Amerikas Bibliotēku asociācija (American Library Association) šī gada aprīlī ir izdevusi ikgadējo pārskatu, kas ietver informāciju par aktuālākajiem bibliotēku pakalpojumiem un tendencēm.

Ziņojumā secināts, ka bibliotēku darbinieku zināšanas turpina ieņemt galveno lomu vietējo kopienu pārmaiņu ceļā, nodrošinot piekļuvi pakalpojumiem, kas ļauj lietotājiem orientēties pastāvīgi mainīgajos digitālajos, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos apstākļos.

 

 Apskatot publisko bibliotēku pakalpojumus un to izmantošanas tendences, atsevišķi analizētas bērniem un jauniešiem veltītās aktivitātes. Tiek uzsvērts, ka bibliotēku uzdevums ir būt atvērtai un drošai vietai visiem sabiedrības locekļiem, pieņemot tās daudzveidību. Aktuāli ir informācijpratības, medijpratības un dažādi digitālo pratību jautājumi; uzmanība tiek pievērsta arī mācībām piemērotas neformālas vides izveidei, īpaši piemērojot bibliotēku telpas. Populāra ir radošu meistarotājvietu (makerspace) izveide, lai daudzinātu zinātnes un tehnoloģiju iespējas. Bibliotēkas ir arī palīgs zināšanu plaisas novēršanā jauniešiem, kas nāk no ģimenēm ar zemiem ienākumiem, palīdzot piekļūt zināšanām un jaunākajām tehnoloģijām, kā arī informējot par privātuma tiesībām tiešsaistes vidē. Kādas iespējas un pakalpojumus bibliotēkām jāpiedāvā jauniešiem, uzskatāmi redzams šajā infografikā.


Sabiedriskajām programmām veltītajā sadaļā uzsvērta bibliotēku loma mūžizglītībā, diskusiju, pieredzes pārneses veidošanā un kopienu saliedēšanā. Bibliotēkas piedalās arī finanšu pratības veicināšanā. Šim nolūkam izveidota īpaša programma, kas ietver ceļojošu izstādi un pasākumu virkni ar finanšu ekspertu piesaisti, šādi izglītojot dažādas mērķauditorijas. Lielu popularitāti guvusi izstāde par kosmiskiem ceļojumiem un Eldžinas bibliotēkas sadarbībā ar NASA rīkotā ekskluzīva tiešsaistes videosaruna ar astronautu Starptautiskajā kosmosa stacijā. Izglītības iespējas par šo tematu bibliotēkas piedāvā dažādām auditorijām. 


Domājot par intelektuālo brīvību, iekļauts desmit apstrīdētāko grāmatu tops, kā arī analizēti bibliotekāru aptaujas rezultāti par pretrunīgi vērtētām grāmatām skolās. Savukārt, cīņā ar viltus ziņām iekļauts ieteicamo resursu saraksts, kas var palīdzēt, mācoties atpazīt sagrozītu un nepatiesu informāciju. 


Kopumā atzīts, ka akadēmiskās, skolu un publiskās bibliotēkas piedāvā pakalpojumus, kas iedvesmo cilvēkus pārmaiņām. Bibliotēku darbinieku zināšanas kopā ar kolekcijām un digitālajiem resursiem palīdz indivīdiem attīstīt jaunas prasmes, sazināties, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī vietējām kopienām palīdz veidot labāku dzīves vidi.


Vairāk par tendencēm skatīt Amerikas Bibliotēku asociācijas pārskatā.

Ziņu sagatavoja:

Ieva Kokoreviča, LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore

Tagi: Bibliotēku pakalpojumi