30. maijā pirmo reizi Latvijā notiks starptautiska zinātniska, pieaugušo izglītības jautājumiem veltīta konference “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei”, ko rīko Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Dienas pirmajā pusē konferences dalībnieki debatēs par iespējām nodrošināt ikvienam pieaugušajam kvalitatīvas izglītības iespējas, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā.

 

Dienas otrajā pusē konferences darbs turpināsies četrās sekcijās: “Neformālās pieaugušo izglītības pārvaldība un kvalitāte”, “Atbalsta sistēma pieaugušo mācībām”, “EPALE – Eiropas virtuālā platforma pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei: pieredze un izaicinājumi” un “Andragoģija – izaicinājums bibliotekāra kompetencei”.

 

Mūsdienu bibliotēka izglītības jomā darbojas divos virzienos. Pirmais – atbalsta dažāda līmeņa izglītības iegūšanu, nodrošinot pieeju dažāda veida informācijas un zināšanu resursiem. Otrais – pati aktīvi organizē izglītojošas norises atšķirīgām cilvēku grupām.

 

Līdz ar to pieaugušo izglītošanā iesaistītajam bibliotekāram kā andragogam jāspēj organizēt izglītības procesu, jāpārzina un jāpielieto atbilstošas pieaugušo izglītības tehnoloģijas, metodes, paņēmienus un pieejas, ievērojot tādas pieaugušo mācīšanās īpatnības, kā iepriekšējā darba, dzīves un mācību pieredze, sevis izpratne, gatavība un motivācija mācīties, iegūto jauno zināšanu un prasmju tūlītēja praktiska lietojamība.

 

Bibliotēku speciālistu sekcijā projekta darba grupa prezentēs četru bibliotēku starptautisku projektu “Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”. Tā ietvaros šobrīd top tālmācības kurss bibliotekāriem, lai pašmācības ceļā varētu apgūt jaunas zināšanas un uzlabot savu kompetenci andragoģijā. Darba grupa klātesošos iepazīstinās ar kursa saturu, kārtību un nosacījumiem, kā notiks reģistrēšanās mācībām.

 

Piedalīšanās konferencē ir bez maksas. Darba valodas – latviešu un angļu. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums. Pilna konferences programma un konferencei veltīts video materiāls ir atrodams Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.

Lai piedalītos konferencē, jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa latviešu valodā. Pēdējā pieteikšanās diena – 20. maijs.

 

Konference tiek organizēta IZM Erasmus+ projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” un “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” un LNB Erasmus+ projekta "Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem" ietvaros.

 

Konferences laiks: 2017. gada 30. maijs

Vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņzāle

Ilgums: 9.00-17.00

Maksa: bez maksas, obligāta reģistrēšanās līdz 20. maijam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

          

Tagi: Konference, Pieaugušo izglītība, Andragoģija