2018. gada 5. jūnijā Rīgā notiks reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs.