Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina darbā bibliotekāru Informācijas nodaļā

 

Aicinām  pieteikties pretendentus/es, ja jums ir interese par novadpētniecību un bibliotēkas darbu, vēlme precīzi un pastāvīgi strādāt, gatavība īsā  laikā apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un iemaņas. 

 

Galvenie darba pienākumi:

• aprakstu veidošana un informācijas papildināšana novadpētniecības datubāzēs (datubāzē Jelgavas novadpētniecība, sistēmā BIS Alise);

• tematisko uzziņu sagatavošana;

• bibliotēkas lietotāju apkalpošana (2–3 reizes mēnesī);

• darbs ar Novadpētniecības un seno izdevumu krājumu;

• novadpētniecības izstāžu gatavošana.

 

Prasības pretendentiem:

• vēlama augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā;

• vēlama darba pieredze bibliotēku darbā;

• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

• svešvalodu zināšanas;

• labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, prasme lietot MS Office standartprogrammas, prasmes informācijas meklēšanā elektroniskajos resursos;

• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise;

• labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja reaģēt uz lietotāju vajadzībām.

 

Piedāvājam:

• pilnas slodzes darbu,

• profesionālas izaugsmes iespējas un apmācību,

• stabilitāti,

• pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā.

 

Darba laiks – pilna slodze

Darba vieta – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

Alga: no 695 EUR (bruto)

 

Profesionālo aprakstu (CV), motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas aicinām sūtīt uz e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv, vai iesniegt personīgi Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā, ar norādi „Pieteikums uz vakanci Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļā” tālr. 63046721, līdz 2019.gada 17.jūnijam.

 

Informējam, ka pretendents/e, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. 

 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Miezītes filiālbibliotēka aicina darbā bibliotekāru

 

Galvenie darba pienākumi:

• kvalitatīva bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana,

• bibliotēkas krājuma, grāmatu autoru un lasīšanu popularizējošu izstāžu un pasākumu sagatavošana bibliotēkā,

• bibliotēkas lietotāju konsultēšana darbam internetā, e-pakalpojumu izmantošanā,

• datubāzu un e-kataloga apmācību organizēšana bibliotēkas lietotājiem.

 

Prasības:

• vēlama augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā;

• labas iemaņas darbā ar IT,

• radoša un patstāvīga pieeja darbam,

• atbildības sajūta un precizitāte,

• vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes,

• prasme strādāt ar dažāda vecuma apmeklētājiem,

• interese par literatūru un kultūru,

• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS ALISE.

 

Piedāvājam:

• pilnas slodzes darbu,

• profesionālas izaugsmes iespējas un apmācību,

• stabilitāti,

• pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā.

 

Darba laiks – pilna slodze no otrdienas līdz sestdienai, brīvdienas svētdiena un pirmdiena

Darba vieta – Miezītes bibliotēka

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

Alga: no 685 EUR (bruto)

 

Profesionālo aprakstu (CV), motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas aicinām sūtīt uz e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv, vai iesniegt personīgi Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā, ar norādi „Pieteikums uz vakanci Miezītes bibliotēkā” tālr. 63046721, līdz 2019. gada 17. jūnijam.

 

Informējam, ka pretendents/e, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. 

 
 
 
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” aicina pieteikties uz vecākā bibliotekāra amatu
(darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem)
 
Pieņem personu ar augstāko izglītību, priekšrocība personai ar bibliotekāro izglītību. Vēlama darba pieredze bibliotēkā.
 
Prasības:
• zināšanas literatūrā un svešvalodu prasme;
• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise;
• prasme strādāt ar datoru, aktualizēt informāciju iestādes mājas lapā, fotografēt, veidot video, pārzināt sociālos tīklus;
• prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• atbildīga attieksme pret darbu.
 
Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt profesionālā komandā un labus darba apstākļus,
• stabilu atalgojumu, mēnesī 658,-EUR pirms nodokļu nomaksas.
• veselības apdrošināšanu
 
CV un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 18. jūnijam ieskaitot iesniegt Ventspils bibliotēkā, 3. stāvā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598. 
 
 
 

Saeimas Analītiskā dienesta bibliotēka aicina darbā vecāko konsultantu

uz noteiktu laiku līdz 2020. gada augustam

 

Amata pienākumi

Veikt Eiropas parlamentāro pētījumu un dokumentācijas centra (ECPRD) informācijas pieprasījumu izpildi:

organizēt un koordinēt ECPRD pieprasīto uzziņu izpildes procesu, tostarp sagatavot uzziņas amata kompetences jomā;

veikt likumdošanas un citu normatīvo aktu izpēti atbilstoši pieprasītajai uzziņai;

konsultēties ar atbilstošiem ekspertiem Saeimā, ministrijās un to pakļautībā esošajās iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, lai sagatavotu pieprasīto ECPRD uzziņu;

tulkot izpildītās uzziņas angļu valodā, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Stenogrammu nodaļas tulkiem;

formulēt un definēt Saeimas deputātu vai darbinieku uzziņas pieprasījumus, iztulkot angliski un iesniegt tos pārējām ECPRD dalībvalstīm; 

caurskatīt saņemtās ECPRD atbildes, pēc vajadzības nosūtīt papildu jautājumus konkrētu valstu parlamentiem, izveidot saņemto atbilžu apkopojumu, ko ievieto ECPRD mājaslapā;

sagatavotās uzziņas ievietot ECPRD datubāzē, kā arī Bibliotēkas padarīto darbu datu bāzē.

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze, prasmes un kompetences

Augstākā izglītība informācijas, vadības vai sociālo zinību jomā

Analītiskā domāšanā, tostarp strādāt ar liela apjoma informāciju, to sistematizēt un apkopot

Plānošanas, organizatora un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties ar citām Saeimas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām

Spēja pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros un uzņemties atbildību.

Vismaz divu svešvalodu zināšanas profesionālās saziņas līmenī

 

Alga: 1000-1200 EUR

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: biblio@saeima.lv

 
  
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv