2017. gada 6.-7.jūnijā Jelgavā notiks Reģionu galveno bibliotēku metodiķu pavasara izbraukuma seminārs.

 

Reģistrācija