2018. gada 1. martā plkst. 9.00 - 14.30 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē (Kalpaka bulvārī 4, Rīgā) notiks Latvijas Universitātes 76. konferences sekcijas sēde "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne". Vadītāji: Daina Pakalna, Mārīte Saviča.


Ilona Vēliņa Švilpe

Studiju programmu informacionālā nodrošinājuma analīze LU Bibliotēkā: situācija, viedokļi, rekomendācijas


Asnāte Pūcēna

LU Bibliotēkas lietotāju paradumi Dabaszinātņu bibliotēkā


Emīls Mārtiņš Riekstiņš

LU Bibliotēkas pakalpojumi – ārvalstu studentu redzējums


Sandra Cīrule

Bibliotekāra darba īpatnības nelielā kopienā


Aldona Volkova

LU Bibliotēkas pieredze informācījpratības veicināšanā


Baiba Holma

Izaicinājumi ikdienas informācijpratības apguvē


Santa Lozda

Patentu informācijas lietotprasme


Daina Pakalna

Studentu pētnieciskie darbi Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā


Viesturs Zanders

“Latvju enciklopēdija" (1950-1962): tapšana un atbalsis


Vēsma Klūga

Ieraksti Jēkaba Lautenbaha kolekcijas grāmatās


Ilga Mantiniece

Jēkaba Lautenbaha manuskripti LU Bibliotēkas krājumā


Ojārs Lāms

Jēkabs Lautenbahs un akadēmiskās latvistikas sākotne


Rita Kurele

Daiļliteratūras lasīšana drukātā un elektroniskā formātā