotogrāfa līdz strūklaku meistaram<p>Strūklaku meistars Alvits Grīvnieks&nbsp;<span>no sava tēva ir mantojis mīlestību pret strūklakām, tās papildinātas ar gaismas efektiem. Bibliotēkas 2.stāvā&nbsp; apskatāma izstāde par Alvita veidotajām strūklakām Alūksnē un citur Latvijā.</span></p>Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43757&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43757&type=1Gleznu izstādeAlūksnes bibliotēkaZintis Purens2018Zinta Purena gleznu izstāde<p>Bērnu literatūras nodaļā līdz 27.janvārim apskatāma gleznu izstāde.</p> <p>Laipni gaidām visus interesentus!</p>Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43332&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43332&type=1Alūksnes bibliotēka2017konkurss par klimata pārmaiņāmAicinām piedalīties konkursā par klimata pārmaiņām!<p><img src="http://www.albibl.lv/news/data/images/Ikonas/ES.gif" alt="Eiropas Savienība" align="left" /></p> <h4>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Aicinām piedalīties konkursā par klimata pārmaiņām!</h4> <p><span style="color: #996600;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p><span>EUROPE DIRECT informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle aicina piedalīties konkursā par klimata pārmaiņām.</span></p> <p>Konkursa jautājumi:</p> <p>1. Ko tulkojumā no grieķu valodas nozīmē vārds &bdquo;klimats&rdquo;?</p> <p>2. Kādi faktori nosaka klimata veido&scaron;anos?</p> <p>3. Kādas ir globālās sasil&scaron;anas sekas?</p> <p>4. Kurā gadā tika apstiprināts Kioto protokols?</p> <p>5. Kas ir Parīzes vieno&scaron;anās, un kad tā stāsies spēkā?</p> <p>6. Par cik % līdz 2050. gadam ir jāsamazina SEG (siltumnīcefekta gāzes) emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu?</p> <p>7. Kāda ir pa&scaron;reizējā cauruma zemes ozona slānī platība?</p> <p>8. Kura ir vispiesārņotākā jūra pasaulē?</p> <p>9. Kā klimata svārstību dēļ ir mainījies vīna ražo&scaron;anas apjoms pasaulē?</p> <p>10.Cik reižu straujāk notiek sugu izmir&scaron;ana cilvēka iejauk&scaron;anās dēļ?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atbildes uz konkursa jautājumiem var iesūtīt elektroniski&nbsp;<a href="mailto:silvija.murniece@aluksne.lv">silvija.murniece@aluksne.lv</a>&nbsp;līdz 1. decembrim. Vairāku pareizu atbilžu gadījumā 3 uzvarētāji, kuri saņems balvas, tiks noteikti izlozē.</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43328&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43328&type=1Alūksnes bibliotēkanovadpētniecības izstāde2017Apceļosim mūsu skaisto AlūksniApceļosim mūsu skaisto Alūksni!<p>Visi interesenti aicināti aplūkot novadpētniecības izstādi bibliotēkas 2.stāvā.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43327&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43327&type=1Gleznu izstādeAlūksnes bibliotēka2017Dinija SekačaGleznu izstāde bibliotēkā<p>Bērnu literatūras nodaļā visi interesenti var apskatīt Dinijas Sekačas gleznu izstādi.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42738&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42738&type=1Alūksnes bibliotēka2017Mans laiksValsts ģimnāziju skolēnu grafikas darbu izstāde<p>Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi Bērnu literatūras nodaļā.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42301&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42301&type=1Gleznu izstādeAlūksnes bibliotēkaTatjana Ābeltiņa2017Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde<p><span>Bērnu literatūras nodaļa piedāvā ieskatīties Beļavas rado&scaron;ās studijas &bdquo;Krāsu prieks&rdquo; dalībnieces&nbsp;</span><strong>Tatjanas Ābeltiņas</strong><span>&nbsp;darbos.</span></p> <p>Laipni aicināti visi interesenti!</p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42302&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42302&type=1Mans dārzsFotoizstādeAlūksnes bibliotēka2017Fotoizstāde MANS DĀRZS<p><span>Bibliotēkas 2.stāvā var aplūkot fotoizstādi&nbsp;</span><strong>"Mans dārzs"</strong><span>, kura veidota sadarbībā ar laikrakstu "Alūksnes Ziņas".</span></p> <p><span>Laipni aicināti visi interesenti!</span></p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42224&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42224&type=1Alūksnes bibliotēka2017Mans laiksgrafikas darbu izstādeValsts ģimnāziju skolēnu grafikas darbu izstāde<p><span>Aicinām visus interesentus Bērnu literatūras nodaļā iepazīties ar Valsts ģimnāziju skolēnu grafikas darbu izstādi<strong> "Mans laiks"</strong></span><span><a class="icon editGrayIcon"></a></span></p>Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42055&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42055&type=1Gleznu izstādeAlūksnes bibliotēkaMāris Salmiņš2017Dabas ritmiBērnu literatūras nodaļā - jauna gleznu izstāde!<p>Bērnu literatūras nodaļā alūksnie&scaron;a Māra Salmiņa gleznu izstāde DABAS RITMI.</p> <p>Laipni aicinām visus interesentus!</p>Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41493&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41493&type=1izstādeAlūksnes bibliotēka2017Rita BalaneJauna izstāde Bērnu literatūras nodaļā<p>No 1. līdz 31.jūlijam visi interesenti laipni aicināti aplūkot mākslinieces Ritas Balanes darbu izstādi.</p>Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41273&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41273&type=1Alūksnes bibliotēka2017Bija tāds laiks...Atjaunotajam Alūksnes rajonam - 50Novadpētniecības fotoizstāde<div><span>Pagāju&scaron; gadsimta se&scaron;desmito gadu sākumā ar Latvijas PSR Augstākās padomes izdotajiem Dekrētiem likvidēja Alūksnes rajonu un pēc tam 1967.gadā to atjaunoja. No jauna tika veidotas visas rajona darbību nodro&scaron;ino&scaron;ās institūcijas.</span></div> <div><span>Par aizvadīto gadu norisēm un pārmaiņām liecina mūsu albumos saglabātās fotogrāfijas. Tās apskatāmas&nbsp;<strong>izstādē &bdquo;Bija tāds laiks&hellip;/Atjaunotajam Alūksnes rajonam - 50&rdquo;.</strong></span></div> <p>&nbsp;</p> <div><span>Piedzīvotais laiks pusgadsimta garumā - Alūksnes rajona padomes pasūtījuma izdotajās grāmatās &bdquo;Tuvā pagātne&rdquo; un &bdquo;Laika liecinieks&rdquo;.</span></div>Sat, 13 May 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40830&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40830&type=1Gleznu izstādeAlūksnes bibliotēkaIgors Kolosovs2017Gleznu izstāde bibliotēkā<p>Bērnu literatūras nodaļā Igora Kolosova gleznu izstāde.</p>Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40459&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40459&type=1Alūksnes bibliotēka2017Multfilmu rītiMultfilmu rīti bibliotēkā<p>Skatīsimies dazādas multenītes.&nbsp;</p> <p>Veltīti animācijas filmu režisorei Rozei Stiebrai.</p>Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40829&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40829&type=1izstādeAlūksnes bibliotēka2017Ūdens uzziedināšanaAlberts GrīvnieksAicinām uz izstādi "Ūdens uzziedināšana"<p>Aicinām uz izstādi "Ūdens uzziedinā&scaron;ana". /Strūklaku meistaram Albertam Grīvniekam - 100/</p>Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40399&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40399&type=1izstādeAlūksnes bibliotēka2017Ūdens uzziedināšanaAlberts GrīvnieksAicinām uz izstādi "Ūdens uzziedināšana"<p><span style="font-size: 13.6px;">Izstāde "ŪDENS UZZIEDINĀ&Scaron;NA" /</span><span style="font-size: 13.6px;">Strūklaku meistaram Albertam Grīvniekam &nbsp;- 100/</span></p> <p>Izstādes atklā&scaron;ana 10.martā plkst. 17.00</p>Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40144&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40144&type=1Gleznu izstādeAlūksnes bibliotēkaDaina Rudzīte2017Dina RudzīteJauna izstāde Bērnu literatūras nodaļā<p>Bērnu literatūras nodaļā no 17.februāra līdz 17.martam aplūkojama Dinas Rudzītes un Dainas Rudzītes gleznu izstāde.</p> <p>Laipni gaidām!</p>Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39896&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/aluksnes-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39896&type=1izstādeAlūksnes bibliotēka2017Sveiks un vesels arī ziemāFebruārī jauna izstāde abonementā<div><span>Līdz ar straujajām temperatūras un laika apstākļu maiņām ir pienācis arī gripas laiks. Ja cilvēks ievēro veselīgā dzīvesveida principus, izredzes nesaslimt palielinās.</span></div> <div><span>Veselīga dzīvesveida ieteikumi pārsvarā visiem ir zināmi, gadu gaitā mainās vien atsevi&scaron;ķas nianses, kas balstītas uz jaunatklātiem faktiem.</span></div> <div><span>Veselīgs dzīvesveids ir pamats labai pa&scaron;sajūtai un sasniegumiem darbā, mācībās un sportā. Tas nodro&scaron;ina pilnvērtīgu organisma attīstību un labu izskatu, dod vairāk enerģijas un pasargā no slimībām.</span></div> <p>&nbsp;</p> <div><span>Ja gribi uzzināt kā uzturēt možu garu un stipru veselību, apmeklē Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementu, jo te ir apskatāma izstāde&nbsp;<strong>&bdquo;Sveiks un vesels arī ziemā!&rdquo;</strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div>&nbsp;<strong style="font-size: 13.6px;">Veselīgs cilvēks ir skaists cilvēks, liecina 20.-30. gadu Latvijas preses izdevumos atrodamie veselīga dzīvesveida ieteikumi. "Kopjot un glabājot veselību, mēs kopjam un glabājam skaistumu. Veselīga ģīmja krāsa, dabīgi sārti vaigi, spožas priecīgas acis, smaido&scaron;as sārtas lūpas, balti veselīgi zobi, vingrs, lokans, spēcīgs stāvs (ne pārāk tauks, ne pārāk liess!), elastīga, tīra āda, labs gara stāvoklis - ir galvenās skaistuma pazīmes," raksta žurnāls Zeltene 1928. gadā.</strong></div> </div>Tue, 31 Jan 2017 00:00:00 +0200