2017. gada 19.-20. oktobrī Povilas Višinskis Šauļu apgabala publiskā bibliotēka (Povilas Višinskis Siauliai County Public Library) organizē starptautisku zinātniski praktisku konferenci "Cilvēki ar īpašām vajadzībām sabiedrībā, ģimenē un bibliotēkā".

Konferences mērķis ir veicināt invaliditātes jomas izpēti, aktualizēt izpētes praktisko pielietojumu un apzināt esošo situāciju, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām iekļaujas sabiedrībā.


Tāpat konferences mērķis ir izveidot dialogu starp dažādām nozarēm un institūcijām (valdības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, ģimenes asociācijas,bibliotēkas utt.), lai nodrošinātu informācijas pieejamību un pakalpojumu dažādību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Organizatori no dalībniekiem cer sagaidīt atšķirīgas pieredzes un izpratnes, kas attiecas uz dažādiem invaliditātes izpētes aspektiem. Tas dos iespēju apspriest pašreizējo izpratni par to, kā radīt atvērtu un taisnīgu vidi personām ar dažādām vajadzībām.


Tiek aicināts pieteikt ziņojumus šādās tēmās:

 

• Invaliditātes koncepcija

Slimība, invaliditāte, traucējumi un citi jēdzieni: sociālā, izglītības, psiholoģiskā un citas definīcijas. Invaliditātes koncepcijas izmaiņas. Invaliditātes veidi. Invaliditāte un invaliditātes izpēte.

 

Cilvēki ar īpašām vajadzībām sabiedrībā

Lomas, stereotipi, attieksme, tolerance / neiecietība, socializācijas un integrācijas vajadzības. Cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības, nacionālās programmas personu ar īpašām vajadzībām sociālajai integrācijai (2013.-2019.), sabiedrības informēšana par jautājumiem, ar kuriem saskaras personas ar invaliditāti.

 

Cilvēki ar īpašām vajadzībām ģimenē

Problēmas, ar ko saskaras ģimenes, kas apkopj personas ar īpašām vajadzībām; Invaliditāte kā ģimenes dzīves kvalitātes pārbaude. Kā kopienas un iestādes palīdz ģimenēm organizēt aprūpi ģimenes locekļiem ar īpašām vajadzībām.

 

Cilvēki ar īpašām vajadzībām bibliotēkā

Bibliotēku pakalpojumu un resursu uzlabošanas veidi; Aparatūras un programmatūras izstrāde un pielietošana; Personāla apmācība un spēja strādāt ar lietotājiem ar īpašām vajadzībām; Bibliotēku līdzšinējā pieredze;


Prezentāciju garums: līdz divdesmit minūtēm


Konferences valodas: lietuviešu, angļu


Organizatori atmaksās ceļa, ēdināšanas un uzturēšanās izdevumus.


Kopsavilkumu iesniegšanas termiņš (2500-3000 rakstzīmes): 2017. gada 21. augusts.


Dalība konferencē jāapstiprina līdz 2017.gada 21.jūlijam rakstot uz e-pastu bibl@savb.lt

Tagi: Konferences, cilvēki ar īpašām vajadzībām