Bibliotēku portāls. Jaunumi no Alojas pilsētas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Alojas pilsētas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Alojas pilsētas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47018&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47018&type=1Alojas pilsētas bibliotēkaOto Ozolstikšanās ar autoruAlojas Ausekļa vidusskolaTikšanās ar žurnālistu un rakstnieku Otto Ozolu<p>&nbsp;6.novembrī tik&scaron;anās ar rakstnieku Otto Ozolu. Tik&scaron;anās vieta-Alojas Ausekļa vidusskola.</p> <p>Tik&scaron;anos organizē Alojas pilsētas bibliotēka ar VKKF finansiālu atbalstu projektā "Literārās sarunas ar jaunie&scaron;iem Alojā"</p>Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46592&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46592&type=1tikšanāsAlojas pilsētas bibliotēkaKristīne UlbergaAlojas Ausekļa vidusskolaTikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu<p>3.oktobrī plkst.12.30 Alojas Ausekļa vidusskolā tik&scaron;anās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu. Tik&scaron;anos organizē Alojas pilsētas bibliotēka ar VKKF finansiālu atbalstu projektā "Literārās sarunas ar jaunie&scaron;iem Alojā".</p>Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46327&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46327&type=1Alojas pilsētas bibliotēkaDaina SirmāDzejas dienas 2018Alojas Ausekļa vidusskolaTikšanās ar dzejnieci Dainu Sirmo<p>11.septembrī tik&scaron;anās ar dzejnieci Dainu Sirmo. Tik&scaron;anās vieta Alojas Ausekļa vidusskola</p>Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41147&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41147&type=1Tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi<p>11.maijā plkst.12.30 Alojas Ausekļa vidusskolā tik&scaron;anās ar rakstnieci Ievu Melgalvi.</p> <p>Tik&scaron;anos organizē Alojas pilsētas bibliotēka ar VKKF finansiālu atbalstu projektā "Literāras sarunas ar jaunie&scaron;iem Alojā"</p>Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41146&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41146&type=1Evija GulbeTikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi<p>8.maijā plkst.12.30 pie Alojas Ausekļa vidusskolas sākumkla&scaron;u skolēniem viesosies bērnu grāmatu autore Evija Gulbe</p>Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36958&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36958&type=1Inguna Baueretikšanās ar autoruAlojas pilsētas bibliotēkā literāra tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri<html />Tue, 26 Apr 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29042&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29042&type=1Juris ZvirgzdiņšAlojas pilsētas bibliotēkaTikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu<p>Ar VKKF finansiālu atbalstu Alojas pilsētas bibliotēkā 20.oktobrī plkst.12.40 tik&scaron;anās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu</p>Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28841&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28841&type=1bibliotēkaLNBVKKFprojektsAlojaMāra ZālīteAlojas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti<p>Pasākums "Rakstnieku tik&scaron;anās Latvijas novadu bibliotēkā Alojā" noritēs ar VKKF un LNB atbalstu projekta "Tik&scaron;anās Latvijas novadu bibliotēkās" ietvaros</p>Tue, 30 Sep 2014 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19399&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19399&type=1dzejadzejniekiViktorīna"Vai pazīsti dzejniekus un viņu dzeju?"<p>Aicinām bibliotēkas apmeklētājus un interesentus piedalīties viktorīnā <strong><em>"Vai pazīsti dzejniekus un viņu dzeju?"</em></strong></p>Thu, 06 Sep 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19401&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19401&type=1dzejolis"Vienotais dzejolis"<p>Aicinām bibliotēkas apmeklētājus un interesentus piedalīties kopīga dzejoļa rakstī&scaron;anā. /No iepriek&scaron; dotajiem vārdiem katram interesentam tiks dota iespēja izveidot dzejas rindu/</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 06 Sep 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17239&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17239&type=1e-prasmese-pakalpojumiE-prasmju nedēļas pasākumi Alojas pilsētas bibliotēkā<p><strong>27. martā plkst. 15.00</strong>&nbsp;Alojas pilsētas bibliotēkā tik&scaron;anās ar pārstāvjiem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras seminārā&nbsp;<strong>&bdquo;Kar&scaron;u pārlūks&rdquo;</strong>&nbsp;&ndash; viss par Latvijā digitalizētajām kartēm un to izmanto&scaron;anas iespējām</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>28.martā plkst.10.30</strong><strong> PII &bdquo;Auseklītis&rdquo; vecākās grupas &bdquo;Mārītes&rdquo; iepazī&scaron;anās ar atraktīvo e-kursu datorprasmju apguvei &bdquo;Mans draugs dators&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>29. martā plkst. 15.30</strong>&nbsp;Alojas pilsētas bibliotēkā<strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Es nelaižu garām iespēju apgūt ko jaunu. Un jūs?&rdquo;</strong>&nbsp;&ndash; Swedbankas pārstāve izskaidros kādas priek&scaron;rocības piedāvā Swedbank internetbanka</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savukārt visas nedēļas garumā<strong>&nbsp;</strong><strong>Alojas pilsētas bibliotēkā</strong><strong>&nbsp;</strong>piedāvā interesentiem:</p> <ul> <li>E-pakalpojumi iedzīvotāju ērtākai ikdienai;</li> <li>Bibliotēkā pieejamo datu bāžu un kopkataloga izmanto&scaron;anas iespējas;</li> <li>Pirmie soļi e-prasmēs senioriem;</li> <li>Tests e- Guardian IKT dro&scaron;ības prasmju barometrs.</li> </ul> <p><br /><br /></p>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16769&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16769&type=1Monētu dienasMonētu dienas bibliotēkā<p><strong>MONĒTU DIENĀS ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>apmeklētājiem piedāvā:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Balsot par sev mīļāko Latvijas gada monētu 2011</strong></li> </ul> <p>Sākot ar 2.martu interneta lapā <a href="http://www.monetudienas.lv/">www.monetudienas.lv</a> iespēja balsot par &bdquo;Latvijas gada monētu 2011&rdquo;. Piedaloties balso&scaron;anā, ikvienam balsotājam var paveikties iegūt kādu no 2011.gada septiņām monētām savā īpa&scaron;umā</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Nominēt &bdquo;Bibliotēku gada monētu 2011&rdquo;, balsojot no bibliotēkas datoriem</strong></li> </ul> <p>Paralēli vispārējam sabiedrības balsojumam, balsotājiem no bibliotēkām būs iespēja izvēlēties bibliotēku gada monētu, kura saņems 3td publisko bibliotēku speciālbalvu. Bibliotēku balsojumā tiks uzskaitītas balsis, kas nodotas, izmantojot publisko bibliotēku tīklam pievienotos datorus</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Piedalīties krustvārdu mīklas &bdquo;Latvijas gada monēta 2011&rdquo;minē&scaron;anas konkursā</strong></li> </ul> <p>Bibliotēkas apmeklētāji, varēs piedalīties spēlē, atbildot uz jautājumiem, kas saturiski saistīti ar Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētu kolekciju. Atbildes meklējamas Latvijas Bankas interneta lapā <a href="http://www.bank.lv/">www.bank.lv</a>&nbsp; vai citos interneta resursos, bibliotēkā izvietotās tematiskās izstādes materiālos.</p> <p>Mīklu varēs risināt bez laika ierobežojuma. Tā būs aktīva līdz 15.martam (ieskaitot). Vienīgais nosacījums &ndash; jādodas uz bibliotēku, lai izmantotu bibliotēkas datorus un interneta pieslēgumu vai bibliotēkas Wi&ndash;Fi pieslēgumu.</p> <p>Piedaloties krustvārdu mīklas risinā&scaron;anā ikviens bibliotēkas apmeklētājs iegūst papildu iespēju saņemt monētu kā dāvanu</p> <p>&nbsp;</p> <p>Esiet laipni aicināti piedalīties!<strong></strong></p>Wed, 29 Feb 2012 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16475&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16475&type=1Pasaules drošāka interneta dienaAtkarībasDigitālā pasauleRaibā pasaule manā datorā<p><strong>Alojas pilsētas bibliotēka </strong>sadarbībā ar Alojas Dienas centru un Alojas Mūzikas un mākslas skolu organizē pasākumu ciklu jaunie&scaron;iem</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>"Raibā pasaule manā datorā"</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>no 07.02. </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izstāde <strong><em>&bdquo;7.februāris &ndash; Pasaules dro&scaron;āka interneta diena&rdquo;</em></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Materiāli par digitālo pasauli &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(Alojas pilsētas bibliotēkā)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>10.02. pl.17<sup>00</sup></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;Atkarības&rdquo;</strong>- sarunu vakars kopā ar ge&scaron;taltpraktiķi</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viesturu &Scaron;mitu&nbsp; </strong><em>(Alojas Dienas centrā)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>13.02.- 25.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Viktorīna <strong>&bdquo;Es un digitālā pasaule&rdquo; </strong><em>(Alojas pilsētas bibliotēkā)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>20.02. pl.17<sup>00</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Stāstu vakars <strong>&bdquo;Pastāsti arī Tu&rdquo; </strong><em>(Alojas Dienas centrā)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>28.02. pl.17<sup>00</sup></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Noslēguma pasākums<strong> &bdquo;Lielais ekrāns manā kabatā&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (atrakcijas, teātris, praktiskā rado&scaron;ā darbnīca, aktīvāko&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dalībnieku&nbsp;sveik&scaron;ana)&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(</em><em>Alojas Dienas centrā)</em><em></em></p>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16043&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/alojas-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16043&type=1jubilejaAlojaAlojas pilsētai -20<p>Alojas pilsētas bibliotēkas lasītavā aplūkojama izstāde, kas veltīta pilsētas 20.gadskārtai. Izstādē izvietoti materiāli, kas vēsturiski atspoguļo LR Limbažu rajona Alojas ciemata Tautas deputātu padomes lēmumu 1991.gada 4.jūnijā par Alojas ciemata administratīvās teritorijas pārveido&scaron;anu par Alojas pilsētu.</p> <p>Pilsētas tiesības Alojai LR AP pie&scaron;ķīra 1992.gada 30.janvārī.</p> <p>Izstādē izvietoti materiāli par Alojas pilsētas simboliem. Alojai ir divi 1999.gadā oficiāli apstiprināti simboli &ndash; karogs un ģerbonis. Tajos atspoguļojas pilsētas tradīcijas un spēks.</p> <p>Alojai ir arī sava dziesma &bdquo;Dziesma par Aloju&rdquo;, kas sarakstīta 1974.gadā. Tās autori biju&scaron;ais Alojas kultūras nama jauktā kora diriģents Arnis Poruks, teksta autore Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Mirdza Leimane, kas arī pati bija &scaron;ī kora dziedātāja.</p> <p>Dziesma ir veltījums Alojai, tās vēsturei, dabai un cilvēkiem, kas dzīvoja, dzīvo un dzīvos Alojā.</p>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0200