Grāmata paredzēta kā palīgs jaunajiem un atbalsts jau pieredzējušiem skolotājiem.

Tajā ietvertās spēles un rotaļas

rosinās skolēnus radošai darbībai;
attīstīs skolēnu domāšanu un iztēli;
nostiprinās atmiņas un uzmanības noturīgumu;
izraisīs bērnos pozitīvas emocijas;
radīs bērnos mācīšanās prieku;
cels katra bērna pašapziņu.