Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrshttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrshttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=14004&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=14004&type=2Gvido DragegrāmatasDivlodziņu acumirklis<p>Gvido Drage dzīvo Pūres pagastā&nbsp; 3. grāmata - haiku izlase</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grāmatas elektronisko aprakstu <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984679457&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">skatīt &scaron;eit</a></p>Sat, 17 Sep 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13905&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13905&type=2Alma ZusānegrāmatasLiberālisma vaibsti<p>Politiska dienasgrāmata</p> <p>2007-2011</p> <div class="description full"> <p>Latvijas politiķu ikdienas lēmumu un notikumu kaleidoskops, kas ietekmējis un joprojām ietekmē jebkura valsts iedzīvotāja likteni...</p> <p>Grāmatas elektronisko aprakstu <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984493329&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">skatīt &scaron;eit</a></p> </div>Thu, 08 Sep 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13373&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13373&type=2Brigita DebeļskagrāmatasAr tevi tik viegli...<p>Autore dzimusi Pūres pagastā. Dzīvo Tukumā. Izdevusi 3 dzejoļu krājumus.</p> <p>Grāmatas elektronisko aprakstu skatīt <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984490083&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">&scaron;eit</a></p>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13375&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13375&type=2Brigitas DebeļskagrāmatasParunāt nāc...<p>Brigita Debeļska dzimusi Pūres pagastā. Dzīvo Tukumā. Izdevusi 3 dzejoļu krājumus</p> <p>&nbsp;Grāmatas elektronisko aprakstu skatīt <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239781565924796&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">&scaron;eit</a></p>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13374&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13374&type=2Brigita DebeļskagrāmatasNe jau vienmēr...<p>Brigitas Debeļskas pirmais dzejoļu krājums. Autore dzimusi Pūres pagastā, dzīvo Tukumā. Nopietni dzejas rakstī&scaron;anai pievērsusiesd 2004.gadā.&nbsp;</p> <p>Grāmatas elektronisko aprakstu skatīt <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984396880&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">&scaron;eit</a></p>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11839&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11839&type=2Arnolds CīrulisgrāmatasEs esmu dzīvojis<p>2.grāmata "Važas"&nbsp;ir turpinājums 2004. gadā izdotajai 1.grāmatai "Kavalieru gads".&nbsp; Autors lasītājus iepazīstina ar saviem piedzīvojumiem aviācijas pulkā 1937.gadā. Grāmatas literārā redaktore ir pūreniece Alma Zusāne (autora meita).</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984492070&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">Grāmatas aprakstu skat. elektroniskajā katalogā</a></p>Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11412&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11412&type=2Andrejs BužsgrāmatasTestamentā...Modus Vivendi<p><a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/Alise3i.asp?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984491400+&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank"></a></p> <p>Grāmatas literārā redaktore un vāka fotogrāfijas autori ir pūrenieki.</p> <p>"Stāsts par testamentā minētajām garīgajām vērtībām lielā mērā ir stāsts par pagātnes notikumiem, kuru laikabiedrs vai dalībnieks esmu pats bijis. Dzīvodams godīgi, neesmu kļuvis materiāli bagāts, bet es tev ar &scaron;o testamentu novēlu garīgās vērtības, ko esmu sakrājis savā mūžā - zinātnisku pasaules izpratni, cilvēkmīlestību, godīgumu, kas kopumā nosaka krietna cilvēka dzīvesveidu. Lūk, tāpēc grāmatas nosaukumā latīniskā vārdkopa - modus vivendi - kas burtiskā tulkojumā nozīmē - dzīves veids," a<em>utors Andrejs Bužs</em></p> <p><a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/Alise3i.asp?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984491400+&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">Grāmatas aprakstu skat.elektroniskajā katalogā</a></p> <table> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%;" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="5"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="reportTitle_2CM">1</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>Mon, 21 Feb 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11022&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11022&type=2Gvido DragegrāmatasNovadnieki - literātiMan tagad tavs spogulis pieder<p>Gvido Drage (Režinalds Grikmanis, 1945-) dzīvo Tukuma novada Pūres&nbsp; pagastā. Savu otro dzejoļu krājumu viņ&scaron; velta Aleksandrai, Sa&scaron;iņai - Mīlestībā. Grāmatas aprakstu skat. <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23Man+tagad+tavs&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">elektroniskajā aprakstā</a></p>Mon, 24 Jan 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11021&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11021&type=2Kārlis KrustkalnsgrāmatasKārlis KrustkalnsNovadnieki - literātiMūža ritumā<p>Grāmatas autors dzimis&nbsp; Talsu apriņķi Cēres pagasta O&scaron;kalnos (tagad. Tukuma novada Pūres pagastā) 1926.gadā. Par skolotāju strādājis 40 gadus. AIzejot pensijā nopietni pievērsies literatūrai. Samērā ātri radās četras apjomīgas prozas grāmatas. Vienlaiku uzrakstījis arī pa dzejolim. Mū;za nogalē izdevis nelielu dzejoļu kgrāmatiņu ar darbiem, kas radu&scaron;ies mūža ritumā. DGrāmats aprakstu skat. <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984969022&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">elektroniskajā katalogā </a></p>Mon, 24 Jan 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11023&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11023&type=2Gvido DragegrāmatasNovadnieki - literātiGvido DrageBezdelīga melnbaltā frakā jeb piezīmes sēnes lasot<p>Gvido Drage (Redžinalds Grikmanis, 1945-) pirmā dzejoļu krājumā raksta: "Dzejniekam tomēr jāspēj augstu noturēt kādu karogu. Visticamāk - mīlestības. Iespējams - sirdapziņas, intuīcijas vai kādu citu, īsti nezinu. Jāpieņem, ka &scaron;ādi tādi uzplaiksnījumi nāku&scaron;i pār mani, citādi jau uzrakstīt ne,az neko nevar." G. Drage sevi sauc par sēņu veci. Atvērtu sirdi un mierīgu prātu viņ&scaron; brien pa mežu. Sēņo&scaron;anā tāpat kā dzejā nekad nevar zināt, ko atradīsi, kas tur atkal iznirs no migliņas. Grāmatas aprakstu skat. <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23Bezdel%C4%ABga+melnbalt%C4%81+frak%C4%81+jeb+piez%C4%ABmes+s%C4%93nes+lasot&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">elektroniskajā katalogā</a></p>Mon, 24 Jan 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11026&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11026&type=2Aivars ŽimantsgrāmatasAivars ŽimantsSIA Pure FoodNovadnieki - uzņēmējiAivars Žimants: ar skatu uz pasauli<p>Tie&scaron;i A. Žimanta vadībā uzņēmums "Pure Food" sasniedzis izcilus rādītājus. Tas ir viens no vado&scaron;ajiem industriālo pārtikas piedevu ražotājiem Baltijā un Austrumeiropā un savu produkciju piegādā piena pārstrādes kombinātiem, konditorejas uzņēmumiem un saldējumu ražotnēm gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām. A. Žimants ir līderis, kas prot iedvesmot, aizraut, cilvēks, kas strauji pieņem lēmumus un nemēdz atkāpties. Stingrs un cilvēcīgs. <span>Ja esat pietiekami uzņēmīgs, lai veidotu pats savu uzņēmumu un vēlaties smelties padomu un iedvesmu savas ieceres īsteno&scaron;anai, tad jaunā grāmata "Aivars Žimants: ar skatu uz pasauli" ir domāta tie&scaron;i jums. Grāmatā uzņēmējs&nbsp; stāsta par to, kā nelielu uzņēmumu pārvērst par tirgus līderi un saglabāt &scaron;o pozīciju arī pārmaiņu laikos. Grāmatas aprakstu skat. <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp?critattr=ISBN&amp;critval=%23%C4%81%239789984826882&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">elektroniskajā aprakstā</a></span></p>Mon, 24 Jan 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11027&type=2http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11027&type=2jaunās grāmataselektroniskais katalogsPūres pagasta bibliotēkas INIC grāmatu krājums - elektroniskajā katalogā<p>Pūres pagasta bibliotēkas INIC grāmatu krājums - Tukuma bibliotēkas <a href="http://tukums.biblioteka.lv/Alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv" target="_blank">elektroniskajā Katalogā</a></p>Mon, 24 Jan 2011 00:00:00 +0200