Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs (EBLIDA) šī gada 4. maijā pieņēmis deklarāciju, tiecoties novērst digitālos šķēršļus bibliotēku darbā.

Par digitālo šķēršļu nojaukšanu!

Nodrošināt iespēju bibliotēkām piedāvāt ātru piekļuvi kultūras, informācijas un zināšanu resursiem!

 

Mēs aicinām vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga valdības Eiropā:

  • nodrošināt iespēju bibliotēkām piedāvāt Eiropas pilsoņiem netraucētu piekļuvi uzticamai informācijai un zināšanām digitālajā sabiedrībā;
  • ieviest autortiesību izņēmumus bibliotēkām, kas atspoguļotu lietotāju vajadzības digitālajā pasaulē;
  • veicināt un atbalstīt spēcīgas lasīšanas un kritiskās domāšanas kompetences bibliotēkās viltus ziņu un informācijas pārslodzes laikmetā;
  • pārskatīt un atjaunināt vietējā un valsts mēroga bibliotēku politiku, stratēģijas un tiesiskos regulējumus;
  • atzīt bibliotēkas kā Eiropas zināšanu, kultūras un izglītības iestādes;
  • atzīt bibliotēku ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšanā un sasniegšanā.

 

Bibliotēkas Eiropā ieņem svarīgu lomu pārejā no analogās uz digitālo vidi, kuras ietekmē ievērojami mainījušies veidi, kā piekļūt un dalīties ar informāciju. Savukārt nākamajā fāzē mums jānojauc visas pastāvošās digitālās barjeras. Ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums un jauni uzņēmējdarbības modeļi, lai bibliotēkās apgūtu un izplatītu kultūru, informāciju un zināšanas, kā arī mūsdienīga autortiesību izņēmumu sistēma, kas atspoguļotu lietotāju vajadzības digitālajā pasaulē.

 

Saistībā ar organizācijas 25. gadadienu Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs (EBLIDA) aicina politikas veidotājus Eiropā paātrināt publisko bibliotēku transformāciju kļūstot par demokrātiskām 21. gadsimta institūcijām, veicinot pilsoņu iesaistīšanos, sniedzot informāciju un iespējas publiskām diskusijām un darbojoties kā vietējiem zināšanu un radošuma centriem.

 

Deklarācija pieņemta EBLIDA padomē un konferencē, 3.– 4. maijā, Orhūsā, Dānijā. 

Skatīt oriģināltekstu angļu valodā.

Par digitālo šķēršļu nojaukšanu!
Nodrošināt iespēju bibliotēkām piedāvāt ātru piekļuvi kultūras, informācijas un zināšanu resursiem!
Mēs aicinām vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga valdības Eiropā:
nodrošināt iespēju bibliotēkām piedāvāt Eiropas pilsoņiem netraucētu piekļuvi uzticamai informācijai un zināšanām digitālajā sabiedrībā;
ieviest autortiesību izņēmumus bibliotēkām, kas atspoguļotu lietotāju vajadzības digitālajā pasaulē;
veicināt un atbalstīt spēcīgas lasīšanas un kritiskās domāšanas kompetences bibliotēkās viltus ziņu un informācijas pārslodzes laikmetā;
pārskatīt un atjaunināt vietējā un valsts mēroga bibliotēku politiku, stratēģijas un tiesiskos regulējumus;
atzīt bibliotēkas kā Eiropas zināšanu, kultūras un izglītības iestādes;
atzīt bibliotēku ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšanā un sasniegšanā.
Bibliotēkas Eiropā ieņem svarīgu lomu pārejā no analogās uz digitālo vidi, kuras ietekmē ievērojami mainījušies veidi, kā piekļūt un dalīties ar informāciju. Savukārt nākamajā fāzē mums jānojauc visas pastāvošās digitālās barjeras. Ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums un jauni uzņēmējdarbības modeļi, lai bibliotēkās apgūtu un izplatītu kultūru, informāciju un zināšanas, kā arī mūsdienīga autortiesību izņēmumu sistēma, kas atspoguļotu lietotāju vajadzības digitālajā pasaulē.
Saistībā ar organizācijas 25. gadadienu Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācija (EBLIDA) aicina politikas veidotājus Eiropā paātrināt publisko bibliotēku transformāciju kļūstot par demokrātiskām 21. gadsimta institūcijām, veicinot pilsoņu iesaistīšanos, sniedzot informāciju un iespējas publiskām diskusijām un darbojoties kā vietējiem zināšanu un radošuma centriem.
EBLIDA padomē un konferencē, 3.– 4. maijā, Orhūsā, Vācijā. 

Par digitālo šķēršļu nojaukšanu!

Nodrošināt iespēju bibliotēkām piedāvāt ātru piekļuvi kultūras, informācijas un zināšanu resursiem!

 

Mēs aicinām vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga valdības Eiropā:

·         nodrošināt iespēju bibliotēkām piedāvāt Eiropas pilsoņiem netraucētu piekļuvi uzticamai informācijai un zināšanām digitālajā sabiedrībā;

·         ieviest autortiesību izņēmumus bibliotēkām, kas atspoguļotu lietotāju vajadzības digitālajā pasaulē;

·         veicināt un atbalstīt spēcīgas lasīšanas un kritiskās domāšanas kompetences bibliotēkās viltus ziņu un informācijas pārslodzes laikmetā;

·         pārskatīt un atjaunināt vietējā un valsts mēroga bibliotēku politiku, stratēģijas un tiesiskos regulējumus;

·         atzīt bibliotēkas kā Eiropas zināšanu, kultūras un izglītības iestādes;

·         atzīt bibliotēku ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšanā un sasniegšanā.

 

Bibliotēkas Eiropā ieņem svarīgu lomu pārejā no analogās uz digitālo vidi, kuras ietekmē ievērojami mainījušies veidi, kā piekļūt un dalīties ar informāciju. Savukārt nākamajā fāzē mums jānojauc visas pastāvošās digitālās barjeras. Ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums un jauni uzņēmējdarbības modeļi, lai bibliotēkās apgūtu un izplatītu kultūru, informāciju un zināšanas, kā arī mūsdienīga autortiesību izņēmumu sistēma, kas atspoguļotu lietotāju vajadzības digitālajā pasaulē.

 

Saistībā ar organizācijas 25. gadadienu Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācija (EBLIDA) aicina politikas veidotājus Eiropā paātrināt publisko bibliotēku transformāciju kļūstot par demokrātiskām 21. gadsimta institūcijām, veicinot pilsoņu iesaistīšanos, sniedzot informāciju un iespējas publiskām diskusijām un darbojoties kā vietējiem zināšanu un radošuma centriem.

 

EBLIDA padomē un konferencē, 3.– 4. maijā, Orhūsā, Vācijā. 

Ziņu sagatavoja:

Ieva Kokoreviča, LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore

Tagi: EBLIDA