Sadaļā Nozares informācija ir apkopota profesionālā informācija bibliotēku darbiniekiem.

Lai sadaļa būtu iespējami ērti izmantojama un tajā tiktu izvietota bibliotēku darbiniekiem aktuāla un noderīga informācija, portāla veidotāji aicina ikvienu kļūt par portāla satura līdzveidotāju, atsūtot ierosinājumus (portals@lnb.lv), kādu informāciju vēl papildus būtu noderīgi iekļaut šajā sadaļā.

Publiskots pirmais ziņojums par Latvijas bibliotēkām
17.10.2019 Ziņa  Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pirmo pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā viesojas topošie bibliotekāri
15.10.2019 Ziņa  Latvijas Nacionālā bibliotēka

2019. gada 8. oktobrī notika ikgadējais LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības I kursa studentu LNB apmeklējums. Mācību ekskursija ir viens no LU un LNB Bibliotēku attīstības centra jau tradicionāliem sadarbības virzieniem. Šo pakalpojumu ar katru gadu nedaudz koriģētu programmu piedāvājam studentiem jau ilgstoši.

Konference par vērtībām izglītībā “Pasaule skolā – skola pasaulē”
14.10.2019 Ziņa  Nozares informācija

2019. gada 3. oktobrī Jelgavā notika “Skola2030” konference par vērtībām izglītībā “Pasaule skolā – skola pasaulē”. Konference pulcēja skolotājus no visas Latvijas, taču konferenci apmeklēt un savas zināšanas par jauno izglītības modeli papildināt bija aicināts ikviens interesents.

Atvērtās zinātnes mākonis pie Eiropas horizonta
10.10.2019 Ziņa  Latvijas Nacionālā bibliotēka

Trešdien, 30. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti”. Sarunas tēma: pašreizējā atvērtās zinātnes izpratne un norises, kā arī prognozējamie attīstības virzieni Latvijā.

Profesionālā kvalifikācija – bibliotekārs
08.10.2019 Ziņa  Nozares informācija

21. gadsimtā mūžizglītība kļuvusi par nepieciešamību ikvienam iedzīvotājam. Pastāvīgi mainīgajā pasaulē mums nepieciešams attīstīt iemaņas un prasmes visā dzīves garumā. Pie tam ne tikai personiskajai izaugsmei un spējai aktīvi sadarboties ar sabiedrību, bet arī profesionālajai izaugsmei un panākumu gūšanai darba tirgū.

Iesniedz pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas LATVIJAI - 100 konkursam!
08.10.2019 Ziņa  Nozares informācija

Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades programmas pēctecību, simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA, kā arī Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai, kas publicēta lv100.lv/programma/

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un tālākizglītības īstenošana ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros
03.10.2019 Ziņa  Latvijas Nacionālā bibliotēka

ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 3 izglītības programmās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pilnveidojas 180 cilvēki.

Izsludināts ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas Sadarbības projektu konkurss
03.10.2019 Ziņa  Nozares informācija

Eiropas Komisija izsludina Eiropas Savienības (ES) programmas "Radošā Eiropa" 2019. gada Eiropas sadarbības projektu konkursu!

Sākusies pieteikšanās EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai
01.10.2019 Ziņa  Nozares informācija

Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos 13. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai.

Medijpratības mācības Latvijas bibliotekāriem
27.09.2019 Ziņa  Latvijas Nacionālā bibliotēka

Rudens sezonā turpinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras kopīgi īstenotās mācības “Ievads medijpratībā”.

E-grāmatu klasifikācija budžetā un uzskaite grāmatvedībā

Ja bibliotēka iegādājas e-grāmatas savā īpašumā, budžetā tās klasificē pie kapitālajiem izdevumiem (EKK 5233), uzskaita bilances kontā "1233 Bibliotēku fondi".

Ja bibliotēka iegādājas e-grāmatas licences (lietošanas tiesības), budžetā tās klasificē pie IT pakalpojumiem (EKK 2250), uzskaita bilances kontā "1122 Pārējās licences".

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv