Bibliotēku portāls. Jaunumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40118&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40118&type=0<p>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas</p> <p>bibliogrāfe Ieva Mūrniece</p>jaunumijaunās grāmatasUlbrokas bibliotēkajaunas grāmatasjanvārisfebruārisgrāmatu apskatsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēka2017ULBROKAS BIBLIOTĒKAS GRĀMATU JAUNUMI 2017. GADA JANVĀRIS – FEBRUĀRISKaut gan sala un puteņa dienas vēl joprojām mijas ar atkusni, pārliecība par pavasara klātesamību ir attālinājusies. Zināms noslēpums meklējams arī dabā un grāmatu jaunumu piedāvājumā.Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40094&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40094&type=1NovadpētniecībaInformācijaUlbrokas bibliotēkaInformācijas pārvaldībaSociālo zinātņu fakultāteStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaNovadpētniecības darbsstudentiLUNovadpētniecības darbs Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā<p>Saruna ar LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības I un II kursa studentiem.</p>Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39953&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39953&type=1izstādeteātrisUlbrokas bibliotēkakinoElza RadziņaTematiskā izstāde “Dramatiskā un spēkpilnā skatuves māksliniece – ELZA RADZIŅA”. Izstāde veltīta E. Radziņas simtgadei (1917.10.02 – 2005.18.08)<p>Elzu Radziņu arvien uzskata par sava laika skatuves karalieni. Par pirmajām skatuves gaitām uzskatāma dalība Jelgavas teātra korī un Jelgavas teātra studijā. &nbsp;Pirmo lomu Elza atveidojusi jau pamatskolā, likumsakarīgi vai nejau&scaron;i spēlējot princesi. Kop&scaron; pirmajiem dzīves soļiem uz skatuves, nospēlētas daudzas lomas kā teātrī, tā kino. Bibliotēkas sagatavotajā materiālā uzzināsiet par &scaron;ai skatuves dīvai veltīto izstādi.<br /> Par Elzu Radziņu un viņas skatuves darbiem allaž interesēju&scaron;ies kritiķi, piemēram, Lilija Dzene un Viktors Hausmanis. Radziņa aktīvi piedalījusies ne tikai teātra, bet arī sabiedriskajā dzīvē. Viņa nekad nav noliegusi savu atpazīstamību un allaž - izbaudījusi savas popularitātes augļus. Savulaik strādājusi arī Valmierā, taču par savu darba mājvietu ilgus gadus saukusi tagadējo Latvijas Nacionālo teātri (tolaik - LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris). Aktrise vairakkārt bijusi Tomuļu māte R.Blaumaņa &bdquo;Skroderdienās Silmačos&rdquo;. Spēlējusi arī tādās zināmās izrādēs kā &bdquo;Lilioms&rdquo;, &bdquo;Mērnieku laiki&rdquo;, &bdquo;Pa&scaron;i pūta, pa&scaron;i dega&rdquo; un citās. Starp zināmākajām kino lomam - &rdquo;Hamlets&rdquo;, &bdquo;Velna kalpi&rdquo;, &bdquo;Pūt vējiņi!&rdquo;. Elza Radziņa ļoti mīlējusi dzeju un uzstājusies ar Rabindranata Tagores, Omāra Haijama un Ārijas Elksnes dzejas lasījumiem. Taču vien no populārākajām viņas lomām bijusi monoizrādē &bdquo;Pilnos auļos&rdquo;, kurā parādās paralēles ar pa&scaron;as aktrises pieredzi, kā savulaik žurnālā &bdquo;Leģendas&rdquo;&rdquo; <strong>rakstīts &ndash; &bdquo;Mēs pazīstam Radziņu, aiz viņas stāv viņas dzīve.&rdquo; <br /></strong></p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39950&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39950&type=0<p>Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja</p>bibliotēkabērnibērnudārzsPIIPienenītePII PienenīteBitītesGliemezīšiTaurenīšiBibliotēkas zinībasJauniegūtās zināšanas un bibliotēkas zinību stundaMazi un nemaz tik mazi novada pirmsskolas izglītības “Pienenīte” vecāko grupu audzēkņi, jauna gada sākumā, tradicionāli, viesojas Ulbrokas bibliotēkā, lai uzzinātu par bibliotēkas pakalpojumiem un iepazītos ar bibliotēkas darbu.Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39630&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39630&type=0<p>Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs</p> <p>2016. gada 30. decembris</p>Grāmataslasītājirakstniekilatviešu oriģinālliteratūraizlasītaisLiega Piešiņatulkotā daiļliteratūraPipmangramlatviešu nozaru literatūratulkotā daiļiteratūratulkotā nozaru literatūraSarunas par izlasīto2016. gada nogalē, ziemas saulgriežu priekšvakarā, 20. decembrī, tikāmies ar mūsu lasītājiem piparkūku mandarīnu grāmatu vakarā “Pipmangram”.Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39628&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39628&type=0<p>Ivita Duļbinska,</p> <p>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre</p>NovadpētniecībaUlbrokas bibliotēkaStopiņu novadsnovadpētniecības datu bāzenovadpētniecības krājumsNovadpētniecības informācijas sistematizācija un rakstu arhīvs2016. gadā ir uzsākts un norit darbs pie novadpētniecības analītikas datubāzes veidošanas, kas apkopo informāciju par novada aktualitātēm un saistītiem rakstiem Latvijas presē.Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39626&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39626&type=0<p>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe Ieva Mūrniece</p>jaunākās grāmatasgrāmatu apskatsUlbrokas biliotēkaUlbrokas bibliotēkas grāmatu jaunumi, 2016.gada decembrisBaltā gadalaika sajūtas ienes ne tikai ziemas saulgriežu noskaņa, bet arī aktuālie grāmatu jaunumi.Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39624&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39624&type=1bibliotekārā stundaUlbrokas bibliotēkaPIIPienenīteBitītesGliemezīšiTaurenīšiBibliotekārā stunda “Grāmatu darbi un nedarbi”<p><strong>Bibliotekāru saruna ar pirmsskolas izglītības iestādes &bdquo;Pienenīte&rdquo;</strong> se&scaron;gadīgajiem audzēkņiem no grupām <strong>&ldquo;Bitītes&rdquo;, &ldquo;Gliemezī&scaron;i&rdquo;, &ldquo;Taurenī&scaron;i&rdquo;</strong>. &nbsp;Iepazī&scaron;anās ar bibliotēkas darbu un saruna par grāmatu darbiem un nedarbiem. Tiekamies <strong>23., 26., 30. &nbsp;janvārī, plkst. 9.20 Ulbrokas bibliotēkā.</strong></p>Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39622&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39622&type=1izstādeRakstnieksVitauts ĻūdēnsStopiņu novada Ubrokas bibliotēkaUlbrokas bibliotēkaĻūdēnsLiterāri tematiska izstāde “Mums apliecināt esamību savu un pašiem tiltu mest pār laika gravu” veltīta Vitauta Ļūdēna 80-gadei (1937—2010).<p>&Scaron;ķiet vēl nesen, bet tomēr &ndash; tik daudzus gadus atpakaļ, &scaron;ķirstījām grāmatiņas &ldquo;Sisis Vijoļkāja&rdquo;, &ldquo;Meldru puikas, meldru vīri&rdquo; un &ldquo;Maizes &scaron;ūpulī&scaron;i&rdquo;. <strong>Vitauts Ļūdēns</strong> jau daudzus gadus ir aizsaulē, taču viņ&scaron; vienmēr rakstījis tā, ka viņa darbi nenoveco. Par to liecina arī viņa grāmatu jaunie izdevumi. &nbsp;Arī Ulbrokas bibliotēkas mazie lasītāji var lasīt &scaron;ī autora grāmatu &ldquo;Sudraba kalējs, tērauda kalējs&rdquo;, kas iznākusi atkārtoti, jau pēc autora nāves. Kopumā viņam izdoti vairāk kā 15 dzejoļu krājumi bērniem un aptuveni tik pat daudz dzejoļu krājumi pieaugu&scaron;ajiem. Atsevi&scaron;ķi darbi pārtapu&scaron;i par dziesmām. Laikam vispopulārākā no tā ir bērnu dziesmiņa &ldquo;Krokodils&rdquo;. Taču dziesmu ar Ļūdēna vārdiem dziedāju&scaron;i arī &ldquo;Līvi&rdquo;.<br /> &Scaron;is autors ir īpa&scaron;s ar to, ka viņa dzejas krājumi izdoti arī ārpus Latvijas kā latvie&scaron;u tā arī lietuvie&scaron;u, igauņu un krievu valodā. Vitauts Ļūdēns bijis arī tulkotājs un publicists.</p>Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39410&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39410&type=0<p>Ieva Mūrniece,</p> <p>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe</p>lasījumsūdensUlbrokas bibliotēkaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļaKrēslas stundaekoloģijaStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaŪdens atmiņaEmmi IterantaZiemeļvalstu bibliotēkas nedēļas “Krēslas stundas” tēma “Nākotne Ziemeļvalstīs: ekoloģija, daba, ūdens”“Sniega dēļ viss izskatījās pārsteidzoši gaišs. Kad Verna pavēra balkona durvis, lielās pārslās krītošo sniegu varēja teju vai saost. Visi juta to. Smarža bija pilnīgi balta un tā izplatījās no tālienes, it kā, paostot kādu, vēsturisku aptiekas pudelīti...”Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39404&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39404&type=1teātrisizrādeValmieras teātrisUlbrokas bibliotēaDžeina EiraAngļu rakstnieces Šarlotes Brontē pasaulslavenā romāna “Džeina Eira” iestudējums Valmieras teātrī<p><strong>Izrādes režisors Reinis Suhanovs, galvenajās lomās &ndash; Inga Apine (Džeina Eira) un Ivo Martinsons (misters Ročesters)</strong>. Izrādes rado&scaron;ajā komandā arī scenogrāfe Evija Pintāne, kostīmu mākslinieki MAREUNROL&rsquo;S, komponists Jēkabs Nīmanis un gaismu mākslinieks Kevins Vins-Džonss (Lielbritānija). Pirmizrāde: 2016. gada 15. decembris.<br /> <strong>Izrādes kolektīvs apmeklējums sestdien, 2017. gada 14. janvārī, plkst. 13.00. Pieraksts un samaksa Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503</strong></p>Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39406&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39406&type=1GrāmatasPasākumsZiemassvētkiUlbrokas bibliotēkalasītākās grāmatasPipmangramapelsīns“Pipmangram” piparkūku – mandarīnu grāmatu vakars<p><strong>Otrdien, 20. decembrī, plkst.17.15, Ulbrokas bibliotēkā</strong> aicinām uz sarunu par lasītākajām un populārākajām grāmatām &scaron;ajā gadā. Neaizmirsīsim arī par Ziemassvētkiem, izveidojot savu svētku dekoru. Ieeja arī &scaron;ogad &ndash; viens apelsīns vai mandarīns. Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 19. decembrim.</p>Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39408&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39408&type=1izstādelatviešu literatūraUlbrokas bibliotēkaprozaZigmunds SkujiņšStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaSkujiņšLiterāri tematiska izstāde “Rakstnieks - brīnumdaris”<p><strong><a href="http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/izstade_Zigmunds_Skujins.pdf">Literāri tematiska izstāde &ldquo;Rakstnieks - brīnumdaris&rdquo;</a></strong> veltīta rakstnieka un publicista Zigmunda Skujiņa 90. jubilejai. &nbsp;Zigmunds Skujiņ&scaron; ir viens no ievērojamākajiem 20.gs. otrās puses latvie&scaron;u prozaiķiem, novelistiem, romānu un kinoscenāriju, lugu un eseju autoriem, kam piemīt īpa&scaron;ība būt laikmetīgam un asi reaģēt uz negācijām kultūrā un sabiedrībā vispār.&nbsp;<br /> Rakstītā vārda meistars un brīnumdaris vienlaicīgi, kura darbi tulkoti angļu, vācu, zviedru, bulgāru, čehu, slovāku, ungāru u.c. valodās. Ar viņu viss sākās &ndash; apgāds "Mansards" izveidojās tāpēc, lai izdotu Zigmunda Skujiņa Rakstus, un izdeva arī, nostājoties gara ceļa sākumā. Skujiņa svētība un vieta Latvijas literatūrā ir nepārvērtējama, par ko jubilejas reizē atgādina autora darbu izdevēji un bibliotēku darbinieki.</p>Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39201&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39201&type=0<p>Daiga Brigmane,&nbsp;<br /> Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja</p>Ulbrokas bibliotēkalogoGundega MuzikantebruņrupucisbruņurupucislogotipstēlszīmolsUlbrokas bibliotēkai savs iestādes tēlsZīmols vai iestādes tēls tās vērtību atspoguļošanai ir elementu kopums, kas atšķir un piešķir atpazīstamību līdzīgo vidū. Tēls var būt vārds, apzīmējums, zīme vai šo elementu kopums, kas kalpo noteiktām vērtībām un iestādes atpazīstamībai.Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39205&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39205&type=1Svētkidarba laiksStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkadarba laiks svētkosUlbrokas bibliotēkuUlbrokas bibliotēkas darba laiks SVĒTKU DIENĀS<p><strong>Mana dzimtene maza kā kniepadata<br /> Bet tas ir sākums, kurā es atgriezties varu.<br /> Pārvērsties vējā par garu, garu<br /> Vakara saules staru. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> Tāda gaisma ir tiem, kas sevi neaizliedz &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> Tādas acis - kā gājputniem, kuri lido un kliedz: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong> <strong><br /> Ma-na dzim-tene! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>Knuts Skujenieks</em> &nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ceturtdien, <strong>17. novembrī 11.00 - 18.00</strong></strong></p> <p><strong><strong>Piektdien,<strong> 18. novembris - slēgts</strong></strong></strong></p> <p><strong><strong><strong>Sestdien, <strong>19. novembris - slēgts</strong></strong></strong></strong></p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39006&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39006&type=0<p>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane</p> <p><span>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe Ieva Mūrniece</span></p>Grāmatasjaunās grāmatasUlbrokas bibliotēkaGrāmatu jaunumigrāmatu apskatsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaULBROKAS BIBLIOTĒKAS GRĀMATU JAUNUMI 2016.GADA OKTOBRIS – NOVEMBRISIr Rudens. Dabā spilgtās krāsas lēnām nomaina pelēcīgi piesātināts un mazliet lietains gadalaiks. Tāpēc lasāmjaunumi jāmeklē tur, kur ir lasītāja sirdsprāts, domas un noskaņojums.Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38966&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38966&type=1Ulbrokas bibliotēkaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļaKrēslas stundaStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaŪdens atmiņaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļas “KRĒSLAS STUNDA” - “Nākotne Ziemeļvalstīs”<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Programmā:&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <ul> <li>&nbsp;Ziemeļvalstu literatūras tradīcijas un dabas</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; atainojums somu kultūrā;</p> <ul> <li>ekoloģija Ziemeļvalstīs - prezentācija par dabas resursu</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;piesārņojumu un resursu saglabā&scaron;anas jautājumiem;</p> <ul> <li><strong style="font-size: 13.6px;">Maimas Grīnbergas</strong><span style="font-size: 13.6px;"> tulkoto fragmentu lasījums no somu</span></li> </ul> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>rakstnieces <strong>Emmi Iterantas grāmatas &ldquo;Ūdens atmiņa&rdquo;;</strong></p> <ul> <li>tējas baudī&scaron;ana un diskusija par nākotnes tēmām;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em>"Jāņa Rozes apgādā" iznāks somu rakstnieces Emmi Iterantas debijas fantāzijas romāns "Ūdens atmiņa", ko latviski tulkojusi Maima Grīnberga. Romāns, kas tiek salīdzināts ar Mārgaretas Atvudas un Ursulas le Gvinas darbiem, vēsta par jaunu meiteni no senas ziemeļu tējas meistaru dzimtas. Sasniedzot pilngadību, meitenei jāuzņemas atbildība par ģimenes rūpīgi glabāto noslēpumu &ndash; paaudzēm slepenībā turētu skaidra kalnu avota atra&scaron;anās vietu. Noslēpums apdraud ne tikai viņas, bet arī tuvinieku likteni, liekot meitenei ātri saprast, ka zinā&scaron;anas ir nesaraujami saistītas ar varu. </em><a href="http://www.satori.lv/raksts/12002/Drizuma_gaidamas_gramatas"><em>http://www.satori.lv/raksts/12002/Drizuma_gaidamas_gramatas</em></a><em>&nbsp;</em></p>Mon, 31 Oct 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38968&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38968&type=1izstādeUlbrokas bibliotēkaDaina AvotiņaStopiņiStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaLaimei ir dažāda smarža“LAIMEI IR DAŽĀDA SMARŽA...”<p>Literāri tematiska izstāde <strong>&ldquo;LAIMEI IR DAŽĀDA SMARŽA...&rdquo;</strong> veltīta <strong>dzejnieces un prozaiķes Dainas Avotiņas &ndash; 90 gadei</strong>. Dzejnieces un prozaiķes Dainas Avotiņas vārds latvie&scaron;u lasītājam labi zināms, bet tas neliedz vēl vairāk iepazīt viņas literāro darbību. Viņa ir vairāku dzejas krājumu autore. Sarakstījusi arī daudzus prozas darbus. Turklāt viņa veikusi atdzeju un tulkojumus no lietuvie&scaron;u valodas. Rakstniece pazīstama arī kā ceļojuma piezīmju, aprakstu grāmatas, literāru portretu un atmiņu grāmatu veidotāja. Ulbrokas bibliotēka piedāvā iepazīties ar pla&scaron;u klāstu no mūsu krājumā eso&scaron;ajām grāmatām. Kā rakstīts Latvie&scaron;u dzejas antoloģijā <strong><em>&ldquo;D.Avotiņas dzejas galvenā persona ir visai identa ar tās radītāju &ndash; prieks un bēdas, jūtu daudzās nianses izteiktas emocionāli atklātā valodā.&rdquo;</em></strong> Daina Avotiņa pārdzīvojusi savus skolēnus Imantu Ziedoni un Ojāru Vācieti. Par viņu literāru saziņu varam lasīt Avotiņas grāmatā &ldquo;Mani spēka pīlāri&rdquo;. Ejot cauri laika nogriežņiem D. Avotiņai allaž bijis stingrs mugurkauls un tādu viņa to saglabājusi līdz pat sirmam vecumam. Arī vecumā Dainas Avotiņas raksturā vairāk saskatāmas gai&scaron;as atmiņas, nevis žēlo&scaron;anās par veselību vai varu. Vairāk nekā 20 gadu rakstniece dzīvo Alojas &ldquo;Mačkalnos&rdquo;, taču dzimusi viņa ir 1926. gada 4. novembrī, Valmierā. Mūsuprāt, esam pelnīju&scaron;i neklātienes tik&scaron;anos ar &scaron;o talantīgo latvie&scaron;u rakstnieci.</p>Mon, 31 Oct 2016 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39632&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39632&type=0<p>Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja</p>NovadpētniecībafotogrāfijasatmiņasstāstniekipriekšmetiMāra ZebauerekalējsUlbrokas muižaRihards IgalsStopiņu himnaAivars LubānietisStāstnieku un stāstīšanas laiksDokumentēts Stopiņu novada vienas dzimtas dzīves stāsts.Fri, 28 Oct 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38613&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38613&type=0<p>Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja</p>DzejaDzejas dienasUlbrokas bibliotēkaAndris Ogriņšjaunie dzejniekiAnna DzintareIndra Brūvere DarulieneSilvestrs Juris KalniņšDzeja, kas vēlas būt sasniedzamaIr septembris, ierasto ainavu iekrāso dzeltenzaļi toņi, pustoņi, kā nojausma par rudens tuvošanos, sadzirdama arī dzērvju nerimtīgā deja. Patīkams nemiers un aicinošs rotaļīgums it visā, kas norit dabā.Thu, 06 Oct 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38617&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38617&type=1muzeju naktsfilmaStopiņu novadsStopiņiUlbrokakalējs"Akācijas"viensētaMārtiņš IgalsKino stāsta vakars “Viensētas “Akācijas” (1916 - 2016) kultūrvēsturiskā atmiņa”<p><strong></strong>Video un atmiņu stāsts par Ulbrokas muižas kalēja Mārtiņa Igala senajām amata prasmēm. 2016. gada Muzeja nakts retrospekcija.&nbsp;Ceturtdien, 13. oktobrī, plkst. 18.15, LLU LTZ institūta Semināra telpa, 2.stāvs. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.</p>Thu, 06 Oct 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38615&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38615&type=1izstādeUlbrokas bibliotēkaJānis PoruksStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaZem šalcošiem bērziem, zem dzeltenām lapām<p>Literāri tematiska izstāde <a href="http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/zem-salcosiem-berziem-zem-dzeltenam-lapam"><strong>&ldquo;Zem &scaron;alco&scaron;iem bērziem, zem dzeltenām lapām&rdquo;</strong></a> veltīta latvie&scaron;u literārā romantisma pamatlicējam <strong>Jānim Porukam - 145</strong> (1871.gada 13.oktobris &ndash; 1911.gada 25.jūnijs).&nbsp;<br /> <strong>Jānis Poruks</strong> savā neilgajā dzīves posmā latvie&scaron;u tautai devis visdažādākā žanra un stila darbus. Visvairāk &scaron;is rakstnieks pazīstams ar savu lirisko dzeju, kas līdz dzejnieka ienāk&scaron;anai literatūrā vairāk bijusi pievērsta latvie&scaron;u zemnieka un zemes apdzejai. &nbsp;Viņa panti vairākkārt pārvērtu&scaron;ies dziesmu tekstos. Lai pieminam &ldquo;Balts sniedziņ&scaron; snieg uz skujiņām&rdquo; un arī &ldquo;Dziedi jel&rdquo;. Tāpat viņ&scaron; zināms ar drāmu &ldquo;Hernhūtie&scaron;i&rdquo;. Vispazīstamākais viņa prozas darbs, dro&scaron;vien, ir garstāsts &ldquo;Pērļu zvejnieks&rdquo;. Arī viņa proza ir romantizēta. Tā &ldquo;Pērļu zvejniekā&rdquo; &ndash; par jaunekļa ceļu īstās un personīgās pērles meklējumos. &nbsp;Ar &scaron;o savu darbu viņ&scaron; iekļuvis &ldquo;Latvijas Kultūras kanonā&rdquo;. Savā dzīves posmā viņ&scaron; sarakstījis vairāk nekā 150 atmiņu stāstus, stāstiņus, fantāzijas, parabelas, humoreskas, tēlojumus, studijas, pasakas, noveles un līdzības. &nbsp;Ne tas vien apliecina Jāņa Poruka zinā&scaron;anas. Viņam tuvs bijis arī vācu filozofs Fridrihs Nīče, kura idejas parādās jau minētajā &ldquo;Pērļu zvejniekā&rdquo;. Būdams nenoliedzami erudīts, Poruks tomēr paliek uzticīgs savai maigajai dvēselei un pasaules skatījumam, kas izpaužas arī dzejā. Bet savas dzimtās puses mīlestība atspoguļojas stāstā &ldquo;&rdquo;Druvienas Sila ezera nolai&scaron;ana un svētceļojums uz Linteni&rdquo;, kā arī plūst cauri citiem Poruka darbiem.</p>Thu, 06 Oct 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38239&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38239&type=0<p>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka</p>DzejaDzejas dienasUlbrokas bibliotēkabalvasAndris OgriņšStopiņu novadsJānis VādonsAnna DzintareStopiņiKalējiPēters BrūversIndra Brūvere - DarulieneKur tavi melnie strazdi Un brīnumsārtais rītsskolu jaunatne"Kalēju"mājasUpesleju internātpamatskolaUlbrokas Mūzikas un mākslas skolaDzejas dienu pasākums “Kur tavi melnie strazdi Un brīnumsārtais rīts..” 2016. gada 16. septembrī, plkst.16.00 Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”.“Dzeja pavedina… Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt” - jauno dzejnieku autordarbi. Uzstājas Indra Brūvere Daruliene, Andris Ogriņš, Anna Dzintare, Jānis Vādons; Pasākumā piedalās: Silvestrs Juris Kalniņš (čells), Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra izglītojamie, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi..Fri, 02 Sep 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38235&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38235&type=1izstādekinoJānis StreičsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaJāņa Streiča gadsIzcilas personības tematiska izstāde “MANS DZĪVES LAIKS. JĀNIS STREIČS” (dz. 1936.g 26. septembrī).<p><span style="line-height: 1.6em;">Kinorežisors savos cienījamos gados (26. septembrī paliek 80desmit) radījis tādu Latvijas kultūrvēsturē palieko&scaron;u kinomākslas &scaron;edevru daudzumu, ka to, kas viņ&scaron; ir, zina daudz tālāk par Latvijas robežām. Daudzviet zināmākie kino darbi ir &ldquo;Limuzīns Jāņu nakts krāsā&rdquo;, &ldquo;Teātris&rdquo; un &ldquo;Cilvēka bērns&rdquo;. Taču kopumā viņa filmu skaits, uz pa&scaron;reizējo brīdi, sasniedz 23 kinodarbus. Viņ&scaron; ir ne tikai režisors, bet arī savu filmu scenārija un teksta autors. Režisors &ndash; pedagogs, režisora asistents, mākslinieciskais vadītājs un arī pats ik pa laikam tēlojis kādā no savām filmām. Neskatoties uz gadiem, viņ&scaron; vēl arvien ir aktīvs sabiedriskais darbinieks. 1998. gadā Jānis Streičs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, viņ&scaron; saka, ka katrs pats nosaka savu panākumu cenu: &ldquo;Skatoties, kas kuram ir panākumi. Aplausi vai pa&scaron;a vērtējums un gandarījums, kad jūti, ka Radītājs tev par to uzmundrino&scaron;i uzsit uz pleca. It īpa&scaron;i, kad citi to neredz.&rdquo; Viņ&scaron; ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības priek&scaron;sēdētājs un Rīgas Latvie&scaron;u biedrības priek&scaron;sēdētājs. 2016. gadu Nacionālais Kino centrs kopā ar Rīgas Kino muzeju pasludinājis par Jāņa Streiča gadu. Arī mūsu bibliotēkas lasītāju vidū tiek cienīta &scaron;ī personība, kur&scaron; prot sarakstīt gan grāmatas, gan paust viedokli par citu darbiem. &ldquo;Dariet Latviju kā darbu&rdquo;!, tā Jānis Streičs.</span></p>Fri, 02 Sep 2016 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38237&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38237&type=1DzejaDzejas dienasUlbrokas bibliotēkatulkojumiAndris OgriņšJānis Vādonsjaunie dzejniekiAnna DzintareStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaKalējiZane Brūvere - KvēpaIndra Brūvere - DarulieneIndra BrūvereZane BrūvererecenzijasLiterāri tematiska izstāde “JAUNO DZEJNIEKU ŠARMS JEB DZEJAS LAPU VIRPULIS”<p>Izstāde veltīta dzejas mēnesim. 2016. gada dzejas dienas virpuļos no 8. līdz 18. septembrim. Dzejas dienu organizētāji saka &ldquo;Dzeja pavedina... Uzdro&scaron;ināties, Atklāt un Izzināt.&rdquo; Un tie&scaron;i tā tas notiks arī Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas organizētajā pasākumā, kad lasītājus sagaida ne tikai klātesamība dzejas piedzīvojumā, bet arī izzino&scaron;s materiāls par mūsu &scaron;ī gada Dzejas dienu viesiem &ndash; <strong>Andri Ogriņu, Annu Dzintari, Jāni Vādonu</strong> un mūsu pa&scaron;u novadnieci <strong>Indru Brūveri &ndash; Darulieni</strong>. Viņi ir mūsu laika dzejnieki, kuri nupat, nupat tikai sāk iepazīstināt ar saviem darbiem, bet ar laiku arī viņu vārdus varēs lasīt gan dažādos krājumos, gan īpa&scaron;i viņu darbiem veltītās grāmatās. &nbsp;Visvairāk zināms tie&scaron;i mūsu bibliotēkas lasītājiem būs Andris Ogriņ&scaron;, jo viņa 3 darbi lasāmi Ulbrokas bibliotēkā. Visi minētie dzejnieki &ldquo;nepārtiek&rdquo; no dzejas radī&scaron;anas vien. Viņi ir arī atdzejotāji, ievadu un recenziju autori. Tāpēc ir vērts viņus satikt gan klātienē, gan neklātienē.</p>Fri, 02 Sep 2016 00:00:00 +0300