Mariņina, Aleksandra. Skats no mūžības : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulk. Brigita Strazda ; māksl. Armands Dišers.
  1. grām. Labie nodomi. - Rīga : Tapals, 2010 : (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.Взгляд из вечности. Благие намерения.  ISBN 9789984796734 (ies.)  

Skat.elektroniskajā katalogā