2017. gada 8. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks  seminārs publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem.