2018. gada 7. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks krājuma komplektēšanas speciālistu seminārs.

7. novembris. Krājuma komplektēšanas speciālistu seminārs (LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)