2017. gada 18. oktobrī plkst. 10:00 RTU Zinātniskajā bibliotēkā (P.Valdena ielā 5, bibliotēkas konferenču zālē) notiks RTU Zinātniskās bibliotēkas 155 gadu jubilejai veltītajā konferencē  "Akadēmiskā bibliotēka studiju un pētniecības atbalstam". Ieeja no Zunda kanāla puses. Reģistrācija no plkst. 9:00.

 

Konferences programma


9:00 – 10:00 Reģistrācija 

9:20 – 9:50 Ekskursija pa bibliotēku (pēc iepriekšējas pieteikšanās)

10:00 – 10:10 Atklāšana – Uldis Sukovskis, RTU Studiju prorektors  

10:10 – 10:30 RTU Zinātniskā bibliotēka šodien - Aija Janbicka – Vība, RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore

10:30 –10:45 Iespiestie bibliotēku katalogi - laikmeta liecinieki - Alīda Zigmunde, RTU Humanitārā institūta asociētā profesore, RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja

10:45 – 11:00 Tā radās mūsu bibliotēka... : Rīgas Manufaktūras un Biržas komiteju dāvinājums Rīgas Politehnikumam  – Brigita Ālere, RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavas vadītāja

11:00 – 11:30 Novitātes atvērtā piekļuvē -  Gita Rozenberga, Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta konsultante, Ilga Rampāne, Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta konsultante

11:30 – 11:45 RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēma – no publikāciju reģistra līdz atvērtai piekļuvei. Bibliotēkas loma – Maija Neilande, RTU Zinātniskās bibliotēkas nodaļas vadītāja

11:45 – 12:05 RTU zinātniskās darbības pārvaldība: pētījumu dati un atvērtā piekļuve – Elza Vecpuise, RTU Zinātniskās bibliotēkas datu analītiķis, Zinātņu prorektora dienests

12:05 – 13:00 Pusdienu pārtraukums

12:05  Retumu lasītava, stenda referāti 

13:00 – 13:30 RTU e- grāmatu platforma – Anita Vēciņa, RTU Izdevniecības direktore, Nadežda Lorence, RTU Izdevniecības e-izdevumu projektu vadītāja

13:30 – 13:45 RTU Zinātniskās bibliotēkas sadarbība ar fakultātēm – Mārīte Kirikova, RTU DITF  profesore, Bibliotēkas padomes priekšsēdētāja 

14:00 –  17:00 Noslēgums