2016. gada nogalē iznācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) "Bibliotēku attīstības centra vēstnesis" trešais numurs. Šajā izdevumā iekļautas svarīgākās ziņas par LNB Bibliotēku attīstības centra aktualitātēm, bibliotēku nozares attīstībai veltītiem pasākumiem un iecerēm.

Lasīt "Bibliotēku attīstības centra vēstnesi"

 

"IFLA 82. ģenerālkonference Kolumbusā (ASV): bibliotēkas bez robežām", "Konference “DigiGo”: kā strādāt ar jauniešiem digitālajā vidē", "2016. gads – medijpratības un informācijpratības aktualizācijas gads", "Bibliotēku attīstības centra pasākumu plāns 2017. gadam"  – šie ir tikai daži no izdevumā apskatītajiem, kopumā vairāk nekā divdesmit tematiem. 

 

Konsultatīvais atbalsts joprojām ir Bibliotēku attīstības centra pamatvirziens. Šim nolūkam “Bibliotēku attīstības centra vēstnesī” ir uzsākta jauna rubrika – “Aktuālie jautājumi”, kur gan šajā numurā, gan nākamajos izdevumos tiks sniegtas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Šajā numurā skaidrots, kādas procedūras jāveic, lai izveidotu ārējās apkalpošanas punktu un par kārtību, kā jāveic un jānoformē dokumentācija, veicot vizitāciju bibliotēkās.

 

"Bibliotēku attīstības centra vēstnesis" (ISSN 2500-9400) ir LNB Bibliotēku attīstības centra informatīvs izdevums Latvijas bibliotekāriem. Izdevuma mērķis ir informēt bibliotekārus par Bibliotēku attīstības centra aktualitātēm, kā arī piedāvāt citu bibliotēku ikdienas darbā noderīgu informāciju. Izdevums iznāk kopš 2015. gada (līdz 2015. gadam skat. Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvo biļetenu) un ir pieejams elektroniski. Periodiskums: 2–3 reizes gadā.

Ziņu sagatavoja:

Ieva Kokoreviča, Tīmekļa resursu redaktore, LNB Bibliotēku attīstības centrs

Tagi: Bibliotēku attīstības centrs