Ķekavas novada pašvaldības iestāde Baložu pilsētas kultūras centrs aicina darbā galveno bibliotekāru uz noteiktu laiku Baložu pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā

 

Prasības pretendentam:

• augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

• spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma bērniem;

• labas iemaņas darbā ar IT;

• labas zināšanas informācijas meklēšanā;

• komunikācijas prasmes un spēja sadarboties; 

• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise.

 

Galvenie amata pienākumi: 

• veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bērnu nodaļā;

• organizēt un vadīt lasīšanas veicināšanas un informācijpratības pasākumus bērniem un jauniešiem, atspoguļot to norisi;

• plānot bērnu nodaļas darbu; 

• bērnu nodaļas krājuma kārtošana atbilstoši vecuma grupām;

• veidot tematiskās literatūras izstādes bērnu nodaļā. 

 

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Darba vieta – Baložu pilsētas bibliotēka 

Darba līgums – uz noteiktu laiku


CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Baložu pilsētas bibliotēkā vai nosūtīt pa pastu – Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, vai elektroniski uz e-pastu dainuvite.markelova@kekava.lv līdz 2018. gada 12.augustam ar norādi "Pieteikums uz vakanci". Tālrunis papildinformācijai 29435055


Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ķekavas novada pašvaldība. Kontaktinformācija: Gaismas iela 19k-9-1 Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) izsludina konkursu uz vakanto Pakalpojumu departamenta Klientu apkalpošanas centra KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA amatu

(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, 0,5 slodzes (20 stundas nedēļā))

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (var pieteikties arī attiecīgās jomas students)

 vismaz viena gada pieredze klientu apkalpošanas jomā. Pieredze klientu apkalpošanas jomā bibliotēku un informācijas nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību

 ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes

 spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, stresa noturība. Spēja risināt problēmas, tai skaitā nestandarta situācijās un konfliktsituācijās

 spēja orientēties lielā informācijas apjomā. Prasme sniegt korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju

 valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

 angļu un krievu valodas zināšanas ļoti labā sarunvalodas līmenī (vismaz B2). Papildus svešvalodu (vācu un franču) zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

 prasme veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus un strādāt ar kases aparātu tiks uzskatīta par priekšrocību

 

Galvenie amata pienākumi:

 sniegt kompetentu un lietišķu informāciju un konsultācijas (klātienē, pa tālruni un e-pastu) LNB lasītājiem un apmeklētājiem par LNB darbību, struktūru, pakalpojumiem, darba laikiem, noteikumiem un aktuālajām norisēm

 reģistrēt lasītājus elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, ievadīt informāciju lasītāju datu bāzē

 izgatavot LNB lasītāju kartes, papildināt lasītāja kartes kontu

 noformēt LNB autostāvvietas atlaižu tarifu LNB apmeklētājiem

 veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus (strādāt ar kases aparātu un karšu terminālu, kā arī stingrās uzskaites kvītīm);

 organizēt bibliotēkas lasītāju un apmeklētāju plūsmu caur turniketiem. Sadarbībā ar apsardzes darbiniekiem veikt apmeklētāju plūsmas nepārtrauktu uzraudzību un kontroli

 ievērot lietišķo etiķeti, vispārpieņemtās uzvedības un kultūras normas

 

Piedāvājam:

 stabilu atalgojumu (330 – 385 EUR pirms nodokļu nomaksas (summa norādīta atbilstoši amata slodzei – 0,5 slodze)) un sociālās garantijas

 elastīga darba laika iespējas – darbs maiņās. (Darba laiks – LNB darba laiks apmeklētājiem, tai skaitā sestdienās un svētdienās)

 interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras iestādēm Latvijā

 profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas

 draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu

 

Iesniedzamie dokumenti:

 motivēta pieteikuma vēstule

 CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

 izglītības dokumentu kopijas

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018.gada 17.augustam iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Klientu apkalpošanas speciālists”

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Informācijai: e-pasts: vakance@lnb.lv ar norādi “Klientu apkalpošanas speciālists”, tālruņa numurs: 67806114

 

 

 

Stopiņu novada dome aicina darbā bibliotekāru Sauriešu bibliotēkā

 

Galvenie darba pienākumi:

- bibliotēkas lietotāju apkalpošana,

- aprakstu veidošana un informācijas papildināšana BIS Alise elektroniskajā katalogā, reģistrēto lietotāju un novadpētniecības datu bāzēs,

- organizēt bibliotēkas popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus,

- sagatavot tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas,

- veidot tematiskās un literatūras izstādes.

 

Prasības pretendentiem:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai

sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai pielīdzinātā,

- vēlama darba pieredze bibliotēkā,

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī,

- labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, prasme lietot MS Office standartprogrammas, prasmes informācijas meklēšanā elektroniskajos resursos,

- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise-i,

- prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un

uzdevumiem,

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja reaģēt uz lietotāju vajadzībām.

 

Darba laiks – nepilns (30 stundas nedēļā)

Darba vieta – Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

 

Profesionālo aprakstu (CV), amatam motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošo

dokumentu kopijas līdz 20.08.2018. sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai

iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads,

LV 2130 ar norādi "Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā", tālr. 26588203.

 

Pretendentam piedāvājam veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām.

 

Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no

iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām

prasībām;

 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas

datu apstrādei.

 

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar

 

pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv