Bibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49682&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49682&type=0StandartiTerminoloģijaStandarts "LVS ISO 5127:2017 Informācija un dokumentācija. Pamatvirzieni un vārdnīca"Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā (LZA TK ID TAK) turpinās darbs pie standarta “ISO 5127:2017 Informācija un dokumentācija. Pamatvirzieni un vārdnīca” (Information and documentation – Foundation and vocabulary).Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49626&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49626&type=0Bibliotēku statistika 2018Publicēts Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas apkopojumsIr publicēts Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas apkopojums par 2018.gadu.Mon, 03 Jun 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49594&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49594&type=1Stāsta otra puseCikla "Stāsta otra puse" jūnija saruna par paaudzēm rakstniecībā<p><span>2019. gada </span><span>4. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā LNB Atbalsta biedrība aicina uz sarunu cikla "Stāsta otra puse" jūnija sarunu "Paaudzes rakstniecībā &ndash; konflikts vai mijiedarbība?". Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Sarunas viesi būs finan&scaron;u nozares speciālists un rakstnieks Toms Kreicbergs, rakstniece, dramaturģe un žurnāliste Monika Zīle, rakstniece un tulkotāja Baiba Zīle un apgāda "Zvaigzne ABC" valdes priek&scaron;sēdētāja Vija Kilbloka. Sarunu vadīs kultūras žurnāliste Liega Pie&scaron;iņa un dažādu laikposmu autorus rosinās diskutēt par rakstnieku un lasītāju paaudžu at&scaron;ķirībām, paaudžu attiecību atspoguļojumu literatūrā, pārmaiņām daiļliteratūras darbu tēmu izvēlē un aktualitātē. Sarunas centrālais jautājums būs: kas dominē paaudžu attiecībās &minus; konflikts un noliegums vai pārmantojamība un mijiedarbība?</span></p> <p><span><br /></span><span>Ciklā "Stāsta otra puse" sarunas ir par un ap grāmatām un to autoriem, vēsturiskām un aktuālām tēmām, kas atspoguļotas literārajos darbos, atrodamas LNB krājuma bagātībā vai saistās ar rakstnieka personību. Sarunu mērķis ir atrast un pulcēt domubiedrus un bibliotēkas draugus, rosināt jēgpilni domāt un atklāt līdz &scaron;im nezināmo un nedzirdēto jeb katra stāsta "otru pusi".</span></p> <p><br />Sarunu cikla tik&scaron;anās notiek reizi mēnesī LNB Draugu telpā, informācija par tām ir pieejama mājaslapā <a href="http://www.gaisma.lv" target="_blank">www.gaisma.lv</a>, LNB Atbalsta biedrība Facebook kontā un LNB Draugu telpā. Pasākumi ir bez maksas un tajos var piedalīties ikviens interesents. Lai elektroniski saņemtu informāciju par turpmākajām "Stāsta otra puses" sarunu tēmām un norises laikiem, aicinām pieteikties <a href="mailto:gaisma@gaisma.lv" target="_blank">gaisma@gaisma.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>LNB Draugu telpa atrodas LNB 1. stāvā. To 2017. gadā izveidoja un atklāja LNB Atbalsta biedrība kā vietu suvenīriem, grāmatām, notikumiem, kā telpu, kur pulcēties un tikties bibliotēkas draugiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Sanita Kitajeva</span></p> <p><span>LNB Atbalsta biedrība</span></p> <p><span>Tālr.: 29355624</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:sanita@gaisma.lv" target="_blank">sanita@gaisma.lv</a></p>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49582&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49582&type=0Nacionālajā bibliotēkā pilnveido vidi bērniem27. maijā sākts Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra lasītavas attīstības un pilnveides projekts. Pilnveides laikā lasītavas telpas nebūs pieejamas. Plānots, ka Bērnu literatūras centra telpas apmeklētājiem atkal tiks atvērtas vasaras vidū, bet lasītavas atklāšanas svētki notiks LNB simtgades pasākumu ietvaros 31. augustā.Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49569&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49569&type=0Literatūras ceļvedisIzdevuma “Literatūras ceļvedis” 2019. gada maija numursKārtējais “Literatūras ceļveža” numurs savus adresātus sasniedz ziediem bagātākajā pavasara mēnesī, kad uz sliekšņa jau vasara, saules, atvaļinājumu un ceļojumu sezona.Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49473&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49473&type=1Digitālā kultūras mantojuma dienaDigitālā kultūras mantojuma diena<p><span>2019. gada 22. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Kultūras informācijas sistēmas centru (KISC) un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) notiks pirmā Digitālā kultūras mantojuma diena. Visas dienas laikā interesenti varēs iepazīties ar digitalizētā un digitāli radītā kultūras mantojuma &ndash; laikrakstu, žurnālu, grāmatu, attēlu, kar&scaron;u, no&scaron;u izdevumu, kino, audio un video ierakstu, arhīva dokumentu, kā arī kultūras pieminekļu arhīva lietu &ndash; krājumiem un kolekcijām. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Digitālā kultūras mantojuma diena norit, papildinot starptautisko konferenci "Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā", kas LNB notiks 21. un 22. maijā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="https://lnb.lv/lv/digitala-kulturas-mantojuma-diena" target="_blank">Papildinformācija</a></span></p>Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49457&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49457&type=0StatistikaIzdevējdarbībaLatvijas izdevējdarbības statistika 2018Publicēts krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika 2018"Publicēts ikgadējais Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika 2018", kurā pieejama informācija par 2018. gadā Latvijā izdoto izdevumu skaitu un tirāžām apkopotā veidā.Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49418&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49418&type=1PedagoģijaPētījumiManuels FernandezsPētniecisks priekšlasījums par skolēnu morālo audzināšanu Latvijas skolās<p><span>2019. gada 22. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas mācību telpā (2. stāvā) notiks priek&scaron;lasījums par pētījumu "Skolēnu morālā audzinā&scaron;ana Latvijas skolās". Fokusā Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pēcdoktorants Manuels Fernandezs, kur&scaron; pēta skolēnu morālo audzinā&scaron;anu Latvijas skolās. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Diskusijas laikā ziņojuma autors Dr. Manuels Fernandezs prezentēs respondentu atbildes uz galvenajiem pētījuma jautājumiem: Vai skolēnu morālā audzinā&scaron;ana ir daļa no skolotāju lomas?; Vai var sekmēt skolēnu rakstura veido&scaron;anos mācību stundās?; Vai jaunie skolotāji tiek pienācīgi sagatavoti &scaron;im audzinā&scaron;anas darbam?; Kā sekmēt ģimenes un skolas sadarbību &scaron;ajā jomā?</span></p> <p><span><br /></span><span>Veiktais pētījums ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības sistēmā eso&scaron;o viedokļu un vajadzību izpratnei skolēnu morālo ieradumu veido&scaron;anās jomā. Ziņojumā, kas tiks prezentēts, tiek piedāvāta vērtīga tēma personīgajām pārdomām un iespējas tās aktualizē&scaron;anai ģimenē, skolotāju sanāksmēs, skolu vadītāju semināros un izglītības politikas veidotāju diskusijās, kā arī akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri nodarbojas ar skolotāju tālākizglītību un topo&scaron;o skolotāju sagatavo&scaron;anu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par pētījumu:</span><span>2018. gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veido&scaron;anos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topo&scaron;ie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem Latvijas reģioniem. Respondenti aizpildīja starptautiski validētu anketu, kā arī dalījās ar savu viedokli par pētījuma jautājumiem brīvā formā. Viņu izteikumi satur vairāk nekā 13000 vārdu (apmēram 45 lpp.). Respondentu iesaistī&scaron;anās kvalitāte &scaron;ajā pētījumā norāda uz tā aktualitāti un nepiecie&scaron;amību. Pētījums veikts Latvijas likumdo&scaron;anā ietverto vadlīniju par tikumisko audzinā&scaron;anu Latvijas skolās (15.07.2016. MK noteikumi Nr. 480) kontekstā, ņemot vērā arī aktuālā izglītības satura reformas projekta "Skola2030" pamatnostādnes.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pētījums veikts pēcdoktorantūras projekta "Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (<em>ARETE-school</em>)" ietvaros, projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 67716235</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49423&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49423&type=1MeditācijaAnda DoneSaruna "Vai dzīvē kaut kas ir nožēlas vērts? Kas?" un meditācija<p><span>2019. gada 19. jūnijā plkst. 18.00&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks sezonas noslēguma pasākums -&nbsp;</span><span>saruna "Vai dzīvē kaut kas ir nožēlas vērts? Kas?" un meditācija (vada Anda Done).</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Vai dzīvē kaut kas ir nožēlo&scaron;anas vērts? Nereti dzirdam lepnu atbildi, ka es neko nenožēloju, ka vispār nav pareizi kaut ko no savas dzīves nožēlot. &Scaron;īs sarunas impulss būs Bronijas Vēras grāmata "Piecas lietas, ko cilvēki nožēlo pirms nāves". Autore apkopojusi savus vērojumus, ko guvis daudzus gadus aprūpējot nedziedināmi slimus cilvēkus. &Scaron;os vērojumos Bronija Vēra papildina ar savu līkločiem, pacēlumiem un kritumiem piepildīto dzīves stāstu. Regulāra meditācija ir bijusi autores pavadone visu viņas dzīves lielo jautājumu gaitās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Anda Done ir Lasāla kontemplācijas skolas "Via Integralis" sertificēta meditācijas skolotāja.</span></p> <p><span><br /></span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49422&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49422&type=1MeditācijaMārcis AuziņšSaruna "Meditācija kā apziņas un prāta treniņš" un meditācija<p><span>2019. gada 4. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā)&nbsp;</span><span>&nbsp;notiks saruna "Meditācija kā apziņas un prāta treniņ&scaron;" un meditācija (vada Mārcis Auziņ&scaron;).</span></p> <p><span><br /></span><span>Meditācijas pamācības bieži dzirdam par "prāta nolik&scaron;anu malā". Tādā kontekstā doma par meditāciju kā prāta treniņu ir visnotaļ kontarversāla.</span></p> <p><span><br /></span><span>Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņ&scaron; pēc profesijas ir fiziķis. Strādā kvantu fizikas jomā un ir vairāk nekā simts zinātnisko rakstu autors. Tāpat mācījies Tibetas budistu institūtā Kalifornijā. Apguvis gan budistu, gan arī kristīgo meditāciju.</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49421&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49421&type=1MeditācijaKuldeep SinghSaruna "Kā organizēt prātu?" un meditācija<p><span>2019. gada 29. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā)&nbsp;</span><span>notiks saruna "Kā organizēt prātu?" un meditācija (vada <em>Kuldeep Singh</em>, Indija).</span></p> <p><span><br /></span><span>Kā iek&scaron;ējais miers un meditācija palīdz organizēt un attīstīt prātu? Kā tas maina mūsu dzīvi? Sarunu un meditāciju vadīs meditācijas un apzinātības instruktors no Indijas <em>Kuldeep Singh</em>. Viņ&scaron; ir studējis meditāciju (Taizemē), biznesa menedžmentu (Indijā) un ilgstpējīgu attīstību (&Scaron;veicē).</span><span>&nbsp;</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49433&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49433&type=1Atvērtās tematikas programmasInformatīvs seminārs par atvērtās tematikas programmu iespējām<p><span>2019. gada 24. maijā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks seminārs par atvērtās tematikas programmu iespējām, programmu "Eiropa pilsoņiem" un LNB resursiem.</span></p> <p><br />Lai piedalītos seminārā, aicinām <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLA8W9NlMlQJeexv_VeoG55mPfXLGw-Ad63ddxCFwYPqe29A/viewform" target="_blank">reģistrēties</a> līdz 22. maija plkst. 17.00. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Informatīvais seminārs, kas &scaron;oreiz būs par atvērtās tematikas programmām: Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto programmu, Eiropas Pētniecības padomes grantiem un LNB resursiem pētniekiem. Papildus tiks stāstīts par Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" iespējām zinātniekiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākumā aicināti piedalīties potenciālie programmu dalībnieki gan no akadēmiskās, gan uzņēmējdarbības vides, kā arī ikviens, kur&scaron; interesējas par pētniecību un bibliotēkās pieejamajiem resursiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par programmas "Apvārsnis 2020" brīvpieejas programmām: par Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto programmu un Eiropas Pētniecības padomes grantiem stāstīs Ieva Siliņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras Nacionālā kontaktpunkta pārstāve. Par "PostDoc Latvia" programmas finansējuma iespējām stāstīs Līga Mirlina no Valsts izglītības attīstības aģentūras, bet par programmu "Eiropa pilsoņiem" &minus; Agnese Rubene, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta konsultante.</span></p> <p><span><br /></span><span>Semināra noslēgumā būs iespējas uzdot jautājumus un pieteikties individuālām bezmaksas konsultācijām.</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49420&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49420&type=1MeditācijaIeva Salmane KuļikovskaSaruna "Ievainotais bērns mūsos un tā dziedināšana" un meditācija<p><span>2019. gada 22. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks saruna "Ievainotais bērns mūsos un tā dziedinā&scaron;ana" un meditācija (vada Ieva Salmane Kuļikovska).</span></p> <p><span><br /></span><span>Mēs ierodamies pasaulē harmonijā un vienotībā ar visu pastāvo&scaron;o, kā nevainīgas un tīras būtnes. Kas noved pie tā, ka pamazām kļūstam par "ievainotajiem cilvēkiem" &minus; tādiem, kam nav sve&scaron;as skumjas, bailes, depresija, trauksme? Par &scaron;īm sajūtām un to izpausmēm bieži atbild mūsu personības daļa &minus; ievainotais bērns. Ko darīt, lai &scaron;o bērnu mierinātu un dzīves laikā iegūtos ievainojumus dziedinātu?</span></p> <p><span><br /></span><span>Dr.Sc.Soc. Ieva Salmane Kuļikovska ir Lāsāla Kontemplācijas skolas (&Scaron;veice) "Via Integralis" programmas diplomēta kontemplācijas / meditācijas skolotāja. Pētniece sociālo zinātņu jomā. Piedalās personības izpētes instrumenta Eneagrammas semināru vadītāju un individuālo konsultantu (kouču) apmācības programmā organizācijā Enneagra.</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49417&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49417&type=1BudismsAgita BaltgalveLekcija par Ķīnas un Tibetas budismu<p><span>2019. gada 21. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) notiks Agitas Baltgalves atklātā lekcija "Ķīnas un Tibetas budisms". Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ķīnā vislabāk pazīstams čaņbudisms (dzen), bet Tibetā &ndash; vadžrajānas (jeb dimanta sceptera rats). Vēsturiski abiem ir viena un tā pati izcelsme &ndash; mahājānas tradīcija Indijā. Tomēr filozofija un prakse ķīnie&scaron;u un tibetie&scaron;u budismā ir tik ļoti at&scaron;ķirīgas. Bet varbūt tām ir arī kas kopīgs? Piemēram, pēk&scaron;ņā apgaismība un dzogčens. Lekcijā tiks atklāts kopīgais un at&scaron;ķirīgais abos novirzienos.&nbsp;</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49395&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49395&type=1Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensībaVislatvijas skaļās lasīšanas sacensība<p>2019. gada 18. maijā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks Vislatvijas skaļās lasī&scaron;anas sacensību nacionālais fināls 5.-6. kla&scaron;u skolēniem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=49390&amp;type=0" target="_blank">Papildinformācija</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tie&scaron;raide skatāma <a href="http://www.lnb.lv" target="_blank">LNB mājaslapā</a>.</p>Tue, 14 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49394&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49394&type=1IzstādesGrāmatniecībaIzstādes "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" atvēršana<p>2019. gada 15. maijā plkst. 16.00&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā&nbsp;tiks atklāta izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769&ndash;1919". Tā veltīta grāmatniecības uzņēmuma "J. F. Stefenhāgens un dēls" vēsturei,ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kāarī viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā. Izstāde būs skatāma līdz 29.septembrim. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 14 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49390&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49390&type=0Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensībasSkaļās lasīšanas sacensības nacionālais finālsSestdien, 18. maijā, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē sāksies Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensības nacionālais fināls.Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49388&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49388&type=1StāstniecībaTeiku stāstnieku vakars<p><span>2019. gada 15. maijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks teiku stāstnieku vakars. Ar aizraujo&scaron;iem teiku un spoku stāstiem dalīsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Folkloras krātuves darbinieki Guntis Pakalns un Māra Vīksna, kā arī stāstniece no Kuldīgas Liesma Lagzdiņa. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Līdz 30. jūnijam Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā būs skatāmas mākslinieces Ilzes Avotiņas gleznas "Pateicība" un "Gudrā sieva", un tematiskā krājuma izlase "Teikas un mīti folkloras un dzīļu psiholoģijas skatījumā". Interesenti varēs iepazīties ar izdevumiem par arhetipiem un simboliem psiholoģijā, teiku žanra izpēti dzīļu psiholoģijā, teiku un pasaku lomu psihoterapijā. Nozīmīga vieta atvēlēta arī teiku pētījumiem folklorā un kultūras pētniecībā vispār, kā arī teiku saiknei ar mītiem, mītisko un mitoloģiju. Izlasē ir iespēja aplūkot latvie&scaron;u un cittautu teikas, mītus un stāstus senos un jaunos izdevumos, kas atrodami LNB un LU LFMI Latvie&scaron;u folkloras krātuves krājumos, kā arī iepazīties ar dažādām mītiskajām būtnēm un tēliem, kas dzīvo teikās un mītos.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 26472501</span></p>Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49377&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49377&type=0Kultūras mantojumsDigitālā kultūras mantojuma dienaNacionālajā bibliotēkā notiks pirmā Digitālā kultūras mantojuma diena22. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Kultūras informācijas sistēmas centru (KISC) un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) notiks pirmā Digitālā kultūras mantojuma diena.Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49375&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49375&type=0<p>Manifestu tulkoja&nbsp;</p> <p>Inese Kazāka, Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste</p> <p>Bibliotēku attīstības centrs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.&nbsp;67716051</p> <p>E-pasta adrese: inese.kazaka@lnb.lv</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Bibliotēku manifests Eiropai – bibliotēku interešu aizstāvības instruments bibliotēkām visā Eiropas SavienībāManifesta iniciatore ir Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA) sadarbībā ar citām Eiropas bibliotēkas pārstāvošajām organizācijām – Eiropas iniciatīvu “Publiskās bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030), Zinātnisko publikāciju un akadēmisko resursu koalīciju (SPARC), Eiropas zinātnisko bibliotēku asociāciju (LIBER),Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49353&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49353&type=0Latvijas Kultūras koledžaTikšanās bibliotekāru stāvāTBSTikšanās bibliotekāru stāvā: Kultūras koledžas stāstiPirmdien, 27. maijā, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks sezonu noslēdzošais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti”. Sarunas tēma – Latvijas Kultūras koledžas piedāvājums valsts kultūras nozarei, kā arī nozares interesentiem noderīgas jaunākās pieredzes apkopojums.Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49355&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49355&type=1Latvijas Kultūras koledžaTikšanās bibliotekāru stāvāTBSTikšanās bibliotekāru stāvā: Kultūras koledžas stāsti<p>2019. gada 27. maijā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks sezonu noslēdzo&scaron;ais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;. Sarunas tēma &ndash; Latvijas Kultūras koledžas piedāvājums valsts kultūras nozarei, kā arī nozares interesentiem noderīgas jaunākās pieredzes apkopojums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=49353&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49344&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49344&type=0GrāmatniecībaJelgavas StefenhāgeniNacionālajā bibliotēkā atklās izstādi "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919"Trešdien, 15. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāva izstāžu zālē tiks atklāta izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Tā veltīta grāmatniecības uzņēmuma “J. F. Stefenhāgens un dēls” vēsturei, ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kā arī viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā.Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49347&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49347&type=1Ģimeņu sestdienasMajda Korena"Ģimeņu sestdienā" radošā darbnīca kopā ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu<p>2019. gada 11. maijā plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) notiks &scaron;ī gada noslēdzo&scaron;ā "Ģimeņu sestdiena". Aicinām uz bērnu vokālā ansambļa "Bebe" māmiņdienas koncertu un rado&scaron;o darbnīcu kopā ar slovēņu rakstnieci, grāmatas "Uzvāri man pasaciņu!" autori Majdu Korenu (<em>Majda Koren</em>). Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Ikkatrā ģimenē ir svētki, kad visi vēlas būt kopā un izbaudīt tos, jo maziem mirkļiem ir liela nozīme. Māmiņdiena ir īpa&scaron;a, tādēļ Ģimeņu sestdienā aicinām apmeklēt bērnu vokālās grupas "Bebe" koncertu, kuru sagatavojusi skolotāja Laura Auniņa. Bet lai diena izdotos vēl īpa&scaron;āka, kopā ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu darbosimies rado&scaron;ajā darbnīcā. Madja ir absolvējusi Ļubļanas Universitātes Pedagoģijas fakultāti un &scaron;obrīd ir sākumskolas skolotāja, bet atrod laiku arī rakstī&scaron;anai. Grāmata bērniem "Uzvāri man pasaciņu" ir viena no grāmatām, kura iekļauta izdevniecības "Liels un mazs" lasītveicinā&scaron;anas programmā "Mūsu mazā bibliotēka".</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040, 67716041</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49292&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49292&type=0MetadatiRDAUzsākta turpinājumizdevumu metadatu veidošana saskaņā ar RDANo š. g. 2. maija Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāk turpinājumizdevumu metadatu veidošanu saskaņā ar standartu "Resursu apraksts un piekļuve" (angļu val. Resource Description and Access (RDA)), lai sagatavotu bibliotēku datus publicēšanai tīmeklī atvērto saistīto datu formā.Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0300