OLAINES KULTŪRAS CENTRS piedāvā darbu OLAINES BIBLIOTĒKĀ

Vakance: bibliotekārs – bibliotēku informācijas speciālists

 

Pienākumi:

lietotāju apkalpošana:

- nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem;

- sniegt nepieciešamo informāciju un bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem;

- apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;

  bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana;

novadpētniecības darba organizēšana, kārtojot, sistematizējot un veidojot novadpētniecības mapju un materiālu aprakstus bibliotēkas datubāzē, popularizējot novadpētniecības materiālu krājumu;

bibliotēku, tās pakalpojumus un krājumu popularizējošas informācijas sagatavošana un ievietošana bibliotēkas vietnēs internetā;

darbs ar lokāliem un tiešsaistes informācijas resursiem, bibliotēku informācijas sistēmām.

 

Prasības:

darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus (vismaz 2 gadu darba pieredze bibliotēkā);

augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas;

labas datorprasmes (MS Office, BIS ALISE, Internets), zināšanas par bibliotēku informācijas sistēmām;

labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

 

Novērtēsim:

rekomendācijas vēstuli no iepriekšējā darba devēja;

darba pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

pastāvīgu, stabilu un interesantu darbu;

sociālās garantijas;

labvēlīgu darba vidi;

iespēju profesionāli pilnveidoties.


Ja redzat sevi šajā amatā, savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt

līdz šī gada 2. jūlijam Olaines Bibliotēkas vadītājai ar norādi "Pieteikums uz vakanci": Zemgales ielā 24, Olainē, LV-2114 vai elektroniski uz e-pastu: anastasija.kargapolceva@gmail.com

 

Papildinformācijai: tālr. 29465565

 

 

 

Ķekavas novada pašvaldības iestāde Baložu pilsētas kultūras centrs aicina darbā galveno bibliotekāru uz noteiktu laiku Baložu pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā

 

Prasības pretendentam:

• augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

• spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma bērniem;

• labas iemaņas darbā ar IT;

• labas zināšanas informācijas meklēšanā;

• komunikācijas prasmes un spēja sadarboties; 

• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise.

 

Galvenie amata pienākumi: 

• veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bērnu nodaļā;

• organizēt un vadīt lasīšanas veicināšanas un informācijpratības pasākumus bērniem un jauniešiem, atspoguļot to norisi;

• plānot bērnu nodaļas darbu; 

• bērnu nodaļas krājuma kārtošana atbilstoši vecuma grupām;

• veidot tematiskās literatūras izstādes bērnu nodaļā. 

 

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Darba vieta – Baložu pilsētas bibliotēka 

Darba līgums – uz noteiktu laiku


CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Baložu pilsētas bibliotēkā vai nosūtīt pa pastu – Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, vai elektroniski uz e-pastu dainuvite.markelova@kekava.lv līdz 2018. gada 12.augustam ar norādi "Pieteikums uz vakanci". Tālrunis papildinformācijai 29435055


Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ķekavas novada pašvaldība. Kontaktinformācija: Gaismas iela 19k-9-1 Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv