2017. gada augustā Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA) izsludināja pieteikšanos otrajam projektu konkursam, kura mērķis bija atbalstīt sabiedrības informētības kampaņu, kā arī izpratnes un kapacitātes attīstības pasākumu īstenošanu reģionālā un valsts mērogā.

Arābu federācijas bibliotēkām un informācijai (Arab Federation for Libraries and Information, AFLI) iesniegtais projekts "Arābu bibliotekāri 2030" bija viens no 14 atbalstītajiem projektiem, kas tika realizēts 2018. gadā IFLA Starptautiskās aizstāvības programmas ietvaros.


Par projektu


Projekts paredzēja izstrādāt un realizēt tiešsaistes mācību kursu par bibliotēkām un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Mācības tika realizētas gan klātienē, gan attālināti. Mācību e-kursu apguva 31 dalībnieks no 11 valstīm, gūstot informāciju par tēmām saistībā ar bibliotēku interešu aizstāvību un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī mēģinot izprast situāciju savās valstīs. Tika organizēti diskusiju forumi un izstrādāti rīcības plāni. Tāpat mācību programmu papildināja divi vebināri, kuru laikā arābu bibliotēku jomas eksperti dalījās idejās. Programmas noslēgumā 11 dalībnieki piedalījās seminārā Ēģiptē, mācoties par stāstniecību, ietekmes novērtēšanu un to, kā izstrādāt plānus ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai.


Projekta ietekme


Organizatori veica dalībnieku zināšanu līmeņa izpēti par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī noteica viņu attieksmi pret bibliotēku interešu aizstāvību pirms pasākuma un pēc tā. Secināts, ka projekta rezultātā ievērojami palielinājusies tā dalībnieku izpratne par IAM un bibliotēku un bibliotēku asociāciju lomu to īstenošanā. Kursa materiāli ir pieejami tiešsaistē ikvienam interesentam.


Kursu laikā sniegtie praktiskie padomi ir iniciējuši seminārus, mācības un virkni citu aktivitāšu visā reģionā. Programmas realizēšana ir devusi vērtīgas atziņas un secinājumus par mācību organizēšanu un zināšanu izplatīšanu, kas arī turpmākajos gados stiprinās bibliotēku jomu arābu pasaulē.


Pilns projekta ziņojums


Ilgtspējīgas attīstības mērķi


ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi apliecina bibliotēku lomu informācijas pieejamības nodrošināšanā. Tie ir arī iespēja kļūt redzamākiem politikas veidotāju acīs. Bibliotēkām ir svarīgi, lai lēmumu pieņēmēji izprot informācijas nozīmīgumu un bibliotēku lomu tās nodrošināšanā, kā rezultātā tiek panākti labāki rezultāti izglītībā, veselības aprūpē, inovācijās un visās citās jomās.

 

 

Informācija sagatavota pēc IFLA materiāliem.

 

 
Ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Bibliotēku portāla redaktore

Tālr.: 67716043

E-pasts: portals@lnb.lv

Tagi: IFLA, Ilgtspējīgas attīstības mērķi, Arābu bibliotekāri 2030