Bibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43440&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43440&type=0RokasgrāmatasPeriodika.lvSagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmataLatvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu digitālās bibliotēkas kolekcijai "Periodika.lv". Rokasgrāmata domāta ikvienam interesentam un satur skaidrojumus par informācijas meklēšanas un izguves iespējām šajā apjomīgajā periodisko izdevumu portālā.Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43437&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43437&type=0Kanādas kultūras klubsNacionālajā bibliotēkā atklāts Kanādas kultūras klubs7. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Dž. F. Kenedija lasītavā (3. stāvā) notika Kanādas kultūras kluba atklāšanas pasākums, ko organizēja LNB un Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Kanādas vēstniecību un Amerikas kultūras centru.Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43435&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43435&type=0Darbs ar bērniemMetodiskie materiāliMedijpratībaIzdevums “Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās” drīz sasniegs skolu un publiskās bibliotēkasIzdevums “Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās” veidots kā metodiskais materiāls bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem un visiem tiem, kuri ir ieinteresēti ar grāmatas starpniecību attīstīt un pilnveidot kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmes.Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1KoncertiLūcija GarūtaKomponistes Lūcijas Garūtas 115. dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa…"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 12. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks komponistes Lūcijas Garūtas (1902-1977) 115. dzim&scaron;anas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa&hellip;". Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Piedalās: komponists Imants Zemzaris, "TRIO" (Artūrs Cingujevs, klavieres; Kristīne Balanas, vijole; Marta Sudraba, Austrija, čells), Kri&scaron;jānis Norvelis (bass), Dzintra Erliha (klavieres) un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.Programmā: Lūcija Garūta, Alfrēds Kalniņ&scaron;, Jānis Mediņ&scaron;, Pēteris Plakidis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pirms koncerta plkst. 17.30 ātrijā pie Ziedoņa zāles Lūcijai Garūtai veltītas izstādes atklā&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncertu rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Lūcijas Garūtas fondu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio 3 "Klasika", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, "Musica Baltica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzziņai:</p> <p>Lūcijas Garūtas fonds ir dibināts 2000. gada maijā. Fonda izveides iniciatori ir L. Garūtas kolēģi, skolnieki, tuvinieki - cilvēki, kuri jūtas aicināti rūpēties par L. Garūtas piemiņas un rado&scaron;ā mantojuma saglabā&scaron;anu, bet galvenais - par &scaron;ī mantojuma, tāpat latvie&scaron;u mūzikas aktīvu iekļau&scaron;anu mūzikas dzīvē Latvijā, ārpus Latvijas robežām.</p> <p>Fonda atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Komponistu savienība, izdevniecība "Musica Baltica", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, kā arī privātpersonas Latvijā un ārvalstīs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Daina Pormale</p> <p>Lūcijas Garūtas fonda vadītāja</p> <p>Tālr.: 29821289</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:garutas.fonds@gmail.com" target="_blank">garutas.fonds@gmail.com</a></p> <p><a href="http://www.lucija.garuta.lv" target="_blank">www.lucija.garuta.lv</a></p>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1Latvijas vēstureKonferencesLivonijaKonference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums"<p><span style="font-size: 13.6px;">No 7. līdz 9. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Latvijas valsts simtgadei veltītā konferenču cikla &ldquo;Valsts pirms valsts&rdquo; otrā starptautiskā konference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums". Tajā bez īpa&scaron;as pieteik&scaron;anās aicināts piedalīties ikviens interesents.&nbsp;</span></p> <p><br />Livonija izveidojās 13. gadsimtā un līdz 16. gadsimta vidum pastāvēja kā bīskapu un Vācu ordeņa pārvaldītu garīgu valdījumu kopums. Sastopoties ar tās vārdu, pirmie priek&scaron;stati visbiežāk saistās ar Cēsu un citu viduslaiku piļu drupām, Rīgas un citu senāko Latvijas pilsētu baznīcām. Taču vairāk nekā trīs gadsimtus ilgais Livonijas pastāvē&scaron;anas laiks mūsos ir atstājis arī neredzamas pēdas. Ne vienmēr pamanām un novērtējam, ka vēstures slānī, uz kura balstās mūsdienu sabiedrība, pastāv arī viduslaikos gūtā pieredze.&nbsp;</p> <p><br />Viduslaikos tika ielikti stingri pamati Austrumbaltijas &ndash; mūsdienu Latvijas un Igaunijas &ndash; rietumnieciskajai orientācijai. Mūsdienu Latvija un Igaunija ir veidoju&scaron;ās viduslaiku Livonijas vēsturiskajā telpā; Latvijas valsts 1918. gadā tika nodibināta teritorijā, kas ar baznīcas starpniecību reliģiskajā un kultūras jomā vairākus gadu simtus bija saistīta ar Romu. Pateicoties Hanzas tirgotāju uzņēmībai, Livonija tika iesaistīta Ziemeļeiropas ekonomisko attiecību tīklā. &Scaron;ī konference uzdos vairākus būtiskus jautājumus par Livonijas vietu mūsdienu Latvijas un Igaunijas sabiedrības pagātnes kopainā.</p> <p><br />Konferencē būs iespējams gan dzirdēt pieredzēju&scaron;u Latvijas un ārzemju vēsturnieku referātus un piedalīties to apsprie&scaron;anā, gan iesaistīties apaļā galda diskusijā par Livonijas vēsturisko mantojumu mūsdienās. Tās ietvaros notiks arī jauno Livonijas vēstures pētnieku &ndash; doktorantu un doktora darbus nesen aizstāvēju&scaron;o zinātnieku &ndash; kolokvijs, ko vadīs Berlīnes Brīvās universitātes profesors Matiass Tumzers (Matthias Thumser). &Scaron;ī ir reta iespēja dzirdēt teju visu spilgtāko mūsdienu Livonijas pētnieku uzstā&scaron;anos un ar viņiem iesaistīties domu apmaiņā.</p> <p><br />Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.</p> <p><br />Darba valodas: latvie&scaron;u, vācu un angļu. Tiks nodro&scaron;ināts sinhronais tulkojums.&nbsp;</p> <p><br />Konference &ldquo;Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums&rdquo; norit Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p>Tel.: +371 26472501</p>Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1KinoSimtgade un vēlRaitis ĀbeleLauris ĀbeleTikšanās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm; filmu "Kurši" un "Kastrāts kuilis" seanss<p><span>2017. gada 13. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Baltu ciltis" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē Tritone Studio). Populārzinātniski dokumentāla filma ar inscenējumiem un animētām epizodēm, stāsts par seniem gadsimtiem, kad no Eiropas pēdējo pagānu ciltīm sāka veidoties latvie&scaron;u tauta.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmu "Kur&scaron;i" (2015, 26 min, Tritone Studio) un "Kastrāts kuilis" (2014, 22 min, Tritone Studio, Air Productions) seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Seanss kā liecība par pla&scaron;o spektru, kurā strādā brāļi Ābeles, &ndash; populārzinātniskā filma "Kur&scaron;i", no kuras izauga projekts "Baltu ciltis", ir stāsts par vienu no nepakļāvīgākajām baltu ciltīm, savukārt spēles īsfilma "Kastrāts kuilis" ir abu brāļu starptautiski slavenākais darbs, kas pat kvalificējās ASV Kinoakadēmijas Oskara balvai labāko īsfilmu kategorijā.</span></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43308&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43308&type=1InformācijpratībaLekcijasMedijpratībaSofija MalmbergaSofijas Malmbergas vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 6. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (</span><em style="font-size: 13.6px;">Sofia Malmberg</em><span style="font-size: 13.6px;">) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā" (</span><em style="font-size: 13.6px;">Media and information literacy in a library context</em><span style="font-size: 13.6px;">).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku tīkla pla&scaron;ais pārklājums, sabiedrības uzticība, bibliotēku pieejamība un atvērtība jauniem izaicinājumiem padara bibliotēkas par būtiskiem spēlētajiem mediju un informācijpratības apguvē. Zviedrijas pieredzes iepazī&scaron;ana palīdzēs Latvijas bibliotēkām veiksmīgāk apzināties savas pozīcijas medijpratības izglītības laukā, kā arī pilnveidot mediju un informācijpratības pakalpojumu piedāvājumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sofija Malmberga ir arī divu medijpratības jautājumiem veltītu grāmatu autore. Viņas 2014. gadā iznākusī grāmata par bibliotekāra lomu mediju pedagoģijā (oriģinālnosaukums zviedru valodā &ldquo;Bibliotekarien som medpedagog&rdquo;) var tikt uzskatīta par neoficiālām vadlīnijām mediju un informācijpratības īsteno&scaron;anai skolu vidē Zviedrijā. &Scaron;ogad izdotajā grāmatā Sofija, izmantojot savu vairāk nekā desmit gadus ilgo darba pieredzi skolas bibliotēkā, aplūko bibliotēkas pedagoģisko potenciālu, lai sekmētu skolēnu sasniegumus mācībās (oriģinālnosaukums zviedru valodā &ldquo;Skolbiblioteket som pedagogisk investering&rdquo;). &Scaron;is Zviedrijas izglītības vidē &scaron;obrīd ir īpa&scaron;i aktuāls temats, jo valdības līmenī ir akceptēta skolu bibliotēku loma pedagoģiskajos procesos.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodro&scaron;ināts tulkojums latvie&scaron;u valodā. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz &scaron;.g. 1. decembrim, rakstot uz <a href="mailto:aiga.grenina@lnb.lv" target="_blank">aiga.grenina@lnb.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijā medijpratības jautājumiem un bibliotēku lomai &scaron;īs prasmes veicinā&scaron;anā pastiprināta uzmanība pievērsta pāris pēdējo gadu laikā. 2016. gada novembrī Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.&ndash;2020.gadam un to īsteno&scaron;anas plānu, kurā medijpratība ir viens no rīcības virzieniem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vieslekciju organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Silvija Tretjakova</p> <p>LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja</p> <p>LNB Bērnu literatūras centra vadītāja</p> <p>Tālr.: 67716040</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:silvija.tretjakova@lnb.lv" target="_blank">silvija.tretjakova@lnb.lv</a></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43303&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43303&type=1KinoKristīne ŽelveSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisori Kristīni Želvi; filmas "Fedja" seanss<p><span>2017. gada 5. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Kristīni Želvi.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Mērijas ceļojums" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē studija Vivat!). Dokumentālā filma &ndash; izpētes ceļojums, mēģinot iepazīt Mēriju Grīnbergu (1909-1975), kura Otrā pasaules kara laikā izglābusi visu Latvijas muzeju krājumu bagātības.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Fedja" (2012, 52 min, An&scaron;a Epnera studija AVE) seanss.</p> <p>Režisores Kristīnes Želves iepriek&scaron;ējais ceļojums nezināmajā, dokumentālā filma par citu noslēpumainu personību &ndash; Latgalē dzimu&scaron;o zēnu Teodoru Tugaju, kur&scaron; pieaugot kļuva par Somijā leģendāru kinorežisoru Teuvo Tulio.</p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43286&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43286&type=0SemināriMedijpratībaIEVADS MEDIJPRATĪBĀ. Seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā2017. gada novembrī un decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs, realizējot Mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020. gadam Īstenošanas plāna aktivitātes, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti organizē izbraukuma mācību seminārus “Ievads medijpratībā” piecās reģionu galvenajās bibliotēkās.Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1SemināriMedijpratībaSeminārs "Ievads medijpratībā"<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 13. decembrī plkst. 11.00-15.30&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks seminārs "Ievads medijpratībā".&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Semināra mērķis ir veicināt bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglīto&scaron;anas procesā, kā arī palīdzēt bibliotekāriem saprast viņu lomu un iespējas sabiedrības mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot iespēju apgūt teorētiskas pamatzinā&scaron;anas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus bibliotēkas darbā, veicinot bibliotēkas lietotāju spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūdzam reģistrēties semināram, izmantojot tie&scaron;saistes anketu:&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHelkbGMkUtk4-4jsB0-M6fNKRGFtNMEQJ2EvG9Kj9h3v7FQ/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank">ej.uz/seminaru_LNB</a>&nbsp;līdz &scaron;.g. 7. decembrim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=43286&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p>Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43228&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43228&type=0KataloģizācijaRDAResursu apraksts un piekļuveDatu veidošanas standartiKataloģizācijas noteikumi "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)"Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) no 2017. gada 1. jūnija ir uzsākusi monogrāfiju bibliogrāfisko ierakstu veidošanu atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)" (Resource Description and Access (RDA)).Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43223&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43223&type=0DigitalizācijaERAFDigitālais kultūras mantojumsĪstenos kultūras mantojuma satura digitalizācijas projekta 1. kārtuTurpmākos četrus gadus Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras informācijas sistēmu centru īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansētu projektu (tā 1. kārtu) Latvijas digitālā kultūras mantojuma jomā.Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43214&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43214&type=0Nacionālajā bibliotēkā pasniegs NVO Gada balvas personu ar invaliditāti atbalstamŠī gada 29. novembrī no plkst. 18.00 līdz 20.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) svinīgā ceremonijā tiks pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43205&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43205&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāSpeciālās bibliotēkasCikla "Tikšanās bibliotekāru stāvā" pasākums "Speciālās bibliotēkas – mazāk zināmas, bet nozīmīgas Latvijas bibliotēku tīklā"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Nepilnu triju cikla pastāvē&scaron;anas gadu laikā Bibliotekāru stāvā viesoju&scaron;ies un savu darbu un novitātes prezentēju&scaron;i pārstāvji no dažādām Latvijas bibliotēkām. &Scaron;oreiz kārta pienākusi mazāk zināmajām, taču tikpat rosīgajām un interesantajām speciālajām bibliotēkām. Lai rastos iespējami pla&scaron;āks priek&scaron;stats par speciālo bibliotēku darba pieredzi un to piedāvātajiem pakalpojumiem, būs iespēja uzklausīt triju at&scaron;ķirīga darba profila pārstāvju stāstījumus: LNB viesosies Latvijas Saeimas bibliotēkas vadītāja Sarma &Scaron;mite, Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas vadītāja Alla Sidorina.</span></p> <p><br />Saeimas bibliotēka ir Saeimas Analītiskā dienesta struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums ir nodro&scaron;ināt Saeimas deputātus un darbiniekus ar viņu darbam nepiecie&scaron;amajiem informācijas resursiem. Bibliotēkas krājumu veido brīvpieejā izvietotas grāmatas politikas, tiesību, ekonomikas, socioloģijas un citās zinātņu nozarēs, tajā skaitā izdevumi par Latvijas valsts vēsturi, Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām, Latvijas un ārvalstu ziņu lentes, starptautisku institūciju pētījumi un normatīvie dokumenti. Pēc pieprasījuma bibliotēkas darbinieki sagatavo Saeimas darbā nepiecie&scaron;amās uzziņas tās deputātiem un darbiniekiem.</p> <p><br />Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir Rīgas Celtniecības koledžas struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums &ndash; nodro&scaron;ināt audzēkņu un pasniedzēju mācību un studiju procesu ar atbilsto&scaron;iem informācijas resursiem un pakalpojumiem. Krājuma apjoms &ndash; 29 530 vienības, un to veido ne tikai grāmatas un periodiskie izdevumi, bet arī pasniedzēju izstrādātie mācību metodiskie materiāli u. c. No 2010. līdz 2013. gadam tika realizēts ERAF projekts &ldquo;Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizē&scaron;ana, rekonstruē&scaron;ana un izglītības pieejamības nodro&scaron;inā&scaron;ana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem&rdquo;.</p> <p><br />Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkai ir sena vēsture &ndash; tā darbojas jau no 1905. gada, kad muzejs tika atvērts apmeklētājiem. Interesanti, ka Mākslas muzeja ēkas arhitekts un pirmais direktors Vilhelms Neimanis (1849&ndash;1919) jau celtnes plānā bija paredzējis pla&scaron;u bibliotēkas telpu. Bibliotēkas krājumu veido tikai ar mākslu saistīti izdevumi. &Scaron;obrīd krājumā ir apmēram 30 000 izdevumu dažādās valodās. Pirms muzeja rekonstrukcijas bibliotēka bija slēgta tipa resursu krātuve, kas paredzēta tikai muzeja speciālistiem un mākslas pētniekiem, bet pēc rekonstrukcijas bibliotēka ir atvērta trīs dienas nedēļā, un jebkur&scaron; muzeja apmeklētājs var iepazīties ar mākslas izdevumiem.</p> <p><br />Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noklausīties arī speciālo bibliotēku praktiskajā darbā noderīgu jaunāko nozares izdevumu apskatu &ndash; ar to pasākuma ievaddaļā klāteso&scaron;os iepazīstinās lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.</p> <p><br />Uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 7. decembrī laipni gaidīti ne vien kolēģi no speciālajām bibliotēkām, bet arī visi, kam speciālo bibliotēku darba specifika līdz &scaron;im mazāk zināma &ndash; arī tajās notiek daudz saisto&scaron;a, kas var noderēt ikvienam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās dalībai pasākumā nav nepiecie&scaron;ama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Informāciju sagatavoja:</p> <p>Anda Saldovere</p> <p>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 67716047</p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43216&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43216&type=1NekropoleMācību nodarbībasMācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija"<p>2017. gada 28. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas Mācību klasē (M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks mācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija". Tās saturā stāstījums par enciklopēdiju un praktiskas mācības. Nodarbību vadīs portāla "Nekropole" veidotājs jurists Aivars Borovkovs. Ieeja bez maksas.</p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43182&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43182&type=1Galda spēlesGalda spēļu festivāls "Balticon"<p>2017. gada 25. un 26. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks pirmais galda spēļu festivāls Baltijā &ndash; "Balticon". Festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām Baltijā un citur pasaulē veidotām galda spēlēm, piedalīties turnīros un konkursos, kā arī nakts spēlē&scaron;anas maratonā. Pasākuma ietvaros norisināsies arī pasaulē slavenās spēles "Sabotieri" (<em>Saboteur</em>) Pasaules čempionāts, kas pulcēs ap 50 dalībnieku no visas pasaules.</p> <p><br />Biļetes uz pasākumu nopērkamas &scaron;eit: <a href="http://www.balticon.info" target="_blank">www.balticon.info</a>. LNB lasītāju kartes īpa&scaron;niekiem biļetes iegādei 30% atlaide.&nbsp;</p> <p><br />Festivāla apmeklētājiem būs iespēja piedalīties Baltijas "Catan" turnīrā, "Ice Cool", "Carcassonne" u.c. spēļu turnīros, kas to dalībniekiem sniegs iespēju pacīnīties par lieliskām balvām. Tāpat festivālā notiks galda spēļu izstāde, kurā piedalīsies dažādas galda spēļu izdevniecības un ar spēlēm saistīti uzņēmumi &ndash; galda spēļu uzņēmums "Brain Games", "Kadabra", "Mission to Mars 2049", bērnu preču un rotaļlietu uzņēmums "Anvol", grāmatnīca "Jānis Roze", dizaina projekts "Kokmaizītes", "X-Wing", kas savu dalību festivālā jau apstiprināju&scaron;i. Paralēli izstādei notiks dažādas lekcijas par galda spēļu kultūru, spēļu radī&scaron;anu un izstrādi, konkrētu spēļu ideju attīstību u. tml.</p> <p><br />Izstādē apmeklētājiem būs iespēja aplūkot un iemācīties spēlēt jaunākās spēles, uzlabot savas spēlē&scaron;anas iemaņas, piedalīties konkursos, kā arī svarīgi pieminēt, ka spēļu spēlē&scaron;ana norisināsies visu dienu līdz pat rītam, kā arī nākamajā dienā, kad atsāksies izstādes darba laiks. Lielākajiem spēļu entuziastiem tiks piedāvāta arī jauno spēļu testē&scaron;anas darbnīca, kuras mērķis būs ievākt atgriezenisko saiti par jaunām spēļu idejām.</p> <p><br />Pilnu "BaltiCon" programmu iespējams aplūkot pasākuma mājaslapā <a href="http://www.balticon.info" target="_blank">www.balticon.info</a>.</p> <p><br />Galda spēļu izstādes ir ļoti populārs ikgadējs notikums visā pasaulē, it sevi&scaron;ķi Eiropā, taču Latvijā &scaron;āds festivāls tiek rīkots pirmo reizi. Tā organizāciju uzņēmusies galda spēļu uzņēmuma "Brain Games" komanda, kas ir viens no vado&scaron;ajiem galda spēļu uzņēmumiem Baltijā.</p> <p><br />"Tā kā pa&scaron;iem ir sanācis apmeklēt dažādus galda spēļu pasākumus ārzemēs, laika gaitā radās vēlme piedāvāt ko līdzīgu arī spēļu entuziastiem Baltijā," stāsta festivāla galvenais organizators Edgars Zaķis. "Tādā veidā radās ideja sarīkot galda spēļu festivālu, kurā kopā sanāktu lielākā daļa ar galda spēlēm saistīto uzņēmumu, organizāciju vai individuālo izstrādātāju, kuri visi dotu iespēju apmeklētājiem gan spēlēt, gan iegādāties spēles, gan piedalīties dažādos turnīros, izjūtot kopības sajūtu ar citiem &scaron;ī hobija entuziastiem. Pēdējos gados galda spēļu kultūra Latvijā un pārējā Baltijā ir uzņēmusi apgriezienus, arvien vairāk cilvēku izvēlas kādā brīvā brīdī uzspēlēt spēles ar ģimeni un draugiem, tādēļ pasākuma pamata ideja ir dot cilvēkiem iespēju sākt savu ceļu galda spēļu pasaulē vai arī ienirt tajā vēl dziļāk."</p> <p><br />Tāpat aicinām ieskatīties festivāla galvenajā komunikācijas platformā, Facebook lapā &ndash; BaltiCon.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Anna Peipiņa</p> <p>Tālr.: +371 28315389</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anna@brain-games.com" target="_blank">anna@brain-games.com </a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/BaltiCon-1313978258723555/" target="_blank">facebook.com/BaltiCon</a></p> <p><a href="http://www.balticon.info" target="_blank">www.balticon.info</a></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43178&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43178&type=1KoncertiKoncerts "Latvijai - 99"<p>2017. gada 25. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (1.stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris, Zemessardzes bigbends un Zemessardzes koris "Stars" diriģenta virsleitnanta Anda Kareļa vadībā klausītājiem dāvina krā&scaron;ņu koncertu "Latvijai - 99", atzīmējot Latvijas 99. un orķestra 6. gadadienu. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43180&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43180&type=1Tikšanās ar rakstniekiemKristīne JacinoTikšanās ar grāmatas "Kur rodas piens?" autori Kristīni Jacino<p>2017. gada 25. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks tik&scaron;anās ar grāmatas "Kur rodas piens?" autori Kristīni Jacino. Ieeja brīva.</p> <p><br />Ne katrs bērns zina, kā un no kurienes mūsu glāzē uz galda nonāk piens. "Kur rodas piens?" ir izglītojo&scaron;a grāmata bērniem, kurā ar mākslinieces Maijas Līdumas ilustrācijām, paskaidrojo&scaron;ām fotogrāfijām un viegli uztveramiem tekstiem atklājas lielais noslēpums. Tā stāsta par piena tālo ceļu līdz mūsu ledusskapjiem, ļauj saprast nianses, saņemt atbildi uz lielo "kāpēc?" un daudz vairāk novērtēt &scaron;o veselīgo produktu.</p> <p><br />Laipni gaidīti pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni un vecāki.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43176&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43176&type=1OrigamiRadošās darbnīcasOrigami mākslai veltīta radošā darbnīca<p>2017. gada 24. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Japānas tradicionālās papīra locī&scaron;anas (origami) mākslai veltīta rado&scaron;ā darbnīca. Darbnīcas laikā būs iespēja apskatīt grāmatas par origami, izvēlēties un salocīt modeli. Apmeklētāji varēs apskatīt arī dažādus origami papīra veidus. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43184&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43184&type=1KinoNacionālā Filmu skolaLatvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas studentu īsfilmu skate<p>2017. gada 23. novembrī plkst. 17.30 Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) pla&scaron;ai publikai piedāvā jaunāko LKA Nacionālās Filmu skolas studentu īsfilmu izlasi "NFS pirmā parāde". Filmu skate norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā). Ieeja ikvienam interesentam &ndash; bez maksas.</p> <p><br />Nacionālā Filmu skola ir jaunizveidota LKA struktūrvienība, kas oficiāli darbojas kop&scaron; 2017. gada, turpinot kino izglītības tradīcijas, kas LKA koptas jau kop&scaron; tās dibinā&scaron;anas. LKA NFS vadītājs ir kino režisors Jānis Putniņ&scaron;.</p> <p><br />Filmu skates programmu veido spilgtākie LKA Nacionālās Filmu skolas bakalaura un maģistra programmu "Audiovizuālā māksla" pirmā kursa mācību darbi, kas uzņemti 2017. gadā &ndash; divas dokumentālās un se&scaron;as spēles īsfilmas. Piecas no tām ("Dzeņa pieskāriens", rež. Signe Birkova; "Tētis snauž", rež. Mārcis Miljons; "Pinokio", rež. Elita Kļaviņa; "Augstāk, tālāk, stiprāk", rež. Tīna Zariņa; "Smil&scaron;u kovbojs", rež. Marta Elīna Martinsone) bija nominētas &scaron;īgada Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" labākās studentu filmas kategorijā, savukārt īsfilma "Tu es tout" (rež. Elizabete Mežule-Gricmane) &scaron;ovasar izpelnījās sudraba godalgu kino un mākslas festivālā "Rojal".</p> <p><br />Skatē iekļautajās aktierfilmās spēlē virkne Latvijā pazīstamu aktieru &ndash; Maija Doveika, Iveta Pole, Lauma Balode, Aigars Apinis, Inga Apine, Ivars Krasts, Madara Botmane, Kaspars Dumburs u. c.</p> <p><br />Programmā iekļauto filmu veido&scaron;anu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.</p> <p><br /><a href="https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/gaismas-pili-norisinasies-latvijas-kulturas-akademijas-studentu-filmu-skate-nfs-pirma-parade/" target="_blank">FILMU PROGRAMMA</a><br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Liene Linde</p> <p>LKA Nacionālās Filmu skolas sinematēkas vadītāja</p> <p>Tālr.: 20280888</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:liene@citakinozeme.lv" target="_blank">liene@citakinozeme.lv</a></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43174&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43174&type=1MeditācijaMeditācijas nodarbība "Ikdienas nodarbes spēkam un harmonijai"<p>2017. gada 22. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks "Via Integralis" kontemplācijas skolotājas Ineses Ēbeles meditācijas nodarbība "Ikdienas nodarbes spēkam un harmonijai".</p> <p><br />Pasākums ir bez maksas, iepriek&scaron; pieteikties nav nepiecie&scaron;ams.</p> <p><br />Aktīvam mūsdienu cilvēkam ir svarīgas trīs kompetences &ndash; spēja pieņemt sarežģītus un daudzveidīgus lēmumus, spēja sevi pasargāt no liekās informācijas, traucējumiem un spēja saglabāt augstu enerģijas līmeni, jo ir augsta darba intensitāte. Lai cilvēks būtu laimīgs un stiprs &ndash; gan garīgi, gan fiziski &ndash; svarīgi ir ikdienā ieviest un praktizēt aktivitātes prātam, fiziskajam ķermenim, garam un darbam ar emocijām un ievainojo&scaron;u pieredzi.</p> <p><br />Varam tās saukt par četrām, mūsdienu cilvēkam vienlīdz svarīgām, inteliģencēm &ndash; mentālā, fiziskā, emocionālā un garīgā. Tās cilvēkam ir kā četri riteņi automa&scaron;īnai. Ja visi četri ir labi piepumpēti, tad auto var vest jebko &ndash; cilvēks var veidot karjeru, nodarboties ar vaļaspriekiem, rūpēties par ģimeni un darīt daudzas citas lietas. Savukārt, ja kāds no aspektiem ir atstāts novārtā, ātrāk vai vēlāk cilvēks nejutīsies labi, būs grūti sasniegt savus mērķus un dzīvot kvalitatīvi. Meditācijas vakarā runāsim par nodarbēm, kas sekmē mūsu veselību, labsajūtu, palīdz saglabāt augstas darba spējas un veidot harmoniskas attiecības ar līdzcilvēkiem.&nbsp;</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43172&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43172&type=1Māris RungulisAgija StakaTikšanās ar rakstnieku Māri Runguli un mākslinieci Agiju Staku<p>2017. gada 22. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks tik&scaron;anās ar rakstnieku Māri Runguli un mākslinieci Agiju Staku. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43075&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43075&type=0IzstādesLutersIzstādes "Luters. Pagrieziens" saistīto pasākumu programmaLatvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstādi "Luters. Pagrieziens" pavadīs vairāki saistīti pasākumi – novembrī, decembrī un janvārī LNB Virtakas klasē (1. stāvā) notiks sarunas ar izstādes rīkošanā iesaistītajiem ekspertiem. Savukārt 2018. gada 17. janvārī sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā notiks diskusija par cilvēka brīvību. Dalība bez maksas.Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43076&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43076&type=1LekcijasKristīne Šalma-AncāneBiomateriāliLekcija "Cilvēka ķermeņa rezerves daļas – biomateriāli"<p>2017. gada 21. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku asociāciju notiks lekcija "Cilvēka ķermeņa rezerves daļas &ndash; biomateriāli". Lekciju lasīs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vado&scaron;ā pētniece Kristīne &Scaron;alma-Ancāne. Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Lekcijas ietvaros interesentiem būs iespēja uzzināt:<br />- kāpēc biomateriāli ir cilvēka ķermeņa rezerves daļas,&nbsp;kas ir biomateriālu zinātne un kāpēc tā ir multidisciplināra,</p> <p>- cik sena ir biomateriālu vēsture,</p> <p>- vai jūras gliemežvāki var kalpot par zobu implantiem,</p> <p>- kuras ir svarīgākās biomateriālu īpa&scaron;ības,</p> <p>- vai visi biomateriāli ir implantmateriāli,</p> <p>- kādas ir galvenās biomateriālu klases un kādi ir populārākie materiāli implantmateriālu izstrādei,</p> <p>- kas ir mākslīgie kaulu implantmateriāli un kāpēc tādi nepiecie&scaron;ami,</p> <p>- kāds ir RTU zinātnieku darbs pie kaulu implantmateriālu izstrādes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kristīne &Scaron;alma-Ancāne, inženierzinātņu doktore materiālzinātnes nozares biomateriālu apak&scaron;nozarē, 2016. gadā atzīta par RTU Gada jauno zinātnieci un saņēmusi "L'Or&eacute;al" Latvijas stipendiju "Sievietēm zinātnē" pētījumam "Nanostrukturētu biokompozītmateriālu izstrāde ar pretosteoporozes īpa&scaron;ībām".<br />Pasākuma laikā būs apskatāma LNB tematiskā krājuma izlase.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Liene Kalneta</p> <p>Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:liene.kalneta@lnb.lv" target="_blank">liene.kalneta@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 67806132</p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43078&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43078&type=1KoncertiNYX TRIOMadara GruntmaneLatviešu kamermūzikas un dzejas vakars "NYX TRIO. Madara Gruntmane. Mūzika un dzeja"<p>2017. gada 15. novembrī plkst. 20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē notiks kamermūzikas apvienības "NYX TRIO" (Anete Toča, flauta,Tatjana Ostrovska, vijole, Ieva Sarja, klavieres) un dzejnieces Madaras Gruntmanes latvie&scaron;u kamermūzikas un dzejas vakars "NYX TRIO. Madara Gruntmane. Mūzika un dzeja".</p> <p><br />Koncerts notiks tre&scaron;dienā &ndash; dienā tie&scaron;i starp Lāčplē&scaron;a dienu un Latvijas Republikas proklamē&scaron;anas dienu. Vakara gaitā "NYX TRIO" izpildījumā dzirdēsim tikai latvie&scaron;u komponistu trio flautai, vijolei un klavierēm. Speciāli &scaron;im koncertam J. Nīmaņa jaundarbs, programmā iekļauti A. &Scaron;turma, J. Porie&scaron;a, A. Kalēja trio flautai, kā arī ir iestudēts sen nedzirdētais un nepelnīti piemirstais A. Grīnupa trio.</p> <p><br />Koncerts būs vārda un skaņas mijiedarbe, vienas idejas izteiksme lirikā un mūzikā. Madara Gruntmane, piedaloties koncertprogrammas mēģinājuma procesā, iepazinās ar visu skaņdarbu mūzikas materiālu un, iedvesmojoties no tā, ir gan atlasījusi asociatīvi piemērotus dzejoļus, gan radījusi jaunu dzeju tie&scaron;i &scaron;ai koncertprogrammai.<br />Īpa&scaron;u atmosfēru radīs arī simboliskā norise vieta &ndash; LNB kore neatkārtojamo skatu uz naksnīgo Rīgu un Daugavu.</p> <p><br />Kamermūzikas apvienība "NYX TRIO" 2016. gada nogalē svinēja piecu gadu pastāvē&scaron;anas jubileju. Kop&scaron; dibinā&scaron;anas trio ir intensīvi koncertējis gan Latvijā, gan ārzemēs, klausītāju vērtējumam nododot visdažādāko stilu un laikmetu mūziku.<br />Madara Gruntmane 2016. gadā nominēta Literatūras gada balvai par spilgtāko debiju ar dzejas krājumu "Narkozes", kā arī ieguvusi lasītāju simpātijas balvu.<br />Biļetes nopērkamas LNB Klientu apkalpo&scaron;anas centrā (1. stāvā). Cena 6 EUR; skolniekiem, studentiem un pensionāriem 3 EUR.</p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200