Lai pārstāvētu Valsts pārvaldi (valsts un pašvaldību bibliotēkās, Vispārizglītojošās skolās, Valsts augstākās izglītības iestādēs, valsts profesionālās izglītības iestādēs), Kultūras ministrija ir veikusi pētījumu par ar autortiesībām aizsargāto darbu reproducēšanas apjomiem valsts pārvaldē.

Atbilstoš pētījumam 2018.gadā valsts pārvaldē kopā tika veiktas 6 867 080 kopijas no ar autortiesībām aizsargātajiem darbiem. No tām: valsts un pašvaldību bibliotēkās 372 142, vispārizglītojošās skolās 6 164 846, profesionālās izglītības iestādēs 148 624, valsts augstākās izglītības iestādēs 181 468.


Pētījuma rezultātu atskaite


Autortiesību likuma 35. panta pirmā daļa nosaka izņēmumu, ka bez autora piekrišanas fiziskajai personai atļauts reprogrāfiski reproducēt publicētus darbus, izņemot notis, personiskai lietošanai bez tieša vai netieša komerciāla nolūka ar nosacījumu, ka autori un izdevēji par to saņem taisnīgu atlīdzību. Atbilstoši Autortiesību likuma 35. panta otrajai daļai atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu maksā personas, kuru valdījumā vai lietošanā ir reprogrāfiskai reproducēšanai paredzētās iekārtas un kuras nodrošina šādas reproducēšanas pieejamību fiziskajām personām par maksu vai bez tās.


Autortiesību likuma 35. panta ceturtā daļa paredz, ka Ministru kabinets izveido komisiju, kas pārstāv valsts pārvaldi un vienojas ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu par valsts pārvaldē veikto reprogrāfisko reproducēšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 4. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 50 33.§ 5. punktu komisijai, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, jāpanāk vienošanos par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu par 2019., 2020. un 2021. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu, ar biedrību LATREPRO.

Tagi: Autortiesības, Pētījumi