Bibliotēku portāls. Jaunumi no Valmieras bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Valmieras bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Valmieras bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45973&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45973&type=1Pasākums visai ģimenei: Fotoorientēšanās “Vali, mierā! 2018”<p>&nbsp;</p> <p>Hey, hey, VIBJO draugi! Pienācis laiks vasarīgākajam un aktīvākajam VIBJO pasākumam! Jau&nbsp;<strong>21.jūlijā fotoorientē&scaron;anās &ldquo;Vali, mierā! 2018&rdquo;</strong>! Jau otro gadu būs iespēja meklēt un atrast dažādas Valmieras vietas un objektus, par to saņemot punktus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>21.jūlijā&nbsp;<strong>no plkst. 12.00 pie Valmieras muzeja Hanzas namiņa</strong>&nbsp;tiks dots starts pirmajām komandām, kas dosies trasē ar vienas minūtes atstarpi. Dalībnieki sacentīsies gan dažādos erudīcijas jautājumos, gan veiklības un ātruma disciplīnās, pildot aizraujo&scaron;us uzdevumus.</p> <p>Lai viss noritētu gludi, dalībniekiem iepriek&scaron;&nbsp;<strong>līdz 19. jūlijam nepiecie&scaron;ams reģistrēties VIBJO "Sudraba ZIRG`s" mājaslapā&nbsp;</strong><a href="http://www.vibjo.mozello.lv/">www.vibjo.mozello.lv</a></p> <p>Tomēr arī tiem, kas nebūs paspēju&scaron;i piereģistrēties mājaslapā, mēs neliegsim iespēju piedalīties spēlē -&nbsp;pieteikties varēs&nbsp;arī pasākuma dienā uz vietas no plkst. 11.30!</p> <p>Uzdevumu trasē, iepazīstot dažādus objektus Valmierā, var doties gan ar jebkāda veida transportlīdzekli, gan kājām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vēlies jautri un lietderīgi pavadīt sestdienu? Ņem līdzi draugus, vecākus, vecvecākus vai kolēģus (<strong>komandā 2-4 cilvēki</strong>), piedalies pasākumā un pavadi sestdienu svaigā gaisā, labā kompānijā, kā arī&nbsp;<strong>iegūsti for&scaron;as balvas</strong>!</p> <p>Pasākumu atbalsta Valmieras Integrētā bibliotēka, Valmieras muzejs, izlau&scaron;anās spēle &ldquo;Timemachine&rdquo;, &ldquo;Valmiermuiža&rdquo;, mākslas salons &ldquo;Zaiga&rdquo;, veikals &ldquo;Austris&rdquo;, Gaujas tramvajs, veikparks &ldquo;Rancho&rdquo;, pils krodziņ&scaron; &ldquo;Pils ķēķis&rdquo; un &ldquo;Europe Direct&rdquo; informācijas centrs Valmierā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/vali_miera.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44508&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44508&type=1ROZES DIENA VALMIERĀ: Modernitātes raisītās pārmaiņas sabiedrībā<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/rozes_diena_valmiera_2018_0.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ROZES DIENA VALMIERĀ:</strong></p> <p><strong>Modernitātes raisītās pārmaiņas sabiedrībā.</strong></p> <p><strong>2018.gada 17.martā Valmieras integrētajā bibliotēkā</strong></p> <p><strong>Cēsu ielā 4, Valmierā</strong></p> <p><strong>Pasākumu rīko Valmieras EDIC un Valmieras Zonta klubs</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>10.30 -15.00 Valmieras bibliotēkā Rozes diena.</strong></p> <p>No 10.30 Reģistrācija, rīta kafija bibliotēkā. Ziedojumu vāk&scaron;ana&nbsp;<strong>Latvijas Zonta klubu stipendijai</strong>.</p> <p>11.00 Valmieras Zonta kluba Atzinības raksta pasnieg&scaron;ana&nbsp;<strong>Antrai Lācei</strong>, žurnālistei, laikraksta LIESMA ilggadējai redaktorei</p> <p>11.30 Literatūrzinātnieces&nbsp;<strong>Evas Eglājas- Kristsones</strong>&nbsp;priek&scaron;lasījums &ldquo;19., 20.gs. mijas sievietes mainīgā loma un tēls sabiedrībā un kultūrā&rdquo;</p> <p>12.30 Kafija un smalkmaizītes.</p> <p>13.15 Koncerts "Vai nu ir, vai nav. "Latvie&scaron;u mūziķis, dzejnieks, mūzikas un tekstu autors, RigaTV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītājs&nbsp;<strong>Andris Kivičs</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.&nbsp;Pieteikties e-pastā:&nbsp;<a href="mailto:anita.apine@vcb.valmiera.lv">anita.apine@vcb.valmiera.lv</a>; tālrunis: 28733263</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Vairāk informācijas</span>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Latvijas Zonta klubu stipendiju</strong></p> <p>Rozes dienā tiek vākti līdzekļi Latvijas Zonta klubu stipendijai.</p> <p>Latvijas zontu kopprojekts - Latvijas Zonta klubu stipendija- ir 2000 EUR apmērā (studente saņem 1800 EUR, 200 EUR ir administratīvie izdevumi). Stipendiju administrē nodibinājums &ldquo;Vītolu fonds&rdquo;. Stipendija tiek pie&scaron;ķirta talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no maznodro&scaron;inātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām Latvijā. Katru gadu stipendiāti, pēc rotācijas principa, izvēlas kāds no pieciem Latvijas Zonta klubiem. 12.stipendiāte 2017./2018. - Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente Ieva Uzāne.</p> <p>Par Vītolu fondu lasiet mājas lapā:&nbsp;<a href="http://www.vitolufonds.lv/">http://www.vitolufonds.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Zonta klubu</strong></p> <p>Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993.gadā. 2018.gadā Latvijā ir 5 Zonta klubi, kuri veido 21.apgabala 6.rajonu: Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē. Klubos darbojas vairāk kā 60 dalībnieces, kas aktīvi iesaistīju&scaron;ās Zonta International mērķprogrammās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jaunie&scaron;u un sievie&scaron;u dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā.</p> <p>Valmieras Zonta klubs ir Starptautiskās nevalstiskās labdarības organizācijas Zonta International biedrs Latvijā, dibināts 2002.gada 14.septembrī.</p> <p>Lasīt vairāk mājas lapās&nbsp;<a href="http://www.zonta21.org/">www.zonta21.org</a>&nbsp;un&nbsp;<a href="http://www.zonta.org/">www.zonta.org</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Rozes dienu un Valmieras Zonta kluba Atzinību</strong></p> <p>Rozes dienā ( tradicionāli tā tiek saistīta ar 8.martu- starptautisko sievie&scaron;u solidaritātes dienu) tiek pasniegts metālmākslinieka Andra Dukura darināts unikāls svečturis - roze un Valmieras Zonta kluba Atzinības raksts. Atzinību saņem izcila sieviete, kura ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Valmieras un tās apkaimes novadu dzīves attīstībā, un kura līdz nominācijas brīdim nav Valmieras Zonta kluba biedre.&shy;&shy;&shy;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Vizītkartes</span>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Antra Lāce</strong></p> <p>Pēc Latvijas Valsts universitātes beig&scaron;anas un filologa&shy;&shy;&shy; izglītības: latvie&scaron;u valoda un literatūra, iegū&scaron;anas, Antra 4 gadus strādā par skolotāju Jeru astoņgadīgajā skolā, bet kop&scaron; 1969.gada &ndash; 1989.gadam laikraksta LIESMA redakcijā. Kop&scaron; 1991.gada Antra ir SIA &ldquo;IMANTA info&rdquo;, laikraksta &ldquo;Liesma&rdquo; galvenā redaktore. Valmieras Zonta kluba Atzinību 2018&rsquo; ieguvēja Antra Lāce par sevi stāsta askētiski, tomēr arī aiz &scaron;iem nedaudzajiem atslēgas vārdiem Antras līdzgaitnieki var saskatīt to dzīvi, par ko viņa skaļi nerunā: LABA literatūra un LABA mūzika neatkarīgi no žanra. Orientē&scaron;anās sports, kalnu tūrisms, ceļojumi, glezno&scaron;ana, nūjo&scaron;ana.</p> <p>Uz jautājumu: kas Tev ir labi, Antra atbild: &ldquo;Laba ir klasiskā mūzika, bet no vieglākā gala. Laba ir etnomūzika, labas ir "Tautumeitas" un "Latvian Voices", labi ir franču &scaron;ansoni un Imants Kalniņ&scaron;, lai cik daudz skanēju&scaron;i... Nu nevaru pateikt. Ja īsi, tad - gai&scaron;a mūzika. Tāpat varu maldīties pa literatūru, tas vispār ir neaptverami. Atslēgas vārds ir AUTORS respektīvi TALANTS, personība.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Eva Eglāja-Kristsone </strong></p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Ar trimdas un Latvijas literātu sakaru izpēti dzelzs priek&scaron;kara periodā nodarbojas kop&scaron; 90. gadu vidus studijām LU. 2007. gadā aizstāvējusi doktora darbu &rdquo;Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priek&scaron;kara laikmetā (20. gs. 50. &ndash; 80. gadi)&rdquo;, iegūstot filoloģijas doktores (Dr. philol.) zinātnisko grādu literatūrzinātnes nozarē latvie&scaron;u literatūras vēstures apak&scaron; nozarē. Regulāri publicējusies žurnālos &rdquo;Jaunā Gaita&rdquo; un &rdquo;Karogs&rdquo;. Publikāciju piemēri: &rdquo;Dzejnieks Ojārs Vācietis trimdas publikācijās&rdquo; (&rdquo;JG&rdquo; 2004. g.), &rdquo;Rakstnieks Valentīns Pelēcis aukstā kara ideoloģisko cīņu krustugunīs&rdquo; (&rdquo;JG&rdquo; 2006. g.), &rdquo;Okupētās Latvijas un latvie&scaron;u trimdas saskarsme un tās dinamika&rdquo; (turpinājumos &rdquo;JG&rdquo; 2009. g.), &ldquo;Tik&scaron;anās pie cauruma dzelzs priek&scaron;karā&rdquo; (&rdquo;Karogs&rdquo; 2009. g.)</p> <p>Priek&scaron;lasījums &ldquo;19., 20.gs. mijas sievietes mainīgā loma un tēls sabiedrībā un kultūrā&rdquo; skar tēmu, kas iekļauta Benedikta Kalnača grāmatas<br />Fin de si&egrave;cle literārā kultūra Latvijā : apceres par literatūras sociālo vēsturi, kas izdota 2017.gadā . Grāmatas saturs:<br />Nācijas kartē&scaron;ana un kultūras atmiņa 19. un 20. gadsimta mijas latvie&scaron;u literatūrā / Benedikts Kalnačs. Latvie&scaron;i un vācbaltie&scaron;i 19. un 20. gadsimta mijas literārajā kultūrā / Pauls Daija. Sievi&scaron;ķības konstruē&scaron;anas sociālie un kultūras aspekti 19. un 20. gadsimta mijas latvie&scaron;u literatūrā / Eva Eglāja-Kristsone. Homofilā aktiera tēla ģenēze gadsimtu mijas literārajā kultūrā / Kārlis Vērdiņ&scaron;.</p> <p>Modernitāte (politoloģija) &ndash; sabiedrības politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras iezīmju kopums, kas radās R-Eiropā pēc feodālās sabiedrības sabrukuma un dominē pasaulē turpmākajos gadsimtos. Modernitātes galvenās pazīmes: tradicionālisma noliegums sabiedrības dzīvē, racionālisms, individuālisms, sekulārisms, industriālisms (galvenokārt saistībā ar tirgus ekonomiku). Modernitātes jēdziena piemērojamību mūsdienām apstrīd postmodernisms.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Andris Kivičs</strong></p> <p>Andris Kivičs ir latvie&scaron;u mūziķis, dzejnieks, mūzikas un tekstu autors un RigaTV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītājs. Pirms kļuvis par mūziķi, A. Kivičs astoņus gadus profesionālā līmenī spēlējis basketbolu.</p> <p>Kā mūziķis Andris Kivičs ir izdevis 7 CD albumus un 2 lejuplādes albumus, kuros viņ&scaron; visām dziesmām ir mūzikas un teksta autors. Savā karjerā gan ar grupu Z-Scars, gan kā solo izpildītājs uzstājies Latvijā, Anglijā, Igaunijā, Vācijā, Īrijā, Islandē, Zviedrijā, Džersijas salā, Gērnsijas salā, Kanāriju salās, Afganistānā, Beļgijā un citur.</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44510&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44510&type=1Pilsoņu dialogs Valmierā<p>&nbsp;</p> <p>2018.gada 13.martā plkst. 10.00&nbsp;Valmieras integrētajā bibliotēkā uz diskusiju&nbsp;<strong>"Pārdomas par vēstures mācībām un nākotnes izaicinājumiem Latvijas jubilejas gadā"</strong>&nbsp;aicina&nbsp;Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja&nbsp;<strong>Inna &Scaron;teinbuka</strong>,&nbsp;Vidzemes Augstskolas rektors&nbsp;<strong>Gatis Krūmiņ&scaron;,&nbsp;</strong>VTU valdes priek&scaron;sēdētājs&nbsp;un Vidzemes Augstskolas padomnieku konventa priek&scaron;sēdētājs&nbsp;<strong>Oskars Spurdziņ&scaron;.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/labota_afisa.png" alt="" width="500" height="288" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44315&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44315&type=0Mums ir svarīgs TAVS VIEDOKLIS par e-grāmatu pieejamību Valmieras integrētajā bibliotēkā!Piedalies aptaujā!Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44270&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44270&type=0Konkurss “Grāmatu Karaliene” ir klāt! Lasi, apdomā un uzraksti mums par savu mīļāko, iepriekšējā gadā lasīto grāmatu!Par tradīciju kļuvušais ikgadējais konkurss “Grāmatu Karaliene” ir klāt!Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44231&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44231&type=1Dokumentālās filmas «Zāģeri» pirmizrāde Valmieras bibliotēkā!<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/zaageri.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span>Zviedris savu pirmo &laquo;Lielā Kristapa&raquo; balvu saņēma 2009. gadā par dokumentālo filmu &laquo;Bēgums&raquo;, kas stāsta par Latvijas viesstrādniekiem, gliemežu lasītājiem Īrijā. Bet 2012. gadā režisors saņēma balvu par filmu &laquo;Dokumentālists&raquo;, kurā iemūžinājis Ķemeru purva iemītnieces Intas ikdienu. Filmu Valmieras bibliotēkā kopīgi skatījāmies 2013.gada janvāra sākumā.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>&Scaron;ogad kārta &ldquo;Zāģeriem&rdquo;. Ik gadu Latvijā tiek nocirsti ap 10 miljoniem kubikmetru koksnes. Aizvien biežāk mežizstrādē cilvēku aizstāj mehanizēts darbaspēks. Tomēr Latvijas laukos un mazpilsētās zāģera profesija joprojām ir pieprasīta. Daudziem tā ir pēdējā iespēja&hellip;</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Filmas režisori Ivars Zviedris un Andris Kalnozols, kur&scaron; pats kādu laiku strādājis mežā. Filmas komandā vēl ir montāžas režisore Inese Kļava, skaņu režisors Ģirts Bi&scaron;s, muzikālā noformējuma autors Toms Auniņ&scaron;, mākslinieks Jānis Blanks, tehniskais direktors Pēteris Sudakovs.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44202&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44202&type=1Brāļu draudzes dienas Valmierā: priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/bralu_draudzes_dienas_valmiera.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">24.februārī</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">no plkst. 11:00 - 14:00</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Valmieras integrētās&nbsp;bibliotēkas</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">2. stāva&nbsp;Klusajā lasītavā</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&ldquo;Brāļu draudzes dienas Valmierā&rdquo;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><strong>10.30</strong>&nbsp;interesentu iera&scaron;anās un reģistrē&scaron;anās</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><strong>11.00</strong>&nbsp;Gundara Ceipes ievadvārdi</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="LV" xml:lang="LV">Programmā priek&scaron;lasījumi:</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Gvido Straube</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;</span><span lang="LV" xml:lang="LV">Jērakalns - latvie&scaron;u nacionālās atmodas &scaron;ūpulis?"</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Beāta Pa&scaron;kevica&nbsp;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;</span><span lang="LV" xml:lang="LV">Vidzemes Augstskolas pirmsākumi 18. gadsimtā&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Andris Vilks</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;Latvie&scaron;u un igauņu Brāļu draudzes &ndash; līdzīgais un at&scaron;ķirīgais&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Tālis Pumpuriņ&scaron;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;Brāļu draudzes izglītības un administratīvais centrs Vaidavas Jaunveļķos&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Gundars Ceipe&nbsp;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;Latvie&scaron;u Brāļu draudzes teritoriālā izplatība<span>&nbsp;&ldquo;<em>Vidzemes ķēni&scaron;ķīgais polītiskais un reliģiskais zieds - saie&scaron;anas kambaru sistēma&rdquo;</em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Noslēgumā dzejniece<strong>&nbsp;Dainas Sirmā</strong></span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;<em>Hallarte plīvo pār mūriem kā vīraks&rdquo;</em></span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><em><br /></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Pasākumu rīko Brāļu draudzes misija sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Ieeja bez&nbsp;maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><br /></span></p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44204&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44204&type=1Laipni lūgti uz Arno Jundzes autorvakaru Valmieras integrētajā bibliotēkā!<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/jundze.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44043&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44043&type=1"Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks." Tikšanās ar pētnieci Rasmu Noriņu.<p>&nbsp;</p> <p><strong>13.februārī&nbsp;pl.17:30</strong>&nbsp;uz pasākumu aicinām&nbsp;novadpētniekus un interesentus, kurus nodarbina dzimtas koku veido&scaron;anas jautājumi, izpētes smalkumi un virzieni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks." Tik&scaron;anās ar pētnieci Rasmu Noriņu.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/dzimtas_koks.jpg" alt="" width="550" height="778" /></p>Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43859&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43859&type=0Latvijas simtgadei veltīts stāstu konkurss skolēniem "Mana dzimta laiku lokos"Dāvināsim stāstus Latvijai simtgadē!Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43855&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43855&type=0Izstāde: Laimīgie ziemā lasa grāmatas!Grāmatas esot kā spoguļi - tajās var redzēt to, kas cilvēkā jau ir. Laimīgie ziemā lasa grāmatas. Par mīlestību, sapņiem un dzīvi...Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43831&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43831&type=0Piedāvājam iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā!Piedāvājam iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā! Valmieras integrētā bibliotēka 2018.gadā saviem klientiem nodrošina pieeju EBSCO eBook Public Library Collection datubāzei.Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43593&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43593&type=0"Ceturtdienas - ķepu dienas!"Labās lietas nemainās - ceturtdienas Valmieras integrētajā bibliotēkā joprojām ir ķepu dienas, no februāra atsāksim lasīšanu kopā ar četrkājaino draugu. Piesakies!Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43594&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43594&type=1Piedalies Zinātkāres centra "ZINOO" radošajās darbnīcās!<p>&nbsp;</p> <p><strong><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Sestdien, 6. janvārī no pl.12.00-15.00</span></span></em></span></strong></p> <p><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Valmieras integrētās&nbsp;bibliotēkas&nbsp;Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā</span></span></em></span></span></p> <p><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></em></span></span></p> <p><strong><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Zinātkāres centra "ZINOO" rado&scaron;ās darbnīcas</span></span></em></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><strong><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Piedāvājam&nbsp;</span></span></em></strong><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>r</span></span></em></span></span><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>ado&scaron;as nodarbības:</span></span></em></span></span></p> <ul> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>"Inženiera izaicinājums"</span></span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>"Vējdzirnavas"</span></span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Darbo&scaron;anos ar "ZINOO"&nbsp;centra interaktīvajiem eksponātiem.</span></span></em></span></span></li> </ul> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Aicinām skolēnus, vecākus un&nbsp;citus interesentus gudri, tehniski, rado&scaron;i iesākt Jauno gadu!</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Ieeja bez maksas.</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/zinooo_1.jpg" alt="" width="550" height="778" /></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43579&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43579&type=0Kas slēpjas aiz grāmatas vāka noformējuma? Jautājam kolēģiem citās valstīs!Vai esat ievērojuši, ka grāmata, iztulkota citā valodā, bieži iegūst arī citu, atšķirīgu vāka noformējumu?Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43085&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43085&type=1Andra Kiviča KONCERTS bibliotēkas 10.jubilejas svētku ietvaros<p>&nbsp;</p> <p>Aicinām svinēt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzim&scaron;anas dienu&nbsp;kopā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>20.novembrī, sākot&nbsp;no pl.12.00, sagaidīsim viesus ar daudzveidīgu pasākumu&nbsp;<a href="http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-integretajai-bibliotekai-10dzimsanas-diena" target="_blank">PROGRAMMU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Piedzīvojumi bibliotēkā noslēgsies ar Andra Kiviča koncertu plkst.16.00</strong>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/andris_kivics.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43087&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43087&type=1Svētku dienā: Meistarklase ar "Domino efektu"<p>&nbsp;</p> <p>Aicinām svinēt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzim&scaron;anas dienu&nbsp;kopā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>20.novembrī, sākot&nbsp;no pl.12.00, sagaidīsim viesus ar daudzveidīgu pasākumu&nbsp;<a href="http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-integretajai-bibliotekai-10dzimsanas-diena" target="_blank">PROGRAMMU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pl. 13.00-15.30 aicinām svētku dienas apmeklētājus dalīties ar mums savā rado&scaron;ajā iedvesmā, piedaloties mākslinieces Birutas Jansones meistarklasē ar "Domino efektu".</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/domino_efekts.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43089&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43089&type=1Bibliotēkas 10.dzimšanas dienas svinības Bērnu apkalpošanas nodaļā<p>&nbsp;</p> <p><strong>Aicinām svinēt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzim&scaron;anas dienu&nbsp;kopā!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>20.novembrī, sākot&nbsp;no pl.12.00, sagaidīsim viesus ar daudzveidīgu pasākumu&nbsp;<a href="http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-integretajai-bibliotekai-10dzimsanas-diena" target="_blank">PROGRAMMU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svētku dienu sagaidīsim arī Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/svetku_diena.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43058&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43058&type=0Fotoakcija VIB-10!Valmieras integrētā bibliotēka svin 10.jubileju un 20.novembrī visus aicina izbaudīt piedzīvojumiem bagātu dienu!Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43056&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43056&type=1Tikšanās ar latviešu izcelsmes amerikāņu rakstnieci Ritu Laimu Bērziņu<p>&nbsp;</p> <p><strong>Tre&scaron;dien, 15.novembrī pl.17.30 Valmieras integrētajā bibliotēkā tik&scaron;anās ar latvie&scaron;u izcelsmes amerikāņu rakstnieci Ritu Laimu Bērziņu.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Visi interesenti laipni aicināti, ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Īsa biogrāfija: Rita Laima Bērziņa piedzima ASV, mākslinieka Ilmāra Rumpētera un dzejnieces Baibas Bičoles ģimenē, uzauga latvie&scaron;u trimdas kultūras darbinieku sabiedrībā un studēja mākslu Parsons School of Design Ņujorkā. No 1982. līdz 1999. gadam Laima dzīvoja Latvijā, kur piedzīvoja padomju okupāciju, latvie&scaron;u tautas Atmodas laiku un ilgi gaidīto neatkarību 1991.gadā. Laima ir rakstniece, māksliniece un ilustratore. Viņai ir četri bērni un divi mazbērni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/rita_laima_2.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43054&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43054&type=1Aicinām uz stāstu vakaru "Tipogrāfijas stāsti"<p>&nbsp;</p> <p><strong>Otrdien, 14.novembrī pl.17.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā omulīgā gaisotnē ieklausīsimies "Tipogrāfijas stāstos".</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Gaidīsim visus interesentus. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/tipografijas_stasti.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42987&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42987&type=0Valmieras integrētajai bibliotēkai 10.dzimšanas diena!Brīvdienā, kas noteikta par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, 20.novembrī, Bibliotēka klientus apkalpos no 12.00 - 16.00. Valmieras integrētā bibliotēka aicina nākt un piedzīvot dzīvo, digitālo, paplašināto realitāti un būvēt sapņu pilis. Dzimšanas diena būs priecīga un skaļa.Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42350&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42350&type=026.septembrī atzīmējam Eiropas Valodu dienu Šekspīra noskaņās!“Paldies - Aitäh – Diolch – Obrigado - Takk skal du ha - Dank je – Tak – Grazie – Merci – Kiitos - Dziękuję - Ευχαριστώ – Danke – Köszönöm - Go raibh maith agat – Ačiū – Gracias - Mulțumesc - Tack själv – спасибо - Merci vilmal - ՇնորհակալությունTue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42221&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42221&type=021.septembris - Dzejas diena ValmierāDzejas svētki tiek svinēti jau kopš dzejnieka Raiņa simtgades svinībām 1965.gadā ar mērķi veicināt sabiedrības interesi par dzeju. Dzejas dienas ir viena no tām jaukajām tradīcijām, kas katru septembri padara īpašu, šogad jau piecdesmit otro gadu. Tie ir svētki tiem, kas dzeju lasa, un svētki arī dzejai.Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42187&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42187&type=0Nāc un lasi kopā ar suņiem!Daudzi noteikti jau dzirdējuši, bet citiem joprojām būs pārsteigums - bibliotēku apmeklē arī suņi, kuri, darbojoties kopā ar bērniem, veicina lasīšanas prieku.Wed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0300