Sadaļā Nozares informācija ir apkopota profesionālā informācija bibliotēku darbiniekiem.

Lai sadaļa būtu iespējami ērti izmantojama un tajā tiktu izvietota bibliotēku darbiniekiem aktuāla un noderīga informācija, portāla veidotāji aicina ikvienu kļūt par portāla satura līdzveidotāju, atsūtot ierosinājumus (portals@lnb.lv), kādu informāciju vēl papildus būtu noderīgi iekļaut šajā sadaļā.

Izdots palīglīdzeklis paleogrāfijā
23.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Vēstures dokumentu pētniekiem īpaši svarīgi ir pārvaldīt paleogrāfiju – prasmi salasīt un atšifrēt senus rokrakstus.

"Latvijas skolas soma" – resurss pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņas veidošanai
23.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir sagatavojis krājumu pedagogiem “Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai”.

Jauni nozares standarti
20.03.2018 Ziņa  Latvijas Nacionālā bibliotēka

Š.g. 15. martā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus bibliotēku nozarei un saskarnozarēm saistošus standartus.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras rīkotā klastera sanāksmes secinājumi
14.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) 2017.gada 9.oktobrī rīkoja klastera sanāksmi „Social Inclusion: Inspiring Trends in European Funded Projects” („Sociālā iekļaušanās: iedvesmojošas tendences Eiropas finansētajos projektos”).

KM ar LPS pārrunās satraucošu tendenci - atsevišķas pašvaldības rosinājušas samazināt novadu bibliotēku darba laiku
13.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Kultūras ministrija (KM) nosūtījusi vēstuli, rosinot Latvijas Bibliotēku padomes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) tikšanos, kurā pārrunāt jaunu, satraucošu tendenci - atsevišķu pašvaldību izteikto ierosinājumu samazināt novada bibliotēku darba laiku.

Aicina rīkot bibliotēkās Digitālās nedēļas tiešraides skatīšanās seminārus
12.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā Digitālās nedēļas 2018 nacionālais partneris sadarbībai ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām aicina bibliotēkas izmantot iespēju un organizēt tiešraides skatīšanās seminārus bibliotēku lietotājiem un bibliotekāriem Digitālās nedēļas laikā no 2018. gada 19. līdz 23. martam.

Skolu bibliotēkas aicinātas piedalīties projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”
08.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Lietuvas bibliotekāri jau otro gadu aicina Latvijas skolu bibliotēkas piedalīties projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību un uzlabot skolēnu lasītprasmi.

Digitālā realitāte – tieši tāda, kāda tā ir
07.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

2018. gada 23. martā no plkst. 11.00 līdz 12.30 Digitālās nedēļas 2018 ietvaros LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedra sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kā arī partneriem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizē ekspertu diskusiju - tiešraidi “Digitālā realitāte – tieši tāda, kāda tā ir”.

Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017
01.03.2018 Ziņa  Nozares informācija

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) laikposmā no 17. janvāra līdz 23. februārim aicināja iesniegt pieteikumus nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Tika saņemti 37 pieteikumi, un tie visi tiek nodoti Jūsu vērtējumam.

Aicinājums apmeklēt Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātne sekciju
21.02.2018 Ziņa  Nozares informācija

Ceturtdien, 1. martā aicinām uz Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātne sekciju, kas no pulksten 9.00 – 14.30 norisināsies Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4.

E-grāmatu klasifikācija budžetā un uzskaite grāmatvedībā

Ja bibliotēka iegādājas e-grāmatas savā īpašumā, budžetā tās klasificē pie kapitālajiem izdevumiem (EKK 5233), uzskaita bilances kontā "1233 Bibliotēku fondi".

Ja bibliotēka iegādājas e-grāmatas licences (lietošanas tiesības), budžetā tās klasificē pie IT pakalpojumiem (EKK 2250), uzskaita bilances kontā "1122 Pārējās licences".

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv