No 2018. gada 24. līdz 26.janvārim Rīgā norisināsies BOBCATSSS - ikgadējs starptautisks bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs. BOBCATSSS - tā ir tradīcija, kas kopš 1993. gada ir pārņemta no vienas valsts uz otru.

Simpozijs notiek ar EUCLID (Eiropas bibliotēku un informācijas izglītošanas un pētniecības asociācija) atbalstu, un to organizē vismaz divu universitāšu studenti no dažiem valstīm. Šogad notiek 26. BOBCATSSS simpozijs Rīgā, kuru organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) studenti un pasniedzēji, sadarbībā ar Ungārijas Etveša Loranda Universitātes (Eötvös Lor?nd University, ELTE) studentiem un pasniedzējiem.


Šī gada BOBCATSSS tēma ir veltīta lasīšanai. Arvien pieaugot interesei par lasīšanas dažādajiem veidiem, tās izpausmi un rezultātiem, šī tēma mūsdienās kļuvusi jo īpaši svarīga, paverot iespējas dažādām diskusijām. BOBCATSSS 2018 galvenās tēmas nosaukums ir "Lasīšanas spēks" ("The power of reading"), kas ietver trīs apakštematus - lasītprasme, paradumi un komunikācija; atmiņas institūcijas; tehnoloģiskie risinājumi. Simpozija laikā tiks runāts par dažādu paaudžu lasīšanas veidiem, informācijas meklēšanu un informācijpratību, bibliotēku un citu iestāžu iesaistīšanos lasīšanas veicināšanas procesos, dažādu mediju izmantošanu lasīšanas procesos, un daudz ko citu!


Simpozijs BOBCATSSS ir lieliska platforma uzzināt par citu tautību lasīšanas prasmēm, tradīcijām, interesēm un iespējām. BOBCATSSS 2018 konference notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un Gaismas pilī - Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenajā ēkā. Grandiozā pasākuma atklāšana notiks 24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet abas pārējās dienas simpozijs notiks Latvijas Universitātes Dabas mājā.


Uzstājoties publiski, dalībnieki izvēlas iespējamus pētījuma prezentēšanas formātus: darbseminārs (workshop), referāts, plakāts vai PechaKucha prezentācija.


Šis notikums ir starptautisks un ik gadu pulcē dalībniekus no vairākām valstīm ar vienu mērķi - dalīties ar savam zināšanām un uzzināt daudz jauna no citiem. Šogad par speciālistu satikšanās vietu izvēlēta Rīga. Dalība BOBCATSSS simpozijā sniedz lielisku pieredzi sava pētījuma izstrādei un pieteikuma sagatavošanai, kas rezultējas ar tā prezentēšanu starptautiskā un multikulturālā vidē. Paredzams, ka trīs dienu simpoziju apmeklēs vairāk nekā 200 studentu, pasniedzēju, profesionāļu un vieslektoru no visas pasaules. Nozīmīgi arī tas, ka šogad Latvijai ir īpašs gads, jo 2018. gadā mūsu valsts svin 100 gadu dzimšanas dienu, tāpēc uzņemt starptautisku speciālistu delegāciju ir liels gods un atbildība, kura dota Rīgai.


BOBCATSSS sākotnēji tika paredzēts bibliotēku un informācijas jomā studējošiem un strādājošiem speciālistiem, taču, paplašinot aptverto tēmu loku, arvien biežāk simpoziju apmeklē arī citu nozaru pārstāvji. Neskatoties uz pastāvošajiem priekšstatiem par bibliotekāra profesiju, ar katru gadu tā kļūst arvien prestižāka gan Eiropā, gan ārpus tās. Bibliotēkas vairs nav tikai vieta grāmatām, bet zināšanu un informācijas centrs, kas liek arī tajā strādājošajiem attīstīties un pielāgoties mūsdienīga lietotāja prasībām. Tāpat informācijas speciālistus var atrast arī arhīvos, muzejos, valsts iestādēs un citur.


Ungārijas Etveša Loranda Universitāte (ELTE) ir viena no lielākajām un prestižākajām valsts iestādēm Ungārijā. ELTE ir vecākā universitāte pasaulē, kas darbojas kopš tās dibināšanas 1635. gadā. Kā galvenā pētniecības universitāte Ungārijā, ELTE nosaukums atšifrējas kā zināšanas, iespējas, konkurence, atvērtība un kopiena. Bibliotēku un informācijas zinātnes institūts 1948. gadā bija pirmais bibliotēkzinātņu mācību iestādes Ungārijā, un tas joprojām ir vadošajā pozīcijā.


Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) ir 2000. gadā dibināta Latvijas Universitātes fakultāte, kas piedāvā bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas Komunikācijas, Politikas, Socioloģijas un Informācijas pārvaldības zinātņu nodaļās. LU SZF apvieno 4 informācijas gadsimtam noderīgākās un aktuālākās nodaļas, nodrošinot zināšanas, ar ko vienmēr un visur spēt atrast, analizēt, izprast, ietekmēt un radīt informāciju, viedokli un notikumus.


Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitātes vairāk nekā 130 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs, 21 institūtā un astoņās filiālēs reģionos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.


Papildu informācija:
Lelde Petrovska
Bobcatsss galvenā koordinatore
E-pasts: petrovska.lelde@gmail.com

Tālr.: 26376429

 

 

Informāciju sagatavoja:

Irina Suvorova

Tagi: BOBCATSSS, BOBCATSSS 2018