Laikā no 18. līdz 22. martam Latvijā viesojās bibliotekāru un kultūras nozares pašvaldību darbinieku grupa no Austrumukrainas.

Vizītes mērķis bija iepazīt Latvijas bibliotēkas, to darbu un sadarbību ar citām kultūras jomas institūcijām un kultūras darba organizāciju Latvijas pašvaldībās. Piecpadsmit cilvēku grupā bija bibliotēku direktori, kultūras namu vadītāji un pašvaldību kultūras nodaļu pārstāvji no Harkovas, Dņepropetrovskas un Zaporožjes reģiona pilsētām.

 

Piecu dienu laikā Ukrainas pārstāvji apmeklēja Rīgas, Daugavpils, Ludzas un Madonas bibliotēkas un citas kultūras iestādes: Rīgas Centrālo bibliotēku un tās filiālbibliotēku “Vidzeme”, kultūras pili “Ziemeļblāzma”, Latgales Centrālo bibliotēku un tās filiālbibliotēku “Piekraste”, Marka Rotko mākslas centru, Ludzas pilsētas galveno bibliotēku un kultūras namu, Pildas un Pureņu bibliotēku un kultūras namu, Madonas novada bibliotēku un kultūras namu, Sarkaņu bibliotēku, amatu māju, muzeju un Sarkaņu pagasta tautas namu “Kalnagravas”, kā arī, protams, Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). Pēc ciemiņu lūguma notika ne tikai ekskursijas un prezentācijas, bet arī sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem par kultūras dzīves organizāciju un norisi, vietējās kopienas pagātni, tagadni un nākotni.

 

Brauciena iniciators un finansētājs bija Vācijas starptautiskās sadarbības biedrība (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), savukārt brauciena saturisko programmu sadarbībā ar Latvijas publiskajām bibliotēkām nodrošināja LNB Bibliotēku attīstības centrs.

 

Liels paldies par ciemiņu uzņemšanu un ieguldīto darbu brauciena saturiskajā un organizatoriskajā nodrošināšanā: Rīgas Centrālās bibliotēkas direktorei Dzidrai Šmitai, Latgales Centrālās bibliotēkas direktorei Jeļenai Šapkovai, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktorei Intai Kušnerei un Madonas novada bibliotēkas direktorei Imeldai Saulītei.

 

Ukraiņu kolēģi ir ļoti iedvesmoti un, cerams, ieviesīs savā darbā Latvijā redzēto bibliotēku un kultūras darba praksi.

Ziņu sagatavoja:

Māra Jēkabsone


LNB Bibliotēku attīstības centra


galvenā bibliotekāre