2018. gada 8.-10. novembrī Zagrebā/Brijuno (Horvātijā) notiks pirmā starptautiskā zaļo bibliotēku konference "Lets Go Green!". Konferenci organizē Nacionālā un universitātes bibliotēka Horvātijā sadarbībā ar Horvātijas Bibliotēku asociāciju.

 

Šāda konference notiek pirmo reizi un tās mērķis ir izstrādāt pamatnostādnes un nosacījumus, kas palīdzētu bibliotēkām komunicēt videi draudzīgu saturu un programmas, sekmēt pašu komunikatoru izpratni par vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī stiprināt sadarbību starp iestādēm un apmainīties ar viedokļiem par bibliotēku programmu pašreizējo un prognozēto sociālo un ekonomisko ietekmi uz lietotājiem.

 

Papildinformācija