2015. gada 22.-23.jūlijā notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļas sadarbībā ar Saldus pilsētas bibliotēku un Kursīšu bibliotēku-informācijas centru organizētais 6. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets ““Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) - radošums un darbs ar bērniem bibliotēkā”.

Iepriekšējos gados saieti bija veltīti novadpētniecības darbam bibliotēkās, tādēļ uzsākot jaunu ciklu tiek mainītā saieta tematika. Šajā reizē tiks runāts par bērnu darbu un radošumu. Saietā apskatāmās tēmas būs saistītas ar bērnu darbu Latvijā un pasaulē, projektiem un radošumu un tā izpausmēm bibliotēkā.


Saieta pirmajā dienā LBB prezidente Kristīne Pabērza pastāstīs par IFLA Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un aktualitātēm, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova dalīsies idejās un pieredzē vērtējot EIFL inovāciju projektus bērnu un pusaudžu auditorijai. Jaunas idejas un ierosmes pasākumiem varēs gūt Lailas Meluškānes lekcijā “101 ideja radošiem pasākumiem”. Pirmās dienas otrā puse veltīta Saldus pilsētas vēstures, kultūras un cilvēku iepazīšanai, jo paredzētas ekskursijas un pasākumi.


Otrā diena veltīta pašu pieredzei un radošajam darbam. Pieredzē par bērnu darbu un interesantiem pasākumiem un projektiem dalīsies Kurzemes reģiona pārstāvji. Katrs saieta dalībnieks varēs piedalīties radošajās darbnīcās - “Bērni veido gleznas”, “Spēles bērniem” un “Muzicējam kopā”, kuru rezultātus prezentēs saieta noslēgumā.


Saietu atbalsta Saldus novada pašvaldības NVO Atbalsta fonds, Kursīšu pagasta pārvalde, Saldus pilsētas bibliotēka.


Saietu organizē - Latvijas Bibliotekāru biedrība, LBB Kurzemes nodaļa, Saldus pilsētas bibliotēka, Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Saldus novada pagastu bibliotēkas.

Konferences programma

Ziņu sagatavoja:

Mārtiņš Lagzdons
LBB Kurzemes nodaļas priekšsēdētājs
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

Tagi: Konferences, Latvijas Bibliotekāru biedrība