Sadaļā Nozares informācija ir apkopota profesionālā informācija bibliotēku darbiniekiem.

Lai sadaļa būtu iespējami ērti izmantojama un tajā tiktu izvietota bibliotēku darbiniekiem aktuāla un noderīga informācija, portāla veidotāji aicina ikvienu kļūt par portāla satura līdzveidotāju, atsūtot ierosinājumus (portals@lnb.lv), kādu informāciju vēl papildus būtu noderīgi iekļaut šajā sadaļā.

Latvijas bibliotēkās visvairāk izmantota datu bāze angļu valodā – EBSCO, visvairāk izmantota nacionālā datu bāze – letonika.lv
17.07.2017 Ziņa  Nozares informācija

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopoto statistiku, 2016. gadā programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros Latvijas iedzīvotājiem tika nodrošināta pieeja daudzveidīgu un plaša tematiskā aptvēruma nacionālo un starptautisko pilnu tekstu datubāzu – kopskaitā 22 – resursiem.

Noslēgušās IFLA Globālās vīzijas diskusijas
14.07.2017 Ziņa  Nozares informācija

Šī gada 4. aprīlī Atēnās Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) uzsāka diskusiju par globālo nākotnes redzējumu bibliotēku jomā (IFLA Global Vision).

Bibliotēku novadpētniecības diskusija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2017. gada 5. aprīlī
13.07.2017 Ziņa  Nozares informācija

2017. gada 5. aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notika Bibliotēku novadpētniecības darba vadlīniju projekta publiskā apspriešana un jau otrā [1] aktuālajiem novadpētniecības darba jautājumiem veltītā diskusija.

Vakance Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā
13.07.2017 Ziņa  Nozares informācija

Latvijas Neredzīgo bibliotēka uz nenoteiktu laiku darbā aicina BIBLIOTEKĀRU Daugavpils filiālbibliotēkā,

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta partneri tiekas Telšos
13.07.2017 Ziņa  Nozares informācija

Šī gada 4. jūlijā Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros tika organizēta vizīte Telšu rajona Karolīnas Praniauskaites publiskajā bibliotēkā, kas vietējo izpelnījusies ievērību ar savu moderno interjeru un mūsdienīgiem bibliotēkas pakalpojumiem.

Aicinājums pieteikt dalību un ziņojumus konferencei "Cilvēki ar īpašām vajadzībām sabiedrībā, ģimenē un bibliotēkā"
04.07.2017 Ziņa  Nozares informācija

2017. gada 19.-20. oktobrī Povilas Višinskis Šauļu apgabala publiskā bibliotēka (Povilas Višinskis Siauliai County Public Library) organizē starptautisku zinātniski praktisku konferenci "Cilvēki ar īpašām vajadzībām sabiedrībā, ģimenē un bibliotēkā".

Lielajās bibliotēkās ieviests jauns un mūsdienīgs interneta meklētājs Primo
26.06.2017 Ziņa  Nozares informācija

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) īstenojis starptautiski atzīta un augstu novērtēta interneta meklētāja Primo ieviešanu četrās valsts nozīmes un augstskolu bibliotēkās.

Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā kopīgu akadēmiskā bakalaura studiju programmu "Radošās industrijas"
22.06.2017 Ziņa  Nozares informācija

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir izveidojusi un licencējusi kopīgu akadēmisko bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, kurā pirmos studentus uzņems jau šajā gadā.

Stājas spēkā Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums
15.06.2017 Ziņa  Nozares informācija

Vakar, 14.jūnijā, stājās spēkā jauns likums autortiesību jomā – Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, kas paredz nosacījumus kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (piemēram, "AKKA/LAA" un "LaIPA") efektīvākai un caurredzamākai darbībai.

SIA "Līgatnes papīrs" izsludina makulatūras savākšanas konkursu bibliotēkām, muzejiem un arhīviem
14.06.2017 Ziņa  Nozares informācija

Jau trešo gadu SIA "Līgatnes papīrs" rīko īpašu makulatūras savākšanas akciju un dod iespēju bibliotēkām, muzejiem un arhīviem no visas Latvijas bez maksas nodot uzkrāto makulatūru - no aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru.

E-grāmatu klasifikācija budžetā un uzskaite grāmatvedībā

Ja bibliotēka iegādājas e-grāmatas savā īpašumā, budžetā tās klasificē pie kapitālajiem izdevumiem (EKK 5233), uzskaita bilances kontā "1233 Bibliotēku fondi".

Ja bibliotēka iegādājas e-grāmatas licences (lietošanas tiesības), budžetā tās klasificē pie IT pakalpojumiem (EKK 2250), uzskaita bilances kontā "1122 Pārējās licences".

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv