Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) apkopojis informāciju par enciklopēdiskā uzziņu resursa Letonika.lv izmantošanu Latvijas publiskajās un zinātniskajās augstskolu bibliotēkās 2018. gadā.

Letonika.lv, kuru veido sabiedrība “Tilde” un kuras bezmaksas pieeju pašvaldību publiskajās bibliotēkās nodrošina KISC, pērn tāpat kā iepriekšējos gadus ir visvairāk izmantotā nacionālā datubāze visu tipu bibliotēkās. 2018. gadā gan pašvaldību publiskajās bibliotēkās, gan tajās speciālajās un zinātniskajās bibliotēkās, kas datubāzi abonē, enciklopēdiskais zinību resurss ir skatīts 922 619 reizes. Salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, bibliotēku lietotāju interese par Letonika.lv ir augusi, jo 2017. gadā datubāzes skatījumu skaits bija  883 026, savukārt 2016. gadā – 756 832.
 


 
Pašvaldību publiskajās bibliotēkās Letonika.lv ir kļuvusi par neatņemamu elektroniskās informācijas pakalpojumu sastāvdaļu. Aktīvākā lietotāju grupa ir skolēni, kam datubāzes resursi lieti noder mācību darbam un izziņai. Bibliotekāri aizvien aktīvāk integrē šo resursu izmantošanu dažādos bibliotēku pasākumos, tādējādi veicinot datubāzes izmantošanu arī plašākā kontekstā. Aktīvākās Letonika.lv izmantotājas ir Ventspils bibliotēka, Rīgas Centrālā bibliotēka, Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un Valmieras bibliotēka, kā arī Rubenes bibliotēka.

 


 
Kopš 2017. gada pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem Letonika.lv pieejama arī attālināti – ārpus bibliotēkas no jebkura cita datora, un ir vienīgā nacionālā datubāze, kas piedāvā šādu iespēju. Tā ir papildus ērtība bibliotēku lietotājiem, un šis pakalpojums kļūst aizvien populārāks. Sākotnēji 2017. gadā attālinātā pieeja tika nodrošināta tikai reģionu galvenajām bibliotēkām, lai izvērtētu tehniskos aspektus un arī lasītāju interesi par šo iespēju. Jaunais pakalpojums guva plašu lietotāju atsaucību, un jau nākamajā gadā uz to varēja pieteikties ikviena Latvijas publiskā bibliotēka. Šogad attālinātās pieejas datus saviem lietotājiem piedāvā jau 418 bibliotēkās – vairāk kā 50% no visām valsts publiskajām bibliotēkām.  Arī attālinātās pieejas izmantošanas rādītāji ir palielinājušies – ja 2017. gadā tie bija 136 537 skatījumi, tad 2018. gadā jau 203 574.
 

 
Sabiedrība “Tilde” arī apkopojusi statistiku par tiem Letonika.lv resursiem, kuri guvuši vislielāko atzinību lietotāju vidū. Gan pašvaldību publiskajās, gan augstskolu zinātniskajās bibliotēkās visplašāk tiek izmantotas vārdnīcas, tostarp vispopulārākās ir angļu-latviešu-krievu valodu vārdnīcas, savukārt nākamais izmantotākais resursu komplekss aiz vārdnīcām ir enciklopēdijas. Pietiekami aktīvi tiek izmantota arī Letonika.lv latviešu literatūras lasītava, un populārākais darbs lasītāju vidū pērn bija Annas Sakses “Pasakas par ziediem”.


 
Lai gūtu pilnīgāku pārskatu par resursu izmantošanas statistiku, svarīgi izdalīt atsevišķi speciālo un zinātnisko bibliotēku datus. Speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā visaktīvāk resursus izmantojušas lielākās augstskolas, tomēr rādītāji ir ļoti labi arī mazākām augstskolām, ja ņem vērā izmantojuma attiecību pret studentu skaitu. Datubāzes resursi ir universāli pēc satura, tādēļ šo informācijas avotu augsti novērtē visu nozaru studiju programmu studenti.


Tab. Letonika.lv resursu izmantojums speciālajās un zinātniskajās bibliotēkās

 
Datubāzes izdevēji SIA Tilde pēdējos gados ieguldījuši lielu darbu resursu pilnveidošanā, pievienoti jauni dati un uzlabots informācijas strukturējums, kas ļoti atvieglo skolēnu un skolotāju informācijas izguvi mācību darbam. Turklāt izdevēji aktīvi rīko dažādas prāta spēles un konkursus, kas lieliski veicina datubāzes popularitāti visu paaudžu lietotāju grupās.


Arī Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Letonika.lv izdevējiem jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pašvaldību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.

 

 
Vairāk informācijas par Letonika.lv statistiku un elektronisko datubāzu abonēšanu:

Agrita Sagalajeva

Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālrunis: 67844896

E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

Tagi: Letonika.lv