2018. gada 24.-26. janvārī Rīgā norisināsies BOBCATSSS – ikgadējs starptautisks bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs. Ik gadu šis notikums pulcē dalībniekus citā Eiropas pilsētā, un to organizē nozares  studenti no vismaz divām universitātēm.


26. BOBCATSSS simpoziju Rīgā organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studenti un pasniedzēji sadarbībā ar Ungārijas Etveša Loranda Universitātes studentiem. Paredzams, ka trīs dienu simpoziju apmeklēs vairāk nekā 200 studentu, nozares profesionāļu un vieslektoru no visas pasaules.

BOBCATSSS 2018 galvenā tēma ir "Lasīšanas spēks" (The power of reading), kas ietver trīs apakštematus:
- lasītprasme, paradumi un komunikācija;

- atmiņas institūcijas;

- tehnoloģiskie risinājumi.