Grāmatas literārā redaktore un vāka fotogrāfijas autori ir pūrenieki.

"Stāsts par testamentā minētajām garīgajām vērtībām lielā mērā ir stāsts par pagātnes notikumiem, kuru laikabiedrs vai dalībnieks esmu pats bijis. Dzīvodams godīgi, neesmu kļuvis materiāli bagāts, bet es tev ar šo testamentu novēlu garīgās vērtības, ko esmu sakrājis savā mūžā - zinātnisku pasaules izpratni, cilvēkmīlestību, godīgumu, kas kopumā nosaka krietna cilvēka dzīvesveidu. Lūk, tāpēc grāmatas nosaukumā latīniskā vārdkopa - modus vivendi - kas burtiskā tulkojumā nozīmē - dzīves veids," autors Andrejs Bužs

Grāmatas aprakstu skat.elektroniskajā katalogā

     
    1    

Tagi: grāmatas