Bibliotēku nozares terminoloģijas attīstības pirmsākumi Latvijā meklējami pirmās neatkarības laikā, taču pirmā nozares terminu vārdnīca – Jevgēņijas Peiles “Bibliotekāro terminu vārdnīca” – tika publicēta tikai 1957. gadā.

 

Lai attīstītu bibliotēku nozares terminoloģiju – izveidotu, pieņemtu, publiskotu un ieviestu praksē korektus terminus, – kopš 20. gadsimta 70. gadiem aktīvu darbu nozares terminoloģijas laukā izvērsusi Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB, tolaik – Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka, 90. gados – Latvijas Valsts bibliotēka).

 

Terminu vārdnīcu izdevumi Latvijas bibliotēku nozarē netiek bieži izdoti. Starp zināmākajiem ir Silvijas Liniņas un Annas Mauliņas sastādītais izdevums “Bibliotēku fondi un katalogi” (1993) un 2001. gadā publicētais Džanetas Stīvensones (Janete Stevenson) skaidrojošās vārdnīcas “Bibliotēku un informācijas pārvaldība” (Dictionary of Library and Information Management, 1997) tulkojums (izdevumu sagatavojusi Inese Auziņa-Smita un Baiba Sporāne). Nozares terminoloģijas popularizēšanai vairāk izmantoti periodiskie izdevumi – laikā no 1976. līdz 1994. gadam klajā nākuši 36 uzziņu turpinājumizdevuma “Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini” laidieni. 2000. gadā izdots 37. šī izdevuma laidiens ar nosaukumu “CONCORDIA: bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes termini”.

 

Elektroniskajā vidē aktīva terminoloģiskā darbība uzsākta 2000. gadā, kad LNB speciālistu vadībā izveidota Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija. 2006. gadā ar Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programmas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” finansējumu tika izveidota “Arhīvu, bibliotēku un muzeju tiešsaistes terminu banka”, kurā kopumā ievietoti apmēram 3000 termini un terminoloģiskas vārdkopas.

Straujās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un starptautiskās profesionālās komunikācijas attīstības, kā arī lokālo strukturālo reformu dēļ 2011. gada nogalē LZA TK Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija tika paplašināta, iesaistot darbā arhīvu speciālistus, un pārsaukta par Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisiju. Apvienojoties dažādu atmiņas institūciju profesionāļiem, tiek apkopoti, izstrādāti, apstiprināti jauni termini, harmonizētas nozaru terminu sistēmas, sniegts terminoloģisks atbalsts nozares projektu, vadlīniju un citu dokumentu izstrādātājiem un īstenotājiem.

 

Pēc nozares terminoloģijas apakškomisijas atjaunošanas 2011. gadā, tiek meklēti dažādi risinājumi apstiprināto terminu pieejamības nodrošināšanai tīmeklī. Diemžēl, kopš 2012. gada novembra nozares terminu datubāze “Tiešsaistes terminu banka: arhīvi, bibliotēkas, muzeji” tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku nav pieejama.

 

Šobrīd nozares termini latviešu valodā pieejami LZA TK terminu datubāzē “AkadTerm”, terminoloģijas portāla “Termnet.lv” sadaļā “Informācija un dokumentācija”. “Termnet.lv” kā ārējais resurss ir piesaistīts arī Eiropas terminu bankai “EuroTermBank”. Lai nodrošinātu operatīvāku terminu publicēšanu un rediģēšanu, kopš 2013. gada sadarbībā ar sabiedrības “Tilde” terminoloģijas grupu nozares terminoloģijas resursu izvietošanai tiek izmantots terminoloģijas pakalpojumu portāls “Tilde Terminology”. Portālā kopumā importēti vai no jauna ievietoti aptuveni 1400 nozares termini.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv