Bibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42658&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42658&type=0“Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” viesojas LNB2017. gada 25. oktobrī plkst. 11.00 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Pasākuma tēma: “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” – latvisko tradīciju iedvesmotājs un veicinātājs.Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42638&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42638&type=0izstādesRadošo izpausmju izstāde "Sajust un radīt"2017. gada 14. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā (M stāvā) tika atklāta cilvēku ar redzes traucējumiem radošā izpausmju izstāde "Sajust un radīt". Izstāde skatāma līdz 30. decembrim. Ieeja bez maksas.Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42640&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42640&type=1PasakasStāstniekiStāstnieku vakars ar Liesmu Lagzdiņu un Initu Šalkovsku<p>2017. gada 19. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks stāstnieku vakars. Pasakas lieliem un maziem stāstīs Liesma Lagzdiņa un Inita &Scaron;alkovska. Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Ar pasaku stāstī&scaron;anu un pasaku klausī&scaron;anos cilvēki nodarbojas jau kop&scaron; sendienām. Pēdējos gados stāstnieku kustība kļūst aizvien populārāka visā pasaulē. Pasaku stāstnieki klausītājus izklaidē ne tikai saturiski, bet arī sekmē kolektīvās atmiņas stiprinā&scaron;anu un veicina dialogu starp paaudzēm. Stāstī&scaron;ana kalpo gan pasaules izziņai un sociālo prasmju izkop&scaron;anai, gan iespējai sevi realizēt visa mūža garumā.<br />Stāstniece no Kuldīgas, Liesma Lagzdiņa, pasakas, stāstus un leģendas ir pārņēmusi no mātes, vecmāmiņas un notikumiem, ko pati piedzīvojusi. Tautās viņu atpazīst kā vienu no galvenajiem stāstniekiem Kurzemes stāstnieku festivālā "Ziv' Zupa", kas jau desmit gadus norisinās Kuldīgā.</p> <p><br />Stāstniece no Zemgales, titula "Stāstnieku ķēniņiene" īpa&scaron;niece Inita &Scaron;alkovska stāsta tautas pasakas un kopā ar klausītājiem piedzīvo notikumus, kas it kā ir, it kā nav biju&scaron;i un tiekas ar varoņiem, kuri it kā ir, it kā nav īsti.</p> <p><br />Pasaku stāstnieku vakars tiek rīkots izstādes "Pasakas bērnu un pieaugu&scaron;o pasaulē" ietvaros. Izstāde apskatāma Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā līdz 30. decembrim. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 67716235</p> <p>E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv</p>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42636&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42636&type=1Vietvārdu talkaVietvārdu talkas noslēguma pasākums<p>Noslēdzoties pa&scaron;māju vietvārdu iemūžinā&scaron;anas akcijai &ldquo;Vietvārdu talka&rdquo;, Vietvārdu dienā, piektdien, 20. oktobrī, plkst. 13.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies akcijas noslēguma pasākums, lai iepazīstinātu ar talkas &ldquo;ražu&rdquo; un suminātu čaklākos talciniekus un vietvārdiem bagātākos novadus.&nbsp;</p> <p><br />Pasākumu atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, savukārt Latvijas Universitātes Latvie&scaron;u valodas institūta direktores vietniece Sanda Rapa sniegs ieskatu apkopotajā informācijā un statistikā par &ldquo;Vietvārdu talkā&rdquo; paveikto.&nbsp;</p> <p><br />Par vietvārdu nozīmi un būtiskumu ikdienas lieto&scaron;anā un vietvārdu saudzē&scaron;anā vēstīsLĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece un vadītājas vietniece Dace Kavace.&nbsp;</p> <p><br />Ar dzejisku sveicienu klāteso&scaron;os talciniekus un talcinieces suminās dzejniece Inese Zandere.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br />Pasākumu vadīs un tajā muzicēs mūziķis Kārlis Kazāks.</p> <p><br />Mediju pārstāvji laipni aicināti apmeklēt pasākumu klātienē pasākuma norises vietā &ndash; Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Iera&scaron;anās no plkst. 12.30, pasākuma sākums plkst. 13.00.</p> <p><br /><strong>Par akciju &ldquo;Vietvārdu talka</strong>&rdquo;&nbsp;</p> <p>Kop&scaron; pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, pagāju&scaron;i jau simts gadu. Pēdējās desmitgadēs vietvārdu vāk&scaron;ana pierimusi, un daudzi mazie vietvārdi &ndash; piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz pusgadsimta slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LU Latvie&scaron;u valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicināja Latvijas iedzīvotājus uz kopīgu &ldquo;Vietvārdu talku&rdquo;, kur ikviens tika aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus &ndash; īpa&scaron;vārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Pla&scaron;āka informācija pieejama <a href="http://unesco.lv/lv/unesco/starptautiskas-dienas/akcija-vietvardu-talka/starptautiskajai-dzimtas-valodas-dienai-veltita-akcija-vietvardu-talka/" target="_blank">&scaron;eit</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Informāciju sagatavojusi:</p> <p>Kitija Balcare</p> <p>UNESCO LNK komunikācijas konsultante</p> <p>Tālr.: 29683396</p> <p>E-pasts: <a href="http://mce_host/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/k.balcare@gmail.com" target="_blank">k.balcare@gmail.com&nbsp;</a></p>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42607&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42607&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāCikla "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" pasākums<p>2017. gada 25. oktobrī plkst. 11.00 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 8. stāvā) notiks kārtējais pasākums ciklā "Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze". Pasākuma tēma: &ldquo;Bibliokuģis Kri&scaron;jānis Valdemārs&rdquo; &ndash; latvisko tradīciju iedvesmotājs un veicinātājs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lielākajai daļai bibliotēku nozares pārzinātāju un sekotāju apzīmējums &ldquo;Bibliokuģis Kri&scaron;jānis Valdemārs&rdquo; ir pazīstams vai vismaz dzirdēts jau divus gadus, kā arī ir zināma tā izcelsmes vieta &ndash; Salacgrīva. Pirms vairāk nekā gada nodibināta arī tāda pa&scaron;a nosaukuma biedrība. Viens no tās pamatmērķiem ir popularizēt ne vien jūrniecību, bet arī atbalstīt bibliotēkas, pievērst uzmanību literatūras, kultūras un kino tradīcijām.&nbsp;27. oktobra pasākumā uzzināsim interesantus faktus par pa&scaron;u &ldquo;bibliokuģi&rdquo;, tā veikumu novada kuģniecības un kultūras vēstures popularizē&scaron;anā, netradicionālu pieeju pasākumu un nori&scaron;u organizē&scaron;anā, kā arī idejām tuvojo&scaron;ās Latvijas simtgades kontekstā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LNB viesosies ne vien Salacgrīvas novada bibliotēkas darbinieki &ndash; &ldquo;bibliokuģa&rdquo; idejas autori, bet arī tā &ldquo;apkalpes&rdquo; pārstāvji. Būs pārsteigumi!</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42595&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42595&type=1KonferencesKrišjāņa Barona konference 2017Krišjāņa Barona konference 2017 "Folklora: vērtības un intereses"<p>2017. gada 30.-31. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks ikgadējā Kri&scaron;jāņa Barona konference, kurai dots nosaukums "Folklora: vērtības un intereses". Konferenci rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latvie&scaron;u folkloras krātuve, un tā iekļaujas Letonikas VII kongresa programmā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pētnieki bija aicināti pieteikt referātus, kas veltīti folkloras sociālās, reliģiskās un nacionālās funkcionalitātes un valstiskā nozīmīguma izvērtējumam. Divās konferences dienās gaidāmi 24 referāti, konferences dalībnieki pārstāv Latvijas Universitāti &ndash; LU LFMI Latvie&scaron;u folkloras krātuvi, Latvijas vēstures institūtu, Humanitāro zinātņu un Teoloģijas fakultāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Valsts Izglītības satura centru un Igaunijas Literatūras muzeju. Priek&scaron;lasījumos tiks izvērtēts pla&scaron;s pētniecisko jautājumu loks - folkloras vērtīguma koncepts publiskajā telpā, folklora mantojuma, tradīcijas un identitātes diskursā, folklora kā nozīmīgs starpdisciplināru zinā&scaron;anu avots u. c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>30.oktobra pēcpusdienā tiks atvērtas divas grāmatas &ndash; Ievas Tihovskas "Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā" un Sanitas Reinsones "Apmaldī&scaron;anās poētika teikās, stāstos un sarunās". Abi zinātniskie pētījumi publicēti LU LFMI sērijā "Studia humanitarica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Folkloristi aicina ciemos!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konference tiek organizēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apak&scaron;programmā 05.04.00 "Kri&scaron;jāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Gatis Ozoliņ&scaron;</p> <p>E-pasts: gatis.ozolins@lulfmi.lv</p> <p>Tālr.: 29119783</p>Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42574&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42574&type=1LekcijasMārtiņš DaugulisAtvērtā lekcija "Simulāciju spēle par manipulācijas formām medijos un sociālos tīklos"<p>2017. gada 16. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (Mūkusalas ielā 3, Rīgā (M stāvā)) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti notiks atvērtā lekcija "Simulāciju spēle par manipulācijas formām medijos un sociālos tīklos". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs LNT ziņu moderators Mārtiņ&scaron; Daugulis. Ieeja bez maksas.</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42576&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42576&type=1izstādesPastmarkasIzstādes "Pastmarku stāsti" atklāšana<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 14. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 7. stāvā) notiks Ungārijas pastmarku muzeja veidotas izstādes "Pastmarku stāsti" atklā&scaron;ana. Pasākums norit Ungārijas dienu un cikla "Ģimeņu sestdienas" ietvaros. Izstāde apskatāma līdz 27. novembrim. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><br />Kā ierasts, Ungārijas dienu programmā neiztrūksto&scaron;i ir pasākumi bērniem &ndash; arī &scaron;ī izveidotā pastmarku izstāde ir paredzēta bērniem. Pēc tās atklā&scaron;anas bērniem būs iespēja iesaistīties rado&scaron;ā darbnīcā un izveidot pa&scaron;iem savu pastmarku dizainu, kā arī piedalīties citās aktivitātēs. Visi interesenti tiek laipni gaidīti!<br />&nbsp;<br />Informācijai<span style="font-size: 13.6px;">:</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Ilze Marga</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Nacionālās bibliotēkas</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Tālr.: 67716040</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">E-pasts: ilze.marga@lnb.lv</span></p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42572&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42572&type=1LekcijasVjačeslavs KaščejevsKvantu fiziķa Vjačeslava Kaščejeva lekcija "Kvantu tehnoloģiju nākotne"<p>2017. gada 12. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kvantu fiziķa Vjačeslava Ka&scaron;čejeva lekcija "Kvantu tehnoloģiju nākotne". Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Lekcijā tiks stāstīts par to, kas ir kvantu tehnoloģijas, kādu ceļa karti to attīstībai iezīmē Eiropas nākotnes tehnoloģiju pamatiniciatīva un kādas tehnoloģijas attīsta Latvijas kvantu zinātnieki.</p> <p><br />Vjačeslavs Ka&scaron;čejevs ir fizikas doktors, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors, apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureāts zinātnes nominācijā. Par sasniegumiem kvantu nanoelektronikā saņēmis prestižo Pasaules Ekonomikas foruma balvu &ndash; godalgu jaunajiem zinātniekiem, kuru zinātniskais ieguldījums un tehnoloģiskās inovācijas ir būtisks pagrieziens pasaules attīstībā.<br />Pasākuma laikā būs apskatāma tematiskā krājuma izlase.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 67716235</p> <p>E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42579&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42579&type=1BudismsMeditācijasMetta meditācijas nodarbība "Labvēlīguma meditācija budistu tradīcijā"<p>2017. gada 11. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā (4. stāvā)) notiks <em>Metta</em> meditācijas nodarbība "Labvēlīguma meditācija budistu tradīcijā". Nodarbību vadīs budistu mūks no Taivānas Hueimiņs Bhik&scaron;u. Kaspara Eihmaņa ievads un tulkojums. Ieeja bez maksas. Pieteikt savu dalību nav nepiecie&scaron;ams.</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42581&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42581&type=1SemināriBudismsSeminārs "Ticības sala: budisms un budisma mācības Taivānā"<p>2017. gada 11. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā (11. stāvā)) notiks seminārs "Ticības sala: budisms un budisma mācības Taivānā". Pasākums notiks angļu valodā. Dalība bez maksas.</p> <p><br /><a href="http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/aktualitates/seminars_ticibas_sala_2017-10-11.pdf" target="_blank">Semināra programma</a><br /><br />Pēc semināra ieplānota Hueimiņa Bhik&scaron;u meditācijas nodarbība LNB Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā).</p> <p><br />Projekts "Ticības sala: budisms un budisma mācības Taivānā" tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centru, Taivānas Izglītības ministriju un Taipejas Misiju Latvijā.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 26472501</p> <p>E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42555&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42555&type=0izstādesLatvijas Nacionālajā bibliotēkā darbosies unikāla iespiedprešu uniespieddarbu izstāde-darbnīcaNo 26. oktobra Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 1. stāva izstāžu zālē būs atvērta dažādām iespiedtehnikām veltīta izstāde "Melnās mākslas darbnīca".Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42542&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42542&type=1KinoSimtgade un vēlAskolds SaulītisTikšanās ar režisoru un producentu Askoldu Saulīti; filmas "Bermontiāda" seanss<p>2017. gada 18. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru un producentu Askoldu Saulīti. Saruna par filmu "Astoņas zvaigznes" (pirmizrāde 2017. gada 18. novembrī, producē studija "Centrums" un "Terra Europa"). Dokumentālā filma par latvie&scaron;u nācijas pa&scaron;apzinā&scaron;anās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību &ndash; latvie&scaron;u strēlniekiem.</p> <p><br />Filmas "Bermontiāda" (2009, studija "Centrums") seanss.</p> <p>Režisora A. Saulī&scaron;a un producenta Bruno A&scaron;čuka iepriek&scaron;ējais kopīgais darbs par Pirmā pasaules kara vēstures epizodēm &ndash; dokumentālā filma ar inscenējumu elementiem, aktieru līdzdalību un Andri Kei&scaron;u stāstnieka lomā.</p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42544&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42544&type=1KinoSimtgade un vēlIvars SeleckisTikšanās ar režisoru un operatoru Ivaru Selecki; filmas "Zem ozola kuplajiem zariem" seanss<p>2017. gada 25. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru un operatoru Ivaru Selecki. Saruna par filmu "Turpinājums" (pirmizrāde 2018. gada janvārī, producē studija "Mistrus Media". Dokumentālā filma par nākotni &ndash; se&scaron;i bērni sāk skolas gaitas dažādās Latvijas vietā, un neviens nezina, kas tālāk būs, kā viņi dzīvos un ko piedzīvos līdz ar savu valsti Latviju.&nbsp;</p> <p><br />Filmas "Zem ozola kuplajiem zariem" (2007, Rīgas kinostudija) seanss.</p> <p>Latvijas dokumentālā kino klasiķa I. Selecka iepriek&scaron;ējā pilnmetrāžas dokumentālā filma, kura savukārt noslēdz jau 1970. gadā aizsāktu triloģiju, apliecinot Meistara nepārejo&scaron;o interesi par Latvijas laukiem un cilvēkiem.</p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42540&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42540&type=1KinoSimtgade un vēlIlona BrūvereTikšanās ar režisori un producenti Ilonu Brūveri; filmas "Versija Vera" seanss<p>2017. gada 11. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, <span>Rīgā</span>) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori un producenti Ilonu Brūveri. Saruna par filmu "Ievainotais jātnieks" (pirmizrāde 2017. gada 24. oktobrī, producē studija "Kinolats".&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Dokumentāla spēlfilma par tēlnieku Kārli Zāli, kuram līdz ar Latvijas simtgadi svinēsim 130. jubileju.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmas "Versija Vera" (2010, "Kinolats") seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Režisorei I. Brūverei raksturīgajā creative documentary stilā uzņemta filma par Rīgā dzimu&scaron;o un starptautiski slaveno padomju tēlnieci Veru Muhinu, kura savulaik paglāba Kārļa Zāles veidoto Brīvības pieminekli no ideoloģiski motivētiem padomju varas uzbrukumiem.<br /></span></p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42471&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42471&type=1izstādesUngāru literatūraGrāmatu izstādes "Atklāj ungāru literatūru!" atklāšana<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 5. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) "Ungārijas dienu 2017" ietvaros Ungārijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar LNB atklās izlases veida grāmatu izstādi "Atklāj ungāru literatūru!". Tā būs apskatāma līdz 5. decembrim. Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grāmatu izstādē būs apskatāmi gandrīz 100 latvie&scaron;u valodā izdotie ungāru literatūras darbi, starp kuriem lasītājs atradīs tādus slavenus ungāru autorus, kā Magda Sabo, &Scaron;āndors Mārai, Erika Barto&scaron;a un daudzus citus. Bez tiem interesentiem būs iespēja iepazīties arī ar grāmatām angļu valodā, gūstot priek&scaron;statu par Ungārijas vēsturi, arhitektūru, mākslu un mūziku. LNB visvecākā pieejamā no ungāru valodas tulkotā grāmata izdota 1865. gadā, bet jaunākā - 2017. gadā.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Pasākuma ietvaros Ungārijas vēstniecība Latvijā dāvinās LNB grāmatas angļu valodā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Izstādes apmeklētājiem būs unikāla iespēja caur sarunām iepazīties ar pazīstamo latvie&scaron;u tulkotāju Elgu Saksi, kura dalīsies savos stāstos par dzīvi, lielo mīlestību un pieķer&scaron;anos ungāru literatūrai, un to, kā viņa savulaik tikusies ar pasaulslaveno ungāru rakstnieci Magdu Sabo. Sarunu ar Elgu Saksi vadīs moderatore Liega Pie&scaron;iņa.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">&Scaron;ī gada rudenī izdevniecība "Jumava" izdos Magdas Sabo romānu "Mirklis" un tas būs devītais latvie&scaron;u valodā izdotais Magdas Sabo darbs, kuru pārtulkojusi Elga Sakse. Elga Sakse ir vienīgā, kura vēl joprojām tulko ungāru literatūru uz latvie&scaron;u valodu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Papildus informācija:</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Inguna Andžāne</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Ungārijas vēstniecība Latvijā</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Tālr.: 67217500</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">E-pasts: <a href="mailto:huembrix@mfa.gov.hu" target="_blank">huembrix@mfa.gov.hu</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Facebook:</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><a href="https://www.facebook.com/Ungārijas-Dienas-Hungarian-Days-in-Riga-1078498812162047/" target="_blank">https://www.facebook.com/Ungārijas-Dienas-Hungarian-Days-in-Riga-1078498812162047/</a></span></p>Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42429&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42429&type=0MeditācijaMeditācijas rudens un ziemas sezonas atklāšana14. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) tiks atklātas 2017. gada rudens un ziemas sezonas meditācijas nodarbības. Kopumā šogad un nākamā gada sākumā plānoti 12 meditācijas pasākumi. Tos papildinās arī īpaši viesi – meditācijas skolotāji no ārzemēm (no Taivānas un Taizemes).Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42427&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42427&type=1Georga Manceļa sprediķu lasījums<p>2017. gada 6. oktobrī plkst. 18.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros notiks laikmetīgā izrāžu-lasījumu cikla "Lasām Latvijā" ceturtais lasījums. &Scaron;oreiz izrādes centrā būs 1770. gadā izdotā Georga Manceļa "Jauna latvie&scaron;u sprediķu grāmata..". Ieeja bez maksas.&nbsp;Pulcē&scaron;anās LNB 1. stāva ātrijā plkst. 18.15.</p> <p><br />"Jauna latvie&scaron;u sprediķu grāmata.." bija pirmā un vairāku gadsimtu laikā vispopulārākā sprediķu grāmata latvie&scaron;u valodā. Kop&scaron; pirmizdevuma 1654. gadā līdz pat 19. gadsimta sākumam tā piedzīvoja daudzus atkārtotus izdevumus. Teksti tika atkal un atkal lasīti skaļi priek&scaron;ā no paaudzes uz paaudzi gan baznīcā, gan mājās. Tā ir arī pirmā grāmatā, kurā parādās autora noklausīta tautā lietotā latvie&scaron;u valoda.&nbsp;</p> <p><br />Latvijas Nacionālā teātra režisors Valters Sīlis kopā ar izrādes mākslinieku Uģi Bērziņu un aktrisēm Anci Strazdu un Ingu Tropu "Jaunu latvie&scaron;u sprediķu grāmatu.." lasīs LNB stiklotajā korē, ieceļot gadsimtus senos tekstus mūsdienu Rīgas panorāmā. Izrādi papildinās vēsturnieka, LNB pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" kuratora Gustava Strengas komentārs.&nbsp;</p> <p><br />Latvijas valsts simtgades programmā ietvertajā izrāžu-lasījumu ciklā tiek izmantotas LNB pastāvīgajā ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" skatāmas vai ar tās tēmām saistītas grāmatas. "Lasām Latvijā" ar laikmetīgu skatuves līdzekļu palīdzību atklāj, kā grāmatas un lasī&scaron;anas process gadsimtu gaitā veidojis Latvijas teritorijas iedzīvotāju identitāti, kā grāmatas palīdzēju&scaron;as nokļūt līdz valsts idejai un tās īsteno&scaron;anai, kā valsts liktenis atspoguļojas grāmatās. Izrāžu cikla veidotājus interesē ne tikai izvēlēto grāmatu saturs, bet arī to radī&scaron;anas, izdo&scaron;anas un lasī&scaron;anas apstākļi, kā arī lasī&scaron;anas process kā performatīvs akts. &Scaron;ī gada gaitā LNB notiks piecas izrādes-lasījumi, 2018. gada sākumā būs iespēja vienas nedēļas garumā noskatīties visus iestudējumus.</p> <p><br />Izrāžu-lasījumu ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.</p> <p><br />Papildu informācija:</p> <p>Inga Surgunte</p> <p>Ekspozīcija "Grāmata Latvijā"</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:inga.surgunte@lnb.lv" target="_blank">inga.surgunte@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 29953235</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42430&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42430&type=1KinoSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisoru Vari Braslu, filmas "Ezera sonāte" seanss<p>2017. gada 4. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā), uzsākot 16 sarunu kino ciklu "Simtgade un vēl", notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Vari Braslu. Pēc sarunas filmas "Ezera sonāte" seanss.</p> <p>Ieeja bez maksas</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=42367&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42367&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42367&type=0KinoSimtgade un vēlNacionālajā bibliotēkā notiks 16 sarunu kino cikls "Simtgade un vēl"Gaidot Latvijas valsts simtgadi, šī gada oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Nacionālais Kino centrs un Latvijas Nacionālais arhīvs uzsāks 16 sarunu kino ciklu "Simtgade un vēl".Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42115&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42115&type=1Dzejas dienas 2017Skandē Veidenbaumu!Akcijas "Skandē Veidenbaumu" atklāšana<p><span>2017. gada 1. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) kā viens no &scaron;ī gada Dzejas dienu pasākumiem tiks atklāta akcija "Skandē Veidenbaumu".</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="../../../News/ArticleItem.aspx?article=42073&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42074&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42074&type=1Jānis JaunsudrabiņšLetonikas lasījumiLetonikas lasījumu cikla priekšlasījums "Jānim Jaunsudrabiņam 140"<p>2017. gada <span>30. augustā plkst. 17.00 Letonikas un Baltijas lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks&nbsp;</span>Letonikas lasījumu cikla priek&scaron;lasījums "Jānim Jaunsudrabiņam 140".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Programmā</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Jāņa Jaunsudrabiņa ikdienas skicējumi (Vācija).</strong></p> <p>Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe.</p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jānis Jaunsudrabiņ&scaron; un Baltijas vācie&scaron;i</strong>.</p> <p>Dr. philol. Māra Grudule.</p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU profesore</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Stāsti par naudu &ndash; ko par Jāni Jaunsudrabiņu var uzzināt CIP un citu izlūkdienestu materiālos un kāpēc tikai 2006. gadā iznāca viņa grāmatas "Es stāstu savai sievai" tulkojums vācu valodā.</strong></p> <p>Ojārs J. Rozītis.</p> <p>Minsteres Latvie&scaron;u ģimnāzijas absolvents, J. Jaunsudrabiņa "Es stāstu savai sievai" tulkotājs vācu valodā</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Letonikas lasījumi" &ndash; cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42059&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42059&type=0Latvijas Kultūras kanonsKultūras kanona orientēšanas spēleZinību dienā Nacionālā bibliotēka uzsāks Latvijas Kultūras kanona mēnesi1. septembrī, Zinību dienā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tiks uzsāktas Latvijas Kultūras kanona mēneša aktivitātes. To laikā ikviens aicināts iepazīt Kultūras kanonu un bagāto tautas kultūras un mākslas vērtību mantojumu.Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42045&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42045&type=0BalvasApbalvojumiĢimenēm ar bērniem draudzīgākās vietasNoskaidrotas 2017. gada ģimenēm ar bērniem draudzīgākās vietasBiedrība "Babyroom" apbalvojusi ģimenēm ar bērniem draudzīgākās vietas Latvijā. Balvu pasniegšana norisinājās VEF Kvartāla Kamerzālē. Balvas tika pasniegtas sekojošās nominācijās - Draudzīgākā mākslas un kultūras iestāde, draudzīgākais ēdinātājs, draudzīgākā tūrisma iestāde, draudzīgākā atpūtas vieta un draudzīgākais pakalpojumu sniedzējs.Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42043&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42043&type=1Mehāniskais VeidenbaumsEduards VeidenbaumsDzejas dienas 2017Vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 16.septembrī plkst. 20.00 uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas rampas (Mūkusalas ielā 3, Rīgā, ieeja no Valguma ielas),&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">atzīmējot latvie&scaron;u dzejnieka Eduarda Veidenbauma 150. gadu jubileju, būs vērojama vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums", kas dekonstruēs 19./20. gadsimtu mijas latvie&scaron;u jaunās inteliģences dzīvi Tērbatā, E.Veidenbauma zinātniskās intereses un viņa pēdējo ceļu uz mājām.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā ieeja bez maksas. Pasākuma organizatori rekomendē &scaron;o pasākumu apmeklēt no 16 gadu vecuma.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="../../../News/ArticleItem.aspx?article=42042&amp;Type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0300