Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941-1944
Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne, 2016

10.08.2016 Grāmata   Daukstu pagasta bibliotēka

"No Otrā pasaules kara beigām līdz pat mūsdienām par Slaspils nometni atklātībā pausti dažādi viedokļi. Vēsturnieku monogrāfija stāsta par Salaspils nometnes izveidošanu, pārvaldi, ieslodzītajiem, dienas kārtību, darbu, represijām, nometnes likvidēšanu. Daudzveidīgais vēstures dokumentu, atmiņu, kā arī fotomateriālu klāsts ļauj katram...

Aiz šiem vārtiem vaid zeme
Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne, 2016

29.02.2016 Grāmata   Ogres Centrālā bibliotēka

Salaspils nometne, 1941-1944.  Monogrāfija stāsta par Salaspils nometnes rašanos, celtniecību, pārvaldi, ieslodzītajiem, dienas kārtību, darbu, represijām un nometnes likvidēšanu. Bagātais atmiņu, dokumentu un liecību, kā arī fotomateriālu klāsts ļauj katram ieskatīties tālaika notikumos.   OCB elektroniskajā katalo...

Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne: 1941-1944
Kārlis kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne, 2016

24.02.2016 Grāmata   Lizuma pagasta bibliotēka

Monogrāfija stāsta par Salaspils nometnes rašanos, celtniecību, pārvaldi, ieslodzītajiem, dienas kārtību, darbu, represijām un nometnes likvidēšanu. Bagātais atmiņu, dokumentu un liecību, kā arī fotomateriālu klāsts ļauj katram ieskatīties tālaika notikumos.

Латвия навстречу 100-летию страны
12.02.2016 Grāmata   Olaines Bibliotēka

В политическом аспекте XX столетие характеризуется стремлением латышcкого народа укрепить обретенную государственную независимость и освободиться от чужеземного господства. Три наиважнейших переломных пункта в истории Латвии XX столетия — 1918, 1940 и 1990–1991 годы — напрямую связаны прежде всего с возникновением  независимо...

Rīgas sargi. Laika stāsti
Ilze Zveja, 2015

16.12.2015 Grāmata   Ogres Centrālā bibliotēka

Mākslas filma „Rīgas sargi” veltīta Latvijas neatkarības kara kulminācijas brīdim - cīņai pret Bermonta karapulkiem 1919.gada rudenī. Filma pirmizrādi piedzīvoja 2007.gadā, un jau pirmajos mēnešos to noskatījās Latvijai rekordliels skatītāju daudzums. Skatītāju neviltotā sajūsma mijās ar asu kritiku, ko visvairāk izraisī...

101.kilometrs
Guna Roze, 2015

04.12.2015 Grāmata   Ogres Centrālā bibliotēka

Padomju Savienībā nebija ne seksa, ne bezdarba, ne padibeņu — kurš tad to nezina?! Ilūzija par bezgrēka sabiedrību tika kultivēta visiem iespējamiem līdzekļiem, arī atbrīvojoties no varai netīkamiem “elementiem” — ubagiem, invalīdiem, dīkdieņiem, dzērājiem, ielasmeitām un pārāk brīvdomīgajiem. Ja ne citādi, ta...

Ķīšukalns. Ludza pirms Ludzas
Juris Urtāns, 2015

30.11.2015 Grāmata   Ogres Centrālā bibliotēka

Kur atrdās Ludza, kad tās vēl nebija? Arheologs un kultūrvēsturnieks Juris Urtāns, balstoties uz arheoloģiskajiem atradumiem un novērojumiem, rakstīto avotu un folkloras liecībām, atbild - turpat netālu, tomēr ne tagadējās Ludzas mūra pils vietā, bet gan otrpus Lielajam Ludzas ezeram, Ķīšukalnā un savam laikam ļoti plašajā pi...

Latviešu karotprasme. Desmit sarunas par latviešu leģionu
Guntis Kalme, 2015

24.10.2015 Grāmata   Lizuma pagasta bibliotēka

Grāmatā analizētas 2. Pasaules kara kaujas Latvijā, PSRS un Vācijā. Izvēlētās cīņas, kuras no sākuma līdz beigām vadīja latviešu virsnieki, kuras beidzās ar kaujas uzdevuma sekmīgu izpildi vai uzvaru un par kurām to komandieri saņēma apbalvojumus. Kapteinim Žanim Butkum un virsnieka vietniekam Žanim Ansonam piešķīra Bruņinieka Dzelzs ...

Nepublicētas atmiņas. Laiks, kas negaist
Alfrēds Bērziņš, 2015

19.06.2015 Grāmata   Ogres Centrālā bibliotēka

Lasītāju vērtējumam nododam Alfrēda Bērziņa līdz šim nepublicētas atmiņas, kas ar tādu pašu nosaukumu glabājas Hūvera institūta arhīvā Stenforda universitātē, ASV. Alfrēda Bērziņa liecībām ir īpaša nozīme, jo viņš kā sabiedrisko lietu ministrs un Latvijas valdības iekšlietu ministra biedrs laikā no 1934. ...

Mūsu karoga stāsti: 1940-1991
Anta Bergmane (sastādītāja), 2015

21.04.2015 Grāmata   Lizuma pagasta bibliotēka

Iznākusi Antas Bergmanes sastādītā grāmata “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991". Grāmatā savijas dažādi stāsti par cilvēkiem un notikumiem, kas neļāva mūsu valsts simbolam – karogam – zust no paaudžu atmiņas. Katra autora atsevišķais attiecīgā laika posma redzējums viņa acīm ir nepieciešams un saglabājams nākamajām pa...
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv