No š.g. 23. līdz 28. aprīlim Nikolā Furnadžijeva Reģionālajā bibliotēkā Pazardžikā (Bulgārija) notika trešā starptautiskā Erasmus+ projekta „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem” sadarbības partneru sanāksme.

Projekta partneri no Lietuvas (Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka), Latvijas (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jelgavas pilsētas bibliotēka) un Bulgārijas (Inovatīvu sabiedrības centru asociācija, Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka) tikšanās laikā dalījās savā pieredzē par projekta īstenošanas gaitu, aktivitātēm un rezultātiem.

 

Paralēli projekta sadarbības partneru sanāksmei notika arī virtuālās tālmācības sistēmas pirmais izmēģinājums. No katras partnervalsts bija ieradušies nozares pārstāvji ar iepriekšējo pieredzi pieaugušo izglītošanā un piedalījās jaunās mācību sistēmas novērtēšanā. Projekta koordinatori mācīja dalībniekus strādāt ar jaunizveidoto interneta platformu. Dalībnieku uzdevums mācību laikā bija pārbaudīt virtuālo sistēmu un novērtēt tajā pieejamā mācību materiāla saturu (valsts un angļu valodā) četros moduļos: izglītības un mācību principi, pieaugušo izglītības un mācīšanās metodes, efektīva komunikācija un darbs ar bibliotēkas mērķauditorijām.

 

Virtuālās tālmācības sistēmas izmēģinājuma laikā eksperti un citi mācību dalībnieki izteica priekšlikumus, kā uzlabot virtuālo sistēmu, novērst tehniskās problēmas un nodrošināt virtuālās sistēmas vadības un satura kvalitāti. Bez tam tika apspriesta vienotā angļu valodā izstrādātā mācību programma un pārbaudes testu koncepcija un principi. Tālmācības sistēmas pirmā izmēģinājuma laikā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai novērstu sistēmas nepilnības un uzlabotu tās darbību, kā arī lai pilnveidotu mācību programmas saturu.

 

Trešās sanāksmes laikā projekta partneriem no Lietuvas un Latvijas bija iespēja iepazīties ar Nikolā Furnadžijeva Reģionālās bibliotēkas Pazardžikā pakalpojumiem un pieredzi darbā ar bibliotēkas lietotājiem, kā arī uzzināt vairāk par Bulgārijas bibliotēku sistēmpolitiku.

 

Projekta galvenie koordinatori sanāksmē izrunāja projekta budžeta jautājumus, katra dalībvalsts iepazīstināja partnerus ar plānoto virtuālās tālmācības sistēmas atklāšanas pasākumu savā valstī, diskutēja par projekta komunikāciju un turpmāko darbību plānu šī projekta attīstībai.

 

Papildinformācija par projektu:

Andragoģijas projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi, kurā tiks iekļauti andragoģijas mācību kursa materiāli visās partneru valstu valodās, kā arī  angļu valodā, kas mācības padarīs plaši pieejamas bibliotekāru starptautiskajai sabiedrībai. Virtuālā mācību vide un mācību kurss ir priekšnosacījums starptautiskas andragoģijas bibliotekārās kopienas veidošanai virtuālā vidē, savstarpējai pieredzes apmaiņai, apmaiņai ar informāciju un materiāliem, partneru meklēšanai andragoģijas jautājumos. Bibliotekāriem būs iespēja īstenot pašmācību un profesionālo pilnveidi, kā arī aktīvi iekļauties mūžizglītības procesā.

Projektu "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" vada Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka. Projekts saņēmis Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas "Erasmus+" finansējumu stratēģisko partnerību īstenošanai.

 

Projekta partneri:

Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT)

Lietuvas Bibliotekāru asociācija (LT)

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV)

Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV)

Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG)

Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG)

 

Andragoģija – zinātne par pieaugušo izglītības procesu, tā mērķiem, organizāciju, metodēm, ievērojot pieaugušo mācīšanas un mācīšanās īpatnības, piemēram, pieredzi, sevis izpratni, gatavību mācīties, apgūto zināšanu praktisku izmantošanu. (No: letonika.lv)

Ziņu sagatavoja:

Klinta Kalnēja, Projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka