Latvijas Neredzīgo bibliotēka uz nenoteiktu laiku darbā aicina BIBLIOTEKĀRU Daugavpils filiālbibliotēkā,

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt filiālbibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu;
 2. Veikt bibliotekārā darba uzskaiti;
 3. Uzturēt kārtībā filiālbibliotēkas krājumu, nepieciešamos katalogus un kartotēkas, veikt krājuma uzskaiti, krājuma noformēšanu;
 4. Sniegt lasītājiem priekšā lasīšanas pakalpojumus;
 5. Konsultēt lasītājus datoru un programmu lietošanas jautājumos;
 6. Veikt lasītāju apkalpošanu, piegādājot literatūru pa pastu uz lasītāju dzīvesvietām;
 7. Organizēt un vadīt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;
 8. Popularizēt LNerB darbu, vākt un apkopot filiālbibliotēkas vēsturi;
 9. Nepieciešamības gadījumā veikt filiālbibliotēkas vadītājas uzdotos papildu darbus savas kompetences ietvaros;
 10. Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos;
 11. Sadarboties ar citiem LNerB darbiniekiem, Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienībām, Latgales Centrālo bibliotēku u.c. iestādēm.

 

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā vēlama vismaz 1 gads;
 • valsts valoda 3. līmenī un vismaz viena svešvaloda;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu; 
 • Atalgojumu bruto - no 710 EUR.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-bibliotekārs” vai iesniegt personīgi Juglas ielā 14, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 2.stāvā direktora kabinetā vai Čiekuru ielā 5 dz. 13, Daugavpilī, līdz 2017.gada 21.augustam.

Papildu informācija pa tālr.67531748 (Rīgā) vai 65439748 (Daugavpilī).

Ziņu sagatavoja:

Andra Jākobsone
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore
E-pasts: administracija@neredzigobiblioteka.lv
Tālr. (+371) 67531748