Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa (International Open Access Week) ir visā pasaulē pazīstama aktivitāte, kuras laikā akadēmiķu un pētnieku kopienai ir iespēja turpināt  izzināt pētniecības rezultātu atvērtās piekļuves priekšrocības, dalīties pieredzē un iedvesmoties plašākai līdzdalībai, lai atvērto piekļuvi padarītu par jaunu standartu studijām un pētniecībai.