Limbažu Galvenā bibliotēka izsludina amata vakanci Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra GALVENAIS BIBLIOGRĀFS

 

Darba pienākumi:

• veikt klientu apkalpošanu Bērnu literatūras centra abonementā;

• veikt grāmatu, citu publikāciju un spēļu izsniegšanu un saņemšanu;

• organizēt Bērnu literatūras centra abonementa un spēļu zonas krājumu;

• veidot laipnu un profesionālu komunikāciju ar klientu, konsultēt, dot norādes par citiem bibliotēkā pieejamiem resursiem un pakalpojumiem;

• organizēt bibliotekārās stundas un daudzveidīgus apmācību pasākumus dažādām bērnu mērķauditorijām;

• piedalīties Bērnu literatūras centra projektu izstrādē un realizācijā. 

 

Prasības pretendentam:

• pabeigta augstākā izglītība;

• augsta līmeņa komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un pusaudžiem;

• prasme strādāt ar biroja tehniku;

• datora lietošanas prasmes (darbs ar dokumentu apstrādes programmām, internetu);

• spēja plānot laiku un noteikt prioritātes;

• spēja strādāt individuāli un komandā;

• spēja pašizglītoties un nepārtraukti sekot attīstībai savā profesionālajā jomā, izmantot zināšanas praksē. 

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Limbažu Galvenajā bibliotēkā līdz 2017. gada 11. augustam, sūtot uz e-pastu limbazu_biblioteka@limbazi.lv, pa pastu Limbažu Galvenā bibliotēka, Parka  iela 23, Limbaži, LV-4001 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Bērnu literatūras centra galvenais bibliotekārs”. Papildu informāciju lūdzam skatīt Limbažu Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.limbazubiblioteka.lv.

 

 

 

Latvijas Universitātes Bibliotēka  aicina darbā  bibliotekāru/-i 

 

Galvenie pienākumi:

 

 •  kvalitatīva un operatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana;
 •  profesionāla bibliotēkas pakalpojumu izpilde un to popularizēšana;
 •  bibliotēkas krājuma pieejamības nodrošināšana;
 •  bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā.

 

Galvenās amata prasības:

 

 • augstākā akadēmiskā/augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas C2 līmenī; 
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • orientācija uz lietotāju apkalpošanu. 

 

Piedāvājam:

 

 • darbu uz pārmaiņām orientētā kolektīvā;
 • kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
 • profesionālās pilnveides iespējas.

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzu sūtīt uz e-pastu: Marite.Savica@lu.lv

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka uz nenoteiktu laiku darbā aicina BIBLIOTEKĀRU Daugavpils filiālbibliotēkā

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt filiālbibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu;
 • veikt bibliotekārā darba uzskaiti;
 • uzturēt kārtībā filiālbibliotēkas krājumu, nepieciešamos katalogus un kartotēkas, veikt krājuma uzskaiti, krājuma noformēšanu;
 • sniegt lasītājiem priekšā lasīšanas pakalpojumus;
 • konsultēt lasītājus datoru un programmu lietošanas jautājumos;
 • veikt lasītāju apkalpošanu, piegādājot literatūru pa pastu uz lasītāju dzīvesvietām;
 • organizēt un vadīt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;
 • popularizēt bibliotēkas darbu, vākt un apkopot filiālbibliotēkas vēsturi;
 • nepieciešamības gadījumā veikt filiālbibliotēkas vadītājas uzdotos papildu darbus savas kompetences ietvaros;
 • celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos;
 • sadarboties ar citiem Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbiniekiem, Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienībām, Latgales Centrālo bibliotēku u.c. iestādēm.

 

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā vēlama vismaz 1 gads;
 • valsts valoda 3. līmenī un vismaz viena svešvaloda;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu;
 • atalgojumu bruto - no 710 EUR.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-bibliotekārs” vai iesniegt personīgi Juglas ielā 14, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 2. stāvā direktora kabinetā vai Čiekuru ielā 5 dz. 13, Daugavpilī, līdz 2017. gada 21. augustam.

 

Papildu informācija pa tālr. 67531748 (Rīgā) vai 65439748 (Daugavpilī).

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv