2018. gada 1.–3. novembrī Ankarā (Turcijā) notiks 8. Starptautiskais simpozijs par informācijas pārvaldību mūsdienu mainīgajā pasaulē – "IMCW 2018". Pasākuma galvenā tēma: "Pēcpatiesība un informācijas pārvaldība" ("Post-truth and Information Management").

Oksfordas vārdnīcā "pēcpatiesība" tiek definēta kā "saistīta ar apstākļiem, kuros emocijas un personiskie uzskati vairāk ietekmē sabiedriskās domas veidošanos nekā objektīvie fakti". Termins "pēcpatiesība" 2016. gadā tika izvēlēts par Oksfordas vārdnīcas Gada vārdu. Informācijas pārvaldības kontekstā liela nozīme ir indivīdu izpratnei un spējai atšķirt viltus informāciju un faktus. Šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, ka jēdziens "pēcpatiesība" un tā ietekme tiek apspriests informācijas pārvaldības disciplīnas ietvaros un tās profesionāļu vidū.

 
Galvenās simpozija tēmas:

Pēcpatiesība un informācijas pārvaldība;

Jaunākās informācijas pārvaldības un inovatīvu pakalpojumu tendences;

Ierakstu un arhīvu pārvaldība;

Informācijas un avotu apraksta organizēšana;

Informācijas pārvaldības apmācība;

Lietotāju pētījumi;

Kultūras mantojuma saglabāšana un digitalizācija;

Informācijas centru un uzņēmumu satura pārvaldība;

Informācijas pārvaldība muzejos;

Mūžizglītība, informācijpratība un citas pratības;

Datu pārvaldība;

Atvērtie dati, atvērtā zinātne, institucionālie repozitoriji;

Teorētiskās perspektīvas informācijas pārvaldībā;

Normatīvais regulējums un politiskās nostādnes informācijas pārvaldības jomā;

Informācijas konfidencialitāte;

Informācijas ekonomika;

Informācijas sabiedrība;

Jaunās tehnoloģijas informācijas pārvaldībā.


Līdz 2018. gada 1. februārim iespējams iesniegt izvērstus pilno ziņojumu kopsavilkumus (ne mazāk par 750 vārdiem), īsos ziņojumus, progresa ziņojumu pētījumus un plakātus par visiem pēcpatiesības aspektiem un informācijas pārvaldību, studentu ziņojumu kopsavilkumus un plakātus. Tāpat tiek gaidīti doktorantu pieteikumi ar savu pētījumu šī brīža rezultātiem. Pieteikumiem lūgums izmantot simpozija tīmekļvietnē pieejamo veidni, kura jānosūta izmantojot konferences pārvaldības programmatūru (openconf).


Pieteikt iespējams gan teorētiskas, gan praktiskas ievirzes ziņojumus. Tāpat simpozija galvenā tēma nav jāuztver kā ierobežojums – ziņojumi, plakāti un prezentācijas var būt par informācijas pārvaldību kopumā. Aicināti piedalīties informācijas speciālisti, bibliotekāri, datu kuratori, datu un zināšanu pārvaldības speciālisti, pētnieki, zinātnieki, datorinženieri un ikviens interesents.


Konferences dalības maksa ir 100 ASV dolāri (ietver dalību visās "IMCW 2018" sesijās). Studentiem dalība bez maksas.


Plašāku informāciju par konferenci sk. simpozija tīmekļvietnē: http://imcw2018.bilgiyonetimi.net.

 

Ieteikumus, komentārus un idejas par lektoriem, kas būtu uzaicināmi, lūgums sūtīt uz e-pastu imcwconf@gmail.com.

 

 

Ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Bibliotēku portāla redaktore

Tālr.: 67716043

portals@lnb.lv 

kristine.deksne@lnb.lv

Tagi: Informācijas pārvaldība, Simpoziji, IMCW 2018