Valkas novada Centrālā bibliotēka aicina darbā uz laiku Bērnu literatūras nodaļas  galveno bibliotekāru

 

Darba pienākumi: 

• nodrošināt bibliotēkas publicitāti un reklāmu;

• organizēt  un vadīt lasīšanu veicinošus pasākumus-bērnu rītus, konkursus, radošās darbnīcas u. c. pasākumus;

• sagatavot un realizēt projektus papildus finansējuma piesaistei;

• apkalpot Bērnu nodaļas apmeklētājus.

 

Prasības pretendentam:

• pabeigta augstākā izglītība;

• augsta līmeņa komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un pusaudžiem;

• prasme uzstāties auditorijas priekšā;

• iemaņas un prasmes sabiedrisko attiecību veidošanā;

• prasme strādāt ar biroja tehniku un programmatūrām.

 

Motivācijas  vēstuli, CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Valkas novada Centrālajā bibliotēkā  līdz 2017.gada 10. aprīlim, sūtot uz e-pastu valkasbiblioteka@valka.lv, pa pastu Valkas novada Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 22, Valka, LV 4701 ar norādi “Pieteikums vakancei” vai nodot  personīgi.

Papildus informācija par vakanci - tālr. 26333466 vai 64724371.

 

 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka aicina darbā vecāko bibliotekāru

(darbam Bērnu bibliotēkā – CB filiālē)

 

 Prasības pretendentiem/-ēm:

•  augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē;

•  vēlama bibliotekārā vai/un pedagoģiskā darba pieredze;

•  teicamas latviešu valodas un labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;

•  BIS ALISE prasmes;

•  labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

•  jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī.

 

 Galvenie amata pienākumi:

•  sniegt bibliotekāros pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem;

•  organizēt darbu ar krājumu, nodrošināt tā izmantojamību;

•  veikt informatīvo-publicitātes darbu.

 

Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti:

•  pieteikuma/motivācijas vēstule;

•  profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

•  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Mēs piedāvājam: 

•  pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);

•  stabilu atalgojumu;

•  atbalstu profesionālajā izaugsmē.

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 30.martam personīgi vai nosūtāmi pa pastu:

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktorei, Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne,

LV-4601 vai e-pastu: sproge@rezeknesbiblioteka.lv 

Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. 

Uzziņas pa tālruni 29446654.

 

 

 

Ropažu novada bibliotēka aicina darbā
BIBLIOTEKĀRU/I
Prasības:
Augstākā izglītība,
Interese par literatūru
,
Ļoti labas datora lietošanas
un informācijas meklēšanas
prasmes
,
Komunikācijas prasmes, teicama saskarsmes kultūra
,
Spēja uzņemties atbildību, s
trādāt patstāvīgi
,
Spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu un organizēt pasākumus.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta:
Izglītība bibliotēkzinātnes un/vai informācijas pārvaldības jomā
,
Pieredze darbā ar BIS
Alise,
Pieredze bibliotēkas darbā.
Piedāvājam:
Stabi
lu atalgojumu,
Iesp
ējas profesionāli pilnveidoties,
Pilnas slodzes darbu.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
Īss dzīves un darba gaitu apraksts
(
CV
)
,
P
ieteikum
s (motivācijas vēstule),
I
zglītīb
as dokumentu kopijas.
Dokumentus ar norādi „Pieteikums uz vakanci”
iesniegt Ropažu novada bibliotēkā, Sporta ielā 2 k.3,
Ropaži, Ropažu novads, LV
-
2135
personīgi
vai
nosūtīt
elektroniski uz e
-
pastu
dace.smuksa@ropazi.lv
, vai pa pastu
uz iepriekš minēto adresi
līdz
201
6
.gada
5
.
februārim
(pasta
zīmogs)
. Sīkāka informācija pa tālruni
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92851);">22084082
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif;">.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv