2018. gada 28. martā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Ar bibliotekāru auditoriju aicināta sarunāties latviešu valodniece praktiķe un aizrautīga valodas attīstības vērotāja Guna Kalniņa.


Valodniece uzkrājusi vērā ņemamu pieredzi darbā ar tekstiem. Kopš 1993. gada, kad iznāca žurnāla “Rīgas Laiks” pirmais numurs, viņa ir tā literārā redaktore un korektore. G. Kalniņa strādā par bērnu grāmatu izdevniecības “liels un mazs” korektori kopš apgāda dibināšanas, lasa un labo arī citus tekstus. 2017. gadā strādājusi LNB izstādes “Luters. Pagrieziens” veidotāju komandā; koriģējusi tekstus arī izstādēm “Pierakstītā skaņa”, “Melnās mākslas darbnīca” un “Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards Grass”. Kopš 2015. gada Latvijas Universitātes mūžizglītības projektā “Open Minded” G. Kalniņa vada kursus “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”, no kuriem vēlāk attīstījušās apjomā nelielas praktiskas mācības uzņēmumiem, kuru darbinieki ir motivēti uzlabot savas latviešu valodas zināšanas.


Tikšanās reizē ar bibliotēku nozares speciālistiem G. Kalniņa pastāstīs par žurnāla “Rīgas Laiks” veidošanu no lielākai daļai maz iepazītā korektora skatpunkta, dalīsies savās domās par valodas attīstību, prezentēs divas daļas no lekcijas “Pareiza un moderna rakstu valoda”: “Biežākās kļūdas” un “Jauni vārdi, kas rodas reizē ar jaunām lietām”.


Bibliotekāriem, kuru ikdienas darba specifika saistīta ar visdažādākajām runas un rakstu valodas izpausmēm, vairumā gadījumu tās labi apgūtas. Tomēr izaugsmi piedzīvojam ne vien mēs paši, bet arī valoda, tādēļ personīgās pašapziņas uzturēšanai ieteicams ik pa laikam pārliecināties arī par savu kompetenci valodas lietojumā.


Uz tikšanos Bibliotekāru stāvā aicināts ikviens, kurš seko mūsu skaistās un bagātās valodas attīstībai. 

 

 
Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

Tālr.: 67716047; 29336112