Bibliotēku portāls. Jaunumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46518&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46518&type=0<p>Daina Kalmane, Ieva Mūrniece</p>Ulbrokas bibliotēkaSauriešu bibliotēkakoksLikteņdārzspriedeLikteņdārzā 2010.gadā stādītā Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku priede 19.08.2018Pieaugums redzams - aptuveni 3m gara!Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46432&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46432&type=0<p>Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe</p> <p>Ieva Mūrniece</p>fotofotogrāfijaskonference"21.gadsimta bibliotēka"pirmie iespaidiUlbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane atrodas konferencē "21.gadsimta bibliotēka"Saistošas, interesantas un zinātniskas tēmas.Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46406&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46406&type=1darba laiksbibliotēkas darba laiksdarbalaiksmainīts darba laiksApmeklētāju ievērībai!<p>Ulbrokas <strong>bibliotēkas darba laiks&nbsp;piektdien, 14. septembrī līdz plkst.14:30&nbsp;</strong><br /> (Dzejas dienas pasākums &lsquo;&rsquo;Kalējos&rsquo;&rsquo;)</p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46374&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46374&type=0<p>Projekta īstenotāja un notikumu veidotāja Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre Daina Kalmane</p>komponistiIgaunijakaķiDaina KalmaneSniegbaltais un OgļmelnaisfaktūraSniegbaltais un Ogļmelnais Ulbrokas bibliotēkāOtrs izdevniecības “Liels un mazs” projekta ‘’Mūsu mazā bibliotēka’’ ietvaros notikušais lasīšanas veicināšanas pasākums Ulbrokas bibliotēkā aizritēja kaķu tematikā ar lasītās grāmatiņas galvenajiem varoņiem – Sniegbalto un Ogļmelno jeb Amadeju un Ludvigu.Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46252&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46252&type=1datu bāzese-prasmeselektroniskais katalogse-pakalpojumiAtsākam datorapmācības!<p><strong>Atsākam datorapmācības! Otrdienās, ceturtdienās pēc jūsu pieraksta.</strong></p> <p>Ulbrokas bibliotēka aizvien aicina apgūt datorprasmes ar bibliotēkā pieejamajiem resursiem. Īsumā - jau esam apmācīju&scaron;i bibliotēkas lietotājus kā ieslēgt un izslēgt datoru, kā rakstīt Wordā un kā interesanti izmantot internetu. Piedāvājam atkārtot zinā&scaron;anas un iemācīties ko jaunu. Tāpat kā visi skolēni, septembrī jūs varēsiet atsākt mācības &ldquo;jaunā klasē&rdquo;. Un &scaron;oreiz, kā pirmos mācību priek&scaron;metus apgūsim bibliotēkā bez maksas pieejamās abonētās datu bāzes, kuras arī pa&scaron;i bibliotekāri mēdz izmantot savā ikdienā. Skatīsim datubāzi &ldquo;News&rdquo;, kura piedāvā senākus un jaunākus rakstus periodikā par jūs interesējo&scaron;iem cilvēkiem, notikumiem, tēmām. Otra datubāze &ldquo;Letonika&rdquo; noderēs dažādu vārdnīcu un enciklopēdiju izmanto&scaron;anā. Te būs iespēja vairākus latvie&scaron;u literatūras darbus lasīt elektroniski. Tepat arī valodas uzziņas, pasakas, Kultūras kanons. Īpa&scaron;i at&scaron;ķirots Digitālais saturs mācībām, tāpēc iegūt zinā&scaron;anas par &scaron;o un otru datu bāzi aicinām ne tikai pieaugu&scaron;os, bet arī skolēnus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oktobrī piedāvājam apgūt zinā&scaron;anas, kā efektīvi izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu. Tai skaitā &ndash; izdevumu meklē&scaron;ana, pasūtī&scaron;ana un pagarinā&scaron;ana elektroniski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novembrī apskatīsim tēmu, kā e-vidi izmantot pakalpojumu un rēķinu apmaksai. Bet ziemas sniegu un salu decembrī baudīsim ar interneta palīdzību, apgūstot Ziemassvētku tradīcijas, tradīcijas un rotājumus.</p> <p>Pierakstīties un individuālajām nodarbībām varat bibliotēkā vai pa tālruni 67910503. Gaidām jūsu pieteikumus!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vairāk par datu bāzēm varat izlasīt Stopiņu mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā Informācijas resursi &ndash; Datubāzes&nbsp;<a href="http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes">http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nodarbībām nepiecie&scaron;ams pieteikties savlaicīgi, un tām nav nepiecie&scaron;amas priek&scaron;zinā&scaron;anas. Apmācības veic Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.</p> <p>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</p>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46254&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46254&type=1IzstāderakstnieksTolstojskrievu rakstnieksLiterāri tematiska izstāde “KRIEVU RAKSTNIEKAM, PEDAGOGAM UN DOMĀTĀJAM ĻEVAM TOLSTOJAM— 190<p>Viens no krievu gai&scaron;ākajiem prātiem dzimis Jasnaja Poļanas muižā un studējis Kazaņas Universitātē. Strādājis par skolotāju, bet kad skolas slēgtas, ķēries pie diždarba &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; rakstī&scaron;anas. Izveidojis arī &ldquo;Ābeci&rdquo; un sarakstījis vairākas &ldquo;Grāmatas lasī&scaron;anai&rdquo;. Ļeva Tolstoja vispopulārākie darbi, protams, ir &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; un &ldquo;Anna Kareņina&rdquo;. Savos darbos viņ&scaron; pievēr&scaron;as ētikas un cilvēcības tēmai, tāpēc viņa rakstītais ir populārs vēl aizvien. Klasikas cienītāji iepazinu&scaron;ies arī ar Tolstoja darbu &ldquo;Bērnība&rdquo;. Tolstojs dzimis četru bērnu ģimenē. Abi rakstnieka vecāki miru&scaron;i agri, tālab rakstnieks viņus faktiski nav pazinis, bet pēc nostāstiem viņam bijis savs skatījums uz vecāku dzīvi. Gribēdams būt, vispusīgs rakstnieks gan studējis universitātē, gan mācījies patstāvīgi. Viņu interesējis viss &ndash; jurisprudence, medicīna, valodas, lauksaimniecība, vēsture, ģeogrāfija, mūzika un māksla. Viņ&scaron; gribējis kļūt gan par ierēdni, gan jātnieku pulka kavalēristu. Ticējis, kā Dievam, tā čigānu izzīlētajam kārtīs. Lai gan cilvēki viņu uzskatīju&scaron;i par gaisīgu un nenoteiktu personu, tomēr no nemierpilnā jaunekļa izveidojies lielisks rakstnieks.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atgādinām, ka viņa populārākie darbi pārtapu&scaron;i teātra izrādēs, filmās un televīzijas seriālos. Turklāt daļa seriāla &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; epizožu filmētas Rundāles pilī. Pilnu darba &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; tekstu oriģinālvalodā varat lasīt &scaron;eit&nbsp;<a href="https://ilibrary.ru/text/11/p.1/index.html" target="_blank">https://ilibrary.ru/text/11/p.1/index.html</a>&nbsp; Izrāde &ldquo;Anna Kareņina&rdquo; uzvesta uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta teātra skatuves. Pēc romāna motīviem tapu&scaron;as arī vairākas filmas &ndash; 1948., 1997. un 2012. gadā, bet pēc &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; motīviem tapu&scaron;i se&scaron;i kinodarbi.&nbsp; Arī par pa&scaron;u Tolstoju uzņemtas vairākas dokumentālas filmas. Tolstojs sarakstījis arī trīs lugas, kas gan nav tik zināmas kā viņa romāni. Vairāk par &scaron;o dižo krievu rakstnieku uzzināsiet izstādē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Foto no &Scaron;klovskis, Viktors.&nbsp; Ļevs Tolstojs / Viktors &Scaron;klovskis ; no krievu val.tulk. Antons Stankevičs. - Rīga: Liesma, 1978. - 697, [1] lpp., [32] lpp. il.: il. - (Ievērojamu cilvēku dzīve). Biogrāfijas.</p>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46250&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46250&type=1Dzejas dienasDzejas dienaUlbrokas bibliotēkaPēters Brūveris"Kalēji"“..viss ir tik vienkārši..”<p><strong>Piektdien, 2018. gada 14. septembrī plkst.15.00</strong>&nbsp;Dzejas dienas pasākums&nbsp;<strong>&ldquo;..viss ir tik vienkār&scaron;i..&rdquo;</strong>dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās &ldquo;Kalēji&rdquo;, Stopiņu novads, Līči.<br />Programmā: Stopiņu novada skolu audzēkņu lasījumi un ilustrācijas par tematu &ldquo;Ko es simtgadē gribu pateikt sava novada dzejniekam&rdquo;; otrajā daļā uzstājas māsas Indra Brūvere Daruliene un Zane Brūvere Kvēpa; mūziķi &ndash; Ingus Ulmanis un Aigars Voiti&scaron;ķis.</p> <p>Interesentu pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503. Kontaktpersona: Daiga Brigmane. Pasākums brīvā dabā!</p>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46196&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46196&type=0<p>Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja</p>Novadpētniecībapieredzes apmaiņaUlbrokas bibliotēkaTalsiKrīviTalsu bibliotekāriTalsu bibliotēkas2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki, lai gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei, galvenokārt, novadpētniecības darbā.Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46111&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46111&type=0<p>Ulbrokas bibliotēka</p>gulbjiputniEzermalas lasītavaDaina KalmaneJūlijs Ulbrokas bibliotēkāPirmo reizi Ulbrokā, jūlija mēneša darbdienās, bija iespēja apmeklēt Ezermalas lasītavu.Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46109&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46109&type=0<p>Daiga Brigmane,Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja</p>lasītājiEkskursijaceļojumsUlbrokas bibliotēkaIsnaudaKārsavaLatgaleLudzavasaras ekskursijaMalnavaZilupeLatgales domāšanai nepieradinātieŠogad Ulbrokas bibliotēkas lasītāju ceļi ved Latgales pierobežas virzienā. Redzētā saimnieciskā darbība ir pārsteidzoši veiksmīga un pārliecinoša.Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46115&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46115&type=1lasījumsUlbrokas bibliotēkaHilli Randa"Mūsu mazā bibliotēka"Sbiegbaltais un ogļmelnais""Liels un mazs""Mūsu mazās bibliotēkas" H. Randas grāmata "Sniegbaltais un ogļmelnais"<p><strong>Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 15. augustā plkst. 15:15</strong> aicina 4 &ndash; 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rsquo;&rsquo; projekta <strong>&ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo;</strong> otrās grāmatas lasī&scaron;anas pasākumu.&nbsp;<br /> Turpinājumā sirreāls bilžu grāmatu sērijas vēstījums. Lasīsim igauņu bērnu &ndash; rakstnieces <strong>Hilli Randas</strong> stāstu <strong>&ldquo;Sniegbaltais un ogļmelnais&rdquo;</strong>, uzzināsim, kādas ir kaķu rūpes par māju un dārzu, kad viņu saimnieki ir aizceļojo&scaron;i un, kas kopīgs stāsta varoņiem ar pasaules slaveniem komponistiem. Pasākuma laikā būs iespēja arī rado&scaron;i darboties, veidojot ilustrācijas, kā arī noskaidrot, kas ir faktūras jēdziens, veidojot ilustrācijas.&nbsp;<br /> <strong>Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 2018. gada 13. augustam.</strong></p>Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46113&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46113&type=1bibliotēkasbibliotekāripieredzes apmaiņaUlbrokas bibliotēkaTalsiStopiņu novadsTalsu reģionsKrību klēts2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesosies Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki<p><strong>2018. gada 14. augustā</strong> Ulbrokas bibliotēkā viesosies <strong>Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki</strong>, lai gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei novadpētniecības darbā.&nbsp;<br /> Programmā:&nbsp;<br /> plkt.14.00 -&nbsp; 14.50 saruna par netradicionālām darba formām &ndash; sadarbība, projekti, kultūras kanons un novadpētniecības resursi;&nbsp;<br /> plkst. 15.00 &ndash; 16.00 vieso&scaron;anās viensētā/muzejā&nbsp; &ldquo;Krīvu klēts&rdquo; - stāsts, pusdienas.</p>Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46117&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46117&type=1IzstādeUlbrokas bibliotēkarakstnieceZenta MauriņaVilis LācisliteratūrzinātnieceIngrīda Sokolova“RAKSTNIECEI, LITERATŪRZINĀTNIECEI INGRĪDAI SOKOLOVAI – 95”<p>Literāri tematiska izstāde<br /> <strong><a href="http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniecei-literaturzinatniecei-ingridai-sokolovai-95">&ldquo;RAKSTNIECEI, LITERATŪRZINĀTNIECEI INGRĪDAI SOKOLOVAI &ndash; 95&rdquo;</a>&nbsp;</strong><br /> (10.08.1923 &ndash; 27.10. 2012)<br /> Ingrīda Sokolova ir ļoti pretrunīga personība. Rakstnieces dzīvesstāsts ir gana interesants, jo sākotnēji viņa rakstījusi apskatus un recenzijas tie&scaron;i par Padomju Savienībā ieredzētiem latvie&scaron;u rakstniekiem &ndash; Žani Grīvu un Vili Lāci. Padomju gados daudzi rakstnieki bija režīma kalpi. Taču jāatzīmē, ka grāmata par Viļa Lāča dzīvi tapusi arī 2008. gadā. Par spīti savai sievi&scaron;ķībai, viņa rakstījusi arī par II Pasaules Kara laiku. Padomju periodā bijusi Lielā Tēvijas kara veterāne. Tā kā vasarās viņa bijusi rakstnieka Valda Rūmnieka kaimiņiene, viņ&scaron; zina teikt, ka Sokolovai &ldquo;vesela atvilktne bijusi pilna ar dažādām sūdzībām&rdquo;, no kurām daža laba sūtīta Leonīdam Brežņevam. Taču, vienlaikus viņa ir arī filoloģijas zinātņu doktore un publiciste.<br /> Ingrīda Sokolova bijusi arī jūtu pilns cilvēks. Latvijai atgūstot brīvību, Sokolova pievēr&scaron;as Zentas Mauriņas dzīvei un daiļradei. Rakstnieces emocijām un paveiktajam. Tāpat tapusi grāmata par Z. Mauriņas dzīvesbiedru Konstantīnu Raudivi. Bet kāda grāmata veltīta savam vienaudzim Miervaldim Birzem. Tie&scaron;saistes dzīlēs mīt arī raksts par operdziedātāju Jāni Zāberu. Sokolovas daudzpusība visvairāk laikam atainojas viņas darbā &ldquo;Septiņas &scaron;ķautnes&rdquo;.<br /> Piedāvājam ieskatīties &scaron;īs dažādās un neviennozīmīgās personības darbos, pa&scaron;iem atcerēties un izvērtēt viņas dzīvi un veikumu latvie&scaron;u kultūrvēsturē.</p>Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46105&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46105&type=0<p>Daiga Brigmane</p>OgrebibliotekāriUlbrokas bibliotēkaviesiĶegumsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaOgres reģionsIkšķilaLielvārde2018. gada 26. jūlijā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Ogres reģiona (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu) bibliotekāri2018. gada 26. jūlijā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Ogres reģiona (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu) bibliotekāri, lai savā darbā gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei.Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46069&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46069&type=0<p>Daiga Brigmane</p>lasītājifototeātrisbildekopbildeValmieraValmieras teātrisValmieras Drāmas teātrisVidzemniekiVidzemniekiVidzemnieku “kopportrets”: tā ir spītība...Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46030&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46030&type=0<p>Bibliogrāfe Ieva Mūrniece</p>bērniLiels un mazsMūsu mazās bibliotēkasDaina KalmaneDainaBibliotekāre Daina stāsta par projektu "Mūsu mazā bibliotēka"Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 25. jūlijā plkst. 15:30 aicina 4 – 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazās bibliotēkas” pirmās grāmatas lasīšanas pasākumu.Wed, 18 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46029&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46029&type=0<p>Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe Ieva Mūrniece</p>jaunās grāmatasUlbrokas bibliotēkagrāmatas bērniemgrāmatu apskatigrāmatu apskatsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkagrāmatas pieaugušajiemStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas grāmatu apskati, 2018.gada jūnijs - jūlijsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas juūnija un jūlija grāmatu apskati redzami šeit PIEAUGUŠAJIEM - http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Gramatu_apskati/Ulbrokas_biblioteka_jaunas_gramatas_pieaugusajiem_06-072018.pdf BĒRNIEM - http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Gramatu_apskati/Ulbrokas_biblioteka_jaunas_gramatas_berniem_06-072018.pdfWed, 18 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45961&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45961&type=1Ulbrokas bibliotēkadarba laiksdarbalaiksStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaPar Ulbrokas bibliotēkas darbalaiku 9.jūlijā<p><strong>Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 9. jūlijā būs SLĒGTA</strong><br /><span>(sakarā ar LR noteikto brīvdienu pēc Vispārējo latvie&scaron;u un deju svētku noslēguma dienas)</span></p>Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45880&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45880&type=1aktivitātesMūsu mazās bibliotēkasPeters SvetinaBrīnumu gredzenslidmašīnu sacensībasUlbrokas bibliotēka 2018. gada 25. jūlijā plkst. 15:30 aicina 4 – 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazās bibliotēkas” pirmās grāmatas lasīšanas pasākumu.<p>Starts bilžu grāmatu sērijas notikumiem, kurā ir burvju zīmulis, kas ceļo laikā un lietas portretē tikpat precīzi, kā cilvēkus. Klausīsimies slovēņu bērnu rakstnieka Petera Svetinas stāstu <strong>&ldquo;Brīnumu gredzens&rdquo;</strong>, uzzināsim, kāda saistība stāstam ar dažādiem lidojo&scaron;iem objektiem, piedalīsimies lidma&scaron;īnu sacensībās un citās aktivitātēs.&nbsp;<br /> Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 2018. gada 20. jūlijam.</p>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45882&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45882&type=1EkskursijateātrisKārsavaLatgaleJanīna KursīteMalnavaZilupeBaltinavaUlbrokas bibliotēkas lasītāju vasaras ekskursija.<p><strong>Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu KURSĪTI. 2018. gada 20.&ndash;21. jūlijs.&nbsp;<br /> Programmā:</strong> Zilupes, Pasienes, Kārsavas un Malnavas vēsturiskās vietas, dievnami, vietējo meistaru un saimnieku gardumi. Zilupes zirgaudzētava. Tik&scaron;anās un sadziedā&scaron;anās ar Isnaudas folkloras grupu. Baltinavas kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra izrāde Ontūns un Anna.<br /> Grupa ir nokomplektēta.</p>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45884&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45884&type=1lasītavaUlbrokaEzermalas lasītavaUlbrokas ezersJaunums! Ezermalas lasītava.<p>&Scaron;āds pakalpojums tiek piedāvāts pirmoreiz. Zināms, ka pludmales bibliotēkas darbojas visā pasaulē. Bibliotekāri piedāvā literatūru lasī&scaron;anai uz vietas, reģistrē paņemto un sazinās ar stacionāro publisko bibliotēku, ja tiek pieprasīts kaut kas īpa&scaron;s. <strong>Ulbrokas ezermalas lasītavas darba laiks darba dienās no 10.00 līdz 14.00. </strong>Ulbrokas bibliotēka aicina <strong>jūlija mēnesī </strong>piecas dienas nedēļā izmantot jauno pakalpojumu un dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai žurnālu no ezermalas lasītavas, kurā atpūtniekiem būs pieejamas izklaidējo&scaron;a un izzino&scaron;a satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un iepriek&scaron;ējo gadu žurnālu klāsta. Bērni lasītavā varēs ne tikai lasīt, zīmēt, krāsot, kā arī risināt dažādus atjautības uzdevumus. Uz tik&scaron;anos klātienē!</p>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45835&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45835&type=1bērniUlbrokas bibliotēkaLiels un mazsMūsu mazā bibliotēkamazā bibliotēka“Mūsu mazā bibliotēka” Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā<p><span>Uzsākot dalību izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rdquo; lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas projektā 4-8 gadīgiem bērniem &ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo;, Ulbrokas bibliotēka&nbsp;</span><strong>2018. gada 18. jūlijā plkst. 15:30</strong><span>&nbsp;aicina interesentus uz informatīvu pasākumu, kurā varēs iegūt informāciju par projektu, tajā iesaistītajām grāmatām un paredzamajām aktivitātēm. Laipni gaidīti visi interesenti.</span></p>Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45779&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45779&type=0<p><span>Ieva Mūrniece,</span><br /><span>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe</span></p>Ulbrokas bibliotēkaDatorprasmesdatorzinībasgoogleiesācējiWorddatorprogrammastiešsaisteDatorzinību prasmes un iesācēju gaitas Ulbrokas bibliotēkāJau no 2018. gada februāra, bibliotekāru aicināti un mudināti, apgūt datora lietošanas pamatprasmes, izvēlējušies vairāki novada cilvēki. Paši cītīgākie bibliotēkas datorzāli apmeklē vairākkārt mēnesī. Esam novērojušas, ka mūsu datorus izmanto arī cilvēki – iesācēji, kuri vispār neprot strādāt ar datoru vai arī zina tikai kādu noteiktu tā funkciju.Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45755&type=0http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45755&type=0<p><span>Dace Balode</span><br /><span>Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja</span></p>IzstādeUlbrokas bibliotēkailustrācijasUlbrokas Mūzikas un mākslas skolaDace BalodeUMMS jauno ilustratoru viesošanās Ulbrokas bibliotēkā“Skaista, izdomas bagāta Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas bērnu tematiskā izstāde “Dzeja tēlos un attēlos”. Darbi apliecina, ka aug jauna, gudra, darbīga paaudze”. Gan šis, gan citi ieraksti Ulbrokas bibliotēkas viesu grāmatā ļoti iepriecināja pašus izstādes autorus – Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņusTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45653&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45653&type=1EkskursijaUlbrokas bibliotēkaKārsavaLatgalevasaras ekskursijalasītāju ekskursijaZulupePasieneMalnavaUlbrokas bibliotēkas lasītāju vasaras ekskursija.<p><strong>Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu KURSĪTI. 2018. gada 20.&ndash;21. jūlijs.&nbsp;<br />Programmā:</strong><span>&nbsp;Zilupes, Pasienes, Kārsavas un Malnavas vēsturiskās vietas, dievnami, vietējo meistaru un saimnieku gardumi. Zilupes zirgaudzētava. Tik&scaron;anās un sadziedā&scaron;anās ar Isnaudas folkloras grupu. Baltinavas kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra izrāde Ontūns un Anna.</span><br /><span>Grupa ir nokomplektēta.</span></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300