Zemgales reģiona Kompetenču centra Metodiskajā bibliotēkā no 01.02.2017 vajadzīgs bibliotekārs uz pastāvīgu laiku

 

Prasības pretendentiem

- augstākā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēkzinātnes, pedagoģijas vai IT jomā
- ļoti labas zināšanas informācijas meklēšanā;
- pieredze darbā ar BIS Alise, vai ļoti laba šīs sistēmas pārzināšana
- labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, augsta atbildības sajūta;
- vēlme un prasme iesaistīties tematisko pasākumu, semināru organizēšanā un vadīšanā

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Vijai Rimdenokai: biblio@zrkac.jelgava.lv līdz 01.03.2017

Ropažu novada bibliotēka aicina darbā
BIBLIOTEKĀRU/I
Prasības:
Augstākā izglītība,
Interese par literatūru
,
Ļoti labas datora lietošanas
un informācijas meklēšanas
prasmes
,
Komunikācijas prasmes, teicama saskarsmes kultūra
,
Spēja uzņemties atbildību, s
trādāt patstāvīgi
,
Spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu un organizēt pasākumus.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta:
Izglītība bibliotēkzinātnes un/vai informācijas pārvaldības jomā
,
Pieredze darbā ar BIS
Alise,
Pieredze bibliotēkas darbā.
Piedāvājam:
Stabi
lu atalgojumu,
Iesp
ējas profesionāli pilnveidoties,
Pilnas slodzes darbu.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
Īss dzīves un darba gaitu apraksts
(
CV
)
,
P
ieteikum
s (motivācijas vēstule),
I
zglītīb
as dokumentu kopijas.
Dokumentus ar norādi „Pieteikums uz vakanci”
iesniegt Ropažu novada bibliotēkā, Sporta ielā 2 k.3,
Ropaži, Ropažu novads, LV
-
2135
personīgi
vai
nosūtīt
elektroniski uz e
-
pastu
dace.smuksa@ropazi.lv
, vai pa pastu
uz iepriekš minēto adresi
līdz
201
6
.gada
5
.
februārim
(pasta
zīmogs)
. Sīkāka informācija pa tālruni
22084082
.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv