Bibliotēku portāls. Jaunumi no Valmieras bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Valmieras bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Valmieras bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47008&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47008&type=0Vakarēšana ar literatūras garšu un dalība konkursāNo šī gada 15. oktobra līdz 4. novembrim norisinās kulinārijas konkurss – erudīcijas spēle “Literatūras garša”, kuras ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti doties uz sev tuvāko bibliotēku, meklēt latviešu rakstnieku darbos minētus ēdienus un mēģināt tos pagatavot pašiem.Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46855&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46855&type=1Ievadlekcija mūžizglītības kursā “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”<p>&nbsp;</p> <p><span>No 3.novembra reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbo&scaron;anās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā ir aicināti apmeklēt bibliotēkas piedāvātu&nbsp;<strong>bezmaksas mūžizglītības kursu &ldquo;Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība&rdquo;</strong>. Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem būs iespējams uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast &scaron;o procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedro&scaron;ināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Kursa lektori būs noteikto tēmu profesionāļi, kas sniegs ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvās praktiskus uzdevumus. Kurss rosinās izvērtēt dalībnieka dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā. Nepiecie&scaron;amības gadījumā praktiskie uzdevumi piedāvās ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kursa ievadnodarbība notiks 3.novembrī plkst.11.00-14.00. Tā sniegs ievadu pasaules un individuālā līdzsvara problēmās, risinājumus meklējot izaugsmes, ilgtermiņa labklājības un dzīvotspējas jautājumos. Kursa lektori būs pasaules miera vēstnesis un vides aktīvists Judži Mijata (<em>Yuji Miyata</em>), pārstāvot organizāciju&nbsp;<em>Peace Week Institute</em>, kā arī ilgtspējas pētnieks un aktīvists, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs Elgars Felcis. Nodarbību vadīs Valmieras pilsētas pa&scaron;valdības speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/vide_cilveks_sabiedriba_i.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span><br /></span></strong></p> <p><span>1.decembrī plānota kursa otrā nodarbība, kas atklās ķermeņa veselības saistību ar vidi. Nodarbība piedāvās Ekodizaina kompetences centra vadītāja, ekoloģiska dzīvesveida aizstāve un pētniece Jana Simanovska. Tiks runāts gan par ikdienas iepirk&scaron;anās paradumiem, preču un produktu izvēli, gan par piesārņojuma ietkemi uz cilvēka veselību. Nodarbībā tiks pārrunāts arī pēdējā laikā popularitāti gūsto&scaron;ais&nbsp;<em>Zero Waste</em>&nbsp;dzīvesveids, sasaistot cilvēka radīto atkritumu ietekmi uz dzīvās dabas veselību.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Jaunajā gadā kurss tiks turpināts ar nodarbību par garīgo veselību un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē. Atsevi&scaron;ķa nodarbība tiks velīta vides līdzsvara aktualitātēm. Nodarbībai notiekot dabas un tehnoloģiju parkā &ldquo;URDA&rdquo;, tiks sniegts ieskats pasaules piesārņojuma problemātikā, aptverot dažādus piesārņojuma veidus. Būs iespējams izzināt atkritumu apsaimnieko&scaron;anas sistēmas darbību, kā arī uzzināt vairāk par atjaunojamiem un neatjaunojamajiem zemes resursiem. Pēdējā, piektā, nodarbība būs veltīta cilvēka pa&scaron;attīstībi, runājot par pārmaiņām un iespējām katram pa&scaron;am sevi pilnveidot, lai kvalitatīvi un apzināti veidotu savu dzīvi, mērķtiecīgi saglabātu līdzsvaru starp savām, vides un sabiedrības vajadzībām.</span></p> <p><span>Aicinām apmeklēt gan atsevi&scaron;ķas nodarbības, lekcijas par sev interesējo&scaron;ām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, būs iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.</span></p> <p><span><br /></span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46748&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46748&type=0Komandu spēle skolēniem rudens brīvdienās "Šausmas #3 “Mūra tornis”"Vai jau jūtat tuvojamies rudens spocīgākos svētkus - Helovīnu? Ja atbilde ir "nē", tad mēs, Valmieras integrētās bibliotēkas Jauniešu organizācija "Sudraba ZIRG's", palīdzēsim jums radīt svētku izjūtu! Izsludinām pieteikšanos jaunam pasākumam!Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46750&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46750&type=1Tipogrāfijas stāsti: lekcija "Ieskats izdevniecības “Zeme” darbībā"<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/tipografijas_stasti_lekcija.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46495&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46495&type=0#EUandME EDIC seminārs ValmierāValmieras integrētā bibliotēka uzņem viesus! Ar radošu un iedvesmojošu programmu noritējusi Europe Direct informācijas centru, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Kustības Latvijā pārstāvju tikšanās - #EUandME EDIC seminārs - Valmierā.Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46487&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46487&type=0Kopienu fondu tikšanās Valmieras integrētajā bibliotēkāValmieras integrētajā bibliotēkā pieredzes apmaiņas seminārā tiekas Valmieras novada fonds un kopienu fondu pārstāvji no 10 dažādām Eiropas valstīm.Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46478&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46478&type=0Projekts "Radošās komandas bibliotēkā" tiekas ValmierāValmieras bibliotēka piedzīvojusi divas (13.-14.septembris) notikumiem un iespaidiem bagātas dienas kopā ar projekta "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (Nordplus Adult) sadarbības partneriem – bibliotēku un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas un Islandes.Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46469&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46469&type=1Grāmatu maiņas punkts SEPTEMBRĪ<p>&nbsp;</p> <p><span>Labās lietas nemainās, - atkal būsim klāt!</span><br /><br /><span>Pasākums tiem, kam mājās iekrāju&scaron;ās grāmatas, kuras, puslīdz dro&scaron;i zini, vairs nelasīsi.</span><br /><br /><span>Sestdien, 22.septembrī pl. 11.00-15.00 Hanzas namiņā pie Valmieras muzeja.</span><br /><br /><span>Atnes savas grāmatas un palūkojies, ko interesantu citi atnesu&scaron;i.</span><br /><br /><span>Mainīsimies!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/gramatu_mainas_punkts1.png" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46467&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46467&type=1Dzejas diena 2018 Valmierā<p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/dzejas_dienas_plakats_2018.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ceturtdien, 20. septembrī pl. 18.00 Dzejas dienas 2018 noslēguma vakars Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Dzejas lasījumos piedalās Tamāra Skrīna, Daina Sirmā, Agnese Rutkēviča, Inga Pizāne, Juris Helds, Viks. Vakaru vadīs Andris Akmentiņ&scaron;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dienas gaita</strong>: priek&scaron;pusdienā Dzejas stundas divās Valmieras skolās un pansionātā, tad dosimies uz Burtniekiem, vakarpusē lielais dzejas dienu pasākums Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 10.00 Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā norisināsies pasākums "Lielā maisa dzejolis".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 11.00 plānota &bdquo;Dzejas meistardarbnīca&rdquo; skolu jaunajiem literātiem Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā. Tik&scaron;anās ar dramaturģi un dzejnieci Agnesi Rutkēviču.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 14.00 Ar dzejniekiem tiksimies BURTNIEKU MUZEJA zālītē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 18:00 Autoru vakars Valmieras integrētajā bibliotēkā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Aicinām Valmieras skolotājus, skolēnus un studentus, kā arī ikvienu valmierieti ar domām un jūtām iedvesmoties no dzejnieku valodas brīvības un atziņu daudzveidības, tā noskaņojoties jaunajam mācību gadam. Pie bibliotēkas durvīm Valmieras puiku skulptūrā ir izteikts Dzejas dienu ideāls - jaunības degsme jebkurā vecumā un brīva domu apmaiņa&hellip;&rdquo; tāds &scaron;ogad ir vēstījums no Dzejas dienu 2018 sarīkojuma Valmieras integrētajā bibliotēkā vadītāja - dzejnieka, rakstnieka un dziesminieka Andra Akmentiņa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46121&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46121&type=0"Pirms darba laika sākuma ..." / Vesterns bibliotēkāDzīve un humors. Bibliotēka un eksperimenti. Valmiera un teātris. Mainoties apstākļiem un iepazīstot citus, mēs paši sevi satiekam no jauna. Valmieras vasaras teātra festivāls iedvesmo arī Valmieras integrēto bibliotēku!Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45973&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45973&type=1Pasākums visai ģimenei: Fotoorientēšanās “Vali, mierā! 2018”<p>&nbsp;</p> <p>Hey, hey, VIBJO draugi! Pienācis laiks vasarīgākajam un aktīvākajam VIBJO pasākumam! Jau&nbsp;<strong>21.jūlijā fotoorientē&scaron;anās &ldquo;Vali, mierā! 2018&rdquo;</strong>! Jau otro gadu būs iespēja meklēt un atrast dažādas Valmieras vietas un objektus, par to saņemot punktus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>21.jūlijā&nbsp;<strong>no plkst. 12.00 pie Valmieras muzeja Hanzas namiņa</strong>&nbsp;tiks dots starts pirmajām komandām, kas dosies trasē ar vienas minūtes atstarpi. Dalībnieki sacentīsies gan dažādos erudīcijas jautājumos, gan veiklības un ātruma disciplīnās, pildot aizraujo&scaron;us uzdevumus.</p> <p>Lai viss noritētu gludi, dalībniekiem iepriek&scaron;&nbsp;<strong>līdz 19. jūlijam nepiecie&scaron;ams reģistrēties VIBJO "Sudraba ZIRG`s" mājaslapā&nbsp;</strong><a href="http://www.vibjo.mozello.lv/">www.vibjo.mozello.lv</a></p> <p>Tomēr arī tiem, kas nebūs paspēju&scaron;i piereģistrēties mājaslapā, mēs neliegsim iespēju piedalīties spēlē -&nbsp;pieteikties varēs&nbsp;arī pasākuma dienā uz vietas no plkst. 11.30!</p> <p>Uzdevumu trasē, iepazīstot dažādus objektus Valmierā, var doties gan ar jebkāda veida transportlīdzekli, gan kājām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vēlies jautri un lietderīgi pavadīt sestdienu? Ņem līdzi draugus, vecākus, vecvecākus vai kolēģus (<strong>komandā 2-4 cilvēki</strong>), piedalies pasākumā un pavadi sestdienu svaigā gaisā, labā kompānijā, kā arī&nbsp;<strong>iegūsti for&scaron;as balvas</strong>!</p> <p>Pasākumu atbalsta Valmieras Integrētā bibliotēka, Valmieras muzejs, izlau&scaron;anās spēle &ldquo;Timemachine&rdquo;, &ldquo;Valmiermuiža&rdquo;, mākslas salons &ldquo;Zaiga&rdquo;, veikals &ldquo;Austris&rdquo;, Gaujas tramvajs, veikparks &ldquo;Rancho&rdquo;, pils krodziņ&scaron; &ldquo;Pils ķēķis&rdquo; un &ldquo;Europe Direct&rdquo; informācijas centrs Valmierā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/vali_miera.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44508&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44508&type=1ROZES DIENA VALMIERĀ: Modernitātes raisītās pārmaiņas sabiedrībā<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/rozes_diena_valmiera_2018_0.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ROZES DIENA VALMIERĀ:</strong></p> <p><strong>Modernitātes raisītās pārmaiņas sabiedrībā.</strong></p> <p><strong>2018.gada 17.martā Valmieras integrētajā bibliotēkā</strong></p> <p><strong>Cēsu ielā 4, Valmierā</strong></p> <p><strong>Pasākumu rīko Valmieras EDIC un Valmieras Zonta klubs</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>10.30 -15.00 Valmieras bibliotēkā Rozes diena.</strong></p> <p>No 10.30 Reģistrācija, rīta kafija bibliotēkā. Ziedojumu vāk&scaron;ana&nbsp;<strong>Latvijas Zonta klubu stipendijai</strong>.</p> <p>11.00 Valmieras Zonta kluba Atzinības raksta pasnieg&scaron;ana&nbsp;<strong>Antrai Lācei</strong>, žurnālistei, laikraksta LIESMA ilggadējai redaktorei</p> <p>11.30 Literatūrzinātnieces&nbsp;<strong>Evas Eglājas- Kristsones</strong>&nbsp;priek&scaron;lasījums &ldquo;19., 20.gs. mijas sievietes mainīgā loma un tēls sabiedrībā un kultūrā&rdquo;</p> <p>12.30 Kafija un smalkmaizītes.</p> <p>13.15 Koncerts "Vai nu ir, vai nav. "Latvie&scaron;u mūziķis, dzejnieks, mūzikas un tekstu autors, RigaTV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītājs&nbsp;<strong>Andris Kivičs</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.&nbsp;Pieteikties e-pastā:&nbsp;<a href="mailto:anita.apine@vcb.valmiera.lv">anita.apine@vcb.valmiera.lv</a>; tālrunis: 28733263</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Vairāk informācijas</span>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Latvijas Zonta klubu stipendiju</strong></p> <p>Rozes dienā tiek vākti līdzekļi Latvijas Zonta klubu stipendijai.</p> <p>Latvijas zontu kopprojekts - Latvijas Zonta klubu stipendija- ir 2000 EUR apmērā (studente saņem 1800 EUR, 200 EUR ir administratīvie izdevumi). Stipendiju administrē nodibinājums &ldquo;Vītolu fonds&rdquo;. Stipendija tiek pie&scaron;ķirta talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no maznodro&scaron;inātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām Latvijā. Katru gadu stipendiāti, pēc rotācijas principa, izvēlas kāds no pieciem Latvijas Zonta klubiem. 12.stipendiāte 2017./2018. - Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente Ieva Uzāne.</p> <p>Par Vītolu fondu lasiet mājas lapā:&nbsp;<a href="http://www.vitolufonds.lv/">http://www.vitolufonds.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Zonta klubu</strong></p> <p>Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993.gadā. 2018.gadā Latvijā ir 5 Zonta klubi, kuri veido 21.apgabala 6.rajonu: Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē. Klubos darbojas vairāk kā 60 dalībnieces, kas aktīvi iesaistīju&scaron;ās Zonta International mērķprogrammās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jaunie&scaron;u un sievie&scaron;u dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā.</p> <p>Valmieras Zonta klubs ir Starptautiskās nevalstiskās labdarības organizācijas Zonta International biedrs Latvijā, dibināts 2002.gada 14.septembrī.</p> <p>Lasīt vairāk mājas lapās&nbsp;<a href="http://www.zonta21.org/">www.zonta21.org</a>&nbsp;un&nbsp;<a href="http://www.zonta.org/">www.zonta.org</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Rozes dienu un Valmieras Zonta kluba Atzinību</strong></p> <p>Rozes dienā ( tradicionāli tā tiek saistīta ar 8.martu- starptautisko sievie&scaron;u solidaritātes dienu) tiek pasniegts metālmākslinieka Andra Dukura darināts unikāls svečturis - roze un Valmieras Zonta kluba Atzinības raksts. Atzinību saņem izcila sieviete, kura ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Valmieras un tās apkaimes novadu dzīves attīstībā, un kura līdz nominācijas brīdim nav Valmieras Zonta kluba biedre.&shy;&shy;&shy;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Vizītkartes</span>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Antra Lāce</strong></p> <p>Pēc Latvijas Valsts universitātes beig&scaron;anas un filologa&shy;&shy;&shy; izglītības: latvie&scaron;u valoda un literatūra, iegū&scaron;anas, Antra 4 gadus strādā par skolotāju Jeru astoņgadīgajā skolā, bet kop&scaron; 1969.gada &ndash; 1989.gadam laikraksta LIESMA redakcijā. Kop&scaron; 1991.gada Antra ir SIA &ldquo;IMANTA info&rdquo;, laikraksta &ldquo;Liesma&rdquo; galvenā redaktore. Valmieras Zonta kluba Atzinību 2018&rsquo; ieguvēja Antra Lāce par sevi stāsta askētiski, tomēr arī aiz &scaron;iem nedaudzajiem atslēgas vārdiem Antras līdzgaitnieki var saskatīt to dzīvi, par ko viņa skaļi nerunā: LABA literatūra un LABA mūzika neatkarīgi no žanra. Orientē&scaron;anās sports, kalnu tūrisms, ceļojumi, glezno&scaron;ana, nūjo&scaron;ana.</p> <p>Uz jautājumu: kas Tev ir labi, Antra atbild: &ldquo;Laba ir klasiskā mūzika, bet no vieglākā gala. Laba ir etnomūzika, labas ir "Tautumeitas" un "Latvian Voices", labi ir franču &scaron;ansoni un Imants Kalniņ&scaron;, lai cik daudz skanēju&scaron;i... Nu nevaru pateikt. Ja īsi, tad - gai&scaron;a mūzika. Tāpat varu maldīties pa literatūru, tas vispār ir neaptverami. Atslēgas vārds ir AUTORS respektīvi TALANTS, personība.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Eva Eglāja-Kristsone </strong></p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Ar trimdas un Latvijas literātu sakaru izpēti dzelzs priek&scaron;kara periodā nodarbojas kop&scaron; 90. gadu vidus studijām LU. 2007. gadā aizstāvējusi doktora darbu &rdquo;Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priek&scaron;kara laikmetā (20. gs. 50. &ndash; 80. gadi)&rdquo;, iegūstot filoloģijas doktores (Dr. philol.) zinātnisko grādu literatūrzinātnes nozarē latvie&scaron;u literatūras vēstures apak&scaron; nozarē. Regulāri publicējusies žurnālos &rdquo;Jaunā Gaita&rdquo; un &rdquo;Karogs&rdquo;. Publikāciju piemēri: &rdquo;Dzejnieks Ojārs Vācietis trimdas publikācijās&rdquo; (&rdquo;JG&rdquo; 2004. g.), &rdquo;Rakstnieks Valentīns Pelēcis aukstā kara ideoloģisko cīņu krustugunīs&rdquo; (&rdquo;JG&rdquo; 2006. g.), &rdquo;Okupētās Latvijas un latvie&scaron;u trimdas saskarsme un tās dinamika&rdquo; (turpinājumos &rdquo;JG&rdquo; 2009. g.), &ldquo;Tik&scaron;anās pie cauruma dzelzs priek&scaron;karā&rdquo; (&rdquo;Karogs&rdquo; 2009. g.)</p> <p>Priek&scaron;lasījums &ldquo;19., 20.gs. mijas sievietes mainīgā loma un tēls sabiedrībā un kultūrā&rdquo; skar tēmu, kas iekļauta Benedikta Kalnača grāmatas<br />Fin de si&egrave;cle literārā kultūra Latvijā : apceres par literatūras sociālo vēsturi, kas izdota 2017.gadā . Grāmatas saturs:<br />Nācijas kartē&scaron;ana un kultūras atmiņa 19. un 20. gadsimta mijas latvie&scaron;u literatūrā / Benedikts Kalnačs. Latvie&scaron;i un vācbaltie&scaron;i 19. un 20. gadsimta mijas literārajā kultūrā / Pauls Daija. Sievi&scaron;ķības konstruē&scaron;anas sociālie un kultūras aspekti 19. un 20. gadsimta mijas latvie&scaron;u literatūrā / Eva Eglāja-Kristsone. Homofilā aktiera tēla ģenēze gadsimtu mijas literārajā kultūrā / Kārlis Vērdiņ&scaron;.</p> <p>Modernitāte (politoloģija) &ndash; sabiedrības politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras iezīmju kopums, kas radās R-Eiropā pēc feodālās sabiedrības sabrukuma un dominē pasaulē turpmākajos gadsimtos. Modernitātes galvenās pazīmes: tradicionālisma noliegums sabiedrības dzīvē, racionālisms, individuālisms, sekulārisms, industriālisms (galvenokārt saistībā ar tirgus ekonomiku). Modernitātes jēdziena piemērojamību mūsdienām apstrīd postmodernisms.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Andris Kivičs</strong></p> <p>Andris Kivičs ir latvie&scaron;u mūziķis, dzejnieks, mūzikas un tekstu autors un RigaTV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītājs. Pirms kļuvis par mūziķi, A. Kivičs astoņus gadus profesionālā līmenī spēlējis basketbolu.</p> <p>Kā mūziķis Andris Kivičs ir izdevis 7 CD albumus un 2 lejuplādes albumus, kuros viņ&scaron; visām dziesmām ir mūzikas un teksta autors. Savā karjerā gan ar grupu Z-Scars, gan kā solo izpildītājs uzstājies Latvijā, Anglijā, Igaunijā, Vācijā, Īrijā, Islandē, Zviedrijā, Džersijas salā, Gērnsijas salā, Kanāriju salās, Afganistānā, Beļgijā un citur.</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44510&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44510&type=1Pilsoņu dialogs Valmierā<p>&nbsp;</p> <p>2018.gada 13.martā plkst. 10.00&nbsp;Valmieras integrētajā bibliotēkā uz diskusiju&nbsp;<strong>"Pārdomas par vēstures mācībām un nākotnes izaicinājumiem Latvijas jubilejas gadā"</strong>&nbsp;aicina&nbsp;Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja&nbsp;<strong>Inna &Scaron;teinbuka</strong>,&nbsp;Vidzemes Augstskolas rektors&nbsp;<strong>Gatis Krūmiņ&scaron;,&nbsp;</strong>VTU valdes priek&scaron;sēdētājs&nbsp;un Vidzemes Augstskolas padomnieku konventa priek&scaron;sēdētājs&nbsp;<strong>Oskars Spurdziņ&scaron;.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/labota_afisa.png" alt="" width="500" height="288" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44315&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44315&type=0Mums ir svarīgs TAVS VIEDOKLIS par e-grāmatu pieejamību Valmieras integrētajā bibliotēkā!Piedalies aptaujā!Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44270&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44270&type=0Konkurss “Grāmatu Karaliene” ir klāt! Lasi, apdomā un uzraksti mums par savu mīļāko, iepriekšējā gadā lasīto grāmatu!Par tradīciju kļuvušais ikgadējais konkurss “Grāmatu Karaliene” ir klāt!Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44231&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44231&type=1Dokumentālās filmas «Zāģeri» pirmizrāde Valmieras bibliotēkā!<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/zaageri.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span>Zviedris savu pirmo &laquo;Lielā Kristapa&raquo; balvu saņēma 2009. gadā par dokumentālo filmu &laquo;Bēgums&raquo;, kas stāsta par Latvijas viesstrādniekiem, gliemežu lasītājiem Īrijā. Bet 2012. gadā režisors saņēma balvu par filmu &laquo;Dokumentālists&raquo;, kurā iemūžinājis Ķemeru purva iemītnieces Intas ikdienu. Filmu Valmieras bibliotēkā kopīgi skatījāmies 2013.gada janvāra sākumā.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>&Scaron;ogad kārta &ldquo;Zāģeriem&rdquo;. Ik gadu Latvijā tiek nocirsti ap 10 miljoniem kubikmetru koksnes. Aizvien biežāk mežizstrādē cilvēku aizstāj mehanizēts darbaspēks. Tomēr Latvijas laukos un mazpilsētās zāģera profesija joprojām ir pieprasīta. Daudziem tā ir pēdējā iespēja&hellip;</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Filmas režisori Ivars Zviedris un Andris Kalnozols, kur&scaron; pats kādu laiku strādājis mežā. Filmas komandā vēl ir montāžas režisore Inese Kļava, skaņu režisors Ģirts Bi&scaron;s, muzikālā noformējuma autors Toms Auniņ&scaron;, mākslinieks Jānis Blanks, tehniskais direktors Pēteris Sudakovs.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44202&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44202&type=1Brāļu draudzes dienas Valmierā: priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/bralu_draudzes_dienas_valmiera.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">24.februārī</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">no plkst. 11:00 - 14:00</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Valmieras integrētās&nbsp;bibliotēkas</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">2. stāva&nbsp;Klusajā lasītavā</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&ldquo;Brāļu draudzes dienas Valmierā&rdquo;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><strong>10.30</strong>&nbsp;interesentu iera&scaron;anās un reģistrē&scaron;anās</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><strong>11.00</strong>&nbsp;Gundara Ceipes ievadvārdi</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="LV" xml:lang="LV">Programmā priek&scaron;lasījumi:</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Gvido Straube</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;</span><span lang="LV" xml:lang="LV">Jērakalns - latvie&scaron;u nacionālās atmodas &scaron;ūpulis?"</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Beāta Pa&scaron;kevica&nbsp;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;</span><span lang="LV" xml:lang="LV">Vidzemes Augstskolas pirmsākumi 18. gadsimtā&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Andris Vilks</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;Latvie&scaron;u un igauņu Brāļu draudzes &ndash; līdzīgais un at&scaron;ķirīgais&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Tālis Pumpuriņ&scaron;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;Brāļu draudzes izglītības un administratīvais centrs Vaidavas Jaunveļķos&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Gundars Ceipe&nbsp;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;Latvie&scaron;u Brāļu draudzes teritoriālā izplatība<span>&nbsp;&ldquo;<em>Vidzemes ķēni&scaron;ķīgais polītiskais un reliģiskais zieds - saie&scaron;anas kambaru sistēma&rdquo;</em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Noslēgumā dzejniece<strong>&nbsp;Dainas Sirmā</strong></span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;<em>Hallarte plīvo pār mūriem kā vīraks&rdquo;</em></span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><em><br /></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Pasākumu rīko Brāļu draudzes misija sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Ieeja bez&nbsp;maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><br /></span></p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44204&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44204&type=1Laipni lūgti uz Arno Jundzes autorvakaru Valmieras integrētajā bibliotēkā!<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/jundze.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44043&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44043&type=1"Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks." Tikšanās ar pētnieci Rasmu Noriņu.<p>&nbsp;</p> <p><strong>13.februārī&nbsp;pl.17:30</strong>&nbsp;uz pasākumu aicinām&nbsp;novadpētniekus un interesentus, kurus nodarbina dzimtas koku veido&scaron;anas jautājumi, izpētes smalkumi un virzieni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks." Tik&scaron;anās ar pētnieci Rasmu Noriņu.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/dzimtas_koks.jpg" alt="" width="550" height="778" /></p>Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43859&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43859&type=0Latvijas simtgadei veltīts stāstu konkurss skolēniem "Mana dzimta laiku lokos"Dāvināsim stāstus Latvijai simtgadē!Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43855&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43855&type=0Izstāde: Laimīgie ziemā lasa grāmatas!Grāmatas esot kā spoguļi - tajās var redzēt to, kas cilvēkā jau ir. Laimīgie ziemā lasa grāmatas. Par mīlestību, sapņiem un dzīvi...Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43831&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43831&type=0Piedāvājam iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā!Piedāvājam iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā! Valmieras integrētā bibliotēka 2018.gadā saviem klientiem nodrošina pieeju EBSCO eBook Public Library Collection datubāzei.Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43593&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43593&type=0"Ceturtdienas - ķepu dienas!"Labās lietas nemainās - ceturtdienas Valmieras integrētajā bibliotēkā joprojām ir ķepu dienas, no februāra atsāksim lasīšanu kopā ar četrkājaino draugu. Piesakies!Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43594&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43594&type=1Piedalies Zinātkāres centra "ZINOO" radošajās darbnīcās!<p>&nbsp;</p> <p><strong><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Sestdien, 6. janvārī no pl.12.00-15.00</span></span></em></span></strong></p> <p><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Valmieras integrētās&nbsp;bibliotēkas&nbsp;Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā</span></span></em></span></span></p> <p><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></em></span></span></p> <p><strong><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Zinātkāres centra "ZINOO" rado&scaron;ās darbnīcas</span></span></em></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><strong><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Piedāvājam&nbsp;</span></span></em></strong><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>r</span></span></em></span></span><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>ado&scaron;as nodarbības:</span></span></em></span></span></p> <ul> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>"Inženiera izaicinājums"</span></span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>"Vējdzirnavas"</span></span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Darbo&scaron;anos ar "ZINOO"&nbsp;centra interaktīvajiem eksponātiem.</span></span></em></span></span></li> </ul> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Aicinām skolēnus, vecākus un&nbsp;citus interesentus gudri, tehniski, rado&scaron;i iesākt Jauno gadu!</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Ieeja bez maksas.</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/zinooo_1.jpg" alt="" width="550" height="778" /></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43579&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43579&type=0Kas slēpjas aiz grāmatas vāka noformējuma? Jautājam kolēģiem citās valstīs!Vai esat ievērojuši, ka grāmata, iztulkota citā valodā, bieži iegūst arī citu, atšķirīgu vāka noformējumu?Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0200