Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Dobeles novada Centrālā bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Dobeles novada Centrālā bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Dobeles novada Centrālā bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41226&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41226&type=1Izstāde „Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums”<p>No &scaron;ī gada 9. līdz 31. maijam Dobeles novada Centrālās bibliotēkas telpās &nbsp;apskatāma Enerģētikas muzeja&nbsp; ceļojo&scaron;ā izstāde "Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde &bdquo;Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums&rdquo; stāsta par UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto E.Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju&nbsp; "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936. - 1940." Tas ir vēstījums par 20.gadsimta pirmajā pusē Baltijā vērienīgā industriālā objekta celtniecību, vedot skatītāju savdabīgā ceļojumā pagātnē, kad Eiropas enerģētikā sevi pieteica Latvijas flagmanis - Ķeguma spēkstacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>E.Krauca (1898-1977) entuziasms un profesionalitāte &scaron;odien ļauj izjust, kā soli pa solim noritējusi spēkstacijas celtniecība. Fotomākslinieks ir radījis turpat divus tūksto&scaron;us izcili uzņemtas fotogrāfijas, atklājot Ķeguma HES būvvietas un Daugavas perspektīvos skatus, kas apliecina varenās un monumentālās būves tap&scaron;anas gaitu. Fotogrāfijas sniedz iespēju ieraudzīt arī atsevi&scaron;ķas nozīmīgas inženiertehniskas nianses būves konstrukcijās, ūdenskrātuves dambja izveidē un citur, izceļot būtiskus tehnoloģiskus elementus, ko inženiertehniskie speciālisti vērtē kā unikālus.</p> <p>Nododot skatītājiem dokumentālo vēstījumu, <em>Latvenergo</em> koncerns vēlas, lai tas kļūst par Latvijas elektroenerģētikas vēstures orientieri un izziņas avotu, apliecinot artefaktu un <em>dzīvās</em> vēstures nozīmi cilvēces atmiņas saglabā&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde Dobeles novada Centrālajā&nbsp; bibliotēkā apskatāma līdz 2017. gada 31. maijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja krājumā ir vairāk nekā 7000 fotogrāfiju par Ķeguma spēkstacijas celtniecības vēsturi. Muzeja priek&scaron;metu kolekcijām tiek nodro&scaron;ināta saglabātība un pieejamība.</p> <p>2016. gada 26.oktobrī Latvijas Republikas Kultūras ministrija, ņemot vērā Akreditācijas komisijas un Latvijas Muzeju padomes&nbsp; atzinumus, pieņēma vienbalsīgu lēmumu par Enerģētikas muzeja akreditāciju. Akreditācija apliecina, ka Enerģētikas muzejs darbojas atbilsto&scaron;i <em>Muzeju likumam</em> un MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.532 &bdquo;Muzeju akreditācijas noteikumi&rdquo;, un&nbsp; spēj nodro&scaron;ināt enerģētikas mantojuma ilgtspējīgu saglabā&scaron;anu.</p>Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40822&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40822&type=1Tikšanās ar Ilzi Jakovļevu<p>20.aprīlī plkst. 15.30 aicinām Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā satikt novadnieci &ndash; žurnālisti Ilzi Jakovļevu, kura ir līdzautore dokumentālajām filmām &ldquo;Būt latvietim. Zviedrija&rdquo;, &ldquo;Būt latvietim. Brazīlija&rdquo;, &ldquo;Būt latvietim. Kanāda&rdquo;, &ldquo;Būt latvietim. Austrālija&rdquo;.Sarunās meklēsim atbildes uz jautājumiem:Kā jūtas latvie&scaron;i sve&scaron;umā?Kas palīdz saglabāt latvisko identitāti un saikni ar Latviju?Vai tiem, kuri pametu&scaron;i Latviju pēdējos gados, rūgtuma nav vairāk kā mīlestības pret dzimto zemi?</p>Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40814&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40814&type=1Radošā darbnīca<p>Rado&scaron;ā darbnīca</p>Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40433&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40433&type=1E-prasmju nedēļa Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā<p>E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas European <em><a href="http://getonlineweek.eu/" target="_blank">Get Online week 2017</a> </em>ietvaros un notiek jau 8. reizi.</p> <p>&Scaron;ogad galvenās tēmas ir:</p> <ul> <li>Kiberdro&scaron;ība: kā dro&scaron;i izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus;</li> </ul> <ul> <li>E-Pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, tai skaitā mobilos risinājumus;</li> </ul> <p>E-prasmes karjerai.</p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40434&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40434&type=1Diskusija ar Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu<p>Diskusija ar Eiropas parlamenta deputātu Kri&scaron;jāni Kariņu</p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40337&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40337&type=1Tikšanās ar handbola komandas pārstāvjiem<p>​Par godu Zemgales reģionālā handbola kluba 20 gadu jubilejai, 9.martā plkst. 15:00 Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā tiek organizēta tik&scaron;anās ar handbola komandas pārstāvjiem.&nbsp;<br />Visi laipni aicināti!!</p>Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40335&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40335&type=1Janīnas Hohlačovas izšūto gleznu izstāde<p>Janīnas Hohlačovas iz&scaron;ūto gleznu izstāde</p>Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40358&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40358&type=1Bibliotekārā stunda<p>1. un 2.martā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā uz bibliotekāro stundu bija ieradu&scaron;ies PII "Valodiņa" vecākās un sagatavo&scaron;anas grupas audzēkņi. Bērni iepazinās ar bibliotēku un grāmatām. Kopā tika lasītas pasakas, skatītas filmiņas par lupatiņiem un sūnu ciema notikumiem. Pasākums noslēdzās ar jautru rotaļu.</p>Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40069&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40069&type=1Maijas Bujakas gleznu izstāde<p>Februāra mēnesī Dobeles novada Centrālās bibliotēkas pieaugu&scaron;o literatūras nodaļas lasītavā apskatāma novadnieces Maijas Bujakas gleznu izstāde.</p>Mon, 13 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40070&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40070&type=1Izstāde Zemgales reģionālajam hadbola klubam - 20<p>Februāra mēnesī Dobeles novada Centrālās bibliotēkas konferenču zālē ir apskatāma izstāde, kas veltīta Zemgales reģionālā handbola kluba 20 gadu jubilejai.</p>Mon, 13 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39999&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39999&type=1Konkurss "Dobeles novada lasošākā klase"<p>Konkurss "Dobeles novada laso&scaron;ākā klase"</p>Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39743&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39743&type=1Bērnu rīts<p>Bērnu rīts</p>Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39652&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39652&type=1Radošā darbnīca Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā<p>Rado&scaron;ā darbnīca Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā</p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39659&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39659&type=1Jauno grāmatu diena<p>Jauno grāmatu diena</p>Wed, 11 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39650&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39650&type=1Izstāde par Dobeles Atbrīvošanas pieminekli<p>Izstāde par Dobeles Atbrīvo&scaron;anas pieminekli</p>Mon, 09 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39613&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39613&type=1Montas Loginas darbu izstāde<p>Montas Loginas darbu izstāde</p>Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39362&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39362&type=1Ziemas saulgriežu pasākums ar Ati Auzānu<p>Ziemas saulgriežu pasākums ar Ati Auzānu</p>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39371&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39371&type=1JAUNO GRĀMATU DIENA<p>&nbsp;Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā Jauno grāmatu diena. &Scaron;ajā dienā varēsiet iepazīties ar jaunākajām grāmatām, pieteikties rindā populārāko grāmatu saņem&scaron;anai uz mājām. Autorizētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja grāmatu rezervēt arī elektroniskajā katalogā.</p>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39442&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39442&type=1Radošā darbnīca<p>20.decembrī plkst.14:00 Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā visi laipni aicināti piedalīties rado&scaron;ajā darbnīcā, kurā būs iespēja pagatavot skaistu Ziemassvētku dāvanu. Līdz jāņem gluda stikla glāze bez raksta, uz kājiņas (&scaron;ampānie&scaron;a vai vīna).</p>Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39374&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39374&type=1Plauktu izstāde "Ziemassvētkus gaidot"<p>Plauktu "Ziemassvētkus gaidot"</p>Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39037&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39037&type=1VALSTS SVĒTKIEM VELTĪTS PASĀKUMS "MANAI LATVIJAI"<p>15.novembrī plkst. 17:30 Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā notiks valsts svētkiem veltīts muzikāls pasākums "Manai Latvijai", kurā uzstāsies aktrise Raimonda Vazdika un žurnāliste, publiciste Elita Veidemane. <br />Pasākumā tiks apbalvoti foto un rado&scaron;o darbu konkursa "...aizved mani uz laimīgo zemi" un foto konkursa "Mana Latvija sākas Zemgalē" laureāti.<br />Aicināti visi interesenti!!!<br />Ieeja bez maksas.</p>Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38986&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38986&type=1Radošā darbnīca<p>8.novembrī plkst.15:00 visi laipni aicināti uz rado&scaron;u darbo&scaron;anos Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā. Gatavosimies valsts svētkiem!</p>Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38562&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38562&type=1Jauno grāmatu diena<p>18.oktobrī Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā Jauno grāmatu diena. &Scaron;ajā dienā varēsiet iepazīties ar jūnija jaunākajām grāmatām, pieteikties rindā populārāko grāmatu saņem&scaron;anai uz mājām. Autorizētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja grāmatu rezervēt arī elektroniskajā katalogā.</p>Wed, 05 Oct 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38602&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38602&type=103.10.2016. - 31.10.2016. Zīmējumu izstāde "Izkrāso savu suni"<p><span>Pieaugu&scaron;o literatūras nodaļas lasītavā ir iespēja aplūkot mūsu novadnieces Līgas Zīles zīmējumu izstādi &ldquo;Izkrāso savu suni&rdquo;, kura būs skatāma līdz 31. oktobrim.</span></p>Thu, 06 Oct 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38564&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/dobeles-rajona-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38564&type=1Plauktu izstāde "Jānim Porukam - 105 Mārai Svīrei - 80"<p>&nbsp;Plauktu izstāde "Jānim Porukam - 105 Mārai Svīrei - 80"</p>Wed, 05 Oct 2016 00:00:00 +0300