Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina savam kolektīvam pievienoties Galvenās krātuves centra vadītāja vietnieku Repozitārija jautājumos (profesijas kods 1431 02) uz nenoteiktu laiku:

 

Amata pienākumi:

 • Veikt Repozitārija metodisku vadību;
 • veikt Repozitārija krātuves darba pienākumu un uzdevumu sadali, darbu izpildes kontroli;
 • Nodrošināt Repozitārija krājuma veidošanu, organizēšanu un izmantošanu.

 

Prasības:

 • Augstākā bibliotekārā vai humanitārā izglītība;
 • Administratīvā darba pieredze;
 • Labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Ļoti labas latviešu valodas, vēlamas krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas;
 • Pieredzējuša datorlietotāja prasmes – MS Word, MS Excel, Aleph

 

Piedāvājam:

 • Darbu Ropažu novadā, Silakrogā (29 km no Rīgas centra);
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • Draudzīgu kolektīvu.

 

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

 

Motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae (CV) līdz 2017.gada 20.oktobrim sūtīt Pakalpojumu departamenta direktorei uz e-pasta adresi anda.lamasa@lnb.lv ar norādi “Galvenās krātuves centra vadītāja vietnieks Repozitārija jautājumos”, tālrunis uzziņām +371 67806136, +371 26373917.

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina savam kolektīvam pievienoties Galvenās krātuves centra vadītāju (profesijas kods 1431 11) uz nenoteiktu laiku:

 

Amata pienākumi:

 • Vadīt, plānot un organizēt centra darbu;
 • Veikt pienākumu sadali, uzdevumu deleģēšanu un kontroli;
 • Stratēģiski plānot un koordinēt bibliotēkas visa krājuma optimālu izvietojumu, preventīvu saglabāšanu un loģistiku starp struktūrvienībām;
 • Nodrošināt galvenās krātuves veidošanu, organizēšanu un izsniegumu.
 • Nodrošināt galvenās krātuves (grāmatu krājuma, obligātā eksemplāra arhīva, repozitārija) monitoringu pēc dažādiem kritērijiem.

 

Prasības:

 • Augstākā bibliotekārā vai humanitārā izglītība;
 • Administratīvā darba pieredze;
 • Labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Līdera prasmes;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Ļoti labas latviešu valodas, vēlamas krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas;
 • Pieredzējuša datorlietotāja prasmes – MS Word, MS Excel, Aleph

 

Piedāvājam:

 • Darbu vienā no labākajām biroja vidēm Latvijā;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • Draudzīgu kolektīvu.

 

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina darbā Datu Arhīva tehniķi (Profesijas kods – 3512 01)

 

Galvenie pienākumi:

Veikt konfigurācijas izmaiņas un uzraudzīt LNB datu arhivēšanas risinājumu;

Apstrādāt un uzraudzīt LNB atbildībā esošos datus, LNB datu arhivēšanas risinājumu;

Veikt datu augšup ielādi un pieprasīto datu sagatavošanu LNB datu arhivēšanas risinājumu;

Uzturēt un administrēt IT infrastruktūras un informācijas sistēmas; 

Konsultēt LNB darbiniekus un klientus par LNB datu arhivēšanas risinājumu;

Sadarboties ar programmatūru izstrādātājiem;

Piedalīties sistēmu projektu izstrādē;

Sagatavot tehnisko specifikāciju savas kompetences ietvaros;

 

Prasības:

Labas zināšanas Microsoft Office lietošanā;

Labas zināšanas par IT tehniku un risinājumiem, spēja orientēties dažādos tehniskos risinājumos;

Pamata zināšanas par IT sistēmu izstrādi un uzturēšanu;

Pamata zināšanas par datu bāzēm, spēja izveidot pieprasījumus un apstrādāt datus;

Vēlama pieredze programmēšanas pamatos; 

Vēlamas zināšanas par MS Windows Server un Linux tipa OS administrēšanu un uzturēšanu;

Vēlama augstākā izglītība IT jomā;

 

Kompetences:

Labas komunikācijas spējas;

Spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;

Uz rezultātu orientēta attieksme;

Vēlme attīstīties un apgūt jaunas zināšanas.

 

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Mūsdienīgu darba vidi;

Profesionālās pilnveides iespējas. 

 

Motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt līdz 2017. gada 31. oktobrim Tehnoloģiju departamenta direktoram uz e-pastu:  janis.freimanis@lnb.lv

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina darbā Kultūras mantojuma integrētās platformas attīstības vadītāju 

Termiņš: Uz ERAF projekta realizācijas laiku

Amata pakļautība: Tehnoloģiju departamenta direktors

Kods pēc profesiju klasifikatora: 2422 01


Galvenie darba pienākumi:

 nodrošināt Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Kultūras mantojuma digitalizācija (1.kārta) (turpmāk - Projekts)  IKT attīstības realizāciju saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr. 151 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi” un atbilstoši Projekta mērķiem, darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem, t.sk.:

 plānot, organizēt un vadīt Projekta IKT attīstības realizāciju sadarbībā ar Projekta partneriem un ārpakalpojumu sniedzējiem (konsultantiem, IT sistēmu izstrādātājiem, IKT infrastruktūras piegādātājiem u.c.);

 pārraudzīt Projekta partneru vadīto Projekta darbību realizāciju un sniegt vajadzīgo atbalstu;

 organizēt  Projekta IKT attīstības jautājumu saskaņošanu (arhitektūra, prasību specifikācijas, infrastruktūra, testēšana u.c.);

 organizēt un vadīt Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, virzīšanu un apstiprināšanu;

 nodrošināt Projekta IKT rezultātu ilgtspēju.


Prasības :

 pieredze informācijas tehnoloģiju projektu vadībā (vismaz 2 projektu vadība, kuros veikta vairāk nekā 3 sistēmu integrācija vai centralizētu IKT sistēmu izstrāde);

 zināšanas par IS projektu izstrādes vadības metodoloģiju;

 pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar projekta partneriem, IS izstrādātājiem un citiem piegādātājiem;

 spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;

 precizitāte, spēja mutiski un rakstiski skaidri formulēt un pamatot savu viedokli;

 labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;

 spēja plānot un organizēt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī sasniegt rezultātu;

 augstākā izglītība, vēlams informācijas tehnoloģiju vai vadības zinību jomā;

 labas latviešu valodas zināšanas;

 angļu valodas zināšanas līmenī, kas amata pienākumu izpildei ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru;

 labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook).

 

Vēlams:

 pieredze publisko iepirkumu jomā;

 pieredze ES fondu vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā;

 zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbību un informācijas tehnoloģiju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Mūsdienīgu darba vidi;

Profesionālās pilnveides iespējas.

 

Motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt līdz 2017. gada 31. oktobrim Tehnoloģiju departamenta direktoram uz e-pastu: janis.freimanis@lnb.lv.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv