Latvijas Nacionālā bibliotēka ir atjaunojusi un pilnveidojusi "Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzi" (http://termini.lnb.lv/), kas ir vērtīgs tiešsaistes resurss nozaru speciālistiem, pētniekiem, tulkotājiem un studentiem, īstenojot profesionālos un tālākizglītības mērķus.

Datubāze ir 2006. gadā izveidotās "Tiešsaistes terminu bankas: arhīvi, bibliotēkas, muzeji" atjaunināta versija, kas tagad pieejama ar jaunu nosaukumu "Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze"Resursā kopumā ievietoti apmēram 3 000 termini un terminoloģiskas vārdkopas, kas, atbilstoši Latvijā noteiktam regulējumam terminu izstrādes un apstiprināšanas jomā, apstiprināti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā. Šīs datubāzes mērķis – veidot un uzturēt bibliotēku, arhīvu un muzeju darba terminoloģijas resursu digitālā formā, lai sekmētu šo institūciju attīstību un sadarbību.


Resursā iekļauti bibliotēku nozares un tās saskarnozaru termini un skaidrojumi latviešu valodā, terminekvivalenti angļu valodā, pēc iespējas arī vācu un krievu valodā. Terminu atlasē izmantoti nozaru normatīvie dokumenti, to skaitā adaptētie starptautiskie standarti, profesionālā literatūra, kā arī saraksti ar aktuāliem praksē nepieciešamiem terminiem. Pētniecības nolūkā datubāzē saglabāti termini arī no atceltajiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem.

 

Lai datubāzes izmantošana būtu efektīvāka, lietotāji tiek aicināti pievērst uzmanību norādītajam termina avotam, tā publicēšanas gadam (aktualitātei), nozarei, termina statusam (uzticamībai: termins apstiprināts LZA Terminoloģijas komisijā, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā u. c.) un pievienotajiem komentāriem, kā arī izvērtēt termina atbilstību konkrētajam kontekstam.


Datubāze Termini.lnb.lv pieejama izmēģinājuma versijā. Tās apmeklētāji aicināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus sadaļā "Ieteikumi" vai nosūtīt tos pa e-pastu uz adresi: termini@lnb.lv.

Ziņu sagatavoja:

Inese Kazāka, standartizācijas un terminoloģijas speciāliste, LNB Bibliotēku attīstības centrs