2019. gada 12.aprīlī plkst. 17.00 Ventspils Galvenā bibliotēka aicina apmeklēt psiholoģes Diānas Zandes lekciju "Pašvērtējuma veidošana bērniem". Bezmaksas pasākums notiek programmas “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” ietvaros.


Pašvērtējums ir sajūta, kas cilvēkos rodas pašiem par sevi, par to, kā sevi redzam. Pozitīva sevis uztvere ir ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums apmierināta un veiksmīga bērna un pusaudža attīstībai.  Pašvērtējums vistiešāk ietekmē to, kādas veidojas attiecības ar ģimenes locekļiem, skolotājiem, citiem pieaugušajiem un draugiem.


Vecāki vairāk kā citi cilvēki veicina sava bērna pašvērtējuma veidošanos, jo viņi ir pirmie un paši nozīmīgākie skolotāji. Reizēm vecākiem pietrūkst zināšanu par to, cik ļoti viņu vārdi un darbi ietekmē to, kā bērns vai pusaudzis jūtas. Kā pareizi rīkoties, lai palīdzētu bērnam sajust pārliecību par sevi un savām spējām, iedrošināt stāties pretī grūtībām un pārvarēt tās sava mērķa sasniegšanai? 


Diāna Zande ir psiholoģijas zinātņu doktore (ieguvusi doktora grādu klīniskajā psiholoģijā), kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, pasniedzēja Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē, praktizē Diānas Zandes psihologu praksē. 


Iepriekšēja pieteikšanās uz lekciju 12.aprīlī plkst.17.00 Galvenajā bibliotēkā nav nepieciešama, laipni gaidīti visi interesenti! 


Turpinot programmu “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta”, Ventspils bibliotēka piedāvā lekcijas un nodarbības, kuru tematiku ierosinājuši  mazuļu vecāki. Šogad, īstenojot programmu, plānotas vēl divas D.Zandes lekcijas, kā arī vairākas citu pasniedzēju nodarbības. 


Sagatavoja:

Vija Baško

Ventspils bibliotēkas direktores vietnieka p.i.

Tālr.: 63623231

E-pasts: vija.basko@ventspils.lv