Latviešu tautas tērpi ir mūsu tautas unikāla vērtība. Ar saviem krāšņajiem, daudzveidīgajiem un niansēm bagātajiem tērpiem  mazā Latvija īpašim pārsteidz dziesmu svētkos. Šajā grāmatā autore ir apkopojusi savu pedagoģes un rokdarbnieces pieredzi, kā arī materiālus par "Senajā klētī" sakrāto pūru."Sajā izdevumā atainots visu 19 etnogrāfisko novadu tautas tērpu krāšņums, gan arī praktiska rokasgrāmata.

Tagi: Etnogrāfija.