Informējam, ka nesen iznācis bibliotekāriem saistošs un noderīgs biedrības "CultureLab" jaunākais pētījums par kultūras patēriņu, kurā ir sadaļa arī par lasīšanu un bibliotēkām.

Viens no vispārīgajiem biedrības "Culturelab" ilgtermiņa mērķiem pētnieciskajam projektam "Kultūras patēriņa un kultūras aktivitāšu auditoriju izpēte", kurš ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu tika īstenots 2014. un atkārtoti – 2016. gadā, ir uz pierādījumiem balstītas kultūrpolitikas sekmēšana un regulāras kultūras pētniecības tradīcijas iedibināšana. Pētnieciskā projekta rezultāti un secinājumi apkopoti izdevumā “Kultūras auditorija Latvijā: situācija, procesi, tendences”. Pētījuma tekstu un atzinumus papildina plaša statistiskā analīze; iekļautas tabulas un diagrammas. 

 

Lai gūtu priekšstatu par apjomīgo pētījumu, aicinām iepazīties ar bibliotēku nozares profesionāļiem visaktuālāko nodaļu – Grāmatas un bibliotēkas.


Grāmatu lasītāju īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidū ir salīdzinoši neliels – vismaz vienu grāmatu gadā ir lasījuši tikai 57% iedzīvotāju. Pēdējo desmit gadu laikā grāmatu lasītāju īpatsvars ir krities par aptuveni 10% – no 68% līdz 57%. Šie dati lielā mērā sasaucas arī ar statistiku par grāmatu tirāžām latviešu valodā – ja 2007. gadā grāmatu tirāža bija 4,8 milj. eksemplāru gadā, tad 2015. gadā vairs tikai 2,8 milj. eksemplāru. Tai pat laikā – tie, kuri lasa grāmatas, parasti lasa aktīvi – 10% Latvijas iedzīvotāju gadā izlasa vairāk nekā 10 grāmatas, 24% – no 3 līdz 10 grāmatām, un 23% – vienu vai divas.

 

Aktīvāki lasītāji ir augstāko izglītību ieguvušie (šajā mērķa grupā 75% ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā), sievietes (69%), tie, kuru ienākumi pārsniedz 600 EUR uz vienu ģimenes locekli mēnesī (69%), kā arī Rīgā dzīvojošie (66%). Savukārt retāk grāmatas lasa pamatizglītību vai vidējo izglītību ieguvušie (attiecīgi – 43% un 46% ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā), 25-34 gadīgie (43%), vīrieši (44%), tie, kuru ienākumi nepārsniedz 199 EUR mēnesī uz vienu ģimenes locekli (47%), kā arī laukos dzīvojošie (48%).


Grāmatu lasītāju vairākums pēdējā gada laikā bija arī apmeklējuši pagasta, pilsētas vai novada svētkus (75%), skatījušies raidījumus par kultūru televīzijā (71%), apmeklējuši kultūrvēsturiskas vietas (69%), muzejus (65%), kā arī lasījuši rakstus par kultūru drukātajos žurnālos un laikrakstos (61%). Iemīļotākie vaļasprieki grāmatu lasītājiem ir televīzijas skatīšanās (65%), grāmatu lasīšana (63%), laika pavadīšana ar draugiem (51%). Jāpiebilst – grāmatu lasītāju vidū tikai retais labprāt apmeklē arī kino, koncertus vai teātrus.

 

Mazāk bibliotēku, tajās vairāk lasītāju; samazinājies izsniegumu skaits 

Bibliotēku skaits pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājies no 2 021 2007. gadā līdz 1 705 2015. gadā, vienlaikus lasītāju skaitam tajās pieaugot attiecīgi no 1,0 milj. līdz 1,3 milj. Lai gan lasītāju skaits ir pieaudzis, izsniegumu skaits ir samazinājies – no 29,1 milj. eksemplāru līdz 21,2 milj. eksemplāriem. To, ka regulāro lasītāju skaits samazinās, netieši apliecina arī žurnālu un laikrakstu tirāžu izmaiņas. 2007. gadā žurnālu kopējā tirāža bija 46 milj., bet laikrakstu – 125 milj. eksemplāru, bet 2015. gadā vairs tikai attiecīgi 27 milj. un 58 milj. eksemplāru.

 

Eiropas Savienības valstīs vidēji 68% iedzīvotāju ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā. Lietuvas rādītāji ir nedaudz zemāki par ES vidējiem, bet Latvijas un Igaunijas – augstāki. Vismazāk grāmatas lasa Portugālē, kur tikai 40% iedzīvotāju ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā. Savukārt visvairāk grāmatu lasa Zviedrijā, kur kopumā 90% iedzīvotāju ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā.

 

Bibliotēku apmeklēšanā Baltijas valstu iedzīvotāji ir nedaudz aktīvāki kā Eiropas Savienības valstīs vidēji. Ja ES valstīs kopumā 31% iedzīvotāju ir apmeklējuši

bibliotēku vismaz reizi gadā, tad Lietuvā tādu iedzīvotāju ir 35%, Latvijā 39%, bet Igaunijā 47%. Tie gan ir ievērojami zemāki rādītāji kā Zviedrijā, kur bibliotēkas ir apmeklējuši 74% iedzīvotāju. Savukārt vismazaktīvākie bibliotēku apmeklēšanā ir Kipras iedzīvotāji (8%).


Skatīt pilnu pētījuma tekstu.

 

Lasīt par citu nesen veiktu pētījumu par tēmu: grāmatu lasīšana, lasīšanas paradumi –

Baltic International Bank Latvijas barometra aptaujas ikmēneša rezultāti.

Ziņu sagatavoja:

LNB Bibliotēku attīstības centrs