2019. gada  23. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks skolu bibliotēku konsultantu tikšanās.